کد خبر : 231591 تاریخ انتشار : چهارشنبه 24 آذر 1395 - 16:29

معنی ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است

معنی ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است در گذشته هر کس شاهنامه می خواند، وقتی به ستایش محمود غزنوی می رسید به گمان خود همت سلطان را در تنظیم شاهنامه تحسین می کرد اما افراد آگاه به او می گفتند: تا وقتی که به پایان شاهنامه نرسیدی، نسبت به رفتار محمود غزنوی قضاوت نکن …

معنی ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است

معنی ضرب المثل شاهنامه آخرش خوش است

در گذشته هر کس شاهنامه می خواند، وقتی به ستایش محمود غزنوی می رسید به گمان خود همت سلطان را در تنظیم شاهنامه تحسین می کرد اما افراد آگاه به او می گفتند: تا وقتی که به پایان شاهنامه نرسیدی، نسبت به رفتار محمود غزنوی قضاوت نکن زیرا که «شاهنامه آخرش خوش است.» یعنی در آخر شاهنامه است که حق ناشناسی محمود به خواننده تفهیم می شود. این جمله بعد ها به ضرب المثل تبدیل شد و عاقلان به هر کس که دست به کار نابخردانه ای بزند و اصرار بر ادامه آن داشته باشد می گویند: «شاهنامه آخرش خوش است.»

دسته بندی : سرگرمی ، ضرب و المثل بازدید 2,429 بار
دیدگاهتان را بنویسید
عذرا در تاریخ 30 تیر 1397 گفته : پاسخ دهید

کوپ(کلمه ی کاپ cupاز کوپ ترکی گرفته اند)……..کلمه ی چالنج (در انگلیسی) و به چالش کشیدن فارسی از فعل چالیش ماق ترکی است……..من اوتانیرام ممکن است یک نفر به جای این کلمه از کلمه ی خجالت عربی استفاده بکند با این حال وقتی ترکی حرف می زند نمی تواند بگوید
که من خجالت می کشم باید بگوید من خجالت چکیرم.یعنی در ترکی حتما باید فعل ترکی باشد . ولی در زبان فارسی می توان فعل را از زبان ترکی به عاریت گرفت وگفت مثل قاپیدن، چاپیدن، تپاندن،جوشاندن(علم جوشدی، سماور جوشدی)، چیزیدن(با عرض معذرت، روباه هرو چزوندیم .دماغشو
سوزوندیم…شعر بچه گانه……یا فهم ، مفهموم عربی که در فارسی به صورت فهمیدن (فعل) استفاده می شود…

عذرا در تاریخ 30 تیر 1397 گفته : پاسخ دهید

گ چ پ ژ در زبان عربی وجود ندارد. ولی در زبان فارسی وترکی وجود دارد……….قاف در زبان فارسی وجود ندارد. ولی در زبان ترکی وعربی وجود دارد……….ح ع ث ص ض ذ ط ظ درزبان فارسی و ترکی وجود ندارد. ولی در زبان عربی وجود دارد………اگر کلمه ایی گ چ پ ژ داشته باشد و قاف هم داشته باشدو آن کلمه 99% ترکی است.مثل(ق+گ=قشنگ)و(ق+چ=چاق)و(ق+پ=قالپاق)و(ق+ژ=قیژقیرماق)………اگر کلمه ایی ح ث ص ض ذ ط ظ داشته باشد وهمزمان قاف داشته باشد . آن کلمه 99%عربی است.

عذرا در تاریخ 30 تیر 1397 گفته : پاسخ دهید

خرمای شیرعلی(یا شیرلی خورما)،پنجه علی(یا پنجه لی،کسی که دارای پنچه های قوی است مثل خرچنگ حیوانی که دارای چنگه های بزرگ است)،گمبرون،نام قدیمی بندرعباس،یا گنبرون(بر وزن اوزون برون، یعنی دماغه ی گشاد)، بابا طاهر اوریان(بر وزن دریان،وریان) یا بابا طاهرعریان،روستای اورآباد یا روستای عورآباد، روستای اتیق یا روستای عتیق، تن آب یا طناب، تن ناز یا طناز، تن ز یا طنز، اسلان یا اصلان، آشیق یا عاشق، آزر یا آذر ، ته ماسب یا طهماسب، روستای شاماسب یا روستای شام اسبی(در اردبیل)،روستای قنبراف اسکو یا گنبرف اسکو،قطاب یاقوتاب..، جعفری(گیاه) یا جفه ری….. طالبی(میوه) یا تالبی(تال، مثل تالش)…

css.php