نتايج جستجو مطالب برچسب : Synthetic Blend Oil

چگونه برچسب روى روغن موتور را بخوانیم؟

چگونه برچسب روى روغن موتور را بخوانیم؟

روغن موتور مایع حیاتى هر موتور احتراقى است. اگرچه روغن هایى که امروزه استفاده مى شوند، روغن هاى خام تصفیه شده هستند که در آزمایشگاه ها تولید مى شوند و به صورت مصنوعى تکامل مى یابند، با این حال استفاده از روغن موتور درست براى خودرو یکى از بخش هاى ضرورى در تعمیر و نگه دارى خودرو است. روغن موتور مناسب کمک مى کند که

ادامه مطلب / دانلود
css.php