کد خبر : 3892 تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۱ - ۲۱:۱۸

انسانهای بزرگ متوسط کوچک

انسان‌های بزرگ درد دیگران را دارند انسان‌های متوسط درد خودشان را دارند انسان‌های کوچک بی‌دردند انسان‌های بزرگ عظمت دیگران را می‌بینند انسان‌های متوسط به دنبال عظمت خود هستند انسان‌های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند انسان‌های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند انسان‌های متوسط به دنبال کسب دانش …

انسانهای بزرگ متوسط کوچک

انسان‌های بزرگ درد دیگران را دارند
انسان‌های متوسط درد خودشان را دارند
انسان‌های کوچک بی‌دردند

انسان‌های بزرگ عظمت دیگران را می‌بینند
انسان‌های متوسط به دنبال عظمت خود هستند
انسان‌های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می‌بینند

انسان‌های بزرگ به دنبال کسب حکمت هستند
انسان‌های متوسط به دنبال کسب دانش هستند
انسان‌های کوچک به دنبال کسب سواد هستند

انسان‌های بزرگ در باره عقاید سخن می‌گویند
انسان‌های متوسط در باره وقایع سخن می‌گویند
انسان‌های کوچک پشت سر دیگران سخن می‌گویند

انسان‌های بزرگ سکوت را برای سخن گفتن بر می‌گزینند
انسان‌های متوسط گاه سکوت را بر سخن گفتن ترجیح می‌دهند
انسان‌های کوچک با سخن گفتن بسیار، فرصت سکوت را از خود می‌گیرند

انسان‌های بزرگ به دنبال طرح پرسش‌های بی‌پاسخ هستند
انسان‌های متوسط پرسش‌هائی می‌پرسند که پاسخ دارد
انسان‌های کوچک می‌پندارند پاسخ همه پرسش‌ها را می‌دانند

انسان‌های بزرگ به دنبال خلق مسئله هستند
انسان‌های متوسط به دنبال حل مسئله هستند
انسان‌های کوچک مسئله ندارند

به این پست امتیاز دهید
دسته بندی : موفقیت بازدید 353 بار
دیدگاهتان را بنویسید

css.php