کد خبر : 18122 تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۲۰:۰۴

چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند

این اطلبان را کسی نمی شناخت.نا شناسانی که متأسفانه برخی از آنها حتی با ورود خود نه فقط توجه اصحاب رسانه را به خود جلب میکردند، بلکه نظم ستاد را هم بر هم می زدند. عکس : علی علیزاده

این اطلبان را کسی نمی شناخت.نا شناسانی که متأسفانه برخی از آنها حتی با ورود خود نه فقط توجه اصحاب رسانه را به خود جلب میکردند، بلکه نظم ستاد را هم بر هم می زدند.
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند
چهره‌هایی که می خواهند رئیس جمهور شوند

عکس : علی علیزاده
به این پست امتیاز دهید
دسته بندی : تصاویر ، ختده دار بازدید 276 بار
دیدگاهتان را بنویسید

css.php