دیدگاهتان را بنویسید

یک هموطن در تاریخ 10 اسفند 1391 گفته : پاسخ دهید

سلام :
باز هم صد رحمت به این حیوان و غیرت و کارآیی او . خیلی از بیکاران و معتادان یاد بگیرند.

css.php