تاریخ انتشار : یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵

طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج چیست

اساس این روش طالع بینی ازدواج ، توصیف افراد بر اساس جنس و ماه تولد می باشد.
در این روش فردی که قصد ازدواج دارد ماه تولد و جنس فرد مورد علاقه را باید در اختیار داشته باشد
تا با استفاده از جدول زیر توصیف فرد مورد علاقه خود را بخواند…

همیشه و همه جا صحبت از فال و طالع بینی بوده و هست.

 

فال و طالع بینی مردان فال و طالع بینی زنان
طالع بینی ازدواج
مرد متولد فروردین
طالع بینی ازدواج
زن متولد فروردین
طالع بینی ازدواج
مرد متولد اردیبهشت
طالع بینی ازدواج
زن متولد اردیبهشت
طالع بینی ازدواج
مرد متولد خرداد
طالع بینی ازدواج
زن متولد خرداد
طالع بینی ازدواج
مرد متولد تیر
طالع بینی ازدواج
زن متولد تیر
طالع بینی ازدواج
مرد متولد مرداد
طالع بینی ازدواج
زن متولد مرداد
طالع بینی ازدواج
مرد متولد شهریور
طالع بینی ازدواج
زن متولد شهریور
طالع بینی ازدواج
مرد متولد مهر
طالع بینی ازدواج
زن متولد مهر
طالع بینی ازدواج
مرد متولد آبان
طالع بینی ازدواج
زن متولد آبان
طالع بینی ازدواج
مرد متولد آذر
طالع بینی ازدواج
زن متولد آذر
طالع بینی ازدواج
مرد متولد دی
طالع بینی ازدواج
زن متولد دی
طالع بینی ازدواج
مرد متولد بهمن
طالع بینی ازدواج
زن متولد بهمن
طالع بینی ازدواج
مرد متولد اسفند
طالع بینی ازدواج
زن متولد اسفند
بازدید پست : 107,815 بار
css.php