کد خبر : 268032 تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ - ۹:۳۸

چیت کد تقلب بازی GTA V مخصوص کامپیوتر و PS4 و موبایل

چیت کد تقلب بازی GTA V مخصوص کامپیوتر و PS4 و موبایل در این پست از میهن فال سعی میکنیم چیت کد تقلب بازی GTA V  رو برای شما درج کنیم… بازی جی تی ای وی بدون رمز و کد تقلب خالی از هیجان هست، و لذتی که با استفاده …

چیت کد تقلب بازی GTA V مخصوص کامپیوتر و PS4 و موبایل

چیت کد تقلب بازی GTA V مخصوص کامپیوتر و PS4 و موبایل

در این پست از میهن فال سعی میکنیم چیت کد تقلب بازی GTA V  رو برای شما درج کنیم…
بازی جی تی ای وی بدون رمز و کد تقلب خالی از هیجان هست،
و لذتی که با استفاده از رمز ها و تقلب ها میتوان در این بازی تجربه کرد به جرات در هیچ بازی نمیتوان تجربه کرد…

چیت کد تقلب بازی GTA V مخصوص کامپیوتر

کد تقلب تاثیر
SNOWDAY لغزنده شدن خودروها
MAKEITRAIN تغییر آب و هوا
SKYDIVE چتر نجات
CATCHME سریعتر دویدن
TURTLE خون و اسلحه کامل + تعمیر ماشین
SLOWMO صحنه آهسته
PAINKILLER شکست ناپذیری
DEADEYE هدف گیری آهسته
BARNSTORM Stunt Planeهواپیمای
BUZZOFF بالگرد Buzzard
TRASHED خودرو Trashmaster
VINEWOOD خودرو Limo
RAPIDGT خودرو Rapid GT
OFFROAD موتور سیکلت Sanchez
ROCKET موتور سیکلت PCJ-600
COMET خودرو Comet
BANDIT دوچرخه BMX
SKYFALL سقوط آزاد
INCENDIARY گلوله های آتشین
POWERUP افزایش قدرت
LIQUOR حالت مستی
FLOATER بدون جاذبه
LAWYERUP کاهش سطح تعقیب
FUGITIVE افزایش سطح تعقیب
TOOLUP اسلحه کامل
HOPTOIT پرش زیاد
HOTHANDS دستان انفجاری
HIGHEX گلوله های انفجاری

چیت کد تقلب بازی GTA V مخصوص موبایل

تاثیر کد شماره تلفن
تغییر شکل موبایل ۱-۹۹۹-۳۶۷-۳۷۶۷
گلوله های آتشین ۱-۹۹۹-۴۶۲-۳۶۳-۴۲۷۹
گلوله های انفجاری ۱-۹۹۹-۴۴۴-۴۳۹
مشت های انفجاری ۱-۹۹۹-۴۶۸۴-۲۶۳۷
چتر نجات ۱-۹۹۹-۷۵۹-۳۴۸۳
ماه گرفتگی ۱-۹۹۹-۳۵۶-۲۸۳۷
حالت مستی ۱-۹۹۹-۵۴۷-۸۶۱
بازیابی توانایی ها ۱-۹۹۹-۷۶۹-۳۷۸۷
حالت آهسته ۱-۹۹۹-۷۵۶-۹۶۶
سقوط آزاد ۱-۹۹۹-۷۵۹-۳۲۵۵
وسیله BMX ۱-۹۹۹-۲۲۶-۳۴۸
وسیله COMET ۱-۹۹۹-۲۶۶-۳۸
موتور PCJ-600 ۱-۹۹۹-۷۶۲-۵۳۸
دوچرخه سانچز ۱-۹۹۹-۶۳۳-۷۶۲۳
ماشین RAPIDGT ۱-۹۹۹-۷۲۷-۴۳۴۸
لیموزین ۱-۹۹۹-۸۴۶-۳۹۶۶۳
ماشین شهرداری ۱-۹۹۹-۸۷۲-۴۳۳
هلیکوپتر جنگی ۱-۹۹۹-۲۸۹-۹۶۳۳
ماشین DUKE ۱-۹۹۹-۳۳۲۸-۴۲۲۷
زیر دریایی ۱-۹۹۹-۲۸۲-۲۵۳۷
هواپیما ۱-۹۹۹-۳۹۸-۴۶۲۸
هواپیما مدل ۲ ۱-۹۹۹-۲۲۷۶-۷۸۶۷۶
نشانه گیری آهسته ۱-۹۹۹-۳۳۲-۳۳۹۳
شکست ناپذیری ۱-۹۹۹-۷۲۴-۶۵۴-۵۵۳۷
حرکات آهسته ۱-۹۹۹-۷۵۶۹-۶۶
سلامتی و مهمات کامل ۱-۹۹۹-۸۸۷-۸۵۳
سریع دویدن ۱-۹۹۹-۲۲۸-۸۴۶۳
افزایش سطح تعقیبکاهش سطح تعقیب ۱-۹۹۹-۳۸۴۴-۸۴۸۳۱-۹۹۹-۵۲۹۹-۳۷۸۷
تغییر آب و هوا ۱-۹۹۹-۶۲۵-۳۴۸-۷۲۴۶
لغزنده شدن خودروها ۱-۹۹۹-۷۶۶-۹۳۲۹

چیت کد تقلب بازی GTA V مخصوص PS4

کد تقلب تاثیر
مثلث ، راست ، راست ، چپ ، راست ، مربع ، دایره ، چپ مست شدن
راست ، مربع ، ضربدر ، چپ ، R2 ، R1 ، چپ ، راست ، راست ، L1 ، L1 ، L1 انفجار خیلی  بزرگ
راست ، چپ ، ضربدر ، مثلث ، R1 ، دایره ، دایره ، دایره ، L2 زور بیشتر (مشت و لگد قوی تر)
راست ، چپ ، ضربدر ، مثلث ، R1 ، دایره ، دایره ، دایره ، L2 سریعتر دویدن
چپ ، چپ ، L1 ، راست ، راست ، R2 ، چپ ، L2 ، راست سریع شنا کردن
R1 ، L1 ، مربع ، R1 ، چپ ، R1 ، R2 ، چپ ، مربع ، راست ، L1 ، L1 گلوله های آتیشی
راست ، ضربدر ، راست ، چپ ، راست ، R1 ، راست ، چپ ، ضربدر ، مثلث شکست ناپذیری
R1 ، R1 ، دایره ، R2 ، راست ، چپ ، راست ، چپ ، راست ، چپ کم شدن ستاره های تحت تعقیب
R1 ، R1 ، دایره، R2 ، چپ ، راست ، چپ ، راست ، چپ ، راست زیاد شدن ستاره های تحت تعقیب
دایره ، L1 ، مثلث ، R2 ، ضربدر ، مربع ، دایره ، راست ، مربع ، L1 ، L1 ، L1 جون + اسلحه کامل
ضربدر ، ضربدر ، مربع ، L1 ، R1 ، ضربدر ، راست ، چپ ، ضربدر بالا رفتن توانایی‌ ها
R2 ، R1 ، L2 ، L1 ، چپ ، راست ، چپ ، راست ، R2 ، R1 ، L2 ، L1 ، چپ ، راست ، چپ ، راست سقوط ازاد
مربع ، R1 ، L2 ، مثلث ، چپ ، مربع ، L2 ، راست ، ضربدر حرکت کند
مثلث ، چپ ، راست ، راست ، مربع ، R1 ، R2 حرکت تند
دایره ، راست ، L2 ، L1 ، چپ ، L1 ، L1 ، R1 ، چپ ، چپ ، ضربدر ، مثلث هواپیما
چپ ، چپ ، مثلث ، مثلث ، راست ، راست ، چپ ، راست ، مربع ، R2 ، R1 پرش بلند
چپ ، راست ، R2 ، R2 ، R1 ، L2 ، L1 ، چپ ، چپ ، راست ، L1 چتر نجات
مثلث ، R2 ، چپ ، L1 ، صربدر ، راست ، مثلث ، پایین ، مربع ، L1 ، L1 ، L1 اسلحه
R2 ، ضربدر ، L2 ، L2 ، L2 ، L1 ، L1 ، مربع تغییر آب و هوا
چپ ، چپ ، L1 ، R1 ، L1 ، راست ، چپ ، L1 ، چپ کم شدن جاذبه
مثلث ، R1 ، R1 ، چپ ، L1 ، R2 ، L1 ، R1 لغزندگی ماشین ها
چپ ، چپ ، راست ، راست ، چپ ، راست ، مربع ، دایره ، مثلث ، R2 ، R1 دوچرخه BMX
دایره، دایره، L1، دایره، دایره، دایره،R1 ، L2, L1، مثلث، دایره ، مثلث هلیکوپتر
دایره ، L1 ، چپ ، L2 ، R1 ، ضربدر ، L1 ، R1 ، دایره ، ضربدر خودرو گلف
R1 ، دایره ، R2 ، راست ، L2 ، L1 ، ضربدر ، ضربدر ، مربع ، R1 ماشین دو در
راست ، چپ ، R1 ، R1 ، R1 ، چپ ، مثلث ، مثلث ، ضربدر ، دایره ، L1 ، L1 هواپیما سم پاشی
R2 ، راست ، L2 ، چپ ، چپ ، L1 ، R1 ، دایره ، راست ماشین لیموزین
R1 ، راست ، چپ ، راست ، R2 ، چپ ، راست ، مربع ، راست ، L1 ، L1 ، L2 موتور PCJ-600
L1 ، R2 ، دایره ، راست ، R1 ، L1 ، راست ، چپ ، دایره ، R2 ماشین RapidGT
4.3/5 - (7 امتیاز)
دسته بندی : بازی ، بازی کامپیوتر بازدید 5,586 بار
دیدگاهتان را بنویسید

css.php