کد خبر : 17274 تاریخ انتشار : جمعه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۵

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

چگونه کسی را که دوستش داریم !!!؟؟؟؟ برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران… چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی …

چگونه کسی را که دوستش داریم !!!؟؟؟؟

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی

و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران…

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند.
خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید.

اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـی کند.
بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی می کنـید
و حسرت داشتنش را می کشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید.
و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمی بـاشـد که شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد.
کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را به مقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند.
آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمی کنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

زیاد معاشرت کنید… سپس غیر قابل دسترس گردید

هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت.
این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت.
چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند.
(تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد).

بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید.
در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد.
درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید
به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را دیگر ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید.
شـما هم اکنون “قانون کمـیابی” را بطور مؤثر بکار گماردید.
همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند.

عاشقم باشم…

همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد.
برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید،
کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست.
این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید.

با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید.
ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به “شباهت ها” اشاره ای نمی کنیم.
بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند.

ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم.
اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه مان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت می باشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر می باشد.

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

کار دلپسندی برایش انجام ندهید….

بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد

هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت…
احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید.
ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم.
سـرانجام آنکه : ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت.
هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم.

اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد.

گاه غرق در هیجانات می شویم.

در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم.
و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید،
مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟
هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.
اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

به او نگاه کنید…

زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد،
مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند.
و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد.
در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند.

اهمیت مقیاس روبین واضح می باشد :
احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.

برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند.
هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که:
هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید.
مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود.

عاشقت هستم ..

در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند.
ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.
هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.
هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد.
زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.
مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد.
زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

روی برنگردانید…

دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین : اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد،
مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود.
باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید،
به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید.

لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را “چشمان آب نباتی” نـام نـهـاده.
چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید.
حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید.
وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید
دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید.
شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد.

من تو را دوست دارم شدیدا …

اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.
بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید.
این یک حرکت بررسی کنـنده است.
شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

از علم مردمک سنجی کمک بگیرید…

ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است.
شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع.
بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم.
شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند).

اما شما می توانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید.
ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند.
به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد.
تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

عشق من باش همیشه عاشقتم

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند.
هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد.
زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد.
بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت.
همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند.

این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند.
این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند
سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند.
بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت.
این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!!

عشق چیزی نیست که راحت بدست بیاد و بشه با مال دنیا تهیه اش کرد…

عاشق باشید و همدیگر رو دوست داشته باشید

خداوند و پشت انسان های عاشق بوده و هست

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

سعی کنید کسی رو در انتظار قرار ندهید صادق باشید و عاشق

3.9/5 - (195 امتیاز)
دسته بندی : روابط عاشقانه بازدید 96,008 بار
دیدگاهتان را بنویسید

کژال در تاریخ 8 آذر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من ی دختر ترکم عاشق ی پسر کرد شدم اسمم بخاطرش عوض کردم خیلی دوسش دارم وقت ندارم تلاش های ک کردمو واستون بگم ولی چیکار کنم بم بگید
کژال ۱۶ کرمانشاه

الهام در تاریخ 6 آذر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من ۱۲سالم عاشقه پسرعمومم نمیدونم چیکار کنم من رامیانم و اون زاهدان دوساله پیش خونه ما زاهدان بودو اون چهار بار دیدم ولی روم نشد بهش بگم لطفا کمکم کنین

ناشناس در تاریخ 3 آذر 1399 گفته : پاسخ دهید

من چندوقته احساس میکنم عاشق شدم درحالی که زیاد طرفو ندیدم امامیدونم دوسش دارم چکارکنم اونم عاشقم بشه😞

@سالار در تاریخ 31 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

جالب غیرت چه غیرتی
پس خودت دوست نداری زندگیت سر سامون بگیره فقط داری زندگی تا با کارت
نابود میکنی
آدم عاشق کوره هر چیز بگی اون باز حرف خودش میزنه ولی بخدا کارت اشتباه بیا به حرف من گوش کن

دله در تاریخ 31 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

عکساش غیر شرعیه بردارید گناه جاریه میشه واستون

ناشناس در تاریخ 30 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام

ستاره در تاریخ 29 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام اسم من ستاره است ۱۶ سالمه و ۸ ماهی میشه که یه پسر رو دوس دارم اون خم من رو دوس داره خانوادهامون هم میدونن من هم زیاد خواستگار دارم ولی همشون رو رد میکنم خانواده ی من اون رو قبول ندارن بابام میگه نمیزارم بهم برسین حالا من چیکار کنم فراموشش کنم یا به رابطمون ادامه بدم ما واقعا عاشق همدیگه هستیم تاحالا هم زیاد اتفاق برامون افتاده ولی از هم دست نکشیدیم لطفا جواب بدین

ابولفضل در تاریخ 29 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

یه دخری دوست دارم اونم منو دوست داره ولی دیگه یکم سرد شده

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 26 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

@ سالار جونم غیرتم اجازه نمیده ب کسی الکی ابراز علاقه کنم نمیتونم اخ دوسش ندارم چطو بگم دوسش دارم 😔😔😔

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 26 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

داداش با منی ……😒

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 22 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

باشه جونم 😍😍😍😍😍😍ولی حتما بدی ها عزیزدلم آخر شماره ی بابام 6217 هستش با اون زنگ میزنم با اگه نتونستم اس میدم باشه

091 در تاریخ 8 آذر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یکی رو دوست دارم اسمش همایون است ولی نمدنم من و دوست داره یا نه

امیر امیری در تاریخ 22 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

این رفتارها فقط از یه بی ناموس سر میزنه دلیلی نداره به دروغ کسی رو وابسته کنیم .امیدوارم یکی جوری دهنتو بگاد که حالت جا بیاد من همشو نخوردم همون چندخط اول کافی بود

نیما در تاریخ 21 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

من که عاشق کسی نیستم فقط می‌خوام ازدواج کنم، تو محل کار و دانشگاه هم هیچ دختری نیست:( سنم داره می‌ره بالا و تا حالا کسیو نداشتم

امیر در تاریخ 21 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام ببخشید من کمک میخواستم من عاشق یه نفر هستم اون با یه نفر دیگر دوست هست میخواستم یه پیشنهادی بدهید که من ان را از زندگی ان بیرون کنم.اونم من را دوست دارد ولی بخاطر ان پسر سمت من نمیاید چیکار کنم

سحر در تاریخ 29 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

اگر دوست داشت با یکی دیگه نبودسعی کن فراموشش کنی

#$@&*^ در تاریخ 21 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من 15 سالمه از یه پسر 26ساله خوشم اومده اون صاحبکارمه میدونم تفاوت سنیمون زیاده اما عاشقشم تو این یه ماه هرشب و هر روز و هرساعت به اون فکر میکنم هر روزم میبینمش اما احساس میکنم اون عاشقم نیست.
یه مشکل خیلی بزرگم دارم من افغانستانی ام اونم ایرانی البته من احساس میکنم بخاطر اینکه افغانستانی ام ما بهم نمیرسیم.

@سالار در تاریخ 18 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

عزیزم این کارت خیلی اشتباه که بهش محلی
ندادی یا نمیدی وقتی بهش توجه نمیکنی اونم مجبوره بهر با کس دیگه به شما دروغ بگه تا میتونی بهش محبت کن کارایی که نامزدت دوست داره انجام بده
از کلمات عاشقانه استفاده کن
خیلی جواب میده

رقیه در تاریخ 17 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

خخخخخخخخ ناشناس من با لیلا اسم تو چرا الکی خودتو جر میدی نکنه تویی 😟

Abolfazl در تاریخ 31 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من دو ماه پیش از یه نفر خوشم اومد بعد با هم صحبت میکردیم تماس داشتیم خوب بودیم ولی به یه آن باهام سرد شد نه چیزی گفتم نه کاری کردم اصلا نمیدونم چیشد ! پریشب که بهش پیام دادم همونجوری سرد با من صحبت میکرد بهش گفتم تو هر چی اینجوری با من صحبت کنی من ناراحت نمیشم گفت لطفا دیگه بهم پیام نده دلیلشو پرسیدم گفت من یک ساله تو رابطه ام و نمیتونم باهات باشم گفت اون زمان ک میگفتم سینگلم چون یه مسئله ای بینمون بوجود اومده بود ولی الان دیگه ب من پیام نده طرفم میبینه شر میشه ! من شوکه شدم به کلی از یه طرفم احساس میکنم الکی میگه … نمیدونم دقیقا چیشد /: زبونم دیگه بند اومده /: چه کار کنم ؟ میشه کمکم کنین

سحر در تاریخ 17 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام @ سالار جونم ازت به کمک میخواستم بگیرم
نامزدم اویل که بهش محل نمیزاشتم با اینکه خودش میگفت دوسم داره دوست دارماش مال کس دیه ای بود گرفتی که چی میگم با کس دیه ای دوست بود الانم نمیدونم هنوزم باهاش دوست یا کات کرده نمیدونم دوس داشتنشو اصلا باور ندارم الان نمیدونم چیکار کنم 😔😔😔

همون دریا هستم

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 16 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

@سالار جونم اگه میشه شمارتو بزار اینجا بردارم با گوشی بابام زنگ میزنم باشه آخرش 17 😘😘😘😘😘😘😘

@سالار در تاریخ 18 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام جانم من الان گوشی خودم خراب شده تا چند روز دیگه گوشی میگیرم بعد بهت میدم
شمارمو
ولی خواهش میکنم کسی دیگه ای بهم زنگ نزن چون جواب نمیدم شمارتون میدم داداشم برای خودتون بد میشه
من یه یه دختر مذهبی هستم تا الانم به هیچ پسری حتی نگاه نکردم
اگه کسی میخواست بهم پیام بده اول داخل گروه بگو اگه اجازه دادم بعدش میتونی پیام بدی

mariammaramm در تاریخ 22 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام میشه شمارتونو از اول بزارید کارتون دارم

Maral در تاریخ 16 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام عزیزم ایشالا که موفق میشی جونم 😘😘😘😘

ناشناس در تاریخ 15 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

الکی اونو زدم🤪😂🤣

ناشناس در تاریخ 15 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق پسر خالمم بهش گفتم ولی گفت توی سن جو گیریت هستی منم گفتم من سن …. سالگیم رو میگم که تو میشه …. سالت یعنی میاد🤲🏻 یه بار هم توی یکی از مسافرت ها خیلی اتفاقی بهم خیره شدیم بعد چند دفعه هم ازم تشکر کرده نظر شماها چیه دوسم داره ؟؟
بعد اولش فکر میکرد که من ازش بدم میاد وقتی بهش گفتم گفت دمت گرم و از این حرف ها کمممکککک یکی جواب بده نظر بقیه چیه

💖💖💖 در تاریخ 15 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

ای کاش ذهن ها خالی از هر نوع نگرانی بود

زینب در تاریخ 13 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

عزیزم مگه میشه نمیتونم هنوزم که هنوز همدیگرو دوس داریم نمیتونم ولش کنم بدون اون میمیرم بهونه زندگیمه
همون دریا هسم

ناشناس در تاریخ 11 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من14ساله هستم وعاشق دختر15ساله ای شدم ویک نفر دیگه هم عاشقش شده باید خودتون بدونین چی میکشم لطفا راهنمایی کنید

رها در تاریخ 11 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من دوساله که پسر دایی مو دوست دارم اون قبلا با یه دختری بوده که حتی ب خاطرش زندانم رفته ولی دخترع ولش کرده منم بعدش رفتو بهش گفتم دوسش دارم ولی اون نخواست که بامن باشه حتی نخاست که باور کنه که من دوستش دارم یکی بهم بگه چی کار کنم که اونم ب من علاقه مند بشه😫😭😭😭😭😩💊💔

@سالار در تاریخ 10 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

نه جانم چرا قهر
گفتم که درس دارم زیاد با گوشی کار نمیکنم
برام دعا کنین موفق شم

@سالار در تاریخ 8 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام دوستان من این روزا وقت ندارم
دارم برا کنکور درس می خونم اگه دیر جواب میدم ناراحت نشین
ممنونم که منا محرم راز خودتون دونستین

@سالار در تاریخ 8 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

عزیزم من خودم پنج ساله یه پسری رادوست دارم ولی نمیدونم اون دوستم داره یا نه شب روزم گریه شده بود ولی فقط به خدا توکل کردم از اون کمک خواستم نه از کس دیگه
الانم با توکل به خدا خیلی آروم دارم برا این دم تلاش میکنم
تو اگه واقعا از ته دلت به خدا اعتماد کنی درست میشه جانم
از این نرفتم که گفتی خدایی وجود نداره
خیلی ناراحت شدم
یه کم به دوربر خودت نگاه کن آیا تا بحال بخاطر چیزایی که خدا بهت تشکر کردی
اگه ایمان قلبی داشته باشی
زندگی تا بهش بسپاری همه چیز درست میشه
الانم تو ازدواج کردی اون پسره که قبلا دوستش داشتی فراموش کن

A در تاریخ 23 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

میشه منم راهنمایی کنی:(

Seti در تاریخ 29 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

تو که یه دختره سادع ای فقط چرا مردم میان این چیزارو به تو که امسال کنکور داری میگن

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 7 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه ها ازتون خواهش میکنم که وقتی کامنت میزارین جوابشو میگیرین شما هم لطفا ج بدین دیه باوا نمیشه باهاتون درد دل کرد نمیدونم دردامو به کی بگم هیشکی قابل اعتماد نیس برا همین با تو درد دل کردم @ سالار جونم تو هم اگه روی نداری باشه اشکالی نداره نفسم خداحافظ

الی در تاریخ 14 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام عاشقی بد دردی

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 7 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

@ سالار جونم قهری جانم ……..؟؟😘😘😘😘😘😘

STRADA در تاریخ 7 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه پسر ۱۶ ساله ام که به دختر داییم
علاقه مندم همه راه هایی هم که گفتید رو رفتم ولی به جواب نرسیدم به نظر شما باید به تلاشم ادامه بدم یا باید کنار بکشم لطفا کمکم کنید

.. در تاریخ 11 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

ب خدا توکل کن از خدا بخاه ایشالا ک کمکت میکنه

A .kh در تاریخ 5 آذر 1399 گفته : پاسخ دهید

صلام من یه نفر رو دوس دارم فامیلمونه البته چن ساله ک عاشقشم ولی اون نمیدونه هر وقت میبینمش قلبم تند میزنه و دست و پام شل میشه اما اونو نمیدونم چ حسی ب من داره همش میترسم ک مال یکی دیگ بشه یا دستش بدم؛) بعضی وقتا ک باهم برخورد داشتیم زیر چشمی میدید منو یا نگاهشو میدزدید … ولی گمون نکنم ب من حسی داشته باشه

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 6 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

تورو به مولا قسمتون میدم بعد سن 13 سال به کسی نگین کیو دوس دارین به هیشکی نگین چو هیشکی رازتونو نگه نمیداره 😖😖😖😖😖
وقتی خودتون نمیتونین رازتونو نگه دارین از دیگرون انتظاری نیس 😔😔😔😔😔😔
منو سادگی خودم بد بخت کرد رازدار باشین مرگ من ……!!!!!😧😧😥😥😢

رها در تاریخ 6 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام یه سوال دیه قبلی رو خیلی خو پیشواز کردین ممنون عزیزای در :
وقتی صبح از خواب بیدار میشی به چی فک میکنی :
1- اینستاگرام
2- عشقت
3- آهنگ
4- اونکه دوست داره و واست هر کاری میکنه و برات میمیره
5- قهوه
6- هوای آزاد
7- خوشگذرانی
8- زنگ زدم به دوستات
9- هوس
10- خدا
لطفا ج بدین
با تشکر ♡

ناشناس در تاریخ 29 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

به تو

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 6 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

دخی جونم سسسسالام چطوری خوبی

ناشناس در تاریخ 9 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

عاشقی بده

فرهاد در تاریخ 12 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام قرمساق جان

ناشناس در تاریخ 15 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

قرمساق رو من می دونم یعنی چی که ترکی هس

Ghazal در تاریخ 6 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

منم عاشق یه پسر شدم ولی رفتارش نشون میده که منو دوست داره ولی حرفاش نه

Lonely boy در تاریخ 5 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

کسی هست چت کنیم؟تنهام و حوصلم پوکیده :/

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 4 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

آقای مدیر جان سلام چطوری خوبی
چرا کامنت هامو تائید نمیکنی جانم ❤❤❤❤❤❤❤

ناشناس در تاریخ 8 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام

........ در تاریخ 4 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یکیو‌ دوست دارم بهش گفتم اون هیچی نگفت رو رفت

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام @سالار عزیزم چطوری
دلم گرفته بود میخواستم باهام بحرفم
اونیکه دوسش دارم اسمش حسین دو سال که دوسش دارم
وقتی واسه نامزدم خواستگار اومده بودن واسم من میگفتم ن نمیخواستم باهاش ازدواج کنم پدرومادرمم میدونستن حسین دوسش دارم و میگفتن اون نمیاد تورو بگیره داره سرت کلاه میذاره ولی من اصلا به حرفاشون اهمیتی نمیدادم آخر سرم دیدن کاری از دستشون بر نمیاد الکی گفتن حسین داره ازدواج میکنه دختر پسر عموی باباشو میخواد بگیره ولی من بازم باورم نشد چو خو میدونستم حسین دوسم داره و واقعا عاشقمه اخ اونا از لحاظ مالی از ما خیلی بالاترن خیلی برا همین مامانم اینا میگفتن اون دوست نداره میخواستن ازش دس بردارم ولی من هیچ وق کم نیاوردم آخر سرم اهیتی به من ندادن زوری شوهرم دادن حسینم وقتی فهمیده بود داش از غصه دق میکرد منم وقتی عشقمو اونطو میدیدم واسه خاله ام لعنت میفرستادم اخ خالم بینمون جدایی انداخت منم دیه بعد نامزدی یه شب نشسته بودم که دیه کاسه ی صبرم لبریز شد و بهش اس دادم اخ شمارشو وقتی دختر بودم داده بود بهم بد جوری از دستم عصبانی بود بهم هی میگف بقران از دخترا متنفرم دیه اس نده میگف هر بدی دیدی ازم حلالم کن آبجی دیه اخرامه دل منم با حرفاش آتیش میزد منم هر روز گریه میکردم زخم میزدم رو دستام اولش حسین فک میکرد که اونو دوسش نداشتم و داشتم سرش کلاه میذاشتم ولی بعدا که میدید زیاد به نامزدم محل نمیذارم هنوزم دوسش دارم باور کرد که عاشقش بودم و هنوز واسش میمیرم واقعا دوسش داشتم و دارم حالا هنوزم که هنوز هم دیگر و دوس داریم عاشق همیم ودوباره باهم رابطه داریم نمیدونم چیکار کنم به موولا قسم نمیتونم ازش بگذرم بدون اون میمیرم بقران تو یه کمکم کن هیچ کس درکم نمیکنه تورو خدا یه راهی نشونم بده دارم از فکرش دیوونه میشم بقران 😭😭😭😭😭😭

ناشناس در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام تورو خدا یکی بهم بگه چه کار کنم الان چند روزه عاشق پسرعمم شدم البته عمم مادر واقعیش نیس عروسیه عمم دیدمش بعد برای کمک صبح رفتیم خونه عممم من 12سالمه اونم 17سال مغرور یه دختر عمو دارم از خودش بزرگترش خیلی خوبه نمیتونم بهش بگم دوسش دارم چون بیچاره میشم بهم نگاه میکنه عمیق ولی من خجالت می کشم البته یه خوار داره دویا سه ما ه بچتر میترسم بفهمن دوسدوسالمبزبفهمنبچترش دارم. خیلی خوشگله البته سبزه تازه فهمیده رفتم خبر کشی کردم دربارش دختر عموم خب قبله دیدنش بود الان اگه بیبینم شاید بپرسع چی بگم نمیدونم میترسم دیگه نتونم ببینمش کمک کنین، یا باید وانمو د کنم دوسش ندارم یا باید بگم از اون ور راس یادروغ قراره با دختر عموم ازدواج کنه

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام
خدایاااااااااا چرا صدامو نمیشنوی یعنی اینقد بدم یا شایدم دوسم نداری منکه گناهی نکردم گناهکارم مگه من اخ
منکه نیت شومی به سر ندارم من فقط ازت عشقمو میخوام ندی هم خودم میام پیشت تا باهم حرف بزنیم درتو وا کن ؟؟؟؟😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

مینا در تاریخ 12 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

منم عاشق یکی شدم ولی اون نه

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

راستی @سالار جونم به کودوم خدا توکل کنم باوا به مولا قسم خدا هم منو فراموش کرده 😭😭😭😭😭😭😭😭خودش این بلارو سرم آورده چطو میخواد درس کنه 😭😭😭😭😭😭😭😭

یه دختر عاشق در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

دوس داشتن پسری که وقتی دختر بودم هم دیگر و دوس داشتیم بعد از ازدواج اجباری گناه هس لطفا ج بدین

کریم در تاریخ 6 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

زندگی خودتو خراب نکن با اونی که دوسش داری زندگی کن

احسان در تاریخ 23 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق یه دختری شدم که 7ماه پیش دیدمش از اون روز تا الان هیچ ندیدمش خونشونم بلدم دلم میخواد ببینمش حسمو بهش بگم تورو خدا بهم بگین چیکار باید بکنم

ناشناس در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام یه سوال داشتم دوس داشتن پسری که وقتی دختر بودم هم دیگر و دوس داشتیم بعد از ازدواج اجباری گناه هس لطفا ج بدین

رقیه در تاریخ 1 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

اهااای لیلا ی بی همه چیز کارت به جایی رسیده که با نامزد من حرف میزنی گیرم بیافتی به مولا قسسسسسم جفت دستاتو میندازم 😠😠🔪🔪🔪🔪🔪
اگه یه جو غیرت داشته باشی ج میدی میکشمت دستم بیافتی فقط یه کلمه راستشو بگو هنوزم باهاش رابطه داری یا ن هادی رو میگم میشناسیش خوبم میشناسیش نامزدشم من واس خاطرش هر کاری میکنم ها گفته باشم 😤😤😤😠😠😠😠😠😠

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 1 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

اهااای لیلا ی بی همه چیز کارت به جایی رسیده که با نامزد من حرف میزنیییییی
گیرم بیافتی به مولا قسسسسم جفت دستاتو میندازم 😠
با هادی میشناسیش خوبم میشناسیش اگه تو این سایتی اگه یه جو غیرت داشته باشی ج میدی میکشمت دستم بیافتی
فقط یه کلمه راستشو بگو هنوزم باهاش رابطه داری یان

ناشناس در تاریخ 12 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

برو بمیر بابا😂😂😂

لیلا در تاریخ 1 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

راستی بچه ها از کجا بفهمم که نامزدم دوس دخترای قبلیشو ول کرده و فقط من و داره هیشکی تو زندگیش نیس @سالار جونم با تو ام هستم لطفا ج بدین همون دریا هستم جانکم😭😭😭😔😘

ناشناس در تاریخ 31 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه ها من نامزدم ولی من نامزدم دوسش ندارم من فقط عشقمو دوسش دارم اونم منو ولی اشاره های عجیبی میکنه نمیدونم چیکار کنم

@سالار در تاریخ 8 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام جانم
بنظر من.از رفتارش میش فهمید
اگه دوست داری نامزدت با دخترهای دیگه
نپره زیاد بهش محبت کن حرفای عاشقانه بهش بزن
کارایی که دوست داره انجام بده
اونوقت دخترهای دیگه زیر چشمش نمیاد

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 31 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

جانم اگه نمیدونستم دختری که باهات دردل نمیکردم عزیزم
میترسم فک کن که واسه چی باهات دوستم یا ازم بپرسه از کجا دوستت شده اونوق چی بگم ……؟؟😜😜😜

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 31 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

@سالار میدونم که دختری جونم من الان عقدم عزیزکم 😘😘😘😘😘😘

@سالار در تاریخ 30 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سوالاتی که اینجا نمیشه پرسید
راجت خودتن
دوست عزیز درزم من دخترم حتی با دخترا صحبت کنی عصبی میشی

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

جانکم چرا کامنت نمیزاری
درسم نمیخونم که بگم همکلاسیم چیکار کنم یه راهی نشونم بده جانکم 😘😘😘😘
قهر کردی جوننننننم
چطوری خوبی چیکاااآآاآر میکنی نیسی ؟؟؟

@سالار در تاریخ 30 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

جانم الان عقدی یا ازدواج کردی
چرا عصبی میشه مردا با کلمات زود گول میخورن
با کلمات جانم عشقم عزیزم و خیلی کلمات دیگه
حتی اگه بهت توجه نکرد تو ادامه بده

ناشناس در تاریخ 2 آذر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 29 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

@سالار جیگرم چه سوالی میخواستی بپرسی بگو جانم در خدمتم 😘😘😘😘😘😘😘

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 29 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

جانکم اگه دوسش داشتم مشکلم چی بود اخ چرا فک خودکشی و فرار از خونه………….؟؟؟ به سرم میزد نفسکم 😙😙😙😙😙😙😙😙

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 29 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

میترسم فک دیه ای بکنه عچقولکم 😘😘😘😘

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 29 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

ن باوا عزیزدلم کجا درس میشه زورکی عاشق میشم مگه نمیشه که جیگرم

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 29 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

عزیزم دوسش ندارم فقط عصبانی میشه بفهمه😘😘😘😘

@سالار در تاریخ 29 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

جانم اگه نامزدت دوستش داری اونم دوستت
داره مشکلت چیه

@سالار در تاریخ 29 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام جانم طبیعی خیال پردازی تو این سن
طبیعی نگران نباش
ولی مواظب باش
به درست و زندگیت لطمه‌ای نزن
چون بعضی وقتا ادما بخصوص‌ این سن شما
فقط خیال پردازی میکنن و همه چیزا میزارن کنار
اگه میتونی با کسی که بهش اعتماد داری
حرف بزن مشکلات خودتا بهش بگو
صحبت کردن باعث میش
که احساس خوبی داشته باشی

@سالار در تاریخ 29 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام جانم اشکال نداره
خواستم چند سوآل ازت بپرسم کمکت کنم
حالا که مشکل میشه برات نمیخواد
ولی فکر بد به سرت نزن یه بلایی سر خودت بیاری یا فرار کنی
به خدا توکل کن همه چیزا درست میکن
شاید طول بکش ولی درست میشه

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 30 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

@سالار جیگرم چه سوالی میخواستی بپرسی بگو جانم در خدمتم 😘😘😘😘😘😘😘

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 28 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

@سالار جیگرم نامزدم عزیزم اگه شمارمو کسی بدونه نامزدم میکشتم چو خوشش نمیاد کسی شمارمو داشته باشه 😘😘😘😘😘😘😘😘

.........😣 در تاریخ 28 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام @سالار 15 سالمه

@سالار در تاریخ 27 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

شما که با خودت حرف میزنی چند سالت
اگه تو سن نوجوانی هستی طبیعی
ناراحت نباش

درسا در تاریخ 27 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

منم میخام یه نفرو عاشق خودم کنم ولی چجوری ؟؟؟؟ ترو خدا کمکم کنید

.........😣 در تاریخ 26 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام چطورین من یه مشکلی دارم میخواستم کمکم کنید
من وقتی تنهام با خودم حرف میزنم یعنی هر جایی رو که دلم بخواد میتونم خودم تصور کنم و تو اون مکان باشم باورتون نمیشه حتی میتونم با هر کی که دلم بخواد حرف بزنم
چیکار کنم یعنی من بیمارم 😔😔😔😭😭😭😭😭😭

درسا در تاریخ 27 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

نه

ناشناس در تاریخ 28 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

نه تو خلی

ناشناس در تاریخ 1 مهر 1399 گفته : پاسخ دهید

بله

بیتا در تاریخ 21 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 21 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

باشه @سالارممنون عزیزم که کمکم میکنی توکل به خدا 😧😧😥😔😔

@سالار در تاریخ 27 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خواهش عزیزم اگه میشه شمارت بزار اینجا بر دارم بهت زنگ بزنم کمکت میکنم
تا جایی که بتونم

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 21 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام ناشناس در ج سوالی که کردی
زوری شوهرم دادن زوری

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 21 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام سالار@
راهی بلدی نشونم بده تا خلاص بشم خدا سرتون نیاره نمیدونین که دارم چی میکشم خیلی دارم اذیت میشم به ابوافصل
میخوام یه جوری قرار کنم که اونا منو یه گمشده بدونن ن یه فراری 😔😔

@سالار در تاریخ 27 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خواهش عزیزم
اگه میتونی شمارند بهم بده
بهت کمک میکنم

رها در تاریخ 18 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

با سلام یه سوالی:
دونفر لب پرگاه ایستادن؛
1- عاشقته
2- عاشقشی
کدوم رو نجات میدین لطفا ج بدین ؟⁉⁉⁉❔❓❓❓

یه دختر در تاریخ 19 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

گزینه 1- (اونی که عاشقمه)

ناشناس در تاریخ 25 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

اون ک عاشقمه ، چون بعدش باهام میمونه ولی اون ک دوسش دارم تنهام میزاره

روژین در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته :

من عاشق رامین اسکندری هستنم نمیدونم چطوری بهش بگم اسم من هم روژین است

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 26 شهریور 1399 گفته :

اونیکه دوسش داری جونم اگه دوست داشته باشه هیچ وق تنهات نمیزاره هیچ وق ❌

ناشناس در تاریخ 5 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

اونی ک عاشقشم

ناشناس در تاریخ 21 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

2

ناشناس در تاریخ 25 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

اشتباه میکنی

لعنت در تاریخ 11 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

زندگی خیلی بده لعنت به زندگی

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 16 شهریور 1399 گفته :

رفیق از همه بدم میاد ………….😔😔😔😔

درسا در تاریخ 27 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

اونیکه عاشقمه

Darya در تاریخ 16 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

ناشناس شمارتو بزار اینجا زنگ میزنم 😔
شاید تو یکی باوفا شدی امیدوارم اینطو باشه

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 16 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

باوا یه بنده خدایی نیس بهم یه راهی نشون بدین خسته شدم دیه از این زندگی کوفتی یکی یه راهی نشونم بده تا خلاص بشم به ابوالفضل قسمتون میدم یکی به راهی نشونم بده توروخدا خواهش میکنم

ناشناس در تاریخ 1 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

خوب باشه شمارتو بده من بهت میگم

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام چیو

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

شمارمو نمیتونم بدم عزیزم 😙😙😙😙😙

لیلا در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

آقای مدیر همون دریا هستم یه راهنمایی کنین دیه تورو ب ابوالفضل باوا دارم میمیرم دلم بدجوری گرفته دارم مث شمع قطره قطره آب میشم لطفا کمکم کنید یه راهی نشونم بدین 😭😭😭😭😭😭😭

هومن در تاریخ 28 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

چه راهی من میتونم کمکتون کنم

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام هر راهی واسه رهایی

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

آقای مدیر یه راهنمایی کنین دیه تورو ب ابوالفضل باوا دارم میمیرم دلم بدجوری گرفته دارم مث شمع قطره قطره آب میشم لطفا کمکم کنید یه راهی نشونم بدین 😭😭😭😭😭😭😭

لیلا در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام باشه ناشناس باهات دوس میشم ممنون دا
همون دریا هستم

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام باشه ناشناس باهات دوس میشم ممنون دا

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام فاطی جیگرم ممنون که هم دردمی عزیزدلم مرسی که هستی عشقولکم 😘😘😘😍😍😍😍😘😘😘😘😘😙😙😙😙🙌

ناشناس در تاریخ 22 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

ببخشید فاطی کیه

ناشناس در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

یاسین عاشقتم دنیامی 💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Darya😭😭😔😘 در تاریخ 14 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

یکی ج منو بده یه راهنمایی کنین دارم دق میکنم تورو خدا ج بدین 😭😭😭😭😭😭😭

brad در تاریخ 21 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

با عرض سلام.من سه ساله عاشق یه دختر شدم که از فامیلامون هستند،بعد از اون موقع حتی یه بارم فرصت نشد دوباره ببینمش.الانم نمیدونم چه کار کنم هی تلاش میکنم که برم ببینمش و سر صحبتو باهاش باز کنم،ولی احساس میکنم خیلی محدود شدم و ازش دور شدم الانم با یه دختر دیگه آشنا شدم که همسایمون هستند ولی اصلا بهش اعتماد ندارم احساس میکنم یه آدم خود خواه و فرصت طلبه که فقط میخواد زرنگ بازی دربیاره یه روز تو خونه تنها بودم خانوادم رفته بودن مسافرت و اون دختره همسایه اومد در خونمون.در زد ولی درو ازش باز نکردم بعد از مدتی دوباره اومد و در زد ولی بازم بازش نکردم چون ازش خوشم نمیاد و دوست نداشتم به خونه راش بدم الان باید چه کار کنم باید برم سراغ عشق قبلیم یا با این همسایمون رابطه برقرار کنم؟

ناشناس در تاریخ 22 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

جانم

بدبخت در تاریخ 23 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

بچه ها کسی هست با منم دوست شه ۱۰ یا ۱۲ ساله⁦☹️⁩IM ALONE

sara در تاریخ 1 شهریور 1399 گفته :

اسمت چیه

پریسا در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته :

سلام اسمت چیه من باهات دوس میشم

نازلی در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته :

من باهات دوس میشم اسمت چیه …؟؟؟

ناشناس در تاریخ 25 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

برو سراغ عشق واقعیت از این رهگذرا زیاده هوس ادمها هم فروکش میکنخ

ساحل در تاریخ 31 مرداد 1399 گفته :

در خدمتم 13سالمه

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 13 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه دختر 15 ساله هستم خیلی خوشگلم خیلی ماه جلوم کم میاره ولی اصلا شانس ندارم یه سال پیش شوهرم دادن اجباری انداختنم تو قلاده خیلی دلم گرفته اوایل ناامید شده بودم ولی بعد نشستم و فک کردم دیدم 2 راه بیشتر ندارم واسه رهایی :
1-خودکشی
2- فرار از خونه
اولی رو کلا بیخیال شدم گفتم خودکشی گناه داره نمیتونم تاوانشو پس بدم دومی راه رو انتخاب کردم فرار از خونه الانم هی وقتی میرم شهرستان میخوام فرار کنم ولی نمیتونم جرعتشو ندارم ولی از اینورم رو خودم و بدنم خیلی حساسم دوس ندارم کسی بهم دس بزنه ولی اینبار دیه تصمیمو گرفتم میخوام فرار کنم تا این کابوس لعنتی هر چه زودتر تموم بشه
یکی کمکم کنه فرار از خونه راه خوبیه یا خودکشی فرار از خونه کار بدیه؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
خیلی سخته تحمل این زندگی کوفتی واسم میخوام رها بشم لطفا کمکم کنید
آقای مدیر خواهشا زود تر تائید کنید واسه ج عجله دارم نمیدونین که دارم می میکشم خدا سر هیچ مسلمونی نیاره خیلی سخته با این شرایط زندگی کردن واسم تورو خدا کمکم کنید خلاص بشم

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 14 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام آقای مدیر دریا هستم لطفا کمکم کنید کدوم راهو انتخاب کنم چیکار بکنم که این کابوس لعنتی تموم شه هر چه زودتر توروخدا کمکم کنید 😔😔😔😔

ناشناس در تاریخ 19 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام خوب هستین یه سوال داشتم چرا این ازدواجو قبول کردین

ناشناس در تاریخ 1 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

خوب باشه شمارتو بده من بهت میگم
فرار از خونه دوستم خودکشی نکنی اون دنیا تو خراب کنی

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته :

بگو جانم شمارمو نمیتونم بدم عزیزم

@سالار در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام عزیزم از این دوراهی که انتخاب کردی هیج کدوم درست نیست با خانواده یا خود شوهر ت صحبت کن مشکلت بهش بگو یا با این شماره ای که بهت میدم زنگ بزن مشاور ازدواج شاید مشکلت حل بشه ولی ازت خواهش میکنم این دوراهی که انتخاب کردی فراموش کن اگه خود کشی کنی اون دنیا بخشیده نمی شی اگه فرار کنی معلوم نیست چه بلایی سرت بیاد ابرو خانوادتم می ره خواهش میکنم این کار نکن
به خدا توکل کن از اون کمک بخواه بخدا جواب میده

Darya در تاریخ 13 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من 15 سالمه خیلی دختر خوشگلی هستم خیلی ماه جلوم کم میاره ولی اصلا شانس ندارم شوهرم دادن اجباری انداختنم تو قلاده دارم خفه میشم اوایل ناامید شده بودم ولی بعدش نشستم فک کردم دیدم دو راه بیشتر ندارم واسه رهایی از این زندگی کوفتی :
1-خودکشی
2- فرار از خونه
اولی رو کلا بیخیال شدم خودکشی گناه داره نمیتونم تاوانشو بدم
تو دومی تمرکز کردم ارزوم این که رها بشم
میخوام این بار که رفتیم شهرستان فرار کنم همونجا گم و گور بشم تا خلاص بشم آخ دوس ندارم کسی بهم دس بزنه متنفرم
تورو خدا یه راهی جلو پام بزارین بدجوری بریدم از خونه فرار کردن خوبه یا ن خودکشی
تورو خدا یکی ج منو بده دیوونه شدم بدجوری بریدم 😭😭😭😭😭😭😭

ضرغام در تاریخ 28 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

مثل یه مدیر باش شرایط زندگیتو درست کن و مدیریت کن یعنی کسی دیگه رو دوس داری؟

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام آره 😔

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

آره اسمش حسین

Darya در تاریخ 13 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام دلم شکسته یه دوست با وفا و با صداقت میخوام یکی نیس با من دوست بشه

فاطی در تاریخ 14 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

منم‌دل‌شکسته‌هستم‌فدات

Darya در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام چطوری فاطی جونم خوبی 😘😘😘

نازلی در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام چطوری فاطی جونم خوبی 😘😘😘

ناشناس در تاریخ 14 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من باهات دوست میشم

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

باشه

ناشناس در تاریخ 23 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

جااان هستم درخدمتتون

یسناء در تاریخ 13 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

حسین جونم عاشقتم نفس جان عشقولکمی 😘😘😘😘😘😘😚😚😚😚

لیلا در تاریخ 13 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

پارساااااااااااااااا
جانمیساااااااآااان عشققققققققققققیم😍😍😍😍😍😍

ناشناس در تاریخ 13 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق یه پسر13ساله شدم و من 12سالمه خیلی دوسش دارم نمی دونم اونو چجوری عاشق خودم کنم کمک کنید

Rogayye در تاریخ 13 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

حسین جونم عاشقتم نفس جان عشقولکمی 😘😘😘😘😘😘😚😚😚😚

نگار ♡♡♡😘😘❤❤ در تاریخ 13 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

پارسا جونم عاشقتم عشقم 😘😘😘😘

ناشناس در تاریخ 25 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

کمکم میکنید

نازلی در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

چه کمکی جانم

Rogayye در تاریخ 13 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام مرتضی ابراهیمی عشقم درسته که تو بی وفا شدی ولی هر جایی که باشی از ته دلم عاشقتم و بدجوری میخوامت با اینکه مال من نشدی آرزوی خوشبختی برات دارم عشقولک بی وفای 😔😔خودم خیلی دوست دارم خیلی هر جا که باشی خوش و سلامت باشی
یا حق

ناشناس در تاریخ 9 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

چطور بهش بفهمونم که عاشقشم .لطفا راهنمایی

ناشناس در تاریخ 11 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

دوستان من یه دختر 20ساله هستم.یه پسر 27 ساله هست که هرقت میبینتم اصلا یادش میره چی داشت میگفت و کلا چشماش بززرگ وخمار میشه و زل میزنه تو چشمام.نمیدونم بنظرتون معنی این چیزا چیه؟
من اشتباه میکنم؟

یه دختر عاشق در تاریخ 9 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من یه دختر۱۳ساله هستم که عاشق پسره دبیرستانی شدم وقتی با دوستام یا با مامانم هستم بهم مستقیم نگاه نمی کنه ولی یه بار تنها بودم بهم نگاه زیرکانه کرد و خندید خیلی دوسش دارم یه بارم رفته بودیم پارک محلمون بهم نگاه نمی کرد ولی با دوچرخش هی از جلوم رد میشد و سعی می کرد جلو چشمم باشه اگه نگاهم هم می کرد جوری نگاه می کرد که می خواست من ندونم آیا اون منو دوست داره؟ چطور بهش بفهونم که دوسش دارم ؟تا حالا باهاش حرف نزدم می خوام بهش غیرمستقیم بفهمونم چیکار کنم؟

ناشناس در تاریخ 9 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من یه دختر ۱۱ساله ام عاشق یه پسر خیلی خوب شدم الان داره یه اتفاقایی میفته کن ممکنه برای همیشه از دستش بدم لطفا کمکم کنید بدستش بیارم

ناشناس در تاریخ 8 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق یه پسر شدم که هر از گاهی میبینمش تا جایی که من می دونم بهم مستقیم نگاه نکرده اما میاد از جلوم رد میشه بعضی وقتا میاد کوچه مون تو پارک که بودیم بهم نگاه نمی کرد ولی با دوچرخش از جلوم رد میشد خداییش منم بهش مستقیم نگاه نکردم چون هرجا میرم با مامانم میرم و نمی تونم بهش مستقیم نگاه کنم .حالا واقعا اون منو دوس داره؟چطور بهش غیرمستقیم بفهمونم که دوسش دارم؟ …..لطفا و خواهشا پاسخ بدید . خیلی ممنون

پرگل در تاریخ 8 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

قیافه.مهمه ولی نه اونقدر من عاشق پسر داییم شدم. و نمی نم چه جوری بهش بگم پسرا اگه می می خوان یه دخترو عاشق خودشون کنن باید ازش دفاع کنن و هواشو داشته باشن
تو رو خدا شما هم بگین دخترا باید چیکار کنن پسرا عاشقشون شن

نگار ♡♡♡😘😘❤❤ در تاریخ 7 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق عشقم هستم و میمونم اونم همینطور
با اینکه اونو دوسش داشتم نامزدم اونم با یکی دیه اجباری ولی هنوزم که هنوز عاشق هم هستیم و خواهیم ماند
به امید روزی که همه ی عشقای دنیا واقعی باشه و هوسی وجود نداشته باش
یاحق 🙏

سیبا در تاریخ 6 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

عالی
خدا پشت عشق واقعی

جواد صالحی در تاریخ 6 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من ۱۶ سالمه وعاشق یه دختر ۱۵ساله شدم خیلی وقته ازش دور شدم ولی وقتایی که اونو میبینم نمیتونم بهش حقیقتو بگم تا الان ۲بار با داداشش دعوامون شده داداششم از اون لات های عوضیه الن من موندم چجوری به دختره بگم اگه بگم به داداشش میگه و دوباره دعوا میکنیم

زهرا در تاریخ 4 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام
من عاشق همکلاسیم شدم به نظر شما چطوری بهش بفهمونم که دوسش دارم
لطفا
جوابمو بدین

رونا در تاریخ 1 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من یه پسر ۱۷تا ۱۹سال میخوام هرکی هست به این شماره زنگ بزنه۰۹۹۲۰۹۱۲۰۵۲

باران در تاریخ 1 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه دختر ۱۵ساله هستمعشق قبلیم خاطره خوشی ندارم و. الان میخوام یکیو جایگزینش کنم به یک اقا پسر بین ۱۵ تا۲۰ ساله خیلی خوشگل باشه نیاز دارم۰۹۹۲۰۹۱۲۰۵۲اسمم باران با تشکر

ناشناس در تاریخ 19 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

گلم عشقی رو که اینجوری به همین سادگی بخوای بدست بیاری زودم از دست میدی عشق بازی نیس در انتخاب عشقت دقت کن.

مجید در تاریخ 1 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

دخترا قابل اعتماد نیستن…تجربه ثابت کرده که تا یکی بهتر گیرشون بیاد ولت میکنن

رها در تاریخ 14 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

کسی ک دوسش داشتمو بعدش فهمیدم اون فقط ادایه دوس داشتن در میاووردو با ی دختر دیگه بود
بعدش به نظرت بسرا قابل اعتمادن؟

دنیا پرسپولیسی⁦♥️⁩ در تاریخ 8 آذر 1399 گفته : پاسخ دهید

من شمارتو بر داشتم

ناشناس در تاریخ 1 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

پسرا لطفا بگید
دوست دارید دختر مورد نظر شما چه خصوصیاتی داشته باشه

نگار ♡♡♡😘😘❤❤ در تاریخ 7 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام رفیق سخت در اشتباهی عشق اگه واقعی باشه هیچ وقت از بین نمیره تو هیچ شرایطی✋
چه دختر باشه چه پسر اگه واقعا عاشق هم باشن هر چقدرم از عشقش برتر براش بیارن دس برنمیداره ولی تو هوس بازی حق با توء بجای این حرفا ارزو کن:
ای کاش هیچ هوسی تو دنیا وجود نداشته باشه
فقط همین یا علی

ناشناس در تاریخ 31 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

پسرا میشه بگید شما ها دوست دارید دختر مد نظرتون چه خصوصیاتی داشته باشه

ناشناس در تاریخ 6 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

درود به شما .دیدگاه هر پسر نسبت به فرد مقابل فرق داره .از همه مهم تر این است که افراد در نوجوانی عمدتا به ظاهر فرد اهمیت میدن و در سن های ۲۳تا ۲۸ سال به ظاهر و به اخلاق دختر منش اون همیت میدن .بین سن هایی ۲۸ تا ۳۵ به دنبال دختری هستند که اخلاق خوب و رفتار صادقانه و صبور هستند

امیرعلی عاشق در تاریخ 26 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

من یه دختر ۱۳ ساله رو دوست دارم من خودم ۱۳ سالمه یه بار بهش گفتم عاشقتم اونم یه لبخند زد وبعد رفت ما توی رووستاییم و همدیگرو دوست داریم ولی اون الان با دوست من چت میکنه ولی منو ول نکرده نمیدونم باید چیکار کنم

S در تاریخ 24 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

باوا برین خداتونو شکر کنید حداقل معشوق دارید
من یه پسر 14 ساله نسبتا خوش قیافه هستم ولی نه دوست دختری نه چیزی
شمایی که راهنمایی میگیرید از مردم حداقل میتونید بگید چجوری دوست دختر پیدا کنم
هرکی پیدا میشه یا فقیر درمیاد یا هکر یا رلدار
راهنمایی کنید ممنون میشم

آراس در تاریخ 6 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

عشق باید دوطرف باشه عشق یه طرفه به درد نمیخوره

متین در تاریخ 24 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

اره‌ برای یک دختر قیافه مهمه چون بیشتر دخترا مغرور هستن یعنی وقتی یه پسر رو میبینن خودشونو میگیرن کمتر پسری هست که متوجه این نشه باید وقتی دختر ه لج میکنه اونم لج نکنه و همیشه ناز کش باشه اخلاقشم باید خوب باشه خیلی تند نباشه

علی در تاریخ 4 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

نه همه ی دخترا اینطوری نیستن من خودم دوست دخترم فقط براش صداقت مهمه و عشق نه پول براش مهمه نه قیافه آره خب من اخلاقم باهاش تند نیست اما اونم اخلاقش با من تند نیست

Selina در تاریخ 24 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق یه پسر۱۸ساله شدم خودمم۱۱سالم خجالت می کشم بهش بگم شمامیتونین کمکم کنید چی بگم بهش🌺

ناشناس در تاریخ 30 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

من یه دختر ۱۳سالم عاشق پسر ۱۳سال ام ما اول هم کلاسی بودیم و باد او رفت جای دیگه هر گاهی می بینمش کمکم کنید بهش چی بگم

ناشناس در تاریخ 1 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

بهش بگو ازت متنفرم…بعد یه نگاه عمیق بهش بکن بخند برو….

ناشناس در تاریخ 23 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

شمارتو بده خودم جوری همش کنم فردا عروسیتون بشه

Negar در تاریخ 1 شهریور 1399 گفته :

خخخخخخخخخخخخخخخ 😂😂😂😂😂😂

زویا در تاریخ 20 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام قیافه برا دخترا تا حدی مهمه که اگه با خودشون جایی بردن ابروشون نره مهم اخلاق پسره هستش اینکه سنگین باشه با دیدن هر دختری از حال نره ووفا دار باشه اینکه مودب باشه وکمی مغرور وجدی اینکه به خودش برسه و خیلی چیزای دیگه

علیرضا در تاریخ 18 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

یه سوال می پرسم فقط دخترا بگن قیافه براتون خیلی مهمه ویک سوال دیگه دوست دارین پسره چطور باشه اخلاق و دیگر چیز هاش

Mrym.b در تاریخ 18 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

قیافه برای من مهمه ولی کم…
اخلاقم به نظرم باید خوش رو و شوخ باشه..
به شخصه از پسری که خیلی به چشمام نگاه کنه و کمی مغرو باشه خوشم میاد…
از پسرایه سبک و بی مزه که زیادی نمک میریزن متنفرم پسر باید سرسنگین باشه و مهربون..
یه چیز دیگه که زیادی جذبم میکنه اینه که با من خوش رو باشه با بقیه جدی

ناشناس در تاریخ 31 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

من شاید خیلی کم قیافه برام مهم باشه عشق برام مهم تر از هر چیزه اگه میخوای دختری ازت خوشش بیاد به نظر من با جذابیت نمی تونی عاشقش کنی

زویا در تاریخ 20 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام قیافه برا دخترا تا حدی مهمه که اگه با خودشون جایی بردن ابروشون نره مهم اخلاق پسره هستش اینکه سنگین باشه با دیدن هر دختری از حال نره ووفا دار باشه اینکه مودب باشه وکمی مغرور وجدی اینکه به خودش برسه و خیلی چیزای دیگه

سنچم در تاریخ 23 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

ما دخیا قیافه رو میچسبیم من از 12 ساله گی دنباله یه پسر بودم الان باش ارتباط دارم فقط قیافه رو عشقه 😘

ناشناس در تاریخ 1 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

لطفا تو هم بگو پسرا از چه خصوصیاتی نسبت به دختران خوششون میاد

زهرا در تاریخ 4 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خب من برام تنها چیزی که مهمه صداقت قیافه و پول برام مهم نیست

ناشناس در تاریخ 14 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

اگه ی بسر اخلاق خوبی نداشته باشه با دیدن هر دختری وا بره دیگه قیافش ب چه دردی میخوره؟
قیافه مهمه ولی زیاد ن
بنظرم بسرا باید مث عشقه من باشن:)
جلو همه مغرور باشنو فقط جلو عشقشون مغرور نباشن
ب بقیه دخترا رو ندن
فقط با عشقشون مهربون باشنو هواشو داشته باشن ب احساساتش احترام بزارن
البته دخترا هم باید همینجور باشن

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

آره باوا قربون دهنت که الحمدالله همه ی پسرا هی ریختین به درد نمیخورن 😞😞

nargess در تاریخ 21 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

تاحدی باید زیبا باشه که هرجا باهاش میری خجالت نکشی
ولی اخلاق هم خیلی مهمه
یکی از ویژگی هاش این باشه که بهت وفادار باشه وصداقت داشته باشه هیشکی به چشش نیاد
واقعن از ته دل تورو بخاد

علیرضا در تاریخ 18 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

من 17 سالمه دو سال پیش یه دختری از توی کوچمون داشت رد میشد ما هم که داشتیم فوتبال بازی می کردیم من تا دیدم داره رد میشه به همه گفتم بزنین کنار بی عقلا خانم داره رد میشه بعد زیر چشمی فقط نگاه خودم کرد و خندید از اون موقع مهرش به دلم نشست فک کنم بین 18 تا 15 سالی داره به نظر شما چه کار کنم

Anzrmms در تاریخ 30 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

هرجا دیدی بگو ک دوسش داری و به خدا توکل کن

مهدیه در تاریخ 15 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من۱۲سالمه عاسق یه پسر بیست ساله شدم اونم خودش میگه دوسم داره ولی فقط یک بار باهم حرف زدبم بعد دیگه پیام نداد تورو جون هرکی دوست دارید بگید چه پیامی بهش بدم که من واقعا عاشقش هستم و نارحات نشه

شهاب.. در تاریخ 20 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

زوده برات عزیزم خیلی زوده.هنوز قدرت تصمیم گیری برای ازدواج را نداری.اینو از من گوش کن

ناشناس در تاریخ 25 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

عه بچه جووون برو درس بخون فعلاا

ناشناس در تاریخ 1 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

هع میخوای درساااااتو یادت بده برو بشین مشقاتو بنویس درس نخونی عقلت زیاااااااد نمیشه هااااااگوگولی مگولی

ناشناس در تاریخ 14 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق دختر داییم هسم و نمیتونم بهش بگم

دانیال در تاریخ 23 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

خب لازم نیست بگی خودش میفهمه
کار سختی نیست فهمیدنش

ناشناس در تاریخ 31 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

درسته یه پسری از من خوشش میاد خیلی وقته می دونم هیچی بهم نگفته اما من خیلی خوب میدونم که اون عاشقه منه من خودم عاشقم ولی حقیقتش میترسم به کسی که عاشقشم بگم سعی میکنم اون عاشقم بشه

فاطمه زهرا در تاریخ 26 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

نه آغا دانیال اینطوری نیست آغا حسین اگه می خوای رابطه تون صمیمی تر بشه بهش بگو من خودم یه دخترم دیگه
یه دختر غرورش این اجازه رو به اونا نمیده که به یه پسر بگن دوست دارم برا همین اونا همیشه منتظر ن که یه پسر به اونا بگه دوست دارم
آغا حسین از من میشنوی هرچه زود تر بهش بگو دوسش داری
پسر خالمو پسر همسایمون آجیمو دوس داشتن یه روزی پسر همسایمون به آجیم گفت که دوسش داره آبجیمم الان با پسر همسایمونه
یه روزی وقتی به آجیم گفتم که تو که می گفتی هیچکدومشون رو دوس ندارم چی شد الان با پسر همسایمونی چرا با پسرخاله دوست نشدی گفت خب وقتی دیدم که پسرخاله حتی این اجازه رو به خودش نمی ده که یه دوست دارم خالی بهم بکه در
حالیکه پسر همسایمون داره التماسم میکنه که تورو خدا با من باش اگه تو با من نباشی من میمیرم خب منم با پسر هسایمون دوست شدم دیگه
آغا حسین اینارو گفتم که بدونی قبل از اینکه یکی دیگه بهش بگه که دوسش داره
تو بهش بگو

دانیال در تاریخ 23 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

خب لازم نیست بگی خودش میفهمه
کار سختی نیست فهمیدنش

ناشناس در تاریخ 26 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

لطفا میشه بگین اسم دختر داییتون چیه
به خاطر دختر داییتون بگین اسمش چیه شاید بتونم مشکلتون رو حل کنم

ناشناس در تاریخ 27 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

لطفا جوابمو بده

ناشناس در تاریخ 27 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

لطفا بهم بگو اسم دختر داییت چیه

ناشناس در تاریخ 27 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

لطفا جوابمو بدین آغای ناشناس
لطفا بگین اسم دختر داییتون چیه
خواهش میکنم بگین

زهرا در تاریخ 28 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق پسر عمه م شدم اونم وقتی کنارمه خیلی بهم نگاه میکنه نمی دونم دوسم داره یا نه
لطفا کمکم کنید

زهرا در تاریخ 29 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من خیلی پسر عمه م رو دوسش دارم اما نمی دونم اون دوسم داره یا نه
آخه وقتی کنارمه همش بهم نگاه میکنه اما وقتی توی یه جمعی هستیم جوری با هام رفتار می کنه که انگار ازم متنفره
به نظر شما به خاطر این توی جمع باهم بد رفتاری می کنه که بقیه نفهمن که عاشقمه
لطفا کمکم کنید
پسرا شما که پسرین و اخلاق پسرا رو خیلی خوب می دونین لطفا کمکم کنین تا بفهمم آیا واقعا دوسم داره یا نه

ناشناس در تاریخ 10 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

به نظر من ماموریت کسی که عاشقه این نیست که به معشوقش بگه که عاشقشه باید نشون بده که دوسش داره

فاطمه زهرا در تاریخ 27 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

آره خب باید نشونبده اما تا به یه دخت نگی که دوسش داری
باهات صمیمی نمیشه

دیانا در تاریخ 26 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

فاطمه جون اگه اینطو باشه فردا پسرا با هر دختری که تو کوچه ببینن بگن دوست دارم به امید اینکه باهاش صمیمی بشن نوچ اشتباهه ❌
دخترم باید بهش علاقه ای داشته باشه که بشه عشق واقعی جونم از این عشق زیاد ولی واسه دو روزن 😟

زویا در تاریخ 9 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من 19سالمه وعاشق یه پسر28 ساله شدم اسمش مهدی دوسم داره وعشقش بهم ثابت شدس حتی وقتی فهمید کسی رو دوست دارم باز از دور دوسم داشت کسی که دوسش داشتم منو ول کرد و ازدواج کرد وقتی فهمید اومد جلو این انتظاری که برا من کشیده خیلی برام ارزش داره ولی متاسفانه مغروره وازم فاصله میگیره بعد یه مدت دوباره باهام گرم میگیره اصن نمیدونم چشه حالا باوجود مهدی یکی دیگه هم سرو کلش پیدا شده و میگه دوسم داره و همه جا میرم هست وبهم خیلی توجه میکنه بین این دوتا گیر کردم چیکااارکنننننننممممممم

دینا در تاریخ 9 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام خستہ نباشید من دختر۱۵سالہ ھستم وعاشقہ یہ پسری ھستم وپسرہ ھم ۲۰سالشہ خیلی باھم راحت ھستیم خیلی راحت بھش گفتم عاشقتم واونم بھم راحت گفت منوعشقم نزدیک ۲سال دنبال ھم بودیم کہ یہ روزبھم رسیدیم وکداروشکرت کہ الان ۳۔۴ماھہ باھم ھستیم خداروشکرتاالان ھیچ اتفاقی پیش نیومدہ بینمون وعاشق ھم دیگہ ھستیم 🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤❤❤😍😍😍😍😍
انشااللہ ھمہ بہ عشقاشون برسن

شماایی کہ نمیتونیدبہ اونی کہ عاشقیدبگیدکہ دوستش دارید یک نقشہ بکشید یابتونیدبارفیق اون شخص کہ عاشقش ھستین حرف بزنیدوشمارہ خودتونوبہ رفیقش بدین ورارفیقش بھش بدہ
ودومین کاری کہ میتونیدانجام بدید اینکہ تعقیبش بکنیدوببینیدبیشترکجاھامیرہ ویہ روزخیلی راحت بھش یہ شاخہ گل بدیدوبھش بگیدکہ دوستت دارم واونم خیلی راحت قبول میکنہ
اینم ازکمک ازمن
فقط تاموقعی کہ اطمینان داشتیدکہ رل دارہ یانہ اونوقت ازش ابرازعلاقہ بکنید

فقط یہ کمکمی کہ ازشمامیخوام اینکہ
چکارکنم فقط فکروذھنش پیشہ من باشہ من عاشقشم حاظرم جونموبھش بدم خداشاھدہ یہ بارسردردداشت مردموزندہ شدم تاخودش اومدپیشم خیالم راحت شد
عاشقشممممم
توروخداواسمون دعابکنیدکہ بھم برسیم😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰
من واسہ ھمہ شمادعامیکنم کہ بہ عشق ھاتون برسید
ھرکی کمک خواست شمارشوبھم بدہ کہ بیشترباھاتون صحبت بکنم
من ۱۵سالمہ ولی خیلیاروکاری کردم کہ بھم رسیدن🥰🥰🥰🤗🤗😍😍😍

واسہ ھمہ شماھادعامیکنم
موفق باشیدعزیزان ھرکی کمک خواست شمارش روبہ من بدہ
فقط لطفادخترباشید
من جواب پسرنمیدم🙃چون کہ عشقم نمیزارہ فقط دخترشمارہ بدہ لطفا
من کمکتون میکنم کہ چکاربکنیدکہ عاشقتون بشہ وووووچیزایہ دیگہ
ھرکی خواست درخدمتم🤘🤘❤❤

بارانا در تاریخ 14 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام دیا جان من بارانام اگه بشه در سروش باهم حف بزنیم و کجا شمارمونو بفرستیم؟؟

ناشناس در تاریخ 19 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

عزیزم خوش ب حالت🙂کاش منم میتونستم حسمو ب عشقم بگم🙁واقعا از تہ دل آرزو میکنم بھم برسید😘✌💓💓💓❤❤
لطفا دعا کنین منم ب عشقم برسم🤗

اسلا در تاریخ 21 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام میشه شماتونو برام بفرستن

الناز در تاریخ 1 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

میخام باهات صحبت کنم شمارتو بده حتماا❤❤

الناز در تاریخ 1 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

چه جوری میتونم باهات صحبت کنم .خیلی دلم میخاد باهات صحبت کنم

فرهاد در تاریخ 7 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

آقا من عاشق یه دختر شدم… خیلی دوستش دارم ولی نمی تونم بهش بگم…نمی دونم ببینم اونم بهم حسی داره یا نه…یه بارم جلوش کسایی که خواستن اذیتش کنم رو زدم…و ازم تشکر کرده..وحتی به دوستان هم که توجه میکنم یه طوری نگاه میکنم انگار میخواند چیزی ازم بفهمن

ناشناس در تاریخ 21 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام
من ۱۲سالمه یعنی آبان ماه میرم تو۱۳سال
من عاشق یه پسر هستم که همسایمون هست من ۷ماه ازش بزرگترم ولی هر دوتامون کلاس ششم هستیم اون خیلی زیبا وخوش اخلاقه اون قدش خیلی کوتاهه ولی با این وجود همه ی دخترا عاشقشن بر عکس من قدم بلنده
تومهد کودک باهم بودیم
۸ساله که همسایه هستیم من تا دوسال پیش هیچ گونه حسی بهش نداشتم ولی یه جوری عاشقش شدم که خودمم نفهمیدم ۸سال همسایه بودیم من شش سال هیچ گونه حسی بهش نداشتم ولی یجوری که انگار خدا مهرشو تودلم انداخت عاشقش شدم ولی اون حس خاصی به من نداره اون منو به چشم دختر همسایه دوس داره ن عشقش ولی یه بار سرم غیرتی شد که اون روز یکی از بهترین روزای زندگیم بود حالا تورو خدا به من کمک کنید که یجوری اونو عاشق خودم کنم من شبو روزتو فکرشم حتی شبا خوابشو میبینم
خواهش میکنم راهنمایی کنید
ممنون میشم

ناشناس در تاریخ 31 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

درسته یه پسری از من خوشش میاد خیلی وقته می دونم هیچی بهم نگفته اما من خیلی خوب میدونم که اون عاشقه منه من خودم عاشقم ولی حقیقتش میترسم به کسی که عاشقشم بگم سعی میکنم اون عاشقم بشه

ناشناس در تاریخ 31 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

من اگه پسری ازم خوشش بیاد از اون پسر بدم میاد اما اگر پسری که بهش حس دارم بدونم اونم به من حس داره بیشتر خوشم میاد ازش

ناشناس در تاریخ 4 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

بچ ها

کیانا در تاریخ 4 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من ی دختر16ساله ام م 4ساله ی پسرودوس دارم ولی اون این 4سالقصدش دوستی بوده فامیلم هم هست ولی من چون اصلاخوشم ازدوستی واین چیزانمیادباهاش رل نزدم حتی ب خاطرغروری ک دارم تواین 4سال اصلانزاشتم بفهمه علاقه ای بهش دارم وصدامم نزاشتم بشنوه تومسیرمدرسه میدیدمش این 4سال حالاازم دوره منم بلاتکلیف دارم باخودم میجنگم ک فراموشش کنم اماهروقت تصمیم ب این کارمیگیرم جلوچشمام ظاهرمیشه خاهش میکنم کمکم کنین بااینکه باچن تادختردیدمش بازم نمیتونم فراموشش کنم بگیدچیکارکنم بااین احساسای بچگونم

احمد در تاریخ 3 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

من پسر هستم۱۲ سال دارم و عاشق یه پسر ۱۲ ساله هستم و اسمش آیدین هست که در مدرسه زیاد با هم نبودیم و توی این ۳ ماه تعطیلی هم شب ها خوابم نمی برد تا اینکه یه چیزی به زهنم زد چرا آدم باید با کسی باشه که تازه ۱ ساله باهاش دوست هست پس باید کاری می کردم که با من راحت باشه و احساس خوشبختی کنه پس تمام چیز های که برای اون مهم هست برای من مهم شد و الان سعی می کنم که با من راتحت باشه و بالا خره بگه که عاشقتم پس شروع میکنم تا موفق بشم

الینا در تاریخ 8 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

من یه دختر ۱۴ ساله هستم عاشق یه مسری از فامیلمون دارم اون هم سن منه اونم همیشه بم نگاه میکرد همیشه دوست داشت بام حرف بزنه ولی بعضی وقت ها یه حرفی میزد آزارم نیداد چکار کنم اون منو دوست داره چطور میتونم بش بگم دوست دارم لطفا بگید؟؟؟،؟

نگار ♡♡♡😘😘❤❤ در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

دختر خانوم زود نپر عشق و عاشقی تو این سن بیشتر از 3 ماه طول نمیکشه تجربه دارم که میگم جانم

نادیا در تاریخ 3 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

کسی نی یه راهی برامن پیداکنه من عاشقشم اونم عاشق کسی که دیگه نیست ازدواج کرده وازش دوره

ناشناس در تاریخ 14 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه دختر ۱۶ ساله هستم عاشق یه نفری شدم‌که از پشت تلفنی عاشقش شدم حالا یکساله اون قصدش دوستی من‌اصلا از دوستی و رل خوشم نمیاد میشه بهم بگین که چکار بهش بگم عاشقتم

ناشناس در تاریخ 21 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام
من ۱۲سالمه یعنی آبان ماه میرم تو۱۳سال
من عاشق یه پسر هستم که همسایمون هست من ۷ماه ازش بزرگترم ولی هر دوتامون کلاس ششم هستیم اون خیلی زیبا وخوش اخلاقه اون قدش خیلی کوتاهه ولی با این وجود همه ی دخترا عاشقشن بر عکس من قدم بلنده
تومهد کودک باهم بودیم
۸ساله که همسایه هستیم من تا دوسال پیش هیچ گونه حسی بهش نداشتم ولی یه جوری عاشقش شدم که خودمم نفهمیدم ۸سال همسایه بودیم من شش سال هیچ گونه حسی بهش نداشتم ولی یجوری که انگار خدا مهرشو تودلم انداخت عاشقش شدم ولی اون حس خاصی به من نداره اون منو به چشم دختر همسایه دوس داره ن عشقش ولی یه بار سرم غیرتی شد که اون روز یکی از بهترین روزای زندگیم بود حالا تورو خدا به من کمک کنید که یجوری اونو عاشق خودم کنم من شبو روزتو فکرشم حتی شبا خوابشو میبینم
خواهش میکنم راهنمایی کنید
ممنون میشم

باران در تاریخ 1 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

عزیزم بیا بامن دوست شو

رونا در تاریخ 1 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

کسی هست بامن دوست بشه پسر میخوام

نگار ♡♡♡😘😘❤❤ در تاریخ 8 مرداد 1399 گفته :

ما دخیا فقط واسمون قیافه و صداقت مهم فقط همین و طرف اونیکه عاشقیشیم 😍😍😍😍باشه ن کس دیه ای نمیچسبه 😜😜😘😘😘😘😘😘

ناشناس در تاریخ 1 شهریور 1399 گفته :

خخخخخخخخ خاک بر سرت آبروی دخترارو برای دختر جووووون مگه تو غرور نداری 😞😞

نگار ♡♡♡😘😘❤❤ در تاریخ 16 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

عزیزم واس خاطر خودت میگم ولش بکن
پسر قدر محبت نمیدونن اصلا از من میشنوی ولش کن 😒😒

نازلی در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

بیخی ولش عشقی 😞😞

:) در تاریخ 3 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه دختر ۱۷ سالم سال یازدهمم تموم شده و از کلاس هفتم یه پسری رو دوست دارم از اون موقع تا الان ۵ سال میگذره و من بازم دوسش دارم من و اون پسری ک میگم دوسش دارم با هم همسایه بودیم وقتی ک بچه بودم و کلاس دوم بودم کلی با هم بازی میکردیم و بعد ما خونمونو عوض کردیم و هیچ خبری ازش نداشتم و هیچ حسی هم بهش نداشتم تا این که کلاس هفتم ایدی تلگراممو از جایی پیدا کرد و بهم پی ام داد گفت دوست دارم نزدیک مدرسم اومد و بهم گل داد ازش تشکر کردم فرداش که بهش پی ام دادم گفت این خط دوستمه و پی ام نده با این که ایدی و اسم تلگرامش اسم خودش بود البته اینم بگم که گفت کسی خبر دار نشه از این که ما چت میکنیم منم گفتم باشه همینطور که داشتم چت میکردم دختر عموم که بزرگه دید و میشناختش و گفت سلام برسون منم بهش گفتم و فک کنم به این دلیل رفت ترسید که ابروش بره یا به گوش مامان باباش برسه من تا وقتی که ندیده بودمش از خاطرات بچگیمون یاد میکردم و هیچ حسی بهش نداشتم خودش اومد منو وابسته خودش کرد حتی با اکانتای فیکم چند بار رفتم پیویش بعد ۴ سال رفتم پیویش چون حال باباش خوب نبود باباشو مثل بابام دوست دارم رفتم احوال باباشو بپرسم جواب سلامو داد ولی دیگه هیچ جوابی نداد چند ماهم صبر کردم بازم جواب نداد من واقعا دوسش دارم حتی دیگه خانوادمم فهمیدن چون هرموقع اسمش میاد از حالتم و رفتارام معلومه دوسش دارم نمیتونم برم بهش بگم میترسم دوسم نداشته باشه یا یکی دیگه رو دوست داشته باشه تحمل شنیدن این که با یکی دیگه هست رو ندارم همش تو خودم میریزم و الانم ترم ۲ دانشگاه فک کنم دیگه فراموشم کرده 🙂 اخه اون که میخواس بره چرا بهم گفت دوسم داره چرا اصلا پیدام کرد چرا بی دلیل رفت کاش لااقل دلیلشو بهم میگفت من واقعا دارم دیونه میشم از این همه سوالای بدون جواب کاش بدون هیچ خجالتی میتونستم حسمو بهش بگم ولی حیف ک نمیتونم حیف ….💔
شما اگه پیشنهادی دارین خوشحال میشم بهم بگین 🙂

علی در تاریخ 4 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

برو بهش بگو تو عشق باید بی پروا بود اگه تو دیگه اونو نبینی افسرده میشی زندگیت داغون میشه برو بگو و خوشبخت شو اگه عاشق کس دیگه ای بود سعی کن اونو عاشق خودت کنی

ناشناس در تاریخ 16 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

آره

ک.م در تاریخ 4 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام عزیزم منم یکی هستم مث شمامنم یکی رودوس داشتم وشایدم داشته باشم م کلاس دهمم 16سالمه ولی واقعاتجربه دارم.کارخوبی کردی ک حستوبهش نگفتی اگ ی پسردوست داشته باشه هرجابری دنبالت میادنه اینکه بدون هیچ حرفی بزاره بره همه پسراهمینطورین خودتوناراحت نکن عزیزم همچین ادمایی ارزش نگاه کردن هم ندارن چ برسه واسشون ناراحت هم بشی.امیدوارم ب خوبی باهاش کناربیای

@ سالار در تاریخ 2 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام ابجیا داداشا این شماره مشاور ازدواج زنگ بزنین باهاش راجب مشکلی که دارین حرف بزنین
البته مشاوره تحصیلی هم هست
این تنها کمکیی که میتونم براتون انجام بدم
شماره 1480

ناشناس در تاریخ 2 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

باسلام خدمت تک تک عاشقان و دلباختگان من چند ماه میشه بدجور دلباختم اسمم عبدالله 24 سالمه عشقم ازم دوره ولی خیلی همو دوس داریم خواهش میکنم برای خوشبختی ما دعا کنید که برسیم بهم خدا توی دل های عاشق جا داره

Mrym.b در تاریخ 18 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام…
من ۱۷ سالمه و به شدت عاشق پسرخالمم که ۲۷ سالشه..
وقتی ۱۳ سالم بود فهمیدم ازش خوشم میاد ولی ن اونقدر زیاد تا اینکه یه روز بهم پی داد و گفت که دوستم داره و حدود دوسال باهم در ارتباط بودیم و مادرامونم خبر داشتن و میگفت ۱۷ سالت که شد میام خواستگاری خیلی جدی بودیم هم ما هم خانوادمون تا اینکه پری سال یه مشکل خانوادگی برام پیش اومد و اونم همون موقع بعد از اون اتفاقا یهو گفت که ما به هم نمیرسیم و رفت…
راستش اوایل فقط ازش خوشم میومد اما الان خیلی دوستش دارم..خانواده هامون هم دیگه حرفی دربارمون نمیزنن.. حس میکنم تو جمع خانوادگی وقتی من هستم نمیاد:(
الان تقریبا دوسال ندیدمش…فقط یه بار یهو دیدمش که به چشمام خیره شد سلام داد و رفت…دیگ اصلا ندیدمش
من واقعا دوستش دارم و نمیدونم چیکار باید بکنم کمک کنین:((((

ghazal در تاریخ 1 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

خوب 👌👌👌

اسما اسیری در تاریخ 29 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

مثل اینکه عشق پیش شما چیز الکیه که هر جا دلتون میخواد میگین یه نصیحت خواهرانه برید با یه مشاور حرف بزنین خیلیی بهترِ اینایی که اینجا هستن مثل خودتون همچین مشکلاتی دارن☺

سارا در تاریخ 19 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من 12سالمه عاشق یه پسری ام که12سالشه اون رل دوستمه اما نمیدونم چیکار کنم اخه قیافه ام هم خوبه یا حتی میشه گفت عالی نمیدونم برای جذبش چیکار کنم تروقران کمکم کنید قول میدم همتون رو دعا کنم قلبم خیلی شکسته

...manuo در تاریخ 4 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

لr SS

ناشناس در تاریخ 28 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من از یک پسری رو دوست دارم که دوساله این اتفاق افتاده و اون پسر خیلی مغرور هستش ومن دارم دیوونه میشم خواهش میکنم بهم بگید چیکار کنم؟؟؟؟؟؟

علی در تاریخ 4 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

برو بهش بگو تو عشق باید بی پروا بود

ناشناس در تاریخ 23 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

مدیر جان

زهرا در تاریخ 31 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

بهش بگو‌ که دوست دارم

حسین در تاریخ 22 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام
من یه پسر ۲۷ ساله هستم که اخیرا با مراجعه به دندانپزشک عاشق منشیش شدم دندانپزشک هم پیره و آدم قابل اطمینانی هستش می‌شناسمش کاری به اینا ندارم. مشکلم اینه به کسی نمیتونم بگم حتی خودش. تا به حال هم با هیچ دختری ارتباط دوستانه یا عاشقانه ای نداشتم یه جورایی روشو ندارم حتی حوصلش. اما این یکی مهرش به دلم نشسته هروقت باهام میخاد صحبت کنه با خوشرویی و گاهی وقتا خنده برخورد می‌کنه کلا نمیدونم اونم منو دوست داره نمیدونم ازدواج کرده یا نکرده نمیدونم با مشتریای دیگه چنین برخوردی داره یا نه . لطفا کمک کنین نمیدونم چیکار کنم شبا تصویرش رفتارهاش جلو چشممه تا ساعت ۵ خواب به چشام نمیاد وقتی هم صبح بیدار میشم فورابه یادم میفته.
من نمیدونم ما جوونا چه گناهی کردیم که وقتی عاشق یکی میشیم خجالت می‌کشیم به یکی بگیم که مبادا مسخرمون کنن

@سالار در تاریخ 28 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

می خوای شمارش بده به من بهش میگم
ازش خواستکاری میکنم برات تو این کارا تخصص
دارم با اسم مشخصات خودت

ناشناس در تاریخ 2 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

داش رک بهش بگو آدم عاشق از هیچی نمیترسه

بی نام در تاریخ 22 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سردیت میکنه . خخخخ

ناشناس در تاریخ 1 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

تو باید حتما به دکتر مراجعه کنی چون تو 27 سالگی با کسی رابطه احساسی نداشتن ادم رو مریض میکنه

ناشناس در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته :

نوچ داش قرار نیس که همه داف داشته باشن اون غیرت داره که به ناموس کسی تا حالا چپ نگا نکرده مث بعضیا نیگر نداره
داش خوش به سعادت کسی که با آدم غیرتی مث تو ازدواج کن واقعا خوش بحالش

اسما اسیری در تاریخ 29 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

بنظر من که دخترم عجله نکن بزار یه مدت بگذره ازش بپرس که متاهلن یا نه شما الان تو مرحله ای هستین که از دخترِ خوشتون میاد نه عاشقشین نه عزیز فکرت خرابه بخاطر ابراز احساست مسخرت نمیکنه

ناشناس در تاریخ 22 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام
باید زودتر این مساله که آیا مجرد هست یا نه واست روشن بشه
چون هرچی دیرتر متوجه بشی خودت بیشتر اذیت میشی و تو ذوقت میخوره
اگه فهمیدی مجرده بعدش بایستی متوجه بشی برخوردش با سایر مراجعه کننده ها چطوره
من خودم با همه گرم برخورد می کنم گاهی برای بعضی پسرا سوتفاهم پیش میاد که شاید برخوردم فقط با اونا این مدلیه در صورتی که من با همه خونگرم هستم دختر و پسر هم نداره
در نهایت به این فکر کن که اگه دیر بجنبی ممکنه از کف بره
اگه محترمانه بری باهاش صحبت کنی و بگی شیفته برخورد و روی خوشش شدی مطمئن باش اگه جوابش منفی هم باشه اینو خیلی محترمانه بهت میگن
وقت تلف نکن پسر

جواد در تاریخ 21 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من ۱۵ سالم سه ساله عاشق دختر خالم شدم ولی نمی تونم بهش بگم
تورا خدا کمکم کنین😥😥

جواد در تاریخ 20 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق دختر خالم شدم ولی نمی تونم بش بگم

دارم دیوونه میشم😥😥

Z.M.2020 در تاریخ 24 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

چرا نمیتونی؟؟!!!

ناشناس در تاریخ 31 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

تو‌ وی وقت هوشیار بودی ههههههههههه

Z.M.2020 در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته :

نع

Deleram در تاریخ 26 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خب چرا نمیتونی بگی بهش ؟

ایلیا در تاریخ 20 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق یک دختر شدم که سه ساله دوسش دارم لطفا بهم بگین چطور بگم که دوسش دارم

@سالار در تاریخ 20 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خاک بر سرت
جای خواهرزنت عاشق خود زنت باش
چون اگه چیزی بگی نه تنها بهش نمیرسی
بلکه زنتم از دست میدی

علی رضا در تاریخ 30 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه پسر ۱۴ ساله هستم که تقریبا یک ماه است که هر صبح ساعت ۷ میرم تو پارک نزدیک خونمون و ورزش میکنم تو این یک ماه یه دختری رو دیدم که اونم داره ورزش میکنه و من عاشقش شدم و الان نه هیچ حرفی باهاش زدم نه شماره بهش دادم خواهشن کمکم کنید چون حیلی دوسش دارم

ناشناس در تاریخ 4 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام ببین عزیزم من خودم دخترم دخترا فقط فقط به محبت احتیاز دارن برو پیشش و بهش سلام کن و با هم حرف بزنی هیچ وقت ی دفعه ای نمیتونی به یکی بکی عاشقتم یواش یواش برو پیش و ازش مطمعن شو ک هیچ دوستی نداره و یواش یواش هستو بهش بگو

جمشید در تاریخ 3 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

من یه عاشقم امانمیتونم احساسموبهش بگم چیکارکنم وقتی که خجالت میکشم چیکارکنم

زهرا در تاریخ 15 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه دختر 14 ساله هستم که عاشق یه پسر فکرکنم 18 سالش باشه . اون توی سوپر مارکت سر کوچه مون کار میکنه اون با تلفن خیلی حرف میزنه یه بار هم اسمش آورد وارزش معذرت خواهی کرد هروقت منو نگاه میکنه با نگاه های اولش فرق داره تا اینکه با داداش 19 ساله ام به مغازه رفتیم اون منو با داداشم که دید انگار عصبانی شد ونگاهش مثل یه چشم خوره بود کمکم کنید که فراموشش کنم که با تلفن بایه دختر صحبت میکنه و بشتر مو قهوه ها هم میخنده کمکم کنید فراموشش کنم دلم آتیشه😢

@سالار در تاریخ 19 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

کسی نیست جواب منا بده
چجوری بدونم بابک منا دوست داره یا نه

ناشناس در تاریخ 3 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یک دختر استم 13سال سن دارم من یک بچه را دوست دارم اما بچه مرا دوست نداره چی کنم دیوانه شدیم

نازلی در تاریخ 7 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

حانیه در تاریخ 18 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ😂😂😂😂😂😂😂😂
دخی برو مشقاتو بنویس تا غلط املایی هات درس شه جونم عاشق شدنت پیش کش حالا وق زیاد واسه عاشقی

دریا 😭😭😭😔😘 در تاریخ 1 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

جانکم تو هم عاشقی 😘😘😘😘😘😘

احمدرضا در تاریخ 19 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یکیو دوس دارم که تو اینستا باهاش اشنا شدم باهم حرف میزدیم میگفتیم میخندیدیم تا اینکه پیجش پرید بعد دوسه روز پیجشو پیدا کردم ولی حالا هرچی بهش پی ام میدم جواب نمیده
نمیدونم حسش به من چیه
راستی من۱۶سالمه اونم ۱۴هرکی کمکم کنه پیشم شیرینی داره

زهرا در تاریخ 31 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

بهش بگو عزیزم

گل دختر در تاریخ 19 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

واقعا 15سالع ها عاشقن پس من خیلی بدبختم

ناشناس در تاریخ 9 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

آرہ منم ۱۵سالمہ عاشق ھستم😍😍❤❤🥰🥰

ایمان در تاریخ 18 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من 19سالمه الان پنج ساله عاشق در ختر عمه خودم شدم اون هم هم سن خودمه
خیلی دوسش دارم تاحدی که برا رسیدن بهش حاضرم هر کاری بکنم اما روم نمیشه رود رو بهش بگم که دوسش دارم تو رو خدا بگید چیکار کنم😞😞😞❤

@سالار در تاریخ 18 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من دختری 16، ساله هستم 5سال که عاشق پسری شدم،ولی نمیدونم اون دوستم داره یا نه بدون اون نمیتونم زندگی کنم نمیتونم اونا کنار کسی دیگه جز خودم ببینم چیکار کنم بهش برسم خواهش میکنم کمکم کنید اگه راه کاری بلدین دیگه دارم دیوانه میشم

Z.M.2020 در تاریخ 24 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خیلی ساده و راحت برو بهش بگو دوسش داری حسه واقعیتو بگو بهش.همین

sahar در تاریخ 17 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام
اسم من سحره
فک کنم عاشق شدم
عاشق پسری ک اول اون با فرستادن ی رابط بهم گفت دوست دارم
ولی اون‌موقع من ازش بدم میومد و دوستش نداشتم
هرجا میرفتم اونم بود ولی من با اخم ازکنارش رد میشدم
اسم پسر مهدی . بعد از ی مدتی اگ نبود و نمیدیدمش ناراحت میشدم
مهدی دوست پسر داییمه ب پسر داییم گفتم ولی اون گفت یکی دیگرو دوست داره و تو توهم زدی
بهم گفت دوستمو دوست داره
بعد من باز ازش متنفر شدم
ب دوستام موضوعو گفتم اونا گفتن شاید پسر داییت نمیخاد تو دوستش داشته باشی
منم همین فکرو کردم ولی مطمئن نبودم
ی روز ک از مدرسه با سرویس اومدم. دوستمم هم سرویسیمه . دیدم مهدی سر کوچه کناری کوچه ما وایساده دوستم اسمم بلند گفت منم بهش گفتم کوفت
بعد فرداش ک دوستم اومد مدرسه گفت ک مهدی اومده بوده پایین تر از خونشون
هر روز عصر دیگ مهدی میرفت اونجا و ی دور میزد میومد پایین
بعد من با خودم گفتم حتما مهدی دوستمو دوست داره برا همین بیخیالش شدم
تا اینکه رل دوستم ب دوستم گفته بود ک مهدی ب خالش گفته منو دوست داره
اول باور نمیکردم بعد رفتم پیج اینستاشو نگا کردم دیدم آیدیشو گذاشته sوm
دیگ فهمیدم خودمو دوست داره
تا چن شب قبل ک رفتیم. راستی نگفتم مامان و باباهامون اقوامن باهم ولی رفت و آمد نداریم
رفتیم عروسی اقوام مختلط بود
مهدی فقد ب من نگا میکرد
منم ب اون فک کنم عاشقش شدم
آخه از مهر ۹۸ تا الان ک خرداد ۹۹ هس
دوستم دارا و منم فهمیدم ک دوستش دارم
و تو رویاهام ی زندگی خوب و با اون میبینم
ارزوم هرشب همینه
تو خوابمم میبینمش
ولی میترسم بهش بگم دوستش دارم و دیگ منو نخاد
نمیدونم باید چیکار کنم
ی متنیو خوندم گفت اگر تا یک سال برای رسیدن ب کسی ک دوستش داری هیچ تلاشی نکنی
دیگ بعد از یک سال خسته میشی و اون هم ازت خسته میشه
منم ترسیدم ک دیگ منو دوست نداشته باشه و حتی دیشب بخاطر این ک فک کردم دیگ دوستم نداشته باشه چی میشه گریه کردم الان میدونم ک بدون اون نمیتونم
ولی نمیتونم باهاش رل هم بزنم چون زوج هایی ک رل بودن اول بعد ازدواج کردن مشکلات زیادی تو زندگیشون دارن
بگم ک من ۱۵ سالمه و مهدی هم ۲۰ مهر میره ۱۷
میترسم از دستش بدم لطفا کمکم کنین
ی راه حل درست و بهم پیشنهاد بدین لطفا کمکم کنین میترسم 😔

زویا در تاریخ 9 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

ببین عزیزم قبل از هر کاری اول امتحانش کن و عشقشو بسنج بعد بهش وابسته وعاشقش شو وگرنه خیلی اسیب میبینی

ناشناس در تاریخ 17 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

ولی واقعا دوسش دارم🥺

ناشناس در تاریخ 24 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خب که چی

اسما اسیری در تاریخ 29 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

بنظر من که دخترم عجله نکن بزار یه مدت بگذره ازش بپرس که متاهلن یا نه شما الان تو مرحله ای هستین که از دخترِ خوشتون میاد نه عاشقشین نه عزیز فکرت خرابه بخاطر ابراز احساست مسخرت نمیکنه

ناشناس در تاریخ 31 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

ببخشید ک اینو میگم اما همه منشی های دندانپزشکی خوش رو هستن و یجورایی انگار دارن عشوه میریزن همه که نه…۹۹ درصد.بنظرم اگ قصدتون جدیه خیلی راحت برید بگید من سوال شخصی دارم میتونم‌بپرسم.اول بگو شما ازدواج کردید؟؟بعد هم بگو من برای امر خیر میخاستم باهاتون اشنا بشم شمارتو بده…اگرم نمیتونی تلفنی زنگ بزن مطب بگو من فلان مریضم و…این حرفارو بزن

نادیا در تاریخ 17 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

یکی جواب منوبده لطفا؟

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

جانم

نادیا در تاریخ 16 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

شایدالان نوشته منوبخونی بفهم عاشقتم یه جواب قانعه کننده بده به من عشقم ؟؟؟

نادیا در تاریخ 16 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من دیگه تحمل ندارم عاشقم یکی جواب منوبده چیکارکنم اونم عاشقم باشهنا

نادیا در تاریخ 13 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

بعضی ازپسراواقعالیاقت دحتراروندارن من عاشقم واون وقتی باهم بودیم بعدمدتی گفت نمیخوامت برو فراموشم کن

ً

امیرحسین در تاریخ 22 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام.ببین دختر جون هرشروعی پایانی داره شما هنوز شروع نکردی میگی تموم کرده.هیچ وقت واسه دوست داشتن گدایی نکن ولی همچین بدتم نیاد سعی کن عادی باشه و تا کسی بهت پیشنهاد نداده پیشنهاد نده مخصوصا تو که دختری.

ناشناس در تاریخ 16 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام و عرض ادب
زیاد قضیه رو کش و قوس نمیدم
من یکی و دوست دارم. میخوام بهش نزدیک شم ولی حس میکنم مسخره میکنه یا بدش میاد یا…..
به هر حال نمیدونم چه کار کنم
واقعا دارم دیوونه میشم یعنی جوریه که روحم از درون داره تخریب میشه
چه کار کنم تر خدا راهنمایی کنید

الی در تاریخ 14 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

واقعا موافقم

دانیال در تاریخ 16 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام و عرض ادب
زیاد قضیه رو کش و قوس نمیدم
من یکی و دوست دارم. میخوام بهش نزدیک شم ولی حس میکنم مسخره میکنه یا بدش میاد یا…..
به هر حال نمیدونم چه کار کنم
واقعا دارم دیوونه میشم یعنی جوریه که روحم از درون داره تخریب میشه
چه کار کنم تر خدا راهنمایی کنید

ناشناس در تاریخ 14 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام لطفا میشه یکی راهنماییم کنه؟
من عاشق ی پسری شدم ک ازم ۴سال بزرگترهه اصلا منو نمیشناسه و از علاقم نسبت بش خبری نداره😭 و تویه گروهی هستیم و هر چی تلاش کردم ک بش بگم،متاسفانه نتونستم …‌😭
واقعا نمیدونم چکار کنممم😭تنها جایی ک میتونم اونو حضوری ببینم مغازشه ک اونجا هم نمیشه ک آدم حسشو نسبت بش بگه ….
واقعا کلافه ام …اگ کسی تونست کمک و راهنماییم کنه ممنون میشم❤✌

یاشار در تاریخ 29 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام اسم من یاشار من به یک دختر عاشق شدم اسمش مریم هست
بد از چندماه دیگ دیدم نامزد کرده بهم نگفته بود نامزدش رو دیدم اصن رازی نبودبا مریم ازدواج کنه بهش نگفتم
ولی من دوش داشتم خودم خوب میدونم ک هیچ پسری نیست که مثله من عاشق یه دختر بشه جونم رو براش دادم ولی نزاشتم بفهمه دیگ کاریش نمیشه کرد دخترا هیچی از عشق نمیدونم

زهرا در تاریخ 13 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

آره خیلی خوب بودن
آخه چون من یه پسری هست که دقیقا همین
اخلاق هارو رد من داره سو دوتایمون هم زیاد
نیست من ۱۲-۱۳ و اون ۱۴-۱۵سالشه اول با ی نگاه
عاشقم شد ولی من با هزار نگاه عاشق شدم😆💏❤

ناشناس در تاریخ 19 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

عاشق شدن تو شدهحکایت عاشق شدن مار ه که هفت سال عاشق دختر همسایه شده بود بعد فهمیده بود یک شیلنگه

زهرا در تاریخ 13 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

آره خیلی خوب بودن
آخه چون من یه پسری هست که دقیقا همین
اخلاق هارو رد من داره سو دوتایمون هم زیاد
نیست من ۱۲-۱۳ و اون ۱۴-۱۵سالشه اول با ی نگاه
عاشقم شد ولی من با هزار نگاه عاشق شدم😆💏❤

Matabor در تاریخ 10 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من۱۴سالمه یه روز یه خانواده که یه پسر هم سن خودم بودبرای اینگه بیان خونه ی مادر بزرگشون میان اینجا توی راه تصادف میکنن میارنشون اینجا برای اینکه مادره خیلی اسیب دیده یه یه ماهی موندن پسره اومد مدرسه ما کم نگذشت اصلا نمیدونم چجوری ولی من علاقم بهش زیاد شد اونم بامن خوب بود ولی زود تر از اینگه فکرشو بکنین یک ماه گذشت اون رفت خونشون که تهرانه ومن موندمو یه عالمه دلتگی از اون مو قع دیگه زیاد حرف نمیزنم افسردگی کامل گرفتم وتموم شد ننوشتم که دلتونو بسوزونم فقط کسی بدبخت تر از من نیست

Elena در تاریخ 11 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

برای سن ۱۰ تا ۱۶ حتی ۱۷ سال این ها هیجان محسوب میشه و جدا از اون برای یک ادم بالغ حداقل ۳ ماه طول میکشه تا متوجه شن عشقه یا هیجان چطور تو یک ماه و یا حتی کمتر به این نتیجه رسیدید ک عاشقید و بهش علاقه دارید

matabor در تاریخ 23 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

ببین به عشق در در یک نگاه چی میگی

...manuo در تاریخ 4 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من ی دختر۱۷سالم ک عاشق پسرهمسایمون شدم اونم الان بیست سالشه اوایل فک میکردم بهش عادت کردم ولی الان فهمیدم خیلی دوسش دارم نمیدونم چجوری بهش بگم دوسش دارم لطفا راهنماییم کنین ممنون میشم

زهرا در تاریخ 13 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

ناراحت نشو همه تو زندگیشون شکست عشقی
می خورن ی کی شم مثل من
ولی من اصلا تو خودم نبودم تو هم زیاد فک نکن
مطمئنم روزی اون پسر به دیدنت میاد مثل من
همین اتفاق برام پیش اومد.ناراحت نشو به زودی
میان🙂

Matador در تاریخ 23 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

نمیفهمی من چی میکشم

ناشناس در تاریخ 27 خرداد 1399 گفته :

راست میگه حداقل

Farhad در تاریخ 14 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

ایشالله بهش برسی منم عاشقم دونبالش باش برو خونه مادر بزرگش از زیر زبونش حرف بکش بیرون موفق باشی…

matabor در تاریخ 23 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

ماتو یه جایی زندگی می کنیم که مادر بزرگش دقیقا سخت گیره مهدی یاسمی هر جایی هستی با هرکی خوش باش عزیزم

اوا در تاریخ 27 خرداد 1399 گفته :

راست میگه برای یه دختر باید یکی باشه جاشو برات پر کنه

زویا در تاریخ 9 تیر 1399 گفته :

مهدی چقد زیاد شده

matabor در تاریخ 23 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

فرهاد نمیتونم

مهدی کاشی در تاریخ 10 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من ۱۴ سالمه عاشق دختر همسایه ام او خیلی محجبه و با حیاست. مامانو باباشم خیلی حساسند . میخواستم ببینم چجوری میتونم اونو به طرف خودم بکشونمش. و کاری کنم عاشقم بشه و بعد از کجا بفهمم عاشقمه. راستی اون ۱۲ سالشه. تورو خدا کمک کنین. اینقدر عاشقشم که شبا از فکرش خوابم نمیبره.

ناشناس در تاریخ 10 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

باید صبر کنی تا بزرگ بشه حداقل15سالش

زهرا در تاریخ 13 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

بهش نامه بنویس و بهش بگو
اک همسایتونه از پنجره نامه دو تو خونتون
بنداز راستی دختره همسن منه

میترا در تاریخ 18 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من دختری هستم که دو پسر خاله دارم یکی یک سال از من بزرگتر است به من با صورت پنهان ابراز علاقه میکند نه اینکه به ربان بیاورد ولی مشخص است من از او خیلی بدم می آید چطور اورا متوجه این موضوع کنم که ناراحت نشود اما آن یکی پسر خاله ام که ۶ سال از من بزرگتر است را دوست دارم اما نه به حالت دیوانه وار نمیدانم او به من علاقه دارد چطور اورا علاقه مند به خودم کنم راستی من خیلی بچه ام پدر مادرمم خیلی حساسن چه کنم من از مسائل جنسی هم خبر دارم و اون هم کلافه ام کرده

زویا در تاریخ 9 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

قربان ان کتابی نوشتنت عزیزم

لیلا در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

بالا دختر جون چه خبرت خخخخخخخخخخخخخخ
من آخرش سر درنیاوردم 11 ساله ها عاشق میشن 😮😮😮واااااااااااااای خدا چه خبرتون 😲
عجله دارین واسه ازدواج عشقیا خخخخخخخخخ😅😅😅😅😅😅

@ در تاریخ 19 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من خودم دختری محجبه هستم و میدونم دختر ای مثل خودم از پسرهایی که وقتی راه میرن به دور برشون نگاه نمیکنن خوش شؤون میاد وازپسرایی که مسجدی هستن

لیلا در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

باوا تورو به مولا به عشق و عاشقی های زیر 15 سال توجه نکنید زود گذرن پشیمون میشین ها از من گفتن بود

ناشناس در تاریخ 9 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

منم نزدیک یه سال عقدم ولی شوهرم خیلی کم مهرمحبته اصلا توجه ای نداره ب من

@سالار در تاریخ 19 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

حرفای عاشقانه بهش بزن مردا با این حرفا خیلی زود به طرف آدم میان هر کاری که او دوست داره ونظرشا جلب میکنه انجام بده

بدون نام در تاریخ 9 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق پسر عمم شدم سالی یک بار با پدرو مادرم می ریم خونشون راهم بستس هیچ کاری نمی تونم بکنم خیلی بد بختم.

زهرا در تاریخ 13 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

نه بر بخت نیستی میری پیشش

ناشناس در تاریخ 14 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

چرا سالی یک بار مگه فامیل نیستین😳

ناشناس در تاریخ 8 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

مدیر‍؟

محمدفامو در تاریخ 8 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

جانم

ناشناس در تاریخ 8 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

ی راهنمایی بکن

محمدفامو در تاریخ 8 خرداد 1399 گفته :

چه راهنمایی میخواهید ؟

ناشناس در تاریخ 9 خرداد 1399 گفته :

ی نفرو دوس دارم ک اون رفیق خودمو دوس داره رفیق خودمم ی پسر دیگ الان من چیکار کنم واسه اون مهم باشم

ارمیا در تاریخ 15 تیر 1399 گفته :

عالی بود من به عشقم رسیدم منم ۱۴سالمه ممنون از شما😍

زهرا در تاریخ 31 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

به طرفش نگاه‌ عاشقانه کن لبخند بزن یه جوری کارهای دیگه

ناشناس در تاریخ 8 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

متاسفم براتون ی راهنمایی بلد نیستید

ناشناس در تاریخ 8 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

😐😐😐😐😐😐

یه نفر در تاریخ 8 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خودتون میدونید که آدم باید یکم پول ته جیبش داشته باشه تا با دختری دوستش داره خوش باشه.
اگه سنتون زیر 20 یا 18 هست (مثل خودم) زیاد به این چیزا فکر نکنید(خدایی نمیشه فکر نکرد ، ولی تا جایی که میتونید این چیزارو فراموش کند) چون فقط دارین خودتونو زجر میدین.

نادیا در تاریخ 7 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه پسری رودوستدارم که اونم دخترعموشودوستداره بااینکه دخترعموش ازدواج کرده منتظرش مونده که یاطلاق بگیره یاشوهرش که مرداونوبگیره الان من عاشقشم چیکارکنم میگه منودوستداره ولی عاشقم نیست نتونسته هنوزاونوفراموش کنه؟

ناشناس در تاریخ 7 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق یه نفر از هم محلی ها شدم .عشقم از روی هوس نیست از موقعی که دیدمش دیگه خواب به چشام نمونده تا ۴و ۵ صبح به فکرم که چجوری بهش بگم خیلی وقت ها کلافه میشم نمیدونم چی کار کنم واقعا میترسم از دستش بدم هر جوری که می خوام رو بندازم روم نمیشه حنا به رفیقم هم گفتم که جوری بهش بگه که مثلا من نمیدونم واقعا نمیدونم باید چی کار کنم دارم افسرده میشم 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔💔❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

ناشناس در تاریخ 8 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

باید بیشتر باهاش باشی تا اونو ت ذهنش کمرنگ کنی😃

ناشناس در تاریخ 3 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

من همینطورم عاشق یه پسر ۱۲ ساله شدم که توی مدرسه باهاش بودم اما الان نیستم و تا دو ماه و نیم شب از فکرم بیرون نمی رفت و الان تلاش می کنم تا هرچقدر که می تونم نکات عاشقی رو رعایت کنم ( دیر به قرارمون نرم و تولدش برام مهم باشه و …)

سادنا در تاریخ 7 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

منم عاشق (ارین) هم کلاسیمم ولی منو دوستش (امیر) دوس داره. منم چند بار به امیر گفتم که دوسش ندارم ولی هنوز به ارین نگفتم که دوسش دارم حالا بگم یا نه

ناشناس در تاریخ 14 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

اگه دوسش داری موقعیتو از دست نده ولی اگه مغروره این کارو نکن

yas در تاریخ 6 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق شدم کسی ک دوستش دارم ینفر دیگر را دوست دارد او یک نفرم یک نفر دیگر چ کنم

ム.ʍ در تاریخ 6 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

این راه حل چشمتو چشم خیلی خوببههههه😐من با همین چشم تو چشم کارمو راه انداختم عالی بود.نگاش کنین زیاد .. یکمم لبخند بزنین خود طرف میگیره..حله

ناشناس در تاریخ 5 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق یک دختری شدم ومیترسم که اون مرو دوست نداشته باشه

فرهاد در تاریخ 7 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

منم مثل خودتم

فاطمه در تاریخ 4 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

عاشق یه بازیگرم چه کار کنم

ناشناس در تاریخ 30 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

اینا عشق نیس عزیز من
عشق واقعی زمانی شیرینه که دوطرفه و واقعی باشه بهتره خودتو در حسرت آرزوی محال افسرده نکنی
عشق مث قماره برد و باخت داره تو الان راهیو انتهاب کردی که آخرش باختع

زهرا در تاریخ 31 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

برو‌ بابا بازیگر که بهت پا هم نمیده دیونه هستی 😫😭😭😭😭😭😭

نگار ♡♡♡😘😘❤❤ در تاریخ 7 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام آره جیگرم منم 15 سالمه و عاشق هسم😍😍😍😍😍😍😍 اونم واقعی ن هوس 😙😙😙😙😙😙😙

زویا در تاریخ 9 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

احتمالا محمد رضا گلزاره

ناشناس در تاریخ 20 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

این که شما میگی کراش داشتن هس

ناشناس در تاریخ 20 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

این که شما میگی اسمش کراش داشتن هس

نگار ♡♡♡😘😘❤❤ در تاریخ 8 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خخخخخخ 100% علیرضا گلزار هس 😅😅😅😅😅خخخخخخخخخخ دیوونه اونکه اصلا بهت افتخار نمیده 😒😒😲😲
ولی ناراحت نباش کارت زیاد سخت نیس یکی از فیلماشو بزار بشین با خانواده نگا کنین کیف کن خخخخخخخخخخخخ😌😌😌😌

ناشناس در تاریخ 3 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من ۱۵سالمه عاشق پسر عمم شدم نمیدونستم چجوری بهش بگم یهو تصمیم گرفتم که بهش بگم دیدم با یکی از همکلاسیام رل زده هرکاری کردم که با دختره کات کنه اما نکرد ینی بیمحلم کرد بعدش اون دختره ب یکی از فامیلامون فوش داد باهاش کات کرد
میدونم کسی که دوسش دارم احمقه اما خب دوسش دارم لطفاً کمکم کنین ی راه حل بگین

دنیا در تاریخ 1 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق پسر همسایمون شدم پسره ازمن خیلی بزرگه اون ۲۶سالشه ولی من ۱۱ساله من خیلی اون رو دوست دارم ولی اون نمیدونه من اون رو دوست دارم و عاشقشم چطوری برا اولین بار براش بگم دوستت دارم

زهرا در تاریخ 13 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

دیونه دقتی بزرگ تر از خودته چرا باهاش میخوای
ازدواج کنی؟

تنهاترین در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

بچه ی درس خون پیدا نمیشه ها همه دنبال عشق و عاشقین باوا به موولا قسم ما که از عشق جز تنهایی چیزی نسیبمون نشد
شما ها عمرتون هدر ندین برین دنبال درس و مشقتون تورو خدا بیخیال بشین

Morteza در تاریخ 31 اردیبهشت 1399 گفته : پاسخ دهید

زمونه ای شده ها ۱۴ ساله ها عاشق میشن نمیدونم شاید واقعا یه چیزی میفهمن یا هم که واسع سرگرمی میکنن عشق خوبه ولی بیشتر وقتا میزنه دلتو میشکنه وقتی یکیو دوست داری یه ساعت راحت نداری همش دلهره داری نه میشه گفت عشق خوبه نه میشه گفت بده ولی تصمیم باخودتونه اگه یکی رو واقعا دوس دارین بهش بگین یهو دیدین رفت و با چنتا بچه برگشت😔

لیلا در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

آره عزیزم باید بگن نگن پرید پسر خخخخخخخخخخخخخخخخخ😅😅😅😅😅

ةةةة در تاریخ 30 اردیبهشت 1399 گفته : پاسخ دهید

زنی جهل سال و بیست سال بیش شوهر کردم دلم نکرفت محبتش به هر کاری کردم نشد بعد از ان با مردی که همسایمون سیدم هست نظامی رابط جنسی برقرار کردیم خیلی هم دوستش دارم یک رفتار بدم باعث دل دیریش شد معذرت فایده نداره بهش بکو برای همیشه می خوامت تالب مرک جرا نمی فهمه

لیلا در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

وای خدا این حرفا چیه دختر هس تو سایت ها مواظب دهنت باش خیلی داری ذر میرنی حوصلمو نریز به هم بهت یه چیزی میگم ها کراش دار اینجاها 😠😠😠😠😠
رابطه‌ی جنسی دیه چه کوفتی اونم خودت شوهر داری با یکی دیه خاک بر سرت خدا نسل تونو هلاک کنه 😬

Yasin در تاریخ 29 اردیبهشت 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام.من 17 سالمه و عاشق دختر عمم شدم.و فکر میکنم اون هم منو دوست داره ولی هنوز کاملا مطمعا نشدم.ولی میخوام باهاش رابطه برقرار کنم اما رابطه ای کاملا اسلامی و شرعی.نمیدونم چطور بهش ابراز علاقه کنم که بهش بگم دوستش دارم.

..... در تاریخ 24 اردیبهشت 1399 گفته : پاسخ دهید

من

یه مشاور راستین در تاریخ 24 اردیبهشت 1399 گفته : پاسخ دهید

عاقا یالاه✋
من نه عاشقم ن چیزی دیگه ای
به عشقم هیچ اعتقادی ندارم چون خیلی مزخرفه تهشم دل شکوندنو خیانتو عاشق یکی شدنه و… بگذریم
اومدم بگم
اگه اونی که دوسسش داری از اونایی نیس که اگه بش بگی بره همه جا جار بزنه
یا عیب و ایرادی نداری
یا هرچی
برو بش بگو
اقا دنیا دورزه برو بش بگو شاید تا فردا ایست قلبی کرد مرد شاید الان یه زلزله بیا تو بیمری
این رازو با خودت به قبر نبر
بگو
هرچی باد اباد گور باباش😁
تهش یه نه میگیری میری دا
در خصوص نوجوونایی که عاشق معلم یا همکلاسیشون شدم باس بگم که 70 درصد نوجوونا تجربش میکنن منم تجربش کردم
تابستون بیاد اصلا یادت میرع اسمش چی بود
چه برسه به اینکه ثابت کنی که دوسش داری😂😂😂
شما احطیاط کنید نگید بهتون قول میدم تابستون بیاد یادتون میره
مخصوصا اگه معلمه چون نمره درست به … میره
پس یا حق
فداتون😍😗😙😘😛😛😛😛😇😇😇😇😇

رضا در تاریخ 23 اردیبهشت 1399 گفته : پاسخ دهید

ببین یاس شمارتو بزار اینجا خودم باهات دوسنت میشم فقط تا فردا محلت داری

لیلا در تاریخ 18 اردیبهشت 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام یه پسر اومد به خاستگاریم بد من عاشقش شدم داعمن به هم نگاه میکردیم اما مادرم موافقت نکرد و الان من عاشق عشقمم چطوری به مادرم بگم دوسش دارم لطفن زود تر جواب بدیدیا بگید چتوری شماره عشقما بدست بیارم شما ره مامانشا دارم ولی یه روز هواسم نبود زنگ زدم ولی نگفتم که منم چیکار کنم یادش بره لطفن زودتر جواب بدید

لیلا در تاریخ 18 اردیبهشت 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام یه پسر اومد به خاستگاریم بد من عاشقش شدم داعمن به هم نگاه میکردیم اما مادرم موافقت نکرد و الان من عاشق عشقمم چطوری به مادرم بگم دوسش دارم

نسترن رفیعی در تاریخ 11 اردیبهشت 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من دختری ۲۶ساله هستم و خادم آستان مقدس.و به یکی دیگر از خادمین اقا علاقه مندم.اما ب دلیل موانع شرعی و اعتقادی حتی به ان اقا نگاه هم نمیکنم. و از این علاقه رنج میبرم.چیکار کنم!!!!

ساسان در تاریخ 3 اردیبهشت 1399 گفته : پاسخ دهید

من پسرم. ولی به یک پسر کوچیک تر از خودم علاقه مند شدم. یعنی هم به ظاهرش علاقه مند شدم هم به رفتارش چون واقعا از سنش جلوتره و خیلی فهمیده ست. نمیتونم بهش بگم دوستش دارم همه اش تو خیالم در آغوش می گیرمش

ناشناس در تاریخ 24 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق یه دخترم که صورتی مثل برف دارد همه خانواده ام عاشق او شده اند چیکار کنم که همه را کنار بزند ومن را انتخاب کند

ناشناس در تاریخ 17 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من ۱۴سالمه و عاشق یکی شدم که ۱۷سال از خودم بزرگ‌تره همش دارم بهش فکر میکنم و فکر میکنم اون هم یه حست هایی نسبت به من داره اما زیاد مطمعن‌نیستو ولی من خیلی عاشقشم دارم دیونه میشم و نمیتونم بهش بگم عرش

ناشناس در تاریخ 24 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

صلام من عاشق یه پسر شدم اول ها خیلی به من احترام میزاشت هر کاری که داشتم برام میکرد اما چند روزی هست که رفتارش سرده

Movi در تاریخ 22 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

😐😐خرین عاشق میشین

ناشناس در تاریخ 15 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

ببخشید من عاشق یکی از همسایمون هستم فک کنم اونم منو دوست داره اما جرعت بهش گفتنو ندارم

ناشناس در تاریخ 10 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

بهترین روش برای عشق یک طرفه وقتی طرف لیاقت نداره ، و میخوایین سبک شین و زود فراموشش کنید وقتی بتون گفت دوستتون نداره دادن فحشه

yas در تاریخ 9 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

جواب بدید چرا پیام هامو نمایش نمبدید دیگه دارم ناامید میشم

yas در تاریخ 9 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

خواهش میکنم جواب بدیدددد!

yas در تاریخ 9 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه ها خوبید ? میشه با منم رفیق باشید ? خواهش میکنم ازتون

امیر در تاریخ 8 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام یاس .من رفیقت میشم‌

یاس در تاریخ 13 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

اره

زهرا در تاریخ 13 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

اره من رفیقتم ولی شماره ات رو بگو

ناشناس در تاریخ 8 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق کسی هستم از برادرش میترسم پیش نهاد کسی هست ؟؟

امیر در تاریخ 6 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

من دختره رو زیاد نمی بینم چکارکنم فقط در مدرسه میبینمش

ناشناس در تاریخ 3 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

من کسی رو که دوست دارم زیاد نمی بینمش فقط تو یه مراسمی چیزی چجوری بهش بفهمونم دوسش دارم

Mr در تاریخ 3 فروردین 1399 گفته : پاسخ دهید

من از کسی که خوشم میاد زیاد نمی بینمش فقط تو یه مراسمی‌چیزی چجوری بهش بفهمونم دوسش دارم

دانیال در تاریخ 26 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من از دختری که با هم دیگه خیلی راحتیم و خجالت نمیکشیم خوشم اومده و میخوام بهش بگم دوسش دارم ولی میترسم همه جا جار بزنه و به پدر مادرش بگه

وقت هایی هم که داخل خونه است همیشه از بالکن بین تمام پسر ها فقط به من زل میزنه

چیکار کنم راهنماییم کنید

امیر 💀 در تاریخ 24 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

من عاااااشقم. عاش . دو نفر که نمیدونم کدومشو بیشتر دوس داشته باشم من 14 سالمه ولی عاشقم

Arvin در تاریخ 24 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من دوازده سالمه خب ولی عاشقم

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 2 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ 😅😅😅😅😅خوشا به سعادتت ماشاالله خوش آمدی به جمع دیوونه ها 😔😔😔😔

امیر 💀 در تاریخ 24 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

من عاشق یه نفرم که نمیتونم بهش بگم 😿😿

yones در تاریخ 24 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق کسی شدم که قبلا نامرد برادرم بود و از او جدا شد حال عاشقش شدم. از کجا بفهمم اون همین حس رو به من داره یا نه. چجوری بدونم من رو دوست داره.
با تشکر

.. در تاریخ 24 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق کسی شدم که قبلا نامرد برادرم بود و از او جدا شد حال عاشقش شدم. از کجا بفهمم اون همین حس رو به من داره یا نه. چجوری بدونم من رو دوست داره.
با تشکر

.. در تاریخ 24 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق کسی شدم که قبلا نامرد برادرم بود و از او جدا شد حال عاشقش شدم. از کجا بفهمم اون همین حس رو به من داره یا نه. چجوری بدونم من رو دوست داره.
با تشکر

fatemeh در تاریخ 23 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق پسرداییمم نمی دونم منو دددوست داره یا نه همش حرکت های عجیب میکنه بهم دست میزنه تو بازی هااا کمکم میکنه خیلی بهم نگاه میکنه و زل میزنه ولی نمیااد بهم بگه دوستت دارم حالا از کجاا بفهمم که من میخواد یاانه

محمد مهدی در تاریخ 13 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

فاطمه خانوم من یه پسر هستم وعلاقه اونو کاملا درک میکنم اون به شما علاقه منده ولی روش نمیشه بیاد بگه بهتره شما خودتون ازش سوال کنید و مهلت حدأقلی رو بهش بدید تا جوابتونو بده.

shahrzad در تاریخ 21 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

من ع دندونپزشکم خوشم اومده ولی اصلا دوست ندارم باهاش دوست بشم دوست دارم اونو مال خودم بکنم چیکار کنم ؟؟

روژان در تاریخ 21 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام0 من 18سالمه من عاشق یه پسرشدم اونم منو خیلی دوس داره وقتی چشممون بهم میخوره بهلم زل میزنیم ولی هردومون خیلی کم رو هستیم نمدونیم چه جوری بهم بگیم

Maryam در تاریخ 20 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من همین تازگی ها عاشق یکی فامیلامون شدم نمیدونم چه جوری بگم عاشقشم ۰۰۰

ناشناس در تاریخ 17 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

عشقمو‌۲.ساله‌ندیدم

ملیکا ایمانی در تاریخ 14 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

چطوری طاقت میاری😢

امیر در تاریخ 17 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام‌من‌۱۲‌سالمه‌وعاشق‌دختر‌خالهی‌مادرم‌هستم‌الن۲‌ساله‌که‌ندیدمش‌چجوری‌بفهمم‌که‌دوستم‌داره

امیر در تاریخ 17 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام‌من۱۲سالمه.وعاشق‌دختر.خاله‌ی مادم‌هستم‌الان‌۲‌ساله‌که‌ندیدمش‌‌ودلم‌براش‌تنگ.شده‌نمیدونم‌اونم‌منو‌دوست‌داره‌یانه‌ممنون‌میشم‌اگه‌بهم‌بگین‌که‌چجوذی‌بهش‌بگم‌دوستش‌دارم

نیلا در تاریخ 17 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من پسری دوس دارم که اونم انگاری منو دوس داره بعد چند بار شنیدم که میخان بیان خاستگاریم ولی هنوز نیومده بعد وقتی منو ببینه خیلی بهم نگاه می کنه الان من دقیقا چه کار کنم؟

محمدرضا در تاریخ 16 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من محمدرضا ۱۴ساله هستم از مازندران من دختر ؛دختر خاله پدرم رو دوست دارم و عاشقش شدم ۲سال از کوچیک تره اون منو اصلا تویل نمیزاره داخل برنامه روبیکا من بهش گفتم سلام منو مسدود کرد و نمی تونم بهش پیام بدم چطور بهش سابت کنم که خیلی دوسش دارم تروخدا مشکلم رو حل کنید بهم بگید من خیلی عاشقشم و دوسش دارم خواهش مشکلم رو حل کنید…. باتشکر

M.V در تاریخ 16 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من یکی رو دوست دارو که۴۲سال اختلاف سنی داریم و من اون رو دوست دارو و اون من رو به چشم دخترش میبینی و ازین موضوع خیلی ناراحتم ٫لطفا راه حلی بگید تا بتونم اون رو به خودم جذب کنم٫تشکر

Prhawm در تاریخ 12 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

من ۱۷ سالمه عاشق دختر ۱۵ ساله شدم قبلا بهش خیانت کردم اونم در عوضش همون کارو باهام کرد الان حسی بهم نداره ولی دوسم داره خیلی منم دیوونشم میمیرم براش خواهشن بگین چطور از دلش در بیارمو عشقمو بهش ثابت کنم

زهرا در تاریخ 4 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

اون اعلان دیگه بهت اعتماد نداره چون یه بار بهش خیانت کردی اگه می خوای که دوباره دوست داشته باشه کاری کن که دوباره بهت اعتماد داشته باشه

ناشناس در تاریخ 12 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

از همتون می خوام د عا کنید به اونی که دوسش دارم برسم ….خیلی عاششششققققشششممم خدا دارم دیونه میشم……

nazanin در تاریخ 12 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

عاالی ممنونم واقعا من عاشق ………. ودقیقا همینجوری که اینجاگفته شده نگاش میکن

زهرا در تاریخ 28 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

من عاشق پسر عمه م شدم پسرعمه م همیشه وقتی کنار همیم خیلی بهم نگاه میکه
امامن نمیدونم که دوسم داره یا نه
لطفا کمکم کنید

Rd در تاریخ 9 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

عشق واقعی غیر قابل توصیفه‌ فکر کن وسط این همه دغدغه فکرت فقط پیش اونه وقتی میگه ناراحتم انگار دنیا را رو سرت خراب کردن خیلی سخته بینهایت دشواره وقتی بی محلی میکنه که دیگه هیچی حس خوبیه که بده یه چیز واقعا عجیبه تجربش هم میتونه دردناک باشه هم میتونه شیرین باشه ایشالا هیچ کس درگیر اون قسمت دردناکش نشه چون زندگیش تباه میشه

Xxx در تاریخ 7 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق پسر پسر عمه مامانم شدم من ۱۲ سالمه اونم همسن خودمه ولی خودش اعتراف کرد که دوستم داره اول ازم پرسید عاشق شدی گفتم توچی گفت آره بهد گفتم کی گفت یک دختری به نام یکتا ولی آخر به هم گفت راستش بگم تو حالا باید از کجا واقعا فهمید که دختر دیگه ای دوست نداره ازتون خواهش میکنم جواب بدین خیلی ممنونم

reza در تاریخ 7 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من 15 سالمه و عاشق دختر خالم ام نمیدونم که آنم منو دوست داره یا نه لطفا کمک کنید

امیر در تاریخ 6 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق ی دختر شدم و خیلی دوسش دارم ولی نمیدونم که اون دوسم داره خواهشا بگین چیکار کنم؟؟

f.r در تاریخ 26 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق پسر همسا یمون هستم .اول اون تو اینستا بهم پیام می داد واسم فیلم میفر ستاد چون گوشیه. مامانم بود فقط پیاماشو. لاایک. میکردم. ولی الان خودش کم محلی می کنه. تو رو خدا کمک کنید دارم دیونه می شم

ی در تاریخ 9 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

به نظرم عشق مقدس است

زهرا در تاریخ 31 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

بگو عاشقتم‌

ناشناس در تاریخ 26 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق پسر همسا یمون هستم .اول اون تو اینستا بهم پیام می داد واسم فیلم میفر ستاد چون گوشیه. مامانم بود فقط پیاماشو. لاایک. میکردم. ولی الان خودش کم محلی می کنه. تو رو خدا کمک کنید دارم دیونه می شم

S&R در تاریخ 25 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هیچی دیگه…. هنگ کردم…………چنتا نکته تو متنا هست..اولن این که درسته تو عشق و عاشقی سن مهم نیست ولی 12 سیزده سال؟؟؟؟؟؟دوران ما تو 13 سالگی نمیدونستیم فرق دختر پسر چیه حالا این زمونه عاااشق هم میشن؟؟چه جالب.
یه چیز دیگه هم اینکه اینجا همش همه سوالای خودشونو میگن و فک نکنم به 5%شون هم جواب بدن…کلا نود درصد سوالا تکراریه و به هیچکدومش جواب داده نمیشه..نمیدونم حالا شاید همه میخوان قیه بدونن که بابا ماهم عاشقیم!!

نگار ♡♡♡😘😘❤❤ در تاریخ 13 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خخخخخخخخخخخخخخخخ 😅😅😅😅😅😅😅آره جیگرم خخخخخخخخخخخخ اصلا معلوم نیس چه خبر خخخخخخخخخخخخخخخخخخ😂😂😂😂😂

محدثه ایروانی در تاریخ 23 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه دخترم و ۱۵سالمه و عاشق همکلاسی ایم شدم بهش گفتم که من تو رو دوستت دارم و او کمتر با من حرف میزنه دقیق نمیدونم احساس میکنم وقتی با دوستاشه اصلا بهم محل نمیده اما زمانی که باهمدیگه تنهاییم خیلی باهام خوبه الان نزدیک به دو ساله که دوستش دارم لطفا کمکم کنید دارم بدون اون دیوونه میشم

عاشق با وفا در تاریخ 21 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

من هم از یک شخص خوشم میاد وقتی پیشم باشد دوست ندارم به طرفش بیبنم اما دور از من بود پشتش دق میشم اگر کسی درباره اش چیزی گفت از او شخص بدم میاید و هیچ وقت نمیخواهیم که کسی بدی او ره بگوید . و او همیشه در فکرم ذهنم و حتی در قلبم حس اش میکنم اما او چیزی نمیدانو از روز اول یعنی دو سال قبل چنین حس را دارم و خودم نمیدانم که این را چی بنامم

عاشق معشوقه در تاریخ 18 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من ۱۲ سالمه و عاشق یه پسر ۱۶ ساله که پسر داییمه و من دختر عمش هستم شدم اون خیلی جذبه خاصی داره تا چند ماه پیش هم ازش نفرت داشتم ولی یهو متوجه شدم که عاشقش شدم و از اینکه بهش اعتراف کنم خیلی میترسم و اون هم شاید هنوز از من نفرت داشته باشه وقتی هم می بینمش دلم میخواد گریه کنم و می رم یه گوشه گریه میکنم ولی دو دلم که عاشقم هست یا نه بعضی وقتا خیلی جذابانه نگام میکنه حتی یه بار یه شعر جلو کل فامیل خوند که توش کلمه دختر عمه داشت و وقتی اینو میخواست بگه نگاه من کرد و گفت دخترعمه نمیدونم چیکار کنم چجوری به عشق زندگیم برسم

Amir در تاریخ 18 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من ۱۷ سالمه و عاشق دختر خالم شدم که از بچگی با همیم و اون هم یک و نیم سال ازم بزرگ تر من سن برام مهم نیست ولی موضوع اینجاست که او منو به عنوان برادر دوست داری ولی من نه نمیدونم چطوری بهش بگم که عاشقشم چی کار کنم لطفا زود کمکم کنید دارم دیوونه میشم

negar در تاریخ 14 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

آخهههه 17 ساله ها عاشق میشن 😐😐

mmmm در تاریخ 17 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

من عاشق الان چند ماهه عاشق یه پسرى شدم که سرباز تو شهرخودمون منم میخوام تو اینیستا با اسم پسر بهش پی ام بدم بگم جریانو ولى نگم که کیم الان بنظرتون بش بگم که دوسش دارم یا اینکه نه اون نمیدونه که من دوسش دارم ولى من از ته دل عاشقشمو حاضرم جونمم فداش الانم از شما میخوام منو راهنمایی کنین

mmmm در تاریخ 17 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

من عاشق الان چند ماهه عاشق یه پسرى شدم که سرباز تو شهرخودمون منم میخوام تو اینیستا با اسم پسر بهش پی ام بدم بگم جریانو ولى نگم که کیم الان بنظرتون بش بگم که دوسش دارم یا اینکه نه
اگه میشه راهنمایی کنید

setaish در تاریخ 16 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

سلووووووم

ناشناس در تاریخ 16 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من ستایش هستم من ۱۵سالمه من عاشق همسایه خالم اینها شدمه اون هم همینطور ولی خجال میکشیم به هم بگیم😍

سهراب در تاریخ 13 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

من عاشق یکی از فامیل های دورمون شدم واقعا حاضرم واسه بدست آوردنش هر کاری کنم یک سال از خودم کوچکتر هست خیلی د۷تر خوبی با بقیه دختر ها خیلی فرق داره خیلی زیبا و جذاب و دلربا هست ترسم اینه که یکی دیگه باهاش رل نزنه

مهرداد در تاریخ 10 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من 21 سالمه یک دختری رو دوست دارم بهش هم گفتم یکبار ب زن دایش گفته که بهش بگو صبر کنه بعد ازش پرسیدم گفت که نمی خوام بعد چند روز دیگه ازش پرسیدم گفت من خونه جدا برا خودم می خوام من هم گفتم خونه دارم درست می کنم بعدش گفت من تا 24.25 سالگی برای کسی جواب نمیدم .من الان باید چه کار کنم

يكتا در تاریخ 6 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام یکتاهستم٢٣ساله
که یکی دوستدارم
طرفمم من دوستداره امامیخوام اون منو بخوادوبیادبیشترطرفم
وگذشتش روفراموش کنه
ممنون میشم کمکم کنید

... در تاریخ 6 بهمن 1398 گفته : پاسخ دهید

خوب بود خیلی حالب بودن👍

ناشناس در تاریخ 25 دی 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام عاشق خواهرزنمم ولی میترسم بگم چطورمیشه بهش رسید

ناشناس در تاریخ 14 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

تو که زن داری😞

زهرا در تاریخ 31 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

رومانتیک چه عشق قشنگی ههههههههههههههه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍😄😄😄😄😄😄😄😁😁😁😁😁😁😁😁😀😀😀😆😆😆😆😆😆🤗🤗🤗🤗🤗🤗😚😗

@سالار در تاریخ 20 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خاک بر سرت
جای خواهرزنت عاشق خود زنت باش
چون اگه چیزی بگی نه تنها بهش نمیرسی
بلکه زنتم از دست میدی

نازلی در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

خاک عالم به سرت بمیری ایشالله زن باز عوضی توف به اون صورتت 😟😟😟😟

ناشناس در تاریخ 15 دی 1398 گفته : پاسخ دهید

فقط چجوری او بسیار ب من وابسته شود درحالی ک فقط تلفنی صحبت میکنیم و هیچ؟

یه عاشق در تاریخ 11 دی 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق پسر عمم شدم خیلی دوستش دارم ولی اون خیلی مغروره اون کسی دیگرو دوست داره ی ماه دیگه داره می‌ره آلمان اگه بره من داغون میشم لطفا کمکم کنید بنظرتون قبل رفتنش اعتراف کنم یا نه ؟

مریم در تاریخ 24 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من الان سه ماه عاشق یه پسره شدم که تو گوشی فروشی مار می‌کنه اولین بارم که دیدنش با برای گوشی خریدن بود اوباش برام یه فرد ادی بود ولی بار دوم که باز به اون جارفتم برای تعمیر گوشیم واقعا به عشق در نگاه اول اعتقاد کردم واقعا دوستش دارم همش دوست دارم به یه بهونه های به اونجا برم ببینمش ولی چند باری که رفتم همش من اونو می‌دیدم اون اسلا منو ندید اینکاراش بیشتر عاشق ترم می‌کنه بیشتر وابسته میشم ولی چند وقت پیش باخره چشمش به چشمم افتاد ضوم کرده بود بعد من زل زده بودم تا وقتی که از هم رد شدیم نمیدونم چتور عاشقش کنم واقعا خیلی خوبه 😭😭

ناشناس در تاریخ 7 دی 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من سما۱۵سالمه‌بای پسری اشناشدم ک خیلی عاشقش شدم تااینکه بهم شماره دادو منم قبول کردم ازمن خاست بهش بزنگم و حرف بزنیم ولی من خیلی خجالتی بودم بخاطرهمین از من لب خواست ولی من اونجوردختری نبودم و باهام کات کردالان باخیلی ع دخترامیگرده ولی من اونوخیلی دوس دارم و میخوام اونوعاشق خودم بکنم لطفاکمکم کنید مرسی

A در تاریخ 4 دی 1398 گفته : پاسخ دهید

یکی کمک کنه به عشقم برسم دخترای که می دونن چه کار باید کرد

مینا در تاریخ 29 آذر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام .من ۲۱سالمه با یه آقایی آشناشدم که بعدیه مدت ابراز علاقه کردوگفت که واسه ازدواج آشنابشیم همه چی خوب بود وازنظرهردومون مناسب همدیگه بودیم تا اینکه یهو سردشد بعدچندروز بهم گفت که عاشق کسی دیگه بوده وخواسته که منوواردزندگیش کنه واونوفراموش کنه اما نتونسته من خیلی حالم بده خیلی دوسش دارم نمیدونم بایدچیکارکنم اگه میشه کمکم کنید بایدچیکارکنم اونوفراموش کنه؟

ملیکا در تاریخ 21 آذر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام خوبید من پونزده سالمه و عاشق دبیر مطالعاتم که اونم خانومه شدم خیلی عاشقشم دوساله دبیره اجتماعی ما هسش خیلی دوست دارم بهش صابت کنم که دوسش دارم ولی نمیدونم چطوری بهش صابت کنم و تمام روز و شب رو به فکر اون سپری میکنم کمکم کنید لطفا

ملیکا در تاریخ 21 آذر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام خوبید من پونزده سالمه و عاشق دبیر مطالعاتم که اونم خانومه شدم خیلی عاشقشم دوساله دبیره اجتماعی ما هسش هیلی دوست دارم بهش صابت کنم که دوسش دارم ولی نمیدونم چطوری بهش صابت کنم و تمام روز و شب رو به فکر اون سپری میکنم کمکم کنید

فاطمه در تاریخ 13 آذر 1398 گفته : پاسخ دهید

خداکمکم نکردباایمانم خیلی ولی……۱۰سال عاشقش بودم.جونموبراش فدامیکنم الان وهمیشه ولی اون انگارن انگاربعداز۱۰سال دلموشکوندورفت.مثل آب خوردن.دیونم کردچشمام داغون شدن ازگریه الان وهمیشه وبازهم‌دوستش دارم

هستی در تاریخ 11 آذر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام

Darya😭😭😭😔😔😘 در تاریخ 16 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام جونم با من دوس میشی 😘😘😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍❤❤❤❤❤❤

نادر تهرانی انگلستان در تاریخ 25 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

با خودتون و وجدانتون صادق باشید،زندگی و حرمت خود را در نظر بگیرید،خدا کمکت کنه،کاری که شما کردید بخشیدنی نیست،توبه کنید،

زهرا در تاریخ 23 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه ها…

حمید در تاریخ 18 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

ابتدا اون رو از صمیم قلب بخشش به خاطر رفتارش تا باز خورد این بخشش به سمت خودت برگرده در انتها اگر میخوای باهاش ازدواج کنی به خدا توکل کن و صبر پیشه کن تا هر دو پخته تر بشین .
اون وقت اگر اون پسر قسمت تو باشه بهتر از هر زمانی ظاهر میشه و اگر هم نه یکی بهتر از اون در همان زمان از راه میرسه .
پس در حال حاضر توکل کن به خدا و شتابزده نشو و هر چیزی که باعث به وجود آمدن این شتابزدگی میشه رو از زندگیت حذف کن ، میدونم سخته ولی چاره ای جز این نیست تغییرات همیشه با مقاومت و درد همراه بوده .
ولی در انتها پاداش این عمل را می گیری .

امین در تاریخ 17 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

من عاشق یکی از فامیل های دورمون شدم حاضرم نصف عمرمو بدم ولی نصف دیگشو کنارش زندگی کنم ولی متاسفانه یک سال ازم بزرگ تره و مدام ترس این رو دارم یه خاستگار براش بیاد یا عاشق کس دیگه ای بشه و از طرف دیگه اینکه نمیتونم بهش بگم راستش میترسم و همینا داره پیرم میکنه😔💔

حسين در تاریخ 16 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

من حسینم عاشق دختر هم کلاسین بخاطر اینکه جلب توجه کنن ومنو دوست داشته باشه موتور خریدم چند تا حرکت نمایشی او از این چیزا زدم حتی اسمشو با موتور رو زمین نوشتمو نگاهم کردو خندیددو سه بارم که از پیشش رد میشم نگام میکنه او میخنده به نظرتو ن کارام جواب داده یانه؟؟اهورا جواب بدین

فاطمه زهرا در تاریخ 26 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

جواب داده

Parvaneh در تاریخ 16 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

خیلی سخته به یه پسر بگی دوست دارم ولی جواب مرسی بگیری دیگه طاقت ندارم نه میتونم فراموشش کنم نه میتونم دیگه بهش پیام بدم اونم که دیگه کلا از من متنفره
۱۷ سالمه شیراز هستم
آقای خان هم ۲۰ سالشه
لطفا یه کمکی به من بدین خواهش میکنم
اگرم بخواین توضیحات بیشتری میدم ممنون

لیلا در تاریخ 15 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

عزیزم میشه بیشتر بگی تجربشو دارم

ناشناس در تاریخ 16 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من خانم ۳۹ساله هستم ۳تادختردارم دوتاشون ازدواج کردن به علت بی توجهی شوهرم که بامن رابطه نداره بایه پسرکه زنش طلاق داده ۵ساله رابطه دارم عاشقشم چکارکنم شمامن راهنمایی کند

ناشناس در تاریخ 6 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

برو باوا خخخخخخخخخخخخخ خواب دیدی خیر باشه فاحشه 😂😂😂😂😂😂

ماهان در تاریخ 15 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام.لطفاااا رااهنمایی کنید💚💙
بچه ها من عاشق دختری شدم ک از بچگی باهاش بزرگ شدم و الانم عاشقش شدم و با دوستاش براش خبر فرستادم ک میخوامشو عاششقشم ولی اون گفته بود ن مرسی من نمیخوام ولی ا ناز گفته بودش
حالا منم چند بار رفتم به دیدنش وقتی داره از مدرسع در میاد یا وقتی میره مدرسع…اونم نگام میکنه و لبخند میزنه و با ناز نگاه میکنه بهشم گفتم ک دوستش دارمو میخوامش ولی اون عکس العملی نشون نداد بازم با دلبری نگام میکنه از کجا بدونم اونم میخوادش منو؟؟؟میخوام ازش بپرسم ولی خیییییییلی خجالت میکشم….اونکه گفته بود ن مرسی نمیخوام پس چرا داره نگام میکنه اونم با ناز اگع واقعا ک نمیخواست قیافه میگرفت یا یجوری بهم میفهموند ک نمیخوادم لطفااااااااا دخترایی ک تو همچین شرایطی بودن یا قلق دخترا رو میدونن من وااقعاااا بدجور عاشقشم راهنمایی کنند ممنون💚💙💚💙

PAYAM در تاریخ 10 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

من ۱۴ سالمه عاشق دختری شدم که خونش پاین تر از خونه ی ماست چند بار توی بچگی توی پارک بازی باهاش می کردم اما فکر نکم منو یادش بیاد لطفا بگید چیکار کنم

نجمه در تاریخ 5 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

ای بابا عاشق نشین البته عاشقی بد دردیه شما فقط ی چشمک ب فرد مورد نظر بزنید یا یکم نگاش کنید اون دنبالتون میشه مطمئن باشید

ناشناس در تاریخ 3 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

وقتی خجالت میکشیم چیکارکنبم من حتی نمیتونم به چشاش نگاه کنم نمیدونم چه جوری احساسمو بهش بگم ما به دنیا اومدیم دنیا به ما نیومد

مهدی در تاریخ 5 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام آروشا خانم ممنون از راهنماییت،نمیدونم زیاد برم جلو چشمش یا خیلی منو نبینه بهتره؟ هرساعت تو فکرشم،چکار کنم دلشو به دست بیارم؟دخترا هرکی‌میدونه جواب بده لطفا

محمدعشق در تاریخ 1 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام
دخترا لطفا کمکم کنید،من عاشق یه دختری شدم
بنظر میاد اونم از من خوشش اومده چکار کنم که بفهمم اون عاشق منه..

نگار ♡♡♡😘😘❤❤ در تاریخ 6 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من به دخترم اگه زیادی تو چشات نگاه میکنه و لبخند میزنه بدون که دلباختته مطمئن باش عزیزم 😍😍😍😍

سارگل در تاریخ 1 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

از همه بدم میاد دیگه😔

نازلی در تاریخ 13 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

واسه چی نفسم شکست عشقی خوردی جانم فدات بشم 😘😘😘😘😘

سارگل در تاریخ 1 آبان 1398 گفته : پاسخ دهید

رفتار هاش جوریه که نمی دونم دوسم داره یا نه به نظرتان چی کار کنم

ناشناس در تاریخ 30 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

من یکی رو دوست دارم ولی هر کاری می کنم وهر چی می گم با من حرف نمی زنه

Zeinab در تاریخ 29 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من دختر۱۵ساله هستم یه پسری اومدپیس مدرسمون من عاشقش شدم نمیدونم چجوری باحرکاتم بهش بفهمونم که عاشقش شدم لطفاکمکم کنیددارم دیوونه میشم

ناشناس در تاریخ 28 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

من اونو دوست دارم اما او نه

هدیه در تاریخ 21 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

وقتی ازکسی خوشت بیاد اما ندونی که اون طرف هم ازت خوشش میاد یانه چکاربایدکرد؟

هانی در تاریخ 15 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام
یه دختری هیفده سال انتظار کشید و دنبال من بوده هرکاری از دستش بر میاد انجام داد و آخرش خودم رفتم در خونشون خلاصه پیداش کردم .. ولی من ازدواج کردم و دوتا بچه دارم ولی هنوز رابطمون هست تا بحال دست نزدم بهش عاشقشم و دیوانه اوست . شب و روز بیادش هستم .. هرکاری هم از دستم برمیاد انجام دادم براش

آروشا در تاریخ 14 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

در جواب آقا مهدی باید بگم اولا اصلا توی جمع ابراز علاقه نکن اکثر دخترا از این کار متنفر هستن و اگر اوشون هم همینطور باشه ازت متنفر می شه و به دست اوردن دلش صد برابر سخت تر میشه یه گوشه بهش بگو که دوسش داری حتما از رفتارش می فهمی اونم بهت حسی داره یا نه اگه برخورد بدی باهات داشت دیگه رو خواستت پا فشاری نکن نمی گم جا بزن و عقب بکش نه فقط به جای پافشاری بی مورد سعی کن طوری رفتار کنی که اونم عاشقت بشه و اینکه ابراز احساساتت رو عقب نندازن وگر نه بعدا پشیمون می شی
موفق باشی ایشالله به عشقت برسی

محمد در تاریخ 13 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

عاشق هرکی هستین برین بهش بگین دوست دارم بس تمام خجالت نکشین

Boy در تاریخ 12 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

باسلام وخسته نباشید من یک پسر ۱۶ساله هستم تاچند ماه پیش اصلا توفکرعاشقی عشقو این جورچیزا نبودم تا این که بایه دختر۱۷ ساله اشنا شدم یه حس خواصی دارم وچن د ماهه که فکرم در گیرشه شایداحمقانه باشه ولی ان گار بدون اون نمی تونم کمکم کنید باتشکر_،_

ابوالفضل در تاریخ 11 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من ۱۶ سالمه و دختری رو که فامیلمونه دوس دارم میخوام برم بهش بگم ولی چه جوری؟ یا نکنه به پدرو مادش بگه . میخوام رک وراس بگم به نظرتکن چیکار کنم

Arezoo در تاریخ 11 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام
من عاشق معلم آموزشگاه زبانم شدم خودم ۱۸ سالمه ولی معلمم فک کنم از بیست بزرگتر باشه
من خیلی خیلی دوسش دارم ولی اون نمیدونه و برای همین اهمیت نمیده و میترسم که بهش بگم چون ممکنه بهم جواب رد بده و غرورم بشکنه و از اونجایی ک معلممه نمیتونم تحمل کنم
خیلی دوسش دارم نمیدونم چیکار کنم
اگه کسی نظری داره لطفا بهم کمک کنه

خدا در تاریخ 8 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

من ۱۴ سالمه عاشق دختری هستم که زیاد دوسش دارم دخترا تورو خدا بهم بگید چیکار کنم که عشقمون بشه عشقه خوبی چون واقا زیاد دوسش دارم راستی خودمم ۱۴ سالمه چند بار که تنها دیدمش باهاش حرف ریزی زدم اونم منو دوست داره واقا برم جلو یا حالا صبر کنم??

حسين در تاریخ 7 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه پسر ۱۴ ساله هستم عاشق دختر هم کلاسیم شدم اونم فک کنم به من علاقه داره چیکار کنم که علاقش چند برابر بشه چون حاضرم حتی جونمم بدم براش اگه میشه جواب بدید ممنون

ناشناس در تاریخ 1 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

نمیدونم چرا 14 سالگی عاشق میشید/بزرگ شدید میخواین چیکارکنین ؟؟؟

محمدرضا محمدی در تاریخ 7 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من متولد۱۳۸۴ هستم از کلاس ششم عاشق یه دختر شدم بعد اونم بنضر عاشقم شده بود بانامه هاش فهمیدم که اونم مثل من صاف وصادق هست یک سال از من کوچک تره من خیلی خیلی خیلی عاشقشم ما رابطمون فقط حدود یک پنج ماه بود الان نمیدونم چیکار کنم به خدا ثا نیه به ثانیه به فکرشم تو این تازگی بهم یه پیام داد گفت که خیلی دوست دارم واز این خگحرف ها من گفتم که به عشقه تو زنده ام و…..‌ بعد از فرداش مامانش زنگ زد وفوش میداد میگفت چرا زنگ زدی چرا مزاحم میشی منم نتونستم به مادرش بگم که دوسش دارم توقلبمه اما روم نشد هیچی نگفتم وقط کردم الان نمیدونم چیکارکنم پسر عویش اومد پیشم گفت که رفیق یکی دیگس منم چنتا هشدار بهش دادم گفتم دورغ گفته باشی میکشمت نمیدونم چیکار کنم به خدا نماز خون شدم گفتم شاید خداد کاری برام کرد شب تاروز فقط به عشق اون هستم ای کاش این متن به دست مریم عشقم میرسید

ناشناس در تاریخ 6 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

عاشقه دوستم هستم چند ساله اون اولش دوستم خیلی دلشت. ولی چندساالی میشه سرد شده بامن نمی دونم چطوری مثل اول بهم علاقمند بشه

🍀 در تاریخ 4 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

من یه دختر ۱۶ سالمه نمیگم عاشقشم ولی دوستش دارم
اون اولا ک محل سگ نمی‌داد جواب سلاممو هم به زور میداد هرجا من میرفتم خیلی ضایع بود ک از پیش من در می‌رفت ولی یه بار دیدم داره نگاهم میکنه نفهمیدم توی نگاهش چیه چیکار کنم اون چهار ماه بیشتر از من بزرگتر نیست نمیتونم بش برم بگم یعنی منو دوست داره؟ بچه تر ک بودیم باهام خوب بود این کارارو نمی‌کرد کمکم کنید

کامیار در تاریخ 2 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق یه دختر شدم که خیلی باهام لج میکنه میدونم که میدونه دوسش دارم ولی نمیدونم چرا همش احساس میکنم بهم حس خاصی نداره تورو خدا کمکم کنین واسش هلاکم

کامیار در تاریخ 2 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام منم عاشق یه دختر شدم که خیلی باهام لج بازی میکنه من دوسش دارم میدونم خودشم از علاقم نسبت به خودش باخبره ولی خب فکر میکنم دوسم نداره تورو خدا کمکم کنین واسش هلاکم

نازنین در تاریخ 2 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام….نازنین هستم.من عاشق یه پسرم که اون منوعاشق کردمدت طولانی باهم بودیم بعدیه مدت افتادبایه زنه دیگه که بهش قول خارج ازکشور..وپول..خونه.ثروت داد. اون زن کاملا دروغگو وحقه بازبود خودشم متوجه شده …اما دیگه خارج ازکشورافتاده توسرش تلاش رفتن داره وداره میره …چیکارکنم اونجا نره طرف اون زن ….ومنوفراموش نکنه میگه نترس توفراموش نمیشی….لطفا راهنمایی

مهدی در تاریخ 1 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

دخترا تورو خدا هرکی میتونه کمکم کنه، هر لحظه و هرثانیه تو فکرشم و بدجوری عاشقش شدم، چجوری بفهمم اونم میخواد یا نه؟ چجوری به خودم وابستش کنم؟

فاطمه در تاریخ 1 مهر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه دختر۱۴ساله هستم عاشق یه پسر ۲۰ساله شدم من میدونم که۲سال پیش عاشقه یه دختری بود ولی اون دختر ازدواج کرد ولی پسره نمیدونم باهاش رابطه ای داره یانداره ولی ازاون موقع که دختر ازدواج کرد پسره هی چپ چپ بم نگاه میکنه میخند رفتارش با من از بقیه فرق میکنه ولی نمیدونم منو دوس داره یا نه حالم خیلی داغون چون عاشقشم

مهدی در تاریخ 31 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام خوبید، دخترا لطفا اگه میتونید کمکم کنید
من ۱۹ سالمه و یه سالی هست عاشق دختر عموی ۱۳ سالم شدم،خیلیا تو فامیل متوجه علاقه من به اون و شاید اون به من شده باشن، ولی من چیکار کنم که مطمئن شم اون منو میخواد یا نه، یا چیکار کنم که عاشقم بشه،هر دختری که قلق دخترا رو خوب میدونه بهم کمک کنه،اطلاعات بیشتری هم خواستین میدم

فاطی در تاریخ 31 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

خیلی خوب بود

هستی در تاریخ 29 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام مهسا جون من ۱۳ سالمه عاشق پسری بودم بهش گفتم والان باهاش دوستم ویک پسری هست که دوستم داره ولی من فقط دوست پسره خودمو دوست دارم اونو نمیخوام کمکم کنید تا بهش بگم نمیخوامش ومن بادوست پسر خودم خوشم مهسا جون تو هم بهش بگو ❤❤❤❤❤❤❤❤💜

هستی در تاریخ 29 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

اهمق بچه ۱۰ ساله ام میدونه من ۱۳ سالمه دوست پسر دارم

نازگل در تاریخ 28 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

اقا یکی به منه بدبخت کمک کنه من هم بازیه بچگیامو میخام الان ک ۲۰ سالمه هنوز میخامش خب اونم بدجور نگام میکنه از کجا بفهمم دوسم داره یان 😅

. در تاریخ 26 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام
من ی پسریو خیلی دوسش دارم نمیدونم ک اونم من دوس داره یا ن ولی خب چن وقته ک رفتارش خیلی باهام عوض شده همش میاد سمتم خیلی مهربون شده در صورتی ک قبلا اینطوری نبود اصن حرف نمی زد احساس میکنم خیلی باهام راحته فامیلم هستیم میشه کمکم کنید بدونم دوسم داره یا ن.

سحر در تاریخ 24 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من دختری ۱۶ساله هستم ک عاشق ی پسر۱۹ساله شده ام وچهارساله ک باهم درارتباط هستیم ومن خیلی وسش دارم چندساله هرکاری ک ازم خواست براش انجام دادم….هرچیزی ک بهش خواست دادم ولی الان خیلی باهام سرده دیگه محل بهم نمیذاره منم چندوقت مث خودش رفتارمیکنم الان نمیدونم بایدچیکارکنم دوس دارم ازش جدابشم ولی نمیتونم خیلی دوسش دارم حاظرم براش بمیرم ولی اون عین خیالشم نیست…:(

ناشناس در تاریخ 24 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

دعا کنید من به عشقم برسم…

امیر در تاریخ 23 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام
من عاشق یک دختر شدم اما میدونم اگه به خانواده ام بگم مخالفت میکنن و دعوام میکنن چون ۲ سال از من بزرگتره و مثل خواهرم میمونه و نمیدونم چطوری بهش بگم لطفا کمکم کنید.

ناشناس در تاریخ 22 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

دختری هستم ۲۹ساله عاشقودلبسته پسری ۲۵ ساله شدم الان نزدیک ۵ ساله که باهم درارتباط یم ارتباط اولیه هم ازطرف اون بودچندماه طول کشیدتاجوابشودادم اون خودش منومیخاداماخانوادش راضی نیستن خودشم بیکارهیچ پشتوانه ایم نداره نمیتونه بیادسراغم بلاتکلیف تروخدابگیدچکارکنم ممنون

آسمان بختیاری در تاریخ 22 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام هستی جون عزیزم من ۱۳ سالمه میدونی منم عاشقه پسر ۱۳ ساله ای بودم این پسر توی آموزشگاه زبانه اینگیلیسیمه هستی جان این پسر بمن علاقه داشت من نمیدونستم چون من عاشق دوست این پسرم دوست همین پسر اومد جلومو گرفتو گفت این پسر عاشقته نمیدونی چه لحظه بدی بود منم دست همین پسرو گرفتم بردم یک گوشه گفتم ببین من عاشقه تو هم نه اون پسر والان منو همون پسر باهم رابطه داریم بنظر تو این رابطه غلته یادورست خوب خلاصه من به عشقم رسیدم حالا نوبته تو توهم برو بهش بگو دوست دارن عزیزم امیدوارم موفق باشه 😘😘😘😘😘😘😪😘😘😘😘

آسمان بختیاری در تاریخ 22 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

مهسا جان منم عاشقه پسریم وما الان باهم دوستیم بدونه اینکه پدر مادرت بفهمن بهش بگو من واون پسر هردو بهم علاقه داریم شاید گفتنه اینکه دوستش داری بهت کمک کنه میدونم حالت چطوری منم این حالو داشتم ولی الان خیلیم خوشحالم عزیزم ولی نذار که پرو بشه وتورو اذیت کنه و بلد باش که واسش اشوه بیای بهش بفهمون تو اونقدر دختر باشخصیتی هستی که اگر اون باهات کات کنه برات ارزشش کمه امیدوارم مو فق باشی دوست دارم 😘😘😘😘

آسمان در تاریخ 22 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

مهسا جان منم عاشقه پسریم وما الان باهم دوستیم بدونه اینکه پدر مادرت بفهمن بهش بگو من واون پسر هردو بهم علاقه داریم شاید گفتنه اینکه دوستش داری بهت کمک کنه میدونم حالت چطوری منم این حالو داشتم ولی الان خیلیم خوشحالم عزیزم ولی نذار که پرو بشه وتورو اذیت کنه و بلد باش که واسش اشوه بیای بهش بفهمون تو اونقدر دختر باشخصیتی هستی که اگر اون باهات کات کنه برات ارزشش کمه امیدوارم مو فق باشی دوست دارم 😘😘😘😘

ناشناس در تاریخ 21 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

من عاشق یه پسری شدم ولی اون منو دوس نداره چیکار کنم براش جذاب بشم

پریسا در تاریخ 19 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه خواستگاری برام اومد و خانواده پسره مخالفت کردن ونزاشتن باهم ازدواج کنیم خیلی همودوست داشتیم وبه همین دلیل مخفیانه باهم حرف میزنیم وهمو میبینیم چون بدجور عاشق هم هستیم و الان خیلی وابسته هم شدیم راهی هم نیست بعم برسیم چون خانواده پسره نمیزارن الان میخوام کمکم کنیدکه چه طوری واز چع راهی کسی کع دوسش دارم طوری وابسته به خودم کنم که ازهرراهی شده خانوادشوراضی کنه و بهم برسیم خواهش میکنم کمکم کنیدمن کسی ندارم که کمکم کنه

ناشناس در تاریخ 19 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

من اورا دوست دارم ولی نمی دانم او هم مرا دوست دارد ویا نه

جون هرگی که دوست دارید بگویید که چگونه با ارتباط برقرار کنم
این را هم بگویم با هم حرف می زنیم ولی نه حرف ها
عاشقانه

mohammad در تاریخ 18 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من ۱۷سالمه و عاشق دختر خالم که دو سال از من بزرگتره شدم نمیتونم بهش ابراز علاقه کنم ؛تو واتس اپ عشقم صداش میکنم ولی احساس میکنم اون فکر میکنه از روی شوخیه لطفا کمکم کنید چطور بهش بفهمونم که بهش علاقه دارم.💗💗

احمد در تاریخ 3 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

جوری باهاش رفتار کن که خودش به خودش بگه که با تو راحت تره

ناشناس در تاریخ 6 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

من ۱۲سالم هست و عاشق یک پسر ۱۴ ساله شدم به نظرتون باید چیکار کنم خیلی دیوانش شدم ولی نمیدونم ک دوسم داره یا نه چطور بفهمم و چیکار کنم

ستاره در تاریخ 6 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

من هزارتا خاطر خواع دارم ولی عاشق کسی نمیشم اما به تازگی عاشق کسی شذدم اما میترسم دل ببندم ازدست بدم

عباس علوی در تاریخ 2 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

منم متاها هستم ولی عاشق کسی شدم خیلی شدید نمدونم چیکار کنم

Mohamad._.azimi در تاریخ 28 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من دختری رو دوس دارم ولی روم نمیشع بهش بگم لطفا کمکم کنید

مهران در تاریخ 26 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

تو خنگی به ما چه

Mahdi در تاریخ 26 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

اره به نظر من بگو

محمد کانگورو در تاریخ 24 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

حتما بهش بگو

مهسا در تاریخ 23 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق یک پسر شده ام اما ننیدانم چطور بهش بگم چون اگر مادر و پدرم بفهمند دعوام میکنند

مهسا در تاریخ 23 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق یک پسر شده ام ولی نمیتوانم بهش بگم چون اگه پدر و مادرم بفهمند دعوام میکننند
به نظر شما چیکار کنم

Selma در تاریخ 23 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق پسردایی یکی از دوستام شدم خیلی دوسش دارم اما منم مثل خیلی از افراد دیگه
نمی‌دونم اون به من علاقه داره یا نه
به این شک دارم که این هم یکی از حس های دوران نوجوانی باشه ولی هرچی که هست داره دیوونم می‌کنه شبا خوابشو میبینم ،صبح تا شبم بهش فک میکنم گاهی اوقات انقد بهش فک میکنم مثل سگ میشم، حوصله انجام دادن هیچ کاری رو هم ندارم و وقتی میبینمش قلبم مثل دیوونه ها می تپه ❤❤
با دختر عمه اش که میشه دوستم خیلی صمیمی ام
در ضمن از وقتی دیدمش دیگه مثل قبلاً که هرپسری رو میدیدم یه جوری میشدم
(یکی از حس های نوجوانی)
دیگه اونجوری نمیشم از هر جا می‌گذرم فقط به اون فک میکنم
نمی‌دونم چیکار کنم یکی کمکم کنه 😭😭😭

AMIRRR در تاریخ 23 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

شما نمیدونید چه دردیه وقتی که یواشکی بهش خیره میشی و بعدش که حواست نیست اونم بهت خیره میشه
و بد تر از همه اینا ، اینه که معنی نگاهشو نمیفهمی از روی علاقه است یا چیز دیگه

یاس در تاریخ 22 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

چطور میتونم ازتون مشاوره بگیرم؟

ناصر در تاریخ 15 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

کره خر ۱۲ و ۱۶ سالتونه آمار میدید به هم
من تا ۲۵ سالگی هنوز فکر میکردم بچه ها رو لک لکا میارن

هستی در تاریخ 14 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

من یکی رو دوست دارم باید چیکار کنم باید برم بهش بگم دوست دارم یا نه؟

ناشناس در تاریخ 12 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

من عاشق زن شوهر دار شدم خیلی دوسش دارم چیکار کن
م اونم منو دوس داشته باشه

محمدفامو در تاریخ 13 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

کارتون بسیار زشت و دور از انسانیت هست هم از نظر دین هم از نظر شرع و عرف

Arvin در تاریخ 24 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

چجوری باید حرف بزنم توی گروه

ساناز در تاریخ 11 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من‌دختری۱۴سالم‌و‌عاشق‌پسری‌شدم‌که‌۵سال‌از‌من‌بزرگتره‌
و‌امروز‌ازم‌درخواست‌شماره‌و ازدواج‌کرده‌بدون‌اطلاع‌خوانواده‌هامون
اگه‌میشه‌به‌من‌کمک‌کنید‌تا‌جوبی‌به‌آن‌بدهم

remoli در تاریخ 11 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام
من پسری ۲۶ ساله هستم
سرکارم یه نفرو خیلی دوست دارم نمیتونم بهش بگم دوست دارم کسی هست بهم کمک کنه واقعا دوسش دارم ازتون خواهش میکنم ممنون میشم

امیر حسین در تاریخ 9 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام دوستان ترو خدا کمکم کنید من یک دخترو دوست دارم که دو سال از من بزرگ تره من خیلی دوستش دارم ولی نمیدونم اون منو دوست داره یانه ترو خدا جوابمو بدید باید چکار کنم؟؟؟؟

محمدفامو در تاریخ 13 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

بهتره یا خلوص نیت و دلی صاف برید سراغش

مهیار در تاریخ 6 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام خسته نباشین من یک پسر ا۵ سالم که عاشق یک دختری شدم که از من ۱۵ سال بزگ است با برادرش هم صمیمی دوست هستم به برادرشم گفتم من به ان دختر خیلی خیلی عاشق هستم لطفا کمک کنید هرکی کمکم کنه و به نتیجه اش برسم

مهیار در تاریخ 6 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام خسته نباشین من یک پسر ا۵ سالم که عاشق یک دختری شدم که از من ۱۵ سال بزگ است با برادرش هم صمیمی دوست هستم به برادرشم گفتم من به ان دختر خیلی خیلی عاشق هستم لطفا کمک کنید هرکی کمکم کنه و به نتیجه اش برسم شماره کارت بده و من ۴۰۰۰۰۰ تومان کارت به کارت میکنم

ناشناس در تاریخ 29 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

واقعا متوجه نمیشم که شما چرا میاید از یه سری ادم که همین سالار امسال کنکور دارع ازش مشاوره میگیرید
مگه این دختره چی میدونه

نوید در تاریخ 5 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

به نظر من اصلا نباید عاشق کسی بشیم چون من تجربش کردم بدلیل اینکه …

علی در تاریخ 2 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

😅😅
جالبه اومدم نظرات رو خوندم خیلی پر فایده تر از متن بود. نود درصد نظرات دختر بودن که خودشون رو دست بالا یکم گرفتن(ناز کردن) و پسره بیخیالشون شده ولی الان پشیمونن یا که اصلا پسره از خود دختره یا حسش خبر نداره.😑
ول کنین به خدا قدیما چکار میکردن؟ با اون سبک برین جلو: مادر مَحرَم اسراره و خودش یه مشاور و اگه واقعا بدونه بحث جدیه بهترین مشاوره، قشنگ برین به ولیتون بگین حتی اگه دخترین که ایشون برن به ولی و سرپرست طرف مقابل (مادرتون به مادرش) حرف بزنه و مثل دوتا آدم بالغ قرار رو بزاره چه عیبی داره الان؟ نه عفت دختره زیر سوال میره نه عیب دیگه ای داره. از صد تا از این روش هاش شخمی سایت های مختلف بهتره خود دانی …
با تشکر از سایت بابت نمایش نظرم😄

Negar در تاریخ 2 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام ببخشید من یک دختر ۱۴ ساله و کسی رو که دوستش دارم ۵ ساله از من بزرگتر هست و من دیوانه وار عاشقشم اما من شک دارم که اون من رو دوست داره یا نه میشه کمکم کنید و راه حلی رو بهم نشون بدهید

Negar در تاریخ 2 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام ببخشید من خیلی وقته که کسی رو دوست دارم اما شک دارم که اون من رو دوست داره یا نه میشه کمکم کنید و راه حلی رو بهم نشون بدید

محمدفامو در تاریخ 6 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

اگه رنگ چشماش رو میدونید پس عاشقش نیستنید تظاهره

ناشناس در تاریخ 14 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

یعنی چی چرا؟

ناشناس در تاریخ 1 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من پسری ۱۵ ساله هستم و عاشق دختری هستم که یک سال از من بزرگ تر است من باید چه کاری انجام بدهم تا به او علاقه ام را نمایش بدهم

مهسا در تاریخ 30 تیر 1398 گفته : پاسخ دهید

من عاشق یه پسره شدم خیلی باکلاسه هم من عاشق اونم هم اون عاشق منه .من۱۶ سالمه جذابیتم دارم اما واسه ازدواج خانواده هامون مخالفان باهم خیلللللللی صحبت کردیم حتی با هم رابطه جنسی هم داشتیم نمیدونیم چطور به هم برسیم چیکار کنیم

ناشناس در تاریخ 17 تیر 1398 گفته : پاسخ دهید

خیلی سخته کسی رو دوست داشته باشی اما خبر نداشته باشه حتی واست از هرچیز دیگه ای بدتره نگاه هایی که میکنه ولی نمیدونه چی تو دلش نسبت بهت داره

ندا در تاریخ 10 تیر 1398 گفته : پاسخ دهید

من به کسی علاقه مند شدم از قلبم بیرون نمیره،یه جلسه از بیرونم باهم ملاقات داشتیم چیکار کنم اون بی تفاوته

mr_7_khass در تاریخ 9 تیر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام ۱۶ سالمه دو ماهه عاشق دختری شدم که۱۲ سالشه.تو کلاس اموزش اسکیت دیدمش.اون یواشکی نگام می کنه و وقتی نگاش می کنم سریع روشو برمی گردونه.بعضی اوقات هم با دوستاش پچ پچ می کنه و نگام می کنه.تا حالا باهاش حرف نزدم.هی جلوم حرکات نمایشی انجام میده و خودشو می خواد نشون بده.در ضمن خواهرم کلاس اسکیت میره و من نمیرم به نظرتون برم کلاس اسکیت ثبت نام کنم؟

ناشناس در تاریخ 9 تیر 1398 گفته : پاسخ دهید

وقتی شکست عشقی می خوری دیگه نمی تونی کاری کنی
وقت باید عاشق خودت کنیش

ناشناس در تاریخ 2 تیر 1398 گفته : پاسخ دهید

من کسی رو دوس دارم ولی دوس نداره بازم به من کمک کنید ممنون

ناشناس در تاریخ 2 تیر 1398 گفته : پاسخ دهید

عزیزم غصه نخور خودم عاشقت میشم 🖕🖕

کوروش در تاریخ 31 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

راس میگه عشق چیه همه شکست میخورن

ناشناس در تاریخ 30 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

وقتی یه پسر کسی رو دوست داره باید بهش بگه شاید اون دختر هم اونو دست داشته باشه اما به خاطر نجابت وخیلی چیز های دیگه نتونه اول اون دوست دا شتنشو بازگو کنه _

Mohamad در تاریخ 29 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

Ali

...... در تاریخ 26 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

واقعا شما عاشقید

... در تاریخ 26 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

من یه نفر دوست دارم واون رو نمیدونم چیکار کنم عاشقم شه

محمد ا. در تاریخ 26 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

مچکرم منو عوض کردید استاد
من یک دختر را دوست دارم از اقوام نزدیک است چیکار کنم باهاش رابطه برقرار کنم تو این یه چند روز خیلی حالمو خراب کرده که میفهمم این هوس و شهوت نیست.
لفا راهنمایی کنید.

danial در تاریخ 26 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه پسرم چرا همیشکی بام دوست نمیشه 😔

نازلی در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام عزیزم ما دختریم بگو یه پسر بیاد باهات دوس بشه

ناشناس در تاریخ 25 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

چه کنم که عاشق نشم

ناشناس در تاریخ 24 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام بابا خیلی ها شکست عشقی خورده ول کنید شکست میخورین

لیلا در تاریخ 23 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

من یکی رودوست دارم وابسته اش شدم نمیتونم فراموشش کنم ولی زن داره توروخداکمک‌کنید چیکارکنم

Yaldabasejhvyxxyf در تاریخ 23 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام خسته نباشین من دوساله که عاشق یک نفر شدم اون خودش مجرد خیلی دوسش دارم ولی نمیدونم چطوری بهش بگم شمارش از دوستاش گرفتم میترسم بهش پیام بدم بعد بهم بگو دوستت ندارم از این موضوع خیلی میترسم خواهش میکنم کمکم کنید من حاضر براش جون خودم را براش فدا کنم

محمد در تاریخ 22 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

عالی بود

sonya در تاریخ 22 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه پسر بهم شماره داد قبول نکردم الان پشیمان شدم چیکار کنم که بهش بفهمانم دوسش دارم

Tfbd در تاریخ 21 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من اقایی رو خیلی دوست دارم ولی اون میگه فعلا قصد ازدواج نداره بهم گفت شما از همه نظر خوبید اما من دنبال ازدواج فعلا نیستم زود میبینم دنبال یه چیز دیگم میخوام فعلا اهدافم دنبال کنم تا ببینم بعد چی پیش بیاد باهاش حرف زدم به من گفت فکر نمیکنم بتونیم در کنار هم باشیم،چیکار کنم

Emreh در تاریخ 20 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

ببخشید برای رفع مشکلات با کی باید مشوره کنم

علی سینا در تاریخ 20 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من کسی را دوست دارم ولی نمی دانم او من را دوست دارد یا نه من از او پرسان کردم ولی نگفت چرا آیا او عاشق کسی دیگری است من خیلی بیش از حد او را دوست دارم لطفا به من کمک کنید تا بفهمم و از این درد خلاص شوم من واقعا او را دوست دارم عاشقش هستم

زینب در تاریخ 19 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام منو یه پسر۲۳ ساله همو دوس داریم وقتی بهم گفت دوسم داره بعدش گفت ولی به ازدواج فک نمیکنه بعدش گفت لااقل الان به ازدواج فک نمیکنه… رابطه ی ما خیلی خوبه الان دوساله باهمیم و اصلا ناراحتی خاصی نداشتیم ولی نمیدونم تهش چی میخاد بشه چیکار باید کنم؟؟

نیلای در تاریخ 19 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام چجوری کسی روکه دوسش دارم عاشق خودم کنم؟؟😔

ناشناس در تاریخ 14 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام یه نفرازم خاستگاری کرد،گفتم نه،بعدازچن ماه تحقیق فهمیدم پسرخوبیه ولی دیگه نیومد الانم میدونه دوسش دارم سه سال ازاین ماجرامیگذره اونم هنوزمجرده،مطمئنم الان خخخخیلی بیشتربه هم میایم،یه جورایی الان نازداره میکنه،به نظرتون دوستان چی کار کنم بیاد دوباره??

ناشناس در تاریخ 14 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام یه نفرازم خاستگاری کرد،گفتم نه،بعدازچن ماه تحقیق فهمیدم پسرخوبیه ولی دیگه نیومد الانم میدونه دوسش دارم سه سال ازاین ماجرامیگذره اونم هنوزمجرده،مطمئنم الان خخخخیلی بیشتربه هم میایم،یه جوراب الان نازداره میکنه

ناشناس در تاریخ 14 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام یه نفرازم خاستگاری کرد،گفتم نه،بعدازچن ماه تحقیق فهمیدم پسرخوبیه ولی دیگه نیومد

محمد در تاریخ 14 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من به مشاوره احتیاج دارم لطفا کمکم کنین تورو خدا قسم زود جواب بدین ممنون میشم

صبا در تاریخ 10 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

در روابط بین دو دوست هم میشه از این روش استفاده کرد؟
و آیا این روش کاربری بوده؟

میثم نبی زاده در تاریخ 8 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام به همگی

حدیث در تاریخ 8 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

می تونم عضو گروهتون شم

حمید در تاریخ 6 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

چگونه میتونم دوباره اینجا بیام متن رو بخونم

محمدفامو در تاریخ 6 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

با سلام
ادرس سایت رو کپی کنید و در گوشی خود نگه دارید

حمید در تاریخ 6 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام خدمت همه عزیزان یه راهنمای لازم دارم
دوستدخترم قهر کرده جطور برشگردونم

mm در تاریخ 5 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام خیلی دوست دارم عشقم

پارمیدا در تاریخ 4 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه

پرنسس در تاریخ 1 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

ببخشیدمن همه ی اینارو خوندم اما من یه مشکل دارم با کیا می تونم مشورت کنم؟؟؟

مجتبی در تاریخ 31 اردیبهشت 1398 گفته : پاسخ دهید

بابا نمیشه به مولا نمیشه

مریم در تاریخ 21 فروردین 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام روز همگی بخیر

باران در تاریخ 17 فروردین 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام
من ۱۷ سالمه
یه پسری هس که خیلی ازش خوشم میاد
۲۳ سالشه
مشاور درسیمه
رابطمون خوبه هر شب صحبت میکنیم میگیم میخندیم باهم ولی خب چیزی نمیتونم بهش چون واقن احترام و اینا برام مهمه
بنظرتون چیکار کنم؟
یه ساله این حسو دارم بهش
وقتی میرم پیشش قلبم تند میزنه
میاد میشینه پیشم
کلا اون راحته باهام
گاهی وقتا هم دردودل میکنیم باهم

عاشق خسته در تاریخ 15 فروردین 1398 گفته : پاسخ دهید

هعی. دیگه خسته شدم

عاطفه در تاریخ 11 بهمن 1397 گفته : پاسخ دهید

من یه اقایی رو دوست دارم ایشونم بی تمایل نبودن ولی یکباره حرفشونو عوض کردن و گفتن چون دنبال اینده خودشونن زود میبینن که بخوان ازدواج کنن و به منم گفتن کسای دیگه ای هستن که بخوان با شما ازدواج کنن.من بهشون گفتم ازشون خوشم امده ولی دیگه اصلا محل ندادن حتی گفتم اگر کسی تو زندگیتونه من فراموشتون میکنم ولی اصلا هیچ توضیحی به من ندادن .من چجوری خودمو بهشون ثابت کنم ایشون بد قضاوت کردن

مهتاب در تاریخ 29 دی 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام به همگی !!!!

سالم در تاریخ 22 دی 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام عشقی ها

Nazi در تاریخ 21 آذر 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام خوبید بچها من تازه دیدم کامنتارو خیلی خوبه.ی سوال داشم من عاشق ی پسری هسم ولی نمیدونم چجوری بهش بگم فقط میرم تو اینیستا عکساشو نگا میکنم توروخدا ی نظری بدین .تو محلمون اجاره نشین بودن ولی تازگیا از اینجا رفتن ولی نمیدونم کجا منم عاشقشم نمیدونم الان چیکا کنم😭😭😥😥😂

سهیلا در تاریخ 7 آبان 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام خوبید……یه سوال تورو خدا جواب بدید چطوری بفهمم بهم علاقه داره واقعااااااااا

سهیلا در تاریخ 7 آبان 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام ابجیاا وداداشای گل تورو خدا یکی جواب بده چطوری بفهمم کسی که باهاش ارتباط دارم واقعا بهم علاقه داره………………..???

سهیلا در تاریخ 6 آبان 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام به اقایون و خانومای عزیز و مهربون ………میشه یه سوالی بپرسم و جواب مو بدید؟
چطوری بهفمم کسی که باهاشم واقعا بهم علاقه داره……………..؟?

عاشق دل شکسته در تاریخ 22 شهریور 1397 گفته : پاسخ دهید

بچه ها من عاشق شدم چیکار کنممممممممممممممممممم داررررم میمیرممممممممممممممممممممممم

عاشق دل شکسته در تاریخ 22 شهریور 1397 گفته : پاسخ دهید

سلاااااااااااااام دوستان ……………..

دلربا در تاریخ 13 شهریور 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام جونم چ کمکی

رz@ در تاریخ 25 تیر 1397 گفته : پاسخ دهید

کمکم کنید واسم مهمه باورتون میشه؟؟

رz@ در تاریخ 25 تیر 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام دوستان میشه کمک کنید؟؟مرسی من به همتون نیاز دارم چون مهمه واسم

رz@ در تاریخ 25 تیر 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام دوستان میشه کمک کنید؟؟مرسی

رz@ در تاریخ 25 تیر 1397 گفته : پاسخ دهید

من تازه میخام این کارو انجام بدم ببینم جواب میده یا نه؟؟

Che Guevara در تاریخ 13 آبان 1396 گفته : پاسخ دهید

سلام
من نمیخوام داستان بگم ولی خلاصه میگم امیدوارم بنده رو راهنمایی کنید دوستان من به صورت 2 سال خورده شایدم دو سال نباشه با یه خانم آشنا شدم و علاقه خودم رو به ایشان در مورد ازدواج بیان نمودم و همینطور ایشون همدیگر رو خیلی دوست داریم من هنوزم دوستش دارم منتهی از سوی خانواده من رنجیده شده و یه سوء تفاهم کوچیک بوجود آمده هست که من بی تقصیر بودم یعنی گوشی من گم شده بود و ایشون حدود 20 روزی میشد از من بی خبر بودن و بنده اولش که گوشیم گم شده بود در جریان گذاشته بودم که در اولین فرصت گوشی میخرم منتها به خاطر یه مشکل جدی نتونسته بودم گوشی تهیه کنم و از سوی خانواده من دچار مشکل شده و حال ایشون کینه ای شده و بگو مگو هایی بین ما رخ داده و مجبور شده من رو بیخیال بشه و چند هفته هست که جواب تلفن و اس ام اس بنده رو نمیدهد و اجازه صحبت کردن و توضیح حضوری رو نمیدهد من نمیخواهم از دستش بدهم و بین ما خیانت هم رخ نداده که اینگونه رفتار میکند حال دوستان راهی هست که این وضعیت رو بشه درست کرد یا نه؟ یا به طور کلی به قول معروف پرنده از قفس پرید همون جریان نباشه

سارا در تاریخ 15 فروردین 1397 گفته : پاسخ دهید

دوست من کسی که تو رو دوست داشته باشه واقعا بخوادت تو رو به خاطر صفاتی که در تو دیده میخوادت و اگه واقعا بشناسه تو رو هر گز به این فیلما ادامه نمیده آخه کسی رو ادم دوست داشته باشه که کینه و دلخوری معنا نداره …پس همیشه به خاطر علاقه صادقانه ات و قلبت ارزش قائل باش نگو رفت …بذار اونقدری که دنبالشی اون دنبال تو باشه اگه تو بری دنبالش به نظر میاد منظور داشتی از این اتفاق ولی تو که به خودت اطمینان داری ….پس ولش کن بخوادت خودش بهت اس میده ….اینو بدون عشق و دوست داشتن اتفاقی مقدسهپس هوای قلب و احساس خودت رو داشته باش….امیدوارم درست تصمیم بگیری همین رفتارهاست که در زندگی سکان رو بدست میگیری یا از دست میدی…بحث برتری نیست اما بدون چیکار میکنی …مرد و غرورش….هوای مردونگیتو داشته باش که همون تو رو بالا میبره….

Saba در تاریخ 27 اردیبهشت 1396 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه ها یه سوال دارم این خارجیا چطوری زنشونو از زمین بلند میکنن و بغل میکنن مگه چقد زور دارن ؟!!!یا اینکه خانوماشون خیییییلی سبک ان؟!!!!!!!!!!!!بگید به من.

مهسا در تاریخ 9 فروردین 1396 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه دوستی دارم خیلی اون را دوست دارم اونم من ورا دوست داره ولی یه مشکلی دارم نمیتونم اون را بغل کنم یه راهی به من نشون بدین لطفا بگین چه جوری اون را بغل کنم

ayda در تاریخ 15 دی 1395 گفته : پاسخ دهید

اهم اهم

سلام

خوبین؟

نازلی در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

خخخخخ ممنون جانکم خوش اومدی به قصر عاشقان دیوونه😘😘😘😘😘😘

سمانه در تاریخ 8 دی 1395 گفته : پاسخ دهید

سلام.خسته نباشید.من متولد 64 هستم.در ضمن مجردم.جایی دنبال کار رفتم فروشگاه بود.اونجا با پسری آشنا شدم که خیلی ازش خوشم اومد.صحبت که کردیم ازمتانت و وقارش خوشم اومد.4سال ازم کوچیکتره.بعدها شمارشو به دلیل پیدا کردن کار مناسب گرفتم.الان بعضی وقتها از طریق پیامک درارتباطیم.از نظر فکری تقریبا در یه سطحیم.من دوست دارم با او ازدواج کنم .نمیخوام لفظی و یا واسطه درمیان باشه.از چه طریقی میتونم بهش بفهمونم.تروخدا کمکم کنید؟ممنونم

ناهید در تاریخ 13 شهریور 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام کارشما اشتباه بوده دوست عزیز نباید بیست روز بی خبرمیذاشتیش.اگ برات خیلی مهم بوز امکان نداشت بیست روزبی خبرش بزاری کارت کاملن غلط بوده

نلشنلی در تاریخ 13 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق فردی شدم که از خودم سه سال بزرگ تره و من پسرم ایا اشکال دارا دختر از پسر بزرگ تر باشه؟ لطفا جواب بدین

الی در تاریخ 6 دی 1395 گفته : پاسخ دهید

سلام خوب بود

اسماعيل آ در تاریخ 18 آبان 1395 گفته : پاسخ دهید

سلام من یه پسر ١٧ ساله م از ١٠ سالگى آشق دختر خاله عمو زاده هام شدم ٣ سال از من کوچیکتره نمیدونم چجورى پا پیش بذارم لطفا کمکم کنین

اسماعيل آ در تاریخ 18 آبان 1395 گفته : پاسخ دهید

سلام .من یه پسر ١٧ساله م از ١٠ سالگى عاشق دختر خاله عمو زاده هام شدم از مدتش هم معلومه هوس نیست نمیدونم چجورى پا پیش بذارم لطفا کمکم کنید

آدرینا در تاریخ 13 مهر 1395 گفته : پاسخ دهید

آقا امیر به خانوادش بگو

امیر در تاریخ 12 مهر 1395 گفته : پاسخ دهید

سلام دوستان من 15 سالمه یه ساله عاشق دختری شدم تو نه ماه اول چیزی نتونستم بهش بگم ولی بعدها به کمک دوستام تونستم بهش بگم دوست دارم و اونم گفت خسته نباشی و از خوشحالی خندید از چشاش فهمیدم ولی بعد چند هفته رو کرد و گقت من ار مامان و بابام میترسم خانواده هامون جور نمیشن ….الان وقتی که منو میبینه من تو چشاش زل میزنم اونم بعضی وقتا به من نگاه میکنه(بااحساس)ولی چیزی نمیگه کم کم هم دارم باهاش صحبت میکنم ولی نمیدونم چطوری راضیش کنم و هی عشقم سر مطلبو باز میکنه نه من لطفا کمکم کین خیلی دوس دارم نمیدونم چیکار کنم سیگار شدم دست چپم شده پر یادگاری های که سر اون رو دستم انداختم خواهش میکنم کمکم کنین خواهش خواهش خواهش

آدرینا در تاریخ 8 مهر 1395 گفته : پاسخ دهید

منو کمک کنید
من یازده سالمه
عاشق یکی شدم که هرروز جلوی مدرسه میبینمش

محمد بابا در تاریخ 21 شهریور 1395 گفته : پاسخ دهید

من یک ساله که یک دخترو دوستش دارم ویک ماهه که یک دختر دیگه ای رو دیدم وعاشقش شدم البته اون دختری که دوستش الان دارم از انیکی بهتره یعنی انی یک ماهه دوستش دارم یکی کمکم کنه

Arash در تاریخ 18 خرداد 1395 گفته : پاسخ دهید

من میخوام با دختر فامیل مون دوس بشم ولی میترسم که به کسی بگه برادرم نداره

aaarakmkln12314234edaszvx در تاریخ 16 خرداد 1395 گفته : پاسخ دهید

پس میگن اگه به دختر زیاد نگاه کنی بدش میاد و فکر بد در موردت میکنه؟!

علی در تاریخ 31 اردیبهشت 1395 گفته : پاسخ دهید

من یه پسر ۱۶ساله ام میخواستم بگم اگه کسی نماز واقعی بخون هیچ وقت دنبال این عاشق شدن نمی ره من موندم شما اون دنیا جواب خدا رو چی میدید.به خدا فقط عاشق خدا باشید دنیاتون ساخته است.منم عاشق شدم و بهش گفتم و اونم قبول کرد اما فقط دارم تو آینده بهش فکر میکنم که بهم محرم شه .الانم فقط بهم گفتیم که همدیگرو دوست داریم و با هم ازدواج کنیم همین ….خدا رو هم فراموش نکردیم

امیر در تاریخ 12 مهر 1395 گفته : پاسخ دهید

داداش گلم بعضی چیزا مثل عشق دست ادم نیست اگه دست خود ادم بود..که اینجا نبودیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

احد در تاریخ 11 اسفند 1394 گفته : پاسخ دهید

من دختر عمه خودم دوست دارم ولی اون میترسه جلو بیاد فقط در حد چت تا با هم اشنا شویم نمیدونم چکار کنم لطفا کمکم کنید

bahar در تاریخ 7 اسفند 1394 گفته : پاسخ دهید

نمیخوام نا امیدت کنم اما اگه قصدت ازدواج دراینده هستش سعی کن اونو فراموش کنی چون ممکنه بعدا ضربه روحی بخوری

محمد در تاریخ 27 بهمن 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام من پسری ۱۸ ساله هستم عاشق یه دختر که دو سال من بزرگ تره شدم .نمیدونم چجوری بهش بگم که دوستش دارم و عاشقشم میترسم با گفتن این حرف از دستش بدم لطفا کمکم کنید

tersa در تاریخ 3 آذر 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام من دختریم ۱۶ ساله چندسال بیش ماخونمونو عوض کردیم واینجا بسره همسایمون قبلا توکلاس زبان باهم هم کلاسی بودیم یک سال ازم بزرگتره خیلی دوسش دارم البته اینو الکی نمیگم وقتی میبینمش عین این خنگامیشم دستو بامو گم میکنم خوشال میشم ب دوستام نشونش میدم قربون صدقش میرم میگم خنگ میشما خخخ ن من زیاد خوشگلم ن اون ینی جوری هستیم ک شبیه همیم از نظر هیکل قیافه ک دوستام میگن انگار برادر خواهرید بسره خوبیه قبلا با ی نفر بوده اما الان ک با هیچ کسی نیست و بسره خوبیه منم دختره خوبیم یکیو دوست داشتم از بچه گی باهم بزرگ شدیم ۱۲سال باهم دوستای صمیمی بودیم بعدم سر ی دختره دیگ دعوامن شد فشای بد دادیم و تموم شد ولی این بسره همسایمون ک میگم دوسش دارم نمیدونم اونم منو دوست داره یان کاش راهی بود برای فهمیدن سوتی زیاد دادم ی سری حواسم نبود بی ام درباره همون بسره بود میخاسم بدم دوسم اشتباهی دادم مامان بسره وخیلی بدشد حس میکنم البیته حس میکنم شاااااااااااید فهمیده باشه ک دوسش دارم اما من نمیدونم بعضی اوقات تواسانسور ک باهمیم البته باباش نماینده بلوکه و تو اسانسور دوربینه و اون اصلا ب من نگاه نمیکنه بیرون ک هسم ی نگاهی میکنه متوجه میشم ولی تا نگاش میکنم برمیگرده هروقتم باهم حرف میزنیم فقط دعوامیکنیم تو کلاس زبانم دشمنه هم بودیم اما الان نمیدونم چرا دوسش دارم کمکم کنید بفهمم دوسم دارههههههههه یا نه چون شمارشو دارم وقتی میبینم انلاینه قلبم بد تیر میکشه قلبم ظعیفه برای همون وقتی ناراحتو عصبی میشم این میشه حتی بعضی اوقات گریم میگیره ک انلاینه ولی نمیتونم باهاش بحرفم دارم دق میکنم اخه خداااااااا چرا واقعا چراااا فکر نمیکنی برای سنجیدن بسه ب جون خودم دیگ چشمی برام نمونده خودت میبینی انلاین میشه دسام میلرزه

ساحل در تاریخ 29 آبان 1394 گفته : پاسخ دهید

من یک دختر ۱۲ ساله هستم که به یه پسر که درست کنار خونمونه عاشق شدم که تقریبا ۲۸ سالشه و اسمش رضا و پسرخالش رو هم دوست دارم که اسم اونم مهدی به نظرتون چیکار کنم که باهاشون در ارتباط باشم خواهشا کمکم کنید؟راه های برقراری ارتباط رو برام بگین.نمیدونم اون منو دوس داره یانه سه تا دوست دختر به سن های ۱۷ و ۱۴ و۱۲ داره فک کنم اون ۱۲ ساله منم و مهدی…

{مهدی} در تاریخ 20 آبان 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام
احوالتون؟
شما خیییییییلی خوبین
اجازه هست ما هم بیایم جمعتون؟

setareh در تاریخ 8 مهر 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام
اگه کسی واقعا عاشقه باید تمام تلاششو برای ابراز محبت و علاقه به فرد مورد نظرش بکنه چون اگه خدانکرده روزی اونو از دست داد حسرت اینو نخوره که تاحالا یه بارم نگفته دوستت دارم
برای هم خاطره های خوشی به جا بذارید

دریا در تاریخ 29 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق یه پسری شدم اما اون نمی دونه نمی دونم چیکار کنم تا بیاد سمتم اگه بهش بگم دوست دارم تنهام نمی زاره؟

دریا در تاریخ 29 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق یه پسری شدم اما اون نمی دونه نمی دونم چیکار کنم تا بیاد سمتم اگه بهش بگم دوست دارم تنهام نمی زاره؟امسال میشه دوسال امامن توحسرت داشتنشم اون 25سالشه منم 17سالمه

selin در تاریخ 30 شهریور 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام
من توی کوچه ی مادربزرگم به یه نفر عاشق شدم فقط نمیدونم چه جوری ابراز بکنم اگه هست یه راه منطقی به من بگین گه پیش خودش و دوستاش خراب نشم

ممنون

sevilay در تاریخ 30 شهریور 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام شما که میگی روی برنگرداندن آدم خجالت نمیکشه…

نیلوفر در تاریخ 26 شهریور 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام.من کمک میخواستم.باید به دوس پسرم ثابت کنم دوسش دارم اون میگه باید خودکشی کنی!!!!!

ayda در تاریخ 15 دی 1395 گفته : پاسخ دهید

سلام من الان دیدم چی نوشتی یهو چشمم خورد

اگر دوست پسرت گفته خود کشی کنی این دوست پسر نمیشه نمیخوام ناراحتت کنم ولی وقتی تو خود کشی کنی اون میره دنبال کسای دیگه مطمعن باش

نظر من این که بیخیال شو چون واسه خودت دردسر درست میکنی خانوادت ضربه بدی میخورن

من دوست پسر ندارم ولی یک بارم که داشتم همینو گفت از همه پرسیدم حتی به پدرم گفتم بهم گفت ولش کن اون واست دوست نمیشه فقط میخواد از دستت راحت شه بره پیش کسی دیگه

حالا باید فکر کنی

نازی در تاریخ 17 مرداد 1394 گفته : پاسخ دهید

راستی یادم رفت بگم من برعکس تمام دوستای مهربون که اکثرن کم سن و سال هستن نیستم . من ۳۵ سالمه و طرفم ۳۴ سالشه . بس لطفا مبنی بر سن و سالمون کمک کنید سپاسگزارم اگه جواب ایمیلم را بطور شخصی برام بفرستید . روز خوش

نازی در تاریخ 17 مرداد 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام خسته نباشید . من تمام این کارهایی که شما گفتید را انجام دادم اما به هیچ نتیجه مطلوبی نرسیدم . الان ۲۰ روزی میشه که عشقم من را ترک کرده و رفته و بتازگی یکهفته است شنیدم کسی وارد زندگیش شده حالا نمیدونم با این اوصاف باید چیکار کنم کسیکه اسمش را عشقم میزارم کسی بود که بدون من نمیتونست زندگی کنه و من تمام دنیاش بودم . بودن من براش معدن ارامش بود و نبودنم براش معزل بزرگی تو زندگیش بود اما حالا رفته و من موندم و خاطرات زندگی که همرام هست نمیدونم دوباره برمیگرده یا نه … نمیدونم اگه برگرگرده باید دوباره بپذیرمش یا نه … میدونم که مجددا برمیگرده اما باید چیکار کنم را نمیدونم و ازتون خواهش میکنم راهنماییم کنید لطفا

ali در تاریخ 17 مرداد 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام، سوالتونو اینجا مطرح کنید: http://www.mihanfal.com/chat

فاطمه در تاریخ 22 تیر 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق یه پسری شدم که فامیلمونم هست اما نمیدونم بهش بگم یا نه البته برای تعریف ازخودم نمیگم موقعیتمم ازاون بالاتره عکسشم که به دوستام نشون دادم گفتن من ازاون سرترم لطفاراهنماییم کنیدچیکارکنم

__.s.h.r.__ در تاریخ 10 خرداد 1394 گفته : پاسخ دهید

ســــslmـــلام

ساناز برازجون در تاریخ 29 اردیبهشت 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام بسیار عالی بود ممنون از زحمات شما دوست عزیز

محمد در تاریخ 17 دی 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه دوستان
نظرات رو خوندم.
دردها مشترکه.
من ۲۵ سالمه و همین امشب ۹۹% رابطم تموم شد.
حماقت داشتم ولی چون حس طرفم کم بود بهم نذاشت برگردم و برگردونمش.
۱ پیشنهاد : خیلی تو ذهنتون تحلیل نکنید.
یه مدت کم از مجردیتون لذت ببرید.
بعدش فکر یه رابطه جدید باشید.

همیشه نیازی به برگردوندن نیست. بعضی وقتا شروع جدید خودش فداکاریه.
من ۴ ساعت بود که نابود بودم.چون احساسی و محترمم.
الان ولی ردیفم. زندگی همیشه در جریانه و اگر لذت نبریم بازنده ایم…
من میدونم با دختری آشنا میشم که از احساس و منطق شبیه خودم میشه و کارمون به ازدواج میکشه ایشالا.

فقط بگم: هر دوستی که اینجا با تن سالم داره حرس می خوره، بعدا خودش به این روزاش میخنده…
به مراد دلتون برسید ایشالا

hasina در تاریخ 13 دی 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام من حسینا هستم به راهنمایی تان ضرورت دارم.
میتوانم به جمع شما ملحق شوم؟؟؟

نگار ♡♡♡😘😘❤❤ در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام بیا جانم

یه دوست عاشق در تاریخ 4 دی 1393 گفته : پاسخ دهید

(((عشق مثل عبادت کردن میمونه ، بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی.)))

ناشناس در تاریخ 3 تیر 1399 گفته : پاسخ دهید

گاهی دوست داشتن ادمها دردداره دردش این است که کسی حرف دلت را نمیفهمد

رهگذر 2 در تاریخ 1 دی 1393 گفته : پاسخ دهید

رفته ای بعضیا بهش میگن قسمت… اما من میگم ب درک

ندا در تاریخ 21 آذر 1393 گفته : پاسخ دهید

ای خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا زود نیست برات این حرفا………..به خاطر خودت میگم چون تو این سن زود ضربه روحی میخوری.سعی کن از نوجوانیت لذت کافی ببری وبا این مسایل خرابش نکنی داداش .بعدا حسرت این روزا رو میخوری.فرصت برا عاشقی زیاده.ولی فرصت کودکی و نوجوانی کم

shayan در تاریخ 21 آذر 1393 گفته : پاسخ دهید

من یکی از دخترای قومامونو خیلی خیلی دوست دارم. لطفا بهبم بگین چیجوری بهش بفهمونم؟من 13 سالمه و اون 2سال ازم کوچیک تره.

بهراد ارومیه در تاریخ 11 آبان 1393 گفته : پاسخ دهید

سلامی از قلب شکسته
از قلبی دور افتاده همچون کبوتری سبکبال
که دراسمان عشق به پروازدرامده است
سلامی به بلندای اسمان و به زلال و خلوص
چشمه ساران سلامی به لطافت گرمای بهاری
سلامی همچو بوی خوش اشنایی
سلامی بر خواسته از دل و نشسته بر دل
سلام دوستان من جمعتون خوش اومدمممممممممممممممممممممممممم

بيتا در تاریخ 22 شهریور 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام من تازه امروز امدم همه کامنت ها رو خوندم
با همتون آشنا شدم
منم بیتا18سالمه
اینم وبلاگمه
http://bita112.blogfa.com

علی در تاریخ 1 شهریور 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام رکسانا منم تنهام .دوس دارم از تنهایی در بیام

رکسانا در تاریخ 1 شهریور 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام به همگی دوستان من دوست پسر لازم دارم

علی در تاریخ 1 شهریور 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام منم تنهام

PARISA در تاریخ 18 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه ها من تازه اومدم پریسام 20سالمه؟؟؟

زینت در تاریخ 8 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام اقا محمد . منم تقریبا مثل شما با یکی تو نت اشنا شدم . خیلی دوسش دارم و همش تو فکرشم ولی اون بهم اعتماد نداره و میگه باید صبر کنی از اوایل ماه رمضون هیچ ارتباطی باهاش نداشتم البته خیلی دیر نمیشه با هم اشنا شدیم الان خیلی دلتنگشم ولی اون خیلی بی تفاوته خیلیییییییی …… امیدوارم هیچ عشق و دوست داشتنی یک طرفه نباشه . خیلی سخته خیلیییییی …..

سلام در تاریخ 9 فروردین 1394 گفته : پاسخ دهید

با سلام، این رو که گفتی درست، ولی ما میتونم از فکرش بیرون بیاییم ،ولی کی میتونه جلوی این دل رو بگیره………..

کوثر در تاریخ 8 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

منظور از عشق زمینی و عشق الهی است………………

کوثر در تاریخ 8 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام به تمامی دوستان آدم یکبار عاشق میشه و یکبار هم به خاطر عشقش میمیرد کی بلده تفسیرش کنه؟

رهگذر 2 در تاریخ 1 دی 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام ن بابا کی گفته اینو شما سخت میگیرید

mohammad در تاریخ 6 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه …
الهام خانم من هم مث شما از طریق دنیای مجازی عاشق یه دختری شدم
ما همو می بینم عالیه .. اون تهرانه و من شمال گرگان….
.. و واقعا عاشقشم ..
رسیدن رو شما ها چی معنی می کنین دوستان و الهام ؟؟؟
رسیدن مساوی با خواستنه .. خدا زمانی کمک می کنه دو طرف بخوان …واقعا
پا در میونی همتون میدونید …پس برای این که بهم برسید تلاش کنن خعلی
دو تا انسان وقتی بخوان کنار هم باشن پس برای این که بهم برسن
به کمک هم سخت نیاز دارن /// نکته مهم اینه که درک کنن همو
درک رو اگه میشه برای خودتون تعریف کنید؟؟اینجام بگید دوستانتون ازش استفاده کنن
گاهی وقتا مشکل مالی هست داد می زنه اینجا مرد مکلفه تامین کنه که زن یا عشقش باید پشتیبانش همراهیش کنه
من اگه می خوام برسم دوستان اختلافات سنگینی وجود داره خعلی قلبم رو به درد میاره ..یه چیزی هست که میگن بجنگ برای چیزی که می خوای

محمد03 در تاریخ 5 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه ها من محمدم 19سالمه ازتهران خیلی خوش م اومد از اینجا میشه منم باهاتون بحرفم/؟ن خوشگلم ن سواد بالا تازه ام اومد تو دنیای مجازی منو قبول میکنید/؟

سارا در تاریخ 28 تیر 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه ی دوستان گلللللل…من سارا هستم…22 سالمه..به صورت اتفاقی این سایتو دیدم..و بیشتر از مطلب بالا ,مجذوب کامنتا شدم..از جمعتون انرژی خوبی گرفتم…به راهنمایی های همتون احتیاج دارم..میتونم بهتون ملحق شم ؟

حسن در تاریخ 5 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

حسن
سلام به همه ی عزیزان
من هم به صورت اتفاقی با این سایت اشنا شدم
ازمطالب استفاده کردم و میخواستم به همه ی دوستان عزیز یه مطلبی رو راجع به ازدواج گوش زد کنم و اونم اینه که در هر شرایطی که هستین یک لحظه متمرکز بشین به اون چیزهای که شما از فرد مورد نظرتون میخواین و بعد اونا رو روی کاغذ به ترتیب اولویت یادداشت کنید و بعد این موارد رو
با فرد مورد نظر مقایسه کنید ببینید که چند درصد خواسته هایی شما رو اون شخص داره(حتال امکان مواردی که براتون ارزش به حساب میاد
) وبعد تصمیم اخرو بگیرید و زود تصمیم نگیرید به امید خوشبختی . خدانگهدار

Haniyeh در تاریخ 26 تیر 1393 گفته : پاسخ دهید

سلااااااااااااااااااااااام خوبین بچه های گل؟

sama در تاریخ 12 تیر 1393 گفته : پاسخ دهید

دوستان می تونید بیاید تو صفحه ی راز های دوست داشتنی شدن ..اونجا پاتوقمونه

sama در تاریخ 12 تیر 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام نازنین خوبی؟ به عبارتی می شه گفت که شما توو گلوی پسره گیر کردید یا کتابیش می شه که پسره از شما خوشش میاد

زینب در تاریخ 6 تیر 1393 گفته : پاسخ دهید

وایخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

نازنین در تاریخ 1 تیر 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام عزیزان؛جایی که برای پایان نامه مشغول به کار هستم یه پسری که دانشجو دکتراست کار می کنه خیلی به من نگاه می کنه اول اهمیتی نمی دادم ولی گاهی آنقدر خیره میشه که من خجالت می کشم نگاهش کنم گاهی مخفیانه نگاه میکنه نمی دونم منظورش از این نگاه کردن چیه چند وقت پیش به یه بهانه با اون حرف زدم ولی انگار دست وپاشو گم کرد کمکم کنید ممنون میشم

علی در تاریخ 31 خرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

سلاااااااااااااام ابجی نه من اون نیستم

آزاده در تاریخ 27 خرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام
شما همون علی آقائی هستید که عاشق یه دختر مذهبی بودید و یه تعداد زیادی هم صلوات نذر کرده بودید تا خدا بقول خودتون توی رو در واسی قرار بدید اما باباش دختره رو منصرف کرد .
حالا جایزه من چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

علی در تاریخ 22 خرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

سلاااااااااااااااااااااااااااام بچه ها خوبی هر کی منو بشناسه جایزه داره خیلی قدیمیم اینجا قبلا چت بود همه چی به هم خورد اگه گفتین کیم شاید عاطفه اجی جونم بتونه بگه

pouya در تاریخ 25 خرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

helloooooooo

عاطفه در تاریخ 26 تیر 1393 گفته : پاسخ دهید

عقیل؟؟همونی که با اسم عقیل اومده بود؟دقیقا برای چند وقت پیش؟
تو چت روم هم بودید؟

علی در تاریخ 1 شهریور 1393 گفته : پاسخ دهید

نه عاطفه خانوم همون داداش علیم که وقتی چت بود من میومدم اونجا یادتون امد

پژمان در تاریخ 8 خرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

آخی 🙁 یادش بخیر اینجا 🙁

زینت در تاریخ 29 اردیبهشت 1393 گفته : پاسخ دهید

امشب ساعت ۳:۰۵ دقیقه به وقت ایران ماه کعبه را طواف میکند در هر سال یکبار تکرار می شود در این ساعت وقت قبولی دعاست
از همتون اگه این ساعت دعا کردین التماااااااااااااااااااااااس دعای فراوان دارم .
ممنون از تمامی دوستای گلم !!!

معین در تاریخ 27 اردیبهشت 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام داداش این ها در صورتی هست که ما شخص رو بتونیم در بیشتر مواقع ببینیم اما اگر نتونیم همیشه ببینیمش برای مثال 7 بار در سال حالا باید چی کار کنیم.البته لازم به ذکره که در بیشتر مواقع میتوانم در محل زندگیش حاضر بشم.اما نمیبینمش

ShN در تاریخ 29 خرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

موافقم :(((
اگه خواستین بیاین وبم داستان منو عشقمو بخونین

پژمان در تاریخ 26 اردیبهشت 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام به همگی خوبین؟

شقایق در تاریخ 8 اردیبهشت 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام دوستان منم اتفاقی اینجا اومدم ببخشید وارد جمع دوستانتون شدم .منم پسر داییمو از 10 سالگی دوست داشتم اونم تا جایی که میدونستم و متوجه نگاهش بودم عاشقم بودولی بعد12سال عاشقی به خاطر اختلافات خانوادگی امسال با یکی دیگه ازدواج کرد و جوابمو اینطوری داد . فقط با نگاه همدیگه رو دوست داشتیم و دور از هم زندگی میکردیم و فقط عید نوروز همدیگه رو میدیدیم با همه این چیزها من فکر میکنم نمیشه به کسی اعتماد کرد و باید عشقو بعد ازدواج پیدا کرد اگه عاشقم بود به خاطر من صبر میکرد بنابراین اقا امید واقا حرفاش درسته ایشون بعد ازدواج متوجه شدن ولی خدا خیلی دوستم داشت و زودتر متوجه خیلی از مسائل شدم یه مدت ناراحت بودم ولی الان فقط به فارغ التحصیلی فکر میکنم امیدوارم شما هم راه درستو انتخاب کنید. .

sama در تاریخ 27 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام الهام جوون باشه حتما واست دعا می کنم عزیزم بیا تو پیچ راز های دوست داشتنی شدن اینجا کسی زیاد نمیاد ♥

الهام در تاریخ 25 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام به همگی خوبین بچه ها؟؟؟؟
بچه ها برام دعا کنید تو موقعیت سختی قرار گرفتم مرسی………

عاطفه در تاریخ 23 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلااام همه ی دوستای گلمم ممکنه بعضی اوقات نتونم بیام یا در دسترس نباشم پس ادرس وبم رو میدم که بعدا شما هم بهم ادرس بدین اونجا راحتتر میتونیم بحرفیمم
ادرس:http://atefe73z.blogfa.com/

الهام در تاریخ 19 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

مرسی عزیزم. خداروشکر خوبم .

الهام در تاریخ 17 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام سما جون . خوبی چه خبرااااااااا؟؟؟؟؟؟؟ خوش میگذره؟؟؟؟

sama در تاریخ 18 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام الهام جوون ممنون ……بد نیست تو چه طوریییییی؟؟؟؟؟؟؟؟

sama در تاریخ 17 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلامممممممم به همه .خواهش می کنم آقا امید

الهام در تاریخ 17 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام
خواهش میکنم امید اقا .
نمیدونم چی بگم . من همیشه و همه جا تو کارام به خدا توکل کردم و موفق بودم این بار هم همین کارو میکنم امیدوارم خود خدا کمکم کنه .
طرفمم اگه واقعا برای زندگی منو بخواد که میاد در غیر این صورت نمیاد خب .
امید اقا براتون متاسفم شما تجربه ی بدی داشتین خب . به منم از کوچیکی میگفتن عروس عمویی ولی الان اگه واقعا بخواد بیاد جلو اصلا هیچ حسی ندارم بهش و تمام فکرم مشغول اون طرفه .
نمیدونم خدا بزرگه هر چی اون بخواد.
سپاس

جواد در تاریخ 16 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

مردی اندر حسرت عشق بیتاب مرده است.
و او همچنان میگرید بی آن که بداند عشق چیست.
عشق پرتگاهی برای هبوت است اندر دره جان.
به کدامین بهانه خوشیم عشق عشق عشق.
عشق را گذیدند عشقی که خواهر مرگ است وهم چنان عشاق به سر دابه ی اوفول وجود میروند.
عشق را فقط آنانی میداند که در بحر آن غرق شدند بی آنکه کسی آنان یاری دهد.

امید در تاریخ 16 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام دوستان.
ممنون sama خانوم. شما لطف دارین.
و شما الهام خانوم, قبل از هر چیز, واقعا ازتون معذرت میخوام بابت اشتباهم!
ببین الهام جان, واسه ازدواج فقط دوست داشتنه طرفین که ملاک نیست.
دوست داشتن فقط یکی از چند فاکتوری هستش که واسه یه ازدواج سالم نیازه.
من نمیگم اون اقا ادم قابل اعتمادی نیست. نه اصلا منظورم این نیست!
فقط میخوام بگم این دوستیهای فضاهای مجازی, همینطور که از اسمش پیداست, واقعا مجازی و توخالیه…
شاید من ادمه نرمالی نباشم, ولی اینجا اینقد خوب و موجه جلوه کنم, که اعتماده همه رو جلب کنم.
یه آقایی رو میشناسم که اگه امروز با سه تا خانوم اشنا بشه, به هر سه تاشون قول ازدواج میده.
بدونه اینکه اون خانوما از همدیگه خبر داشته باشن!
پس الهام جان, یه ذره واقع بین باش, و احساسی عمل نکن.
همیشه دست بالای دست بسیاره. اگه انسان صبر داشته باشه و امیدش به خدا باشه, شک نکن که خیلی موقعیتهای بهتری هم هست که خداوند
واسه بنده هاش رقم میزنه… و با از دست دادنه یک موقعیتی که هنوز در مرحله ی ابهام هم هستش, دنیا به اخر نمیرسه…
تازه یه وقتایی ممکنه خدا رو هم شکر کنیم که فلان ارزومون رو محقق نکرده. و انچه که به صلاحمون بوده رو برامون رقم زده…
پس خواهره خوبم, الهام خانوم!
سعی کن واقعبینتر باشی, و به لطف و مرحمت خداوند هم ایمان داشته باش…و بدون که خدا هم حتما کمکت میکنه که یه تصمیم درست و عاقلانه بگیری, که توزندگیت ضامن سعادت و خوشبختیت باشه…انشاالله

زهرا در تاریخ 17 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام آقاامید ،زهراهستم شماخیلی خوب مشاوره میدید میتونید واسه مشکل منم راه حلی بفرمایید؟؟ بالاکامنت گذاشتم لطف کنیدبخونید

sama در تاریخ 16 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سللللللللللللللللللللام به همه ……….ممنون آقا امید که اومدین و بازم برامون کامنت گذاشتین امید وارم هر چیزی رو که دوست دارین بهش برسین …آمین ☻

الهام در تاریخ 16 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام من الان سر زدم .
ممنون امید اقا راستش منم از اول تا اخر کامنت ها رو هر چی نگاه کردم بهار ندیدم تا اینکه تا اخر کامنتها رو خوندم .خخخخخخخ
نمیدونم چی بگم امید اقا ولی هنوز با طرفم کم و بیش رابطه دارم و نتونستم یادشو از خاطرم پاک کنم شاید بعضی ها بگن این وابستگیه نه عشق ولی باور کنین نیس .

امید در تاریخ 16 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

خواهش میکنم عاطفه خانوم.
باعث افتخار هستش.
شماهم متوجه اشتباه من نشده بودین؟!

امید در تاریخ 16 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

وااااااای.
خیلی معذرت میخوام. حواسم نبوده الان متوجه شدم.
من اون مطالب رو در مورد مشکله الهام خانوم نوشته بودم. ولی اشتباهی اسمشونو گفتم بهار!!!
sama خانوم شماکه متوجه اشتباهم شده بودی, یه ندایی میدادی میگرفتم مطلبو!!!
واقعا معذرت میخوام.
الهام جان ببخشید عزیزم.

عاطفه در تاریخ 16 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

ممنون امید اقا که بازم اومدید و نظر گذاشتید
باسپاس فراوان

امید در تاریخ 16 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام sama خانوم.
سلام عاطفه خانوم.
ممنونم از این سایت و همه ی شما دوستان خوبم, که اجازه میدین منم حرف و نظرم رو بگم.
من تو زندگیم زیاد سختی دیدم. انصافا بیشتر از سنم هم تجربه کسب کردم.
شاید اون چیزایی که توکامنت قبلیم گفتم, به مزاج خیلی ها خوش نیاد… ولی هدف از گفتنشون فقط این بود که,
این خواهرمون بهارخانوم, واقعا از تجربه ی منو امثال من استفاده کنه, که خدایی نکرده دچار شکست نشه.
همه ی خواهرا و برادرای خوبم که تو این سایت کامنت گذاشتن, لابد همه شون خوب میدونن که, انسان نباید حتما یه چیزی رو خودش تجربه کنه تا معنی شکست رو بفهمه!
بعضی وقتا باید از تجربه های دیگران استفاده کنیم, که بتونیم بهترین راه حل رو اتخاذ کنیم. تا ایشالله شکست و ناکامی رو خدایی نکرده خودتون مثه من تجربه نکنید…
صادقانه واسه همه ی شما دوستان خوب و بامحبتم دعامیکنم, که همتون خوشبخت بشید انشالله…
شماهم اگه سرتون گرفت, واسه منه حقیر دعاکنید… ممنون

محمد در تاریخ 15 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

با سما دوستان خوب هستید

عاطفه در تاریخ 15 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام امید اقا خیلی خوش اومدین ……واقعا بهره بردیم از حرفاتون امیدوارم بازم به سایت ما سر بزنید
ممنون

sama در تاریخ 15 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

بهار ما اینجا بهار داریم ؟الهی آمین و….آقا امید لطفا بازم از این تجربه هاتون برام یا برامون بگین خیلی به دردمون می خوره ممنون از شما

sama در تاریخ 15 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام آقا میلاد خوش اومدی بفرما دم در بده بیا تو راحت باش سایت خودتونه خخخخخخخخخخ

امید در تاریخ 15 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام دوستان. من امروز اتفاقی اومدم اینجا.
داشتم نظرات شما رو میخوندم, که به مطالب بهار خانوم رسیدم.
ببین بهارجان, قصدم نصیحت نیس. فک کن پیشنهاده.
شما داری حرف از ازدواج میزنی. پس موضوع خیلی برات جدی هستش!
شنیدی که میگن, بنای عشق و رابطه ای که توی خیابون گذاشته بشه, توی همون خیابون هم خراب میشه؟!
حالا شماکه تو یه فضای مجازی عاشق شدی, که تازه صد رحمت به خیابون!
هنوز همدیگه رو ندیدین, چرا قراره ازدواج گذاشتین اخه؟؟؟ واقعا این منطقیه؟!؟!
بقوله دوستمون نیلو, بعضی وقتا طرفو میبینی کاملا میشناسیش, اما اخرش خیانت ودروغ… دیگه چه رسد به اینجور اشناییها…
من 30 سالمه, دخترم امسال 6 ساله شده, ولی 4 ساله که از همسرم که دختر عموم هم بود جدا شدیم.
فک میکنی چرا ما ازهم جدا شدیم؟؟
چون با اینکه دختر عمو پسر عمو بودیم, و به عقیده ی همه, عقدمون تو اسمونها بسته شده, ولی همدیگه رو نمشناختیم…
تا به خودم اومدم دیدم بهترین سالهای زندگیم رفت… سرخوش بودم, شاد بودم, واسه بچه م بابای خوبی بودم, واسه زنم هم شوهره خوبی.
ولی اخرش چی شد؟! اخرش جدایی شد, من موندمو یه دنیا تنهایی, با یه طفل معصوم 6 ساله, که هیچ گناهی هم این وسط نداشت… خداشاهده همش بخاطره این بود که منو همسرم از همدیگه شناخت کافی نداشتیم. به هم نزدیک اما دور بودیم…
ببخشید دوستان زیاد حرف زدم. باور کنید الان خودم اشکم سرازیره. نمیخواستم داستان بگم بچه ها. ولی درد داشتم که اینا رو گفتم…
بهارجان, خواهره خوبم, اینارو گفتم که بیشتر چشمو گوشت رو بازکنی. و ادما رو بهتر بشناسی, که خدایی نکرده زبونم لال به سرنوشت من دچار نشی…
امیدوارم همه ی جوونا خوشبخت بشن… و شماهم به هرچی که خدا واست صلاح میدونه برسی…الهی امین

عاطفه در تاریخ 14 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام داداش خیلی خوش اومدی وصفا اوردی
بفرما داداش درخدمتیم

نازلی در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

عاطفه جون سایت مال تو امید کیه فامیلته یه جوری باهم گپ میزنین که انگاری آقای مدیر سبزی فروش فقط سایت مال عاطفه الهام امید مال این سه تاس خخخخخخخخخخخحخخخحححححح

میلاد در تاریخ 14 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه انگار اینجا بازار خیلی داغه ما رو هم آدم حساب میارین یا نه؟!!!

نازلی در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام خواهش میکنم آقا میلاد بفرما تو 😉

نازلی در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام آقا امیر خوش اومدین

الهام در تاریخ 11 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

دل خوش سیری چند اقا مسعود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

مسعود در تاریخ 11 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

خوش به حال شما، چقد وقت اضافه دارید + دل خوش

نیلو در تاریخ 11 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

محیا خوش اومدی…………..!
من نیلو 20 ساله تهران دانشجوام………………!تو؟؟؟

sama در تاریخ 10 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام محیا خوش اومدی عزیزم ☻

عاطفه در تاریخ 9 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

و اگر نتونستی پیدا کنی کلمه ی رازو بالای صفحه تو قسمت جست وجو سرچ کن
قسمت رازهای دوست داشتنی شدن رو انتخاب کن بیا داخل گلم

عاطفه در تاریخ 9 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام محیا جون خوبی گلم؟
حتما ….ما اینجا همه با هم دوستیم و هرکاری هم از دستمون بر بیاد برای هم انجام میدیم ولی پاتوق بچهها یجا دیگس بیا انجا گلم با بقیه اشنا شو
بیا این ادرس
http://www.mihanfal.com/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86.html

الهام در تاریخ 9 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام محیا جون. حتمااااااااااا خودتو معرفی گن عزیزم.

محیا در تاریخ 9 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه ها من خیلی تنهام . بامن دوست میشید؟

نازلی در تاریخ 3 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام جونم چطوری
آره 😘😘😘😘

الهام در تاریخ 8 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

می فهمم نیلو جون ولی همه که مثل هم نمیشن . این بستگی به بخت و اقبال خود ادم داره .

نیلو در تاریخ 8 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

الهام جان من به اشنایی تو دنیای مجازی اصلا خوشبین نیستم……..طرفو میبینی باهاش چند سال هستی بعد خیانت و دروغ ………میبینی چه برسه به کسی که نمیشناسیش………!
بازم خودت میدونی ولی بهتره بهش وابسته نشی……..اون میره و تو می مونی با یه عالمه غم…………………….

رومینا در تاریخ 7 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

چند ساله عاشق پسری شدم تا اینکه بهش گفتم .ولی اون کم محلی میکنه و میگه نمیخوام بینمون وابستگی ایجاد بشه میگه اصلا من و تو نمیشه خواهشا کمکم کنید

الهام در تاریخ 7 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

رومینا جون بعضی ها ارزش عشق یکی دیگه رو ندارن. کاش دنیا همیشه بر وفق مراد بود. منم واقعا عاشقش بودم ولی هیچوقت نمیتونه بیاد هیچ وقت …….
حالا من موندم و ی دنیا غم هیچکسی رو تا حالا مثل اون دوست نداشتم ………….

بابک در تاریخ 11 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

کمک گرفتی؟

الهام در تاریخ 7 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

بچه ها دلم خیلی گرفته خیلیییییییییییییییییییی……….

الهام در تاریخ 7 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سما جون من خیلی امتحانش کردم از همه لحاظ خوبه . بخاطر من فقط خواست بیاد که امروز به ی دلیلی گرفتنش تو راه و نمیتونه بیاد (فکرتون جای بد نره خلافکار نیس) به دلیلی که نمیتونم بگم دیگه نمیتونه بیاد. حالا من اینجا گریه میکنم و اون اونجاااا .
بچه ها باور کنید رابطه من و اون اصلا برای هوس نبوده هدفمون بالاتر از اینا بود که قسمت نبود. برای هردومون سخته ……
ازتون میخوام برای هر دومون دعا کنین ……..

sama در تاریخ 7 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

ببین عزیزم امید وارم اوضاع بر وفق مراد شما ها باشه ولی عزیزم اگه هدفتون بالاتر هست باید به یکی بگید دیگه اگه واقعا همدیگرو دوست دارید بهش بگو بیاد خواستگاریت اگه گفت نه بهتره فراموشش کنی اگه واقعا بخواد تورو پس می یاد اگه هم نه دلیلشو ازش بپرس اگه گفت بزار بیشتر با هم آ؛شنا شیم بگو تو اول بیا خواستگاری اگه خانواده ها جوابشون مثبت بود قرار مرارای آشنا شدن بیش تر خانواده ها و خودمونو می زاریم همین زیادم خودتو به اون وابسته نکن نازشم نکش

sama در تاریخ 6 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

الهام جان چون شما تو نت با هم آشنا شدید و به عبارت خودتون گفتین از نظر احساسات به هم نزدیک هستین دلیل نمی شه که اون آقا شما را به عنوان همسرشون به خواد یا دوستش ببین عزیزم ابراز احساسات جوریه که تو می تونی یه جور احساساتتو ابراز کنی ولی خودت از این نوع احساسات بدت می یاد اگه می خوای راحت حرفمو بهت بزنم اینه که آدم می تونه احساساتشو به صورت دروغی ابراز کنه هر چند در واقعیت از اون خوشش نیاد همین طور که نورا گفت بهتره از اون بخوای یکی از اعضای خانوادش در جریان این موضوع باشه همین طور خودت چون به نفعت هست بعد یه چیزه دیگه فک کنم این حسی که نسبت به اون آقا داری عشق نیست یه جور عادت می تونه باشه که شما در فضای مجازی به اون دچار شدی عزیزم بهتره به اون پسره عادت نکنی زندگی عادیتو بکن به نظرمم بهتره به اساش همیشه جواب ندی منظورم اینه که زیاد با هاش گرم نگیر به قول نورا امتحانش کن بزارش تو آمپاس (فشار) ببین رفتارش چه شکلی می شه یا چه برخوردی می کنه در ضمن بهتره با یکی از اعضای خانوادت یا یه دوستی که خیلی بهت نزدیکه و بهش اعتماد داری درمیون بزار منتظر جوابت می مونم

نورا در تاریخ 6 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

الهام عزیزم چشماتوبه روی واقعیتها بازکن ،این طریق آشتایی نمیشه روش اطمینان داشت که طرفتون تماماٌصداقت داشته ،ریسک کاری که میخایدانجام بدیدخیلی بالااست ،بایدوقت زیادی برای شناخت خودش وخونوادش بذارید بااین فرض خوشبینانه که همچیوراست میگه ومیتونیدبه حرفاش اعتمادکنید.
بایدخیلی جاها امتحانش کنیدکه ببینیددوست داشتنش درچه حده هرچندمیدونم نبایدعشقش عمیق باشه چون هنوز شماروندیده وابراز علاقه ای هم اگردرکارباشه همش دروغ بوده .
برای دیدن شماهم درسته که خونوادش نمیاداماشماازش بخاین که یکی ازاعضای خونوادشودرجریان بذاره وباهاتون تماس بگیره که درجریان کارایشون هست اینطورخیالتون راحت ترمیشه که شماروبرای زندگی میخاد،این یکی ازامتحان هایی بودکه صرفاٌجهت راهنمایی براتون زدم .

نورا در تاریخ 6 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

نیلوعزیزم ممنونم.
الهام جان به نظرمن رفتارت صحیحه چون پسراازدخترهایی که خیلی راحت قابل دسترس ومطیع اندخوششان نمیاددرضمن دوست داشتن بدون شناخت کامل یه حماقته که دخترابه خاطراحساساتشون دچارش میشن .عزیزم ابتداسعی کن یه شناخت نسبی نسبت بهشون پیداکنی اگه معقول وموردرضایتتون بودرفتارتون روملایم ترکنیدوتاحدودی براشون ابراز احساس کنید.
نکته :سعی کنید خودواقعیتونوبهش نشون بدیدحتی اگرخوشایندنباشه.

نورا در تاریخ 6 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

نیلوعزیزم ممنونم.
الهام جان به نظرمن رفتارت صحیحه چون پسراازدخترهایی که خیلی راحت قابل دسترس ومطیع اندخوششان نمیاددرضمن دوست داشتن بدون شناخت کامل یه حماقته که دخترابه خاطراحساساتشون دچارش میشن .عزیزم ابتداسعی کن یه شناخت نسبی نسبت بهشون پیداکنی اگه معقول وموردرضایتتون بودرفتارتون روملایم ترکنیدوتاحدودی براشون ابراز احساس کنید.

الهام در تاریخ 6 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

من 23 سالمه . طریقه ی اشناییمون هم نت بوده دیگه از نظر اخلاق و روحیات خیلی بهم نزدیک هستیم فردا میاد شهرمون که هم دیگرو ببینیم راستش برای دیدنش خیلی عجله داشتم ولی حالا خجالت میکشم ازش.
من یکم تو اخلاقم تندم اکثرا باهاش دعوا میکنم با اینکه دوسش دارم دوست ندارم اینجورری باهاش رفتار کنم ولی پیش میاد دیگه
اگه از هم خوشمون بیاد قرار ازدواج رو میذاریم ولی من موندم به خانوادم چی بگم اگه راستشم بگم سخت مخالفت میکنن .
به نظرتون چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نمیتونم راحت بزارمش کنار .ی مشکلی هم که اون داره خانوادش نمیتونن بیاین شهر ما هیچکسی رو هم نداره اینجا……

شیوا در تاریخ 6 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلووووووووووووووووووووم همگی دلم براتون اندازه سوراخ موچه شده بود

عاطفه در تاریخ 6 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

واااااااااااااااااای سلام عخش من ……………..شیواجونممممممممممممممم دلم یه ذره شده بود برات….عیدت مبارک گلممممممممم
کجا بودی تا الان؟
بیا این ادرس بچه ها اونجا میان اغلب

http://www.mihanfal.com/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86.htm

sama در تاریخ 6 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام الهام جوون عزیزم اول بهتره که این موضوع رو با یکی در میون بزاری

نیلو در تاریخ 6 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

الهام جان میشه از خودت بیشتر بگی؟چندسالته؟چقده فاصله شهرا؟چجوری اشنا شدی؟
من همه جا هستم……………!

الهام در تاریخ 5 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام به همگییییییییییییی
سال نو مبارکککککک
امیدوارم سال خوبی داشته باشید…
بچه ها ازتون کمک میخواستم خوشحال میشم اگه راهنماییم کنین
من دوماهی میشه با ی پسری اشنا شدم ولی هر کدوم تو ی شهری هستیم قراره بیاد پیش من و از نزدیک همو ببینیم .
راستش من با حرفام خیلی اذیتش میکنم با اینکه خیلی دوسش دارم .
خیلی باهاش تند برخورد میکنم ولی اون هیچی نمیگه.lمن تو همه کارها عجولم ولی اون خیلی صبوره
به نظرتون چیکارکنم ؟؟؟؟؟؟؟ چجوری باهاش برخورد کنم که ازم متنفر نشه؟؟؟؟؟؟؟

عاطفه در تاریخ 5 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول داری سما
راست میگه دوستان کلمه ی راز رو تو جست و جو سرچ کنین
با ســـــــــــــــــــــــــپاس

sama در تاریخ 5 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

ههههههههه شکسته نفسی می کنی عاطی جوون

sama در تاریخ 5 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

نیلو جااااااااااااااان بالا خره پاتوق ما کجاست اینجا یا نه اونا معلوم کن دیگه…………..سلام دوستان من سما هستم پاتوق جدید و تو این صفحه هست راز های دوست داشتنی شدن ..اگه تو قسمت جستو جو (بالای صفحه سمت چپ) اینو سرچ کنید صفحش میاد بیش تر بچه ها از جمله خودم اونجا هستیم مشکلی هم اگه دارین دوست دارین بیاین اونجا چون بیش تر ما اونجا هستیم نه اینجا اگه هم نه در خدمتتون هستم بفرمایید می شنوم

حیدر در تاریخ 5 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام بر دوستان

نیلو در تاریخ 4 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

زهرا جان من تاحالا این مشکلو نداشتم…………کم حرف بودم ولی خجالتی نه…………….اعتماد به نفس نداشتم………یه بار تصمیم گرفتم حرف بزنم چون هیچ جمعی بهم خوش نمیگذشت ولی الان خودم یه جمعو میترکونم وهدایت میکنم……………!

زهرا در تاریخ 6 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام نیلو جون عیدت مبارک ،مرسی این مشکلوفقط خودم میتونم حل کنم،البته نیلو من فقط درمقابل پسرایی که بهم ابراز علاقه میکنن ومیگم نه بعدش دیگه روم نمیشه جواب سلامشونم بدم دیگه نمیتونم مثل گذشته باشم.مثلاپسرعمه وپسرداییم دیگه حتی نمیتونم نگاشونم کنم.
وگرنه تودانشگاه یاجاهای دیگه اینقدخجالتی نیستم

نورا در تاریخ 3 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه دوستان .سال نوبرهمگی مبارک باشه.
منم تازه به شما پیوستم …

نیلو در تاریخ 4 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام نورا خوش اومدی………….!

fatemeh در تاریخ 27 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

بچه ها سال خوبی داشته باشید دعام کنید
خداحافظتون

نورا در تاریخ 3 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه دوستان .سال نوبرهمگی مبارک باشه.
منم تازه به شما پیوستم …

fatemeh در تاریخ 26 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام زهرا جان خوش اومدی
خجالتی نباش ولی به سخت گیریت ادامه بده. بشین پیش خودت فکرکن ببین چجور پسری رو دوست داری بالاخره یکی رو بپسند
و اگه کسی به دلت نمیشینه بگو من فعلا فقط به درسم فکرمیکنم فرارنکن مواجه شو.
ولی خودمونیم چقدر خاطر خواه داری خخخخخخخ

زهرا در تاریخ 27 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام
فاطمه جون مرسی
بی اندازه سختگیرم تا الان هرکسی اومده ردکردم هیچکدوم به دلم ننشسته، مامانم وخاله م خیلی باهام صحبت میکنن ولی فایده نداره
تا الان به هیچکس اجازه ندادم بهم نزدیک بشه واسه خاطرهمین فکر میکنن من مغرورم ولی اینجوری نیست ،نمیتونم به عنوان شریک زندگی بهشون فکرکنم
(به ظاهرخیییلی اهمیت میدم)
———————————-
چه راهکاری واسه خجالتی بودنم پیشنهادمیکنید ؟؟؟

زهرا در تاریخ 26 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه نازنین زهراهستم
آهاااااااااااااااای کسی نیست جوابموبدههههههههههههه وای گلوم درد گرفت خب جواب بدید دیگه
کمممممممممممممممممممک
بچه هابه شدت به راهنماییتون نیاز دارم
من وقتی کسی بهم ابراز علاقه میکنه چه تودانشگاه چه اقوام به قول مامانم انگارجن میبینم فرارمیکنم وروزهای بعد که میبینمشون نگاهشون معذبم میکنه وجواب سلامشون روهم نمیدم(البته سختگیرم وهیچکدوم اونی که میخوام نیستن)
نمیدونم چیکارکنم که این اخلاقوازخودم دور کنم واقعااینجوری خییییلی بده (خجالتی هم هستم )
بااین کارم دل پسرعمه پسرعمو پسر داییم روشکوندم بدون اینکه منظوری داشته باشم ازاین بابت خودمم ناراحتم،مامانم میگه زشته حداقل جواب سلامشون روبده ولی من روم نمیشه
بنظرشمامن چیکارکنم؟

آیناز در تاریخ 29 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

من فکر میکردم فقط من اینجوریم ولی تو که از منم بدتری بابا

زهرا در تاریخ 4 مرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

خب لازم نیست زیاد سختگیری کنی

زهرا در تاریخ 25 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه زهراهستم
تازه وارداین سایت شدم
بچه هابه شدت به راهنماییتون نیاز دارم
من وقتی کسی بهم ابراز علاقه میکنه چه تودانشگاه چه اقوام به قول مامانم انگارجن میبینم فرارمیکنم وروزهای بعد که میبینمشون نگاهشون معذبم میکنه وجواب سلامشون روهم نمیدم(البته سختگیرم وهیچکدوم اونی که میخوام نیستن)
نمیدونم چیکارکنم که این اخلاقوازخودم دور کنم واقعااینجوری خییییلی بده (خجالتی هم هستم )
بااین کارم دل پسرعمه پسرعمو پسر داییم روشکوندم بدون اینکه منظوری داشته باشم ازاین بابت خودمم ناراحتم،مامانم میگه زشته حداقل جواب سلامشون روبده ولی من روم نمیشه
بنظرشمامن چیکارکنم؟

fatemeh در تاریخ 20 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام هستی جان خوش اومدی نه اینطوری فکرنکن بعضی از بچه ها فقط درگیر این قضیه اند
منم به عشق تو این دوره وزمونه اعتقاد ندارم

هستی در تاریخ 19 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام به همگی منم تازه وارد این سایت شدم مطالبتون رو خوندم امیدوارم همتون حالتون خوب خوب باشه هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی علی الخصوص توی این روزها که حال و هوای عید داره .بچه ها مطالبتونو که می خوندم دیدم که اکثریتتون عاشقید ولی از نظر من فقط باید آدما رو دوست داشت اصلا” نباید عاشقشون شد البته این ایده من .عشق و عاشقی دروغ بزرگیههههههههههههههههههههههههههه .

FATEMEH در تاریخ 17 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام علیکم یعنی از 15 اسفند هیچکی نیومده اینجا
دلم گرفت جواب بدین

Amirabbas در تاریخ 17 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

خانومای لوس سلام داداشای گلم هزارتا سلام
خانوما این طرز سلام کردنتون خیلی زاخاره سلام میخواین بکنین قشنگ بگین سلام
سیلوووووم سیلااااام سولیییییم ….
بابا نوبرشه

EN30YH در تاریخ 15 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام مرسی بابت حرفاتون واقعا قابل تحسین بود این گفته ها

عاطفه در تاریخ 12 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام
دوستان عزیز میتوانید در صورت تمایل مطالب زیبای خود را از طریق یکی از این ادرس ها برای ما بفرستید:

ادرس:
mihanfaliha@gmail.com
http://www.mihanfal.com/send

فریادهای سوخته در تاریخ 12 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

نشناخته را محَرم اسرار نکن

قفل دل خود بر همه کَس باز نکن

در قلک دل برای آینده ی خویش

جز عشق خدا هیچ پس انداز نکن

فریادهای سوخته در تاریخ 12 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

چوب ها که می سوزند،

گرمت می کنند .

دلت که می سوزد ،

یخ میکنی …!

پژمان در تاریخ 11 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

داوود یلدا بیاین پیج راز های دوست داشتنی شدن بچه ها اونجان کمکتون میکنن تو قسمت سرچ سرچ کنین راز های دوست داشتنی شدن بیاین

پژمان در تاریخ 11 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام خوش اومدیی داوود
یلدا دقیقتر بگو بینیم چی میگی؟

یلدا در تاریخ 12 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

به کامنتی که برای نیلو گذاشتم توجه کن آقا پژمان.

داوود در تاریخ 11 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام به همگی،همتونو دوس دارم منم تازه اومدم اینجا عاشق بودم گذاشت رفت.منم لیسانسو گرفتمو رفتم سربازی الانم از آشنایی با شما خوشحالم.اینم یه توضیح مختصر و اولیه از خودم

PARISA در تاریخ 18 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

منم مثل توعاشق بودم ولی رفتش .

یلدا در تاریخ 10 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام این مطلب خیلی خوب بود.شخصی رو دو ساله دوست دارم همیشه نمیشه ببینمش ولی یکبار دقیقا 5 دقیقه بی کلام به هم نگاه کردیم.یکدفعه شخصی عشقم رو صداکرد اما متوجه نشد بنابراین دوباره صداش کرد و عشقم حول شد .این یعنی دوستم داره؟؟؟؟؟ یکبارهم گفت دوست داشتن رو نه میگن نه مینویسن بلکه ثابت میکنن بعدشم جوابمو نمیده چیکارکنم ؟؟ لطفا راهنماییم کنین.

نیلو در تاریخ 10 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

یلدا جان من متوجه نشدم……………!چی شد؟

یلدا در تاریخ 12 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

نیلو جان شخصی که ازش گفتم بخاطره موقعیت کاریش نمیتونه با کسی باشه و دوستی رو برخلاف کارهای درست میدونه این حالت که قبلا گفتم برامون اتفاق افتاد .با توجه به این مطلب درباره نگاه فکرمیکنید دوستم داره؟

sama در تاریخ 5 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

ههههههههههههههههه خخخخخخخخخخخخخخ ممنون بچه ها بابت پیامایه باحالتون آقا پژمان بابت اون چیزی که گفتید باید بگم اونی که عاشق من بشه عمرا بتونه بهم دروغ بگه چون از نظر من البته این نظر شخصیه منه ناراحت نشن دوستان از نظر من یه عاشق واقعی نه می تونه به عشقش دروغ بگه البته اگه هم گفت مطمئا میره خودش همه چیرو بهش میگه و نه می تونه از عشقش دل زده بشه چرا اینو میگم چون اگه واقعا دوسش داشته باشه نمی تونه این کارارو از ته قلبش بکنه منظورم از ته قلبش اینه که نمی تونه با تمام وجود ازش نفرت باشه چون دوسش داره عاشقشه خاطرش واسش عزیزه متوجه شدین ؟ اگه نشدین بایه زبونه دیگه بگم هههههه ناراحت نشیا ااااا برادر

ناشناس در تاریخ 5 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

نگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ابجیییییییییییییییییییییییییییییییییییی نگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااررررررررر

ناشناس در تاریخ 5 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

نگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ابجیییییییییییییییییییییییییییییییییییی کجایی تو دخترررررررررررر اگه این کامنتو میبینی حتما یه جواب بدهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارررررررررررر

پژمان در تاریخ 5 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

نگااااار
نگااااااار
نگاااااااااار
نگااااااااااااااار
نگااااااااااااااااااااار
کجایی آبجی یه سر بزن به سایت نگار

پژمان در تاریخ 4 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سما من دلم به حال اون بیچاره ای که عاشق تو میشه میسوزه یه دروغ بگه کارش تمومه ههههههههه

sama در تاریخ 4 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلاممممممممممممممم به همه خوبین شما هااااااااااااااا …………..درمورد عاطفه 2 چیزی نمی دونم که بگم ولی تو7 ماه یه آدمو نمی تونی کامل بشناسی برا این که بتونی یه آدمو خوب بشناسی بهت پیشنهاد می کنم که ار تکنیک زبان بدن استفاده کنی یه چندتا مثال می زنم که خوب بفهمی چی میگم 1 : اگه میخوای بدونی که دروغ میگه یا نه خوب به چشاش نگاه کن آدمایی که دروغ میگن مردمک چشاشون کوچیک میشه 2 اگه دیدی حرفای ضدو نقیض میزنه قابل اعتماد نیست 3 پلک زدن زیاد اگه این کارو کرد بازم داره دورغ میگه4 بالا انداختن شانه 5 بازی با دست و وسایل 6 حالت تدافعی بدن7 خاراندن گردن و پشت گردن8 دزدیدن نگاه 9 صدای زیر یا بم 10 اگه نخواد بشنوه هم یکی دیگه از کارای آدمای دروغ گو البته کسایی که زیاد دروغ میگن این حالتا کم تر براشون اتفاق می افته ………امیدوارم بهره کافی رو برداشته باشی

نیلو در تاریخ 5 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

اوووووووووووووه……………….بابا یه مهلت بده به طرف………………..!بی شوور می مونیا………………….!

آیناز در تاریخ 5 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

اییییییییییییییییییییییییییییول سما چه واردی تو.من که بهره بردم از پیشنهادت

نیلو در تاریخ 4 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

عاطفه 2خودت بهتر از همه میتونی به خودت کمک کنی…………..!
ما نمیدونیم اون چه فرقی کرده……………!نه ازش نپرس چرا سرد شدی……………!
اول از خودت شروع کن ببین چه کردی که سرد شده اگه از نظر خودت اشتباهی نکردی وقتشه از نگاه اون به کارات نگاه کنی……………….!
نغمه درست میگه غرورتو بچسب…………….دختر بدون غرور مثله اشغالی بیش نیست……….ببخشید اینو میگم چون خودم الان این حسو دارم در برابر یه نفر……………!

نغمه دولت شاهي در تاریخ 4 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

پژماااااااااااان چقد جااالب دقت نکردم اسمم توش غمه واقعانغمه…

برای عاطفه گذاشتم کپی کن واسه خودت آبجیا

:: معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه، دوستت دارد

_______________%%
_______________%%
______________%%%
_____________%%%%%
____________%%%%%%
_____________%%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%__%%
_____________%%%__%__%
_____________%%%___%__%
_____________%%%___%___%
_____________%%%___%___%
_______%%____%%%__%____%
______%__%__%%%%%%____%%
______%___%%_____%____%%
_______%____%%%%%____%%
________%___________%%
_________%_________%%
_________%%________%%
________%%_________%%%
_______%%___________%%%
______%%______________%%
_____%%________________%%
_____%%_________________%%
_____%%%________________%%
______%%_______________%%%
_______%%%____________%%%
_________%%%%________%%%
___________%%%%%%%%%

ناشناس در تاریخ 20 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

دخترک ۱۶ ساله و برای اولین بار بار عاشق یه ی پسر قدبلند نبود

نغمه دولت شاهي در تاریخ 4 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

,,,,,سلام عاطفه2خوبی بنظرمن اگه ازت دورشده دلیل براین نیست که دیگه دوست نداشته باشه من خیلی وقته تو این سایت میام خیلی چیزایی که نمیدونستم رو الان میدونم درثانی تو7ماه که نمیتونی طرف مقابل تو کاملا بشناسی باید یه تست کامل انجام میدادی ببینی طرف واقعا مــــرده

{{وقتـی مردی شما را بخواهد…}}
-.(وقتی مردی شما را بخواهد، هیچ چیز نمی تواند جلوی او را بگیرد.
….,,,,,,,اگر شما را نخواهد، هیچ چیز نمی تواند نگهش دارد.
عاطفه جووون به هرکسی اعتماد نکن سعی کن اون بیادسمتت ,,نه خودتوصلا کوچیک نکن…
عاطفه من این حرفایی که زدم ازتجربه ای که دارم بهت گفتم ناراحت نشی عزیزم شمایم مثل خواهرم هستی….

پژمان در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

عاطفه 2 سلام خوش اومدی.
خوب الان چطورین با هم که میگی فاصله افتاده بینتون؟توضیح بده تا بهتر بتونیم کمکت کنیم

عاطفه در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام
خوش حالم که باز میتونم در خدمت دوستای گلم باشن و امیدوارم عاطفه 2 هرچی زودتر مشکلت حل شه
1اول باید ببینی دلایلش چی بوده…..یامستقیم بپرس یا غیر مستقیم از زیر زبونش بکش ولی به هر حال تا نفهمی مشکلش چیه تو رابطتت هیچ تغییری بوجود نمیاد گلمم

عاطفه2 در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه ها خوبید؟ من تازه اومدم اینجا بچه ها من ازتون راهنمایی میخوام الان چند ساله که ازجدایی از دوست پسر اولم که بهم خیانت کرد با اینکه خواستگاری هم اومده بود میگذره ۷ ماه با ۱ پسر اشنا شدم اولش خیلی دوسم داشت و عاشقم بود نشست واسه کنکور ارشد درس خوند خیلی فاصله افتاد بینمون چیکار کنم که مثه اوایل دوستیمون دوباره گرم و مهربون شه؟

عاطفه در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه ی دوستای گلم …………نغمه جونم و نیلو و……
بچه ها همتونو دعاا کردم البته اگر قابل باشم
مررررررررررسی که به یادم بودید
ادم وقتی میبینی دوستاش یادش میکنن و نبودنشو حس میکنن خیلیی خوشحااال میشه………ممنونم……..همتونو دوست دارم

نیلو در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

ماهم تورو……………………!

پژمان در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

به به رسیدن بخیر چه بی خبر
پس رفته بودی زیارت, خوش اومدی آجی.

عاطفه در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

به به
سلام دادا پژی…………وقت نشد کامنت بذارم …….شما ببخش

پژمان در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام شیوا غمه سما چطورین
والا ما که در تدارکات ترو جدیدیم شما چه میکنین؟

sama در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

چه عجب اومدین …… نغمه جوون آماره همرو داریااااااااهههههههه
ماهم کهخودتون که میدونید پیام بالا گذاشتم درگیر خونه تکونی اینم شده واسه ما درد سراااااااا ایش

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام داداش پژمان خوبی؟؟؟حالادیگه شیوا غمه شدم؟؟؟خخخخخ بابا شماغمگینم میکنین خب

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

ماهم اخرای ترم جدیدیم خخخخخ

پژمان در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

نه شیوا سوتفهام شده
میخواستم بنویسم نغمه نوشتم غمه
خخخخخخ به بزرگواریت ببخش

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 8 اسفند 1392 گفته :

منم شاخ دارم داداشی؟؟؟؟؟خخخخخخخخخ باشه شوخیدم قبول میکنم عذرخواهیتو

نیلو در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلااااااااااااااااام……………..تازه دارم میرم دانشگاه……………عاطفه ام که گفتم رفته مشهد……….داره خوش میگذرونه…………….سما ایشالا…………….!

نغمه دولت شاهي در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

,,,,سلام :شیواجان خوبی سماجووون منم پی ام مو میذارم آقا پژمان هممون اینجاییم نیلوجاااان دانشگاست عاطی جووونم مشهدهست

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

عاطی جون التماس دعا…..دعاکن که ماهم عیدبریم خیلی دلم تنگیده براش (امام رضا)

عاطفه در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

اجی دعا کردم ………از مامانم تا دوستای دانشگاه و دبیرستان و سایت………..تا برا همه دعا نکردم دلم اروم نشد …….تقریبا میشه بگی اولین بارم میشد چون اون سری خیلی بچه بودم یادم نمیاد

sama در تاریخ 2 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

من که سرم شلوغه خونه تکونیو از این حرفا مامانم افتاده به جونم میگه باید کمک کنی منم سرم شلوغه دیگه ولی نامردی نمکردم میام و پیامم می زارم ………..بچه ها خوبید کجایییییین شما ها?????؟؟؟؟؟؟

پژمان در تاریخ 2 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

کجایین شماها؟

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

شماکجایین داداشی

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 2 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام دوستای عزیز خودم خوبین؟؟؟ دلم خیلی گرفته پس چی شداون همه صمیمیتی که قبل از افتتاح چت روم بوووووود بخدا هروقت میام میبینم کسی پی ام نذاشته دلم میگیره نیلو….سما…پژمان…عاطفه …نغمه ….ایناز کجایین پس؟؟؟؟چیکارا میکنین درچه حالین؟؟؟؟

آیناز در تاریخ 4 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه ها . شیوا جووووووووووووووونم مرسی که ازمن یاد کردی من یکم جو درس خوندن گرفته بودم خواستم یکم به درسام برسم ولی از شما که دل نمیکنم هی میام بهتون سر میزنم

پژمان در تاریخ 1 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلااااااام
عاااااااطی کجایی تو آجی؟؟خیلی وقته نیستی خبری نیست ازت
بابا دلمون تنگ شد بیا دیگه.

عاطفه در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام داداشی مچکرم………بچه ها گفتن که مشهد بودم پابوس امام رضا

ali در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام
خیلی خوش اومدی آبجی

عاطفه در تاریخ 3 اسفند 1392 گفته :

مرسی علی اقا…………..!
دلممممممممم برا همتون یه ریزه شده بود ………….نغمه جوونمممممممم ممنون که سراغمو گرفتی

یلدا در تاریخ 12 اسفند 1392 گفته :

سلام من تازه به شما ملحق شدم چندتا عکس جالب دارم که کاره خودمه میخوام براتون ایمیل کنم بذارین همه ببینن .یلدامرسی از سایت خوبتون

نغمه دولت شاهي در تاریخ 1 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

جاااااااااااااان سما من اینجام میخوای بیا مشهد

sama در تاریخ 30 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

اه بچه ها کجایییییییییییییییین بیاییییییییییییین دیگه به خدا دلم تنگیده خسته شدم این قدر دیر به دیر میاین جواب میدین الووووووووووووووووو کسی صدامو داره الو الو نچ هی هیشکی صدامو نداره پس بهتره برم

نیلو در تاریخ 30 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

من سرم بدجور شلوغه سوم . هفتم و……………اووووووووووه…………یه عالمه کار داریم…………………..!
دلم براتون تنگ خیلی تنگ میشه……………..!
دوروزه دلم بدجور گرفته………………..!
فک کنم باز باید برم شاه عبدل العظیم…………..!:-)

sama در تاریخ 30 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

آخه………… منم دلم خواست برم مشهد شده یه روزه برم وای خداجوووووووووووووووووون چه قدر دلم واست تنگ شده

پژمان در تاریخ 30 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلااااااااااااااام نیستین

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 29 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

چقدردیر میاین پیج مگه نه؟؟

نغمه دلت شاهي در تاریخ 29 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

,,,,,نیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلووووووووو آمـــــــــــــــین خداجووووووووووووووووووون

نغمه دلت شاهي در تاریخ 29 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

,,,,, ن داداش پژی چیزی نشده دیروز اومدم تواین صفحه دیدم نیلو کامنت گذاشته برای مادر بزرگش حالم گرفته شد…

.-(بچه ها من همتون رو اندازه یک کامیون زنبور عسل دوست دارم ،اگر جرات دارین برین بشمرین,,,,

= = = = = = = = = = = = = = =
♥♥فــــدای همه نـــغـــمه,,♥♥
= = = = = = = = = = = = = = =

نیلو در تاریخ 28 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

مرسی مرسی……………دستتون درد نکنه……………….!
اره سما هوا بد دوفنره بود……………….!
خدا اونو برسون……………….!الهی امین…………!
همه بگید امین……….!

sama در تاریخ 29 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

اونو برسون منظورت با خودت بود شیطون …. یکیم واسه من دعا کنه به چیزی که می خوام برسم همگی بگید آمییییییییییییییییییییییییییین

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 28 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

اجی من هستم برای پیاده روی ها

sama در تاریخ 28 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام ممممممممممممممممممممممممم به همه خوبید ایشاالاه ………………… نیلو جوون بهت تسلیت میگم امید وارم غم آخرتون باشه ببخشید دیر گفتم خیلی وقت بود تو این صفحه نیومده بودم دیگه بازم ببخشید دیگه
اووووهههههههههههههههههههههههههههههههههههه چه امروز هوا باحاله دلم می خواد با یکی برم بیرون قدم بزنم …..حییییییییییییییییییییییییییییفففف

علیرضا در تاریخ 28 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام نیلو خانوم…………واقعا متاسف شدم و ناراحت شدم خدا رحمتشون کنه ……………….ایشالا جاشون اون دنیا خوب و سبز باشه………….
آبجی ببخشید که دیر عرض تسلیت کردم من خودمم بعد چند روز دارم کامنت میذارم…………..خیلی گرفتارم این روزا…………….خدا صبر بهت بده عزیزم…..

پژمان در تاریخ 28 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

نغمه خانوم این حرف سنگین بود چیزی شده؟؟؟؟

= = = = = = = = = = = = = = = ♥♥نغمه دولت شاهی♥♥ = = = = = = = = = = = = = = = در تاریخ 28 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ


تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما
از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم
امیدوارم غم آخرتان باشد

ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
سلام نیلو جووون تسیلت عرض میکنم خدابهتون صبر بده…
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = خدایا یک مرگ بدهکارم و هزاران آرزو طلبکار…
خسته ام…یا طلبم را بده یا طلبت را بگیر…
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = =

نیلو در تاریخ 28 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

از همه کمال تشکر وقدر دانی دارم………..چقد کتابی شد…….اقا نوکر همتونم دسته همتون مرسی…………..!
بووووووووووووووووووووووووس
اخیش دلم برا همتون یه ذره شده بود…………!
سلام شیوا جونم…………!

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 28 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلووووووم خانمی

آیناز در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه ها ………………………………. کسی هست؟

پژمان در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلااااااااااااااااااااااااااااااااام شیوا خانوم خوش اومدی خوبی شما؟؟؟؟خیلی وقت بود نبودی

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 28 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

اره داداشی نمی دونستم این پیج بازراه افتاده

پژمان در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام
نیلو خدا رحمتشون کنه ایشالله که غم آخر باشه
حالا ما یه اشتباهی کردیم ولی دلمون خیلی برات تنگ شده بود بیا همیشه

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

کسی نیست؟؟؟

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

نیلو جون تسلیت میگم شرمنده دیراومدم نمیدونستم باز برگشته به روال قبل این وب

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلووووووووووووووووووم

نیلو در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

علی این قسمت اخرین نظرات خوب بود که چرا پاک کردی؟دوباره راش بنداز…………….!

پژمان در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
چطورین همه؟؟؟اجی عاطی چطوری؟
نیلو تو چطوری؟؟؟واسه ی بابابزرگتم متاسفم ایشاله خوب بشه.دعا میکنیم ما

نیلو در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

مرسی علی جون…………..ممنون……………..!
پژی با اینگه شوتی ولی دسته توام مرسی…………..داداشه من مامانبزرگم تو کما بود که22بهمن فوت شد………..!
دختر عمه بابامم 21بهمن تو مکه فوت شده بود…………
بابابزرگ مامانبزرگ دیگه ای هم ندارم…………..!خخخخخخخخخخخ

عاطفه در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

فدات اجی منم عین خودت ……..دوتا مامانی بابایما که اصلا یادم نمیاد ……..بابابزرگمم که مهر پارسال از دست دادم………خخخخ شوتو خوب اومدی اجی خخخ

عاطفه در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

نیلووووووو
اجی دلممممممم برات یه ریزه شده؟؟؟؟
کجایی عزیزمممم؟؟؟؟
اجی نیلووووووووووووووووووووووووووو
خوشگل اجی بیااااااااااااااااااااااااااااااااااا

نیلو در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلااااااااااااااااام………………….!
وای دلم براتون یه ذره شده بود………….
.عاطی خیلی خیلی ممنون که تسلیت گفتی مرسی………….
مامانبزرگمم فوت شد……….سرم خیلی شلوغ بود اصلا نمیتونستم کامنت بزارم ببخشید…………
حالا شماها خوبید؟چه خبرا؟

ali در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام
تسلیت میگم آبجی، انشاالله مورد مغفرت خداوند قرار بگیرن، روحشون شاد باشه و خداوند بهتون صبر عطا کنه.

عاطفه در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

خدار حمتش کنه اجی …….منم فقط یه مامانبزرگ دارم ………خدا صبر بده………خوبیم اجی فقط دلتنگت بودیم

فاطمه در تاریخ 22 اردیبهشت 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام عاطفه جون من تازه وارد این سایت شدم این روزا خیلی حالم بده هیچ کس نیست که دردمو بفهمه خیلی تنها شدم میخوام تو یه فضائی باشم که حالم خوب بشه که دردام فراموش بشه
لطفا کمکم کنید

جواد در تاریخ 26 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام .بچه ها نظرای همتونو خوندم . میتونم بیام تو گروهتون .هااااااااااااااااااااااااااااااا.

عاطفه در تاریخ 26 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

داداش گروهی نیست ……..ما همه اجی و داداشیم که خیلی وقته همو میشناسیم………به هر حال خوشحال میشیم شما هم بیاید

ناشناس در تاریخ 26 شهریور 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام
ـــــــــ

نغمه دولت شاهي در تاریخ 26 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

مرسی عاطی جووووووونم
,,,,,بچه ها من این سایت رو خیلی دوستدارم خیلی مفیده درکل به همتون عادت کردم اگه یه روز نیام واقعا قلبم میگیره…

عاطفه در تاریخ 24 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام اره اجی من هستم……..خوبی؟
بچه ها کم پیدا شدن

sama در تاریخ 25 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام تو چه طوری آره بچه ها کم پیدائن راستی روز عشق ایرانیا 29 بهمنه عذر خواهی می کنم از همه

sama در تاریخ 24 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

الووووووووووووووووووووووو کسی صدامو داره

ناشناس در تاریخ 24 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

آره

عاطفه در تاریخ 24 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام نسیم جون خوبی اجی؟
سلام همه دوستان گل ……………..!
نیلو جون دلم برات تنگیده
داداش علیرضا اینجا پاتوقه
پژمانی تو بیا ما هستیم
شیوا جونم کاش تو هم بیای دلم برات خیلی تنگیده
مهدی داداش ای کاش نمیرفتی اگه اومدی و اینجارو دیدی به کامنتم ج بده

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

من اووووووووووووووووووووووووووووووووووومد»ــــــــــــــ ایول به همه دوستای بامرام خودم

عاطفه در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

ابجی جون مرام از خودته……….واقعا دلم برات تنگیده بود خوشحالمممممممم که اومدی
بوووووووووووووووس عزیزمممممممممممممممم

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 28 بهمن 1392 گفته :

فدات خانمی

نسیم در تاریخ 24 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام ابجیا و داداشا خوبین ایشاا… چه خبرا چشممون روشن شد حالا خوب شد خدارو شکر بازم اون صمیمیتی که بین دوستان داشتیم سرجاش هست این خوبه اونجا کجابید انتقال داده بودین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عاطفه در تاریخ 24 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام نغمه جونم تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تو که از بچه های قدیمی هستی بابا ………….شما سالاری……………
به هر حال بازم خوش اومدی………..!

sama در تاریخ 23 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلامی دوباره ولنتایین مبارک و روز عشق ایرانیا که 29 اسفتده پیشاپیش مبارک و امیدووارم به چیزایی که می خواین برسین
نغمه جون تو بیا اینجا کامنت بزار پاتوقمون اینجاست

عاطفه در تاریخ 23 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

پژمان جان من هستم ……..اما شما ها نیستید………………….!
داداش علیرضا بسیار مچکرم………ایشالله که اوضاع همیشه بر وفق مراد باشه

فرناز در تاریخ 16 تیر 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام بچه هامن تازه پیج تونودیدیم خییییییییییییییییییییلی خوشم اومد من ایمیل نداشتم باایمیل داداشم اومدم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ البته اگه بدونه………………………………

مصطفی در تاریخ 27 آذر 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام حالتون خوبه من تازه واردم میشه کمکم کنید؟

پژمان در تاریخ 23 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

نخیر انگار دیگه کسی نیست همه به چت عادت کردن

نغمه دولت شاهي در تاریخ 23 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

…۞۞۞۞۞………………….۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞۞۞۞…………۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞….۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞.۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
….۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
……..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
…………..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
………………..۞۞۞۞۞۞۞۞۞
……………………۞۞۞۞۞۞
………………………۞۞۞۞
……………………….۞۞۞
………………………..۞۞
…………………………۞
……………………….۞
…………………….۞
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
عشق تنها دلیل زندگی است ، ولنتاین مبارک
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

خوش اومدی خانمی

نغمه دولت شاهي در تاریخ 23 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه …

منم میتونم بیام تو گروهتون من تو این پیج کامنت نذاشتم ولی هرروز میومدم نظراتون میخوندم…

میثم در تاریخ 19 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

زندگی سوختن وساختن است بی جهت تجربه اموختن است زندگی کهنه قمهری بیش نیست این چه قماری است که همه اش باختن است . بی خیال

sama در تاریخ 22 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

وباز هم من اومدم ودوباره بازهم کامنت گذاشتن بهتر چی بود اون چت روم یه سری آدم …… دور هم جمع بودن (البته به جز بچه های خودمون) یکی می گفت من رن می خوام یکی می گفت من شوهر می خوام این مسخره بازیا چیه آخه در میارن فضاشم با یه سری حرفا خراب کرده بودن همین کامنت گذاشتن خودمون از همه بهتره ………….
مگه نهههههههههه !!؟

sama در تاریخ 22 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلااااااااااااااااااااااااااااام بر همه میبینم کسی از بنده یاد نمی کنه ولی عیب نداره …هههههههههه می بینم دوباره هممون رو اوردیم یه کامنت گذاشتن خخخخخخخخخخخ
دوستان همگییییییییییییییییی خوبییییییییددددد چه خبراااااااااااااا؟؟؟؟؟/

عاطفه در تاریخ 23 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

خوبی اجی؟؟؟؟؟؟
اره قبول دارم چت جز وقت تلف کردن چیز دیگه نداشت………………اما یه چیزیش خوب بودمگه نه ایناز جوووووووونم؟؟؟؟؟؟

آیناز در تاریخ 23 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

اره ابجی فقط یه خوبی داشت یادش بخیر ولی در کل با سما موافقم این کامنت گذاشتن خیلی بهتر از اون چت رومه . بیشتر حرفایی که اونجا زده میشد به درد نمیخورد .

کیمیا در تاریخ 2 فروردین 1396 گفته : پاسخ دهید

من6ساله که عاشق شده ام اما شمارشو ندارم به نظرتون چه طوری بهش بفهمونم که عاشقشم عشقم میشه خواهر زاده ی زنداییم

علیرضا در تاریخ 22 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام آبجی بیداری ………؟؟؟؟خوابت نمیبره نه……؟؟؟؟؟چخبر..؟؟چکار میکردی..؟؟؟

عاطفه در تاریخ 22 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام داداش……………نه من خوشبختانه جز معتادان چت نبودم…………….هیچی فعلا که زیاد درس نداریم…….شما چه خبر……؟
کارای مغازه خوب پیش میره……؟درضمن خسته هم نباشی

علیرضا در تاریخ 23 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

واقعا….خوب خوبه منم همینطورم به این چیزا خودمو وابسته نمیکنم……..آره بد نیست یعنی ی روز خوبه ی روز افتضاح مغاذه …..با این اوضاع اقتصادی مملکت ……چیزی نمیشه گفت فقط باید بگیم خدارو شکر….ممنون آبجی شماهم خسته نباشی…..!!!!!

آیناز در تاریخ 22 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

من دو سه روز نبودم نمیدونستم چت روم بسته شده ولی خوشحالم که باز برگشتیم پیج خودمون …..من که زیاد از چت روم خوشم نیومد همش وقت تلف کردن بود. این پیج خیلی عالیییییییییییییییییییییییییییییه . هر چه قدر هم که تعداد نظرات این پیج زیاد شوند نمیگم که پاکشون کنیدخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

عاطفه در تاریخ 22 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

اره اجی ……………زیادشم قبول داریم ……….دیر لود شدنشم قبول داریم ……….همه و همرو فبول داریم خخخخخخخخ

masuod ataei در تاریخ 1 اردیبهشت 1393 گفته : پاسخ دهید

من خوشحال هستم ک ب ای سایت رجوع کردم

زهره در تاریخ 22 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

زندگی دفتری از خاطره هاست…
یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک،
یک نفر همدم خوشبختی هاست،
یک نفر همسفر سختی هاست،
چشم تا بازکنیم عمرمان می گذرد….
ما همه همسفرو رهگذریم…
آنچه باقیست فقط خوبیهاست. فقط خوبی ها ………………

لیلا در تاریخ 1 تیر 1393 گفته : پاسخ دهید

مشکل تو چی منمشکل خیلی سختی دارم

عاطفه در تاریخ 21 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

ما که هستیم شما نیستید
پژمان داداش رمانمو برات ایمیل کردم………………..!

پژمان در تاریخ 21 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

مشکلات ک خوشبختانه کمرنگتر شدن و میشن تا محو بشن توکل به خدا
خودش درستشون میکنه
چه خبرا چرا نیستین کجایین؟

پژمان در تاریخ 21 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

بببببببببببببببببببببببببببببببببه به به به به
چرا نگفتین دوباره کامنت اینجا رو باز کردین؟
سلااااااااااااااااااااااااااااام به همه چه خبر؟؟؟؟
وای یاد بدبختیام افتادم

عاطفه در تاریخ 21 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام من که گفتم باز شده
اره یاد اون روزا افتادم……..دلم گرفت.
یادخیلی از دوستامون که مشکلشون حل نشد و یاد اونایی که مجبور به فراموشی شدن……………….
یاد اون روزی افتادم که دلم خیلی گرفته بود و اولین بار تو این پیج کامنت گذاشتم.
ای روزگار………………..بازم دلم گرفت.
خوبه که درد همو میفهمیم و میدونیم مشکل هم چیه………اینجوری همو درک میکنیم

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

عاطی جون مشکلت چی شد؟؟

عاطفه در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته :

هیچی ابجی فراموشش کردم……….الان خیلی نخ میده حتی گاهی میخ نگاه میکنه اما من دیگه بی تفاوتم یعنی نمیخوام اهمیت بدم چون فهمیدم این ره که من میرم به ترکستانست اجی ………البته این فهم الانمو مدیون یکی از بهترین دوستام تو این پیج هستم……..!

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 28 بهمن 1392 گفته :

ای کاش منم ادم میشدم خخخخخخخخ

مرجان در تاریخ 21 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

اوهوم..من نمیدونستم شرمنده

عاطفه در تاریخ 21 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

اقا صابر یکی از مدیر های سابق سایت میهن فال بوده…………………!

مرجان در تاریخ 21 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

ببخشید بچه ها این اقا صابر کیه دیگه؟؟؟

عاطفه در تاریخ 21 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

ای یادش بخیر…………………!
چه روزگاری داشتیم اینجا…………………..
پژمان……….شیوا………رها …………..نیلو………علیرضا………..داداش مهدیم……….ایناز……………نسیم و سعید که تازه اومده بودن……………یادش بخیر……………..دلم برای همشون ………..اون روزا………….برای همه ی خاطراتمون تنگیده

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ 27 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلووووووم خانمی منم همینطور امروز اتفاقی سرزدم شاید امیدی باهش که دیدم بعلههههههههههههه باز کامنتی شده

محمد در تاریخ 15 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام خوفی چه خبر

نیلو در تاریخ 21 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

داداش رو اوردیم به کامنت بیخیال……………….!
الان که دارم فک میکنم معتاد شده بودیم قبول داری؟

عاطفه در تاریخ 21 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

اره بابا نیلو…………….ما که عادت داریم فقط وقتمون الکی میرفت اونجااااااااا…………………………!
خخخخ از دوباره کامنت حذف کردن شروع شد

عاطفه در تاریخ 20 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام به همه ی دوستای گلم
از این به بعد قرار ما به جای پیج چگونه ………تو قسمت سبک زندگی پیج رازهای دوست داشتنی شدن……………………..!
به همه ی دوستان چه قدیمی ها و چه اونایی که تازه به جمعمون پیوستن خوش امد میگممم
امیدوارم که لحظات خوبی رو با هم داشته باشیم و بازم مثل گذشته بتونیم به هم کمک کنیم
نکته:اگر نتونستید این قسمتو پیدا کنید تو قسمت جست و جو بالای صفحه کلمه ی راز رو سرچ کنید
با سپاس
عاطفه
گروه میهن فال

وحید در تاریخ 30 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام خوبین

Mehrdad در تاریخ 19 آذر 1395 گفته : پاسخ دهید

عالی حتما این کارو انجام بدید

ali در تاریخ 8 بهمن 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام دوستان
جهت راحتی کاربرای گرامی سایت برای گفتگو با یکدیگر و بحث و تبادل نظر اتاق گفتگویی ایجاد کرده ایم که شما عزیزان می توانید برای ورود به اتاق به آدرس ذیل مراجعه کنید:

http://www.mihanfal.com/chat

عاطفه در تاریخ 12 اسفند 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام
دوستان عزیز میتوانید در صورت تمایل مطالب زیبای خود را از طریق یکی از این ادرس ها برای ما بفرستید:

ادرس:
mihanfaliha@gmail.com
http://www.mihanfal.com/send

بابک در تاریخ 11 فروردین 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام دوستان

آرش در تاریخ 18 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

لطفأ باهام تماس بگیرید۰۹۳۷۸۶۹۶۳۲۶

سهیلا در تاریخ 7 آبان 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام من واقعا گیر کردم نمیدونم چجوری بفهمم منو دوس یا نه

فاطمه در تاریخ 8 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

سلام من عاشق پسر دایی م شدم ولی اون دوست دختر داره تورو خدا بگید چی کار کنم خواهش میکنم

Arvin در تاریخ 24 خرداد 1399 گفته :

من عاشق دختر پایین شدم که ازم بزرگ تره باید چیکار کنم لطفا بگین

هادی در تاریخ 1 تیر 1399 گفته :

اول مطمئن شو که پسر داییت دوست دخترش رو با تمام وجود دوست داره یا نه.

بارانا در تاریخ 14 تیر 1399 گفته :

اره اقا هادی راس میگن اول مطمئن شو بعد ….

ناشناس در تاریخ 31 تیر 1399 گفته :

من عاشق پسر خالم شدم ما با هم مثل رفیقیم اون میگه کسی رو دوست داره
نمی دو نم راست میگه یا نه من چیکار کنم

زهرا در تاریخ 4 مرداد 1399 گفته :

ببین عزیزم منم عاشق پسر عمه ام شده بودالبته تا وقتی که فهمیدم دوست دختر داره از اون روز به بعد من اون رو به اندازهای دوست دارم که یه دختر دایی میتونه یه پسر عمه رو دوست داشته باشه تو هم باید همین کارو بکنی
ببین عزیزم مهمترین چیزی که یه دختر باید تو زندگیش داشته باشه غرور
پس نزار هیچ چیزی باعث بشه غرورتو از دست بدی

css.php