کد خبر : 248605 تاریخ انتشار : شنبه 17 تیر 1396 - 7:35

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 89

اگر آتش قهر (خداوند) شعله ور گردد پیامبران و اولیا نیز از ناتوانی سر فرود می آورد (1) و اگر کوچک ترین غمزه ی (2) لطف و مهربانی نشان دهد، خطاکاران را به خوبان نزدیک می کند و در یک جایگاه قرار می دهد. گر به‌محشر خطابِ قهر کند انبیا …

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 89

اگر آتش قهر (خداوند) شعله ور گردد پیامبران و اولیا نیز از ناتوانی سر فرود می آورد (1) و اگر کوچک ترین غمزه ی (2) لطف و مهربانی نشان دهد، خطاکاران را به خوبان نزدیک می کند و در یک جایگاه قرار می دهد.

گر به‌محشر خطابِ قهر کند

انبیا را چه جایِ معذرت است

پرده از رویِ لطف، گو، بردار (3)

کاشغیا را امیدِ مغفرت است (4)

1- سر فرود می آورند: کاری ساخته نیست و تسلیم خواسته او می شوند.

2- غمزه: اشاره با چشم و ابرو. پلک زدن از روی ناز و کرشمه. (در اینجا منظور گوشه چشمی است)

3- پرده از روی لطف گو بردار: بگو با مهربانی و لطف به حساب ما رسیدگی کن و اسرار ما را نمایان ساز.

4- که اشغیا را امید مغفرت است: اشاره دارد به انسان های روسیاه و خطاکار ، (که خطاکاران امید آمرزش و بخشش گناهان را دارند)

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

دسته بندی : ادبیات و مذهب ، داستان کوتاه و بلند بازدید 332 بار
دیدگاهتان را بنویسید
css.php