کد خبر : 2004 تاریخ انتشار : یکشنبه 17 مرداد 1389 - 9:51

صحیفه سجادیه

ردیف عنوان اجرا حجم (KB) زمان 1 دعای اول صحیفه سجادیه 2.391 0:16:17 2 درود بر رسول خدا (ص) 1.058 0:7:11 3 درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب 1.746 0:11:53 4 درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان 1.420 0:9:39 5 برای خود و برای یارانش 1.363 …

صحیفه سجادیهردیف عنوان اجرا حجم
(KB)
زمان
1 دعای اول صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه 2.391 0:16:17
2 درود بر رسول خدا (ص) صحیفه سجادیه 1.058 0:7:11
3 درود بر حاملان عرش الهی و هر فرشته مقرب صحیفه سجادیه 1.746 0:11:53
4 درود بر پیروان پیامبران و تصدیق کنندگانشان صحیفه سجادیه 1.420 0:9:39
5 برای خود و برای یارانش صحیفه سجادیه 1.363 0:9:16
6 برای خود و برای یارانش صحیفه سجادیه 2.393 0:9:16
7 آنگاه که دشواری به او رو آورد صحیفه سجادیه 975 0:6:37
8 پناه جستن از ناخوشایندها صحیفه سجادیه 833 0:5:39
9 دراشتیاق به عمل آمرزش از خدای بزرگ باشکوه صحیفه سجادیه 780 0:5:17
10 در پناه بردن به خداوند بلند مرتبه صحیفه سجادیه 755 0:5:07
11 در عاقبت به خیری صحیفه سجادیه 741 0:5:01
12 در اعتراف و طلب بازگشت به سوی خداوند بلند مرتبه صحیفه سجادیه 2.162 0:14:43
13 در طلب حاجت ها از خداوند بلند مرتبه صحیفه سجادیه 1.781 0:12:07
14 آنگاه که به او تعدی می شد یا از ستمگران انچه دوست نمی داشت می دید صحیفه سجادیه 1.456 0:9:54
15 آنگاه که بیمار می شد یا دچار اندوه یا گرفتاری می گردید صحیفه سجادیه 956 0:6:29
16 آنگاه که از گناهانش درخواست گذشت می کرد صحیفه سجادیه 2.943 0:20:03
17 آنگاه که از شیطان یاد می شد و از او و از دشمنی و مکرش به خدا پناه می برد صحیفه سجادیه 1.721 0:11:43
18 آنگاه که آنچه از آن می هراسید صحیفه سجادیه 449 0:3:01
19 هنگام درخواست باران،بعد از خشک سالی صحیفه سجادیه 925 0:6:17
20 در اخلاق نیک و کردارهای پسندیده صحیفه سجادیه 4.533 0:30:54
21 آنگاه که چیزی او را اندوهگین می نمود و خطاها او را پشیمان می کرد صحیفه سجادیه 2.583 0:17:36
22 هنگام سختی و مشقت و دشوار شدن کارها صحیفه سجادیه 2552 0:17:23
23 آنگاه که عافیت و شکرگزاری بر آن را،از خداوند درخواست می فرمود صحیفه سجادیه 1.655 0:11:16
24 برای پدر و مادرس که سلام بر آنان باد صحیفه سجادیه 1.891 0:12:52
25 برای فرزندانش که سلام بر آنان باد صحیفه سجادیه 2065 0:14:03
26 درباره همسایگانش و دوستانش صحیفه سجادیه 850 0:5:46
27 برای مرزداران صحیفه سجادیه 3.535 0:24:05
28 پناهنده به خداوند تواناوبزرگ صحیفه سجادیه 885 0:6:00
29 انگاه که روزی بر او تنگ می شد صحیفه سجادیه 621 0:4:12
30 در یاری خواستن بر پرداخت وام صحیفه سجادیه 910 0:6:10
31 در یاد کردن توبه و طلب آن صحیفه سجادیه 3.950 0:26:56
32 پس از فراغت از نماز شب صحیفه سجادیه 3.689 0:25:09
33 در خیر طلبی صحیفه سجادیه 679 0:4:36
34 آنگاه که گرفتار آزمایش می شد صحیفه سجادیه 809 0:5:29
35 در خوشنودی ،آنگاه که به اهل دنیا نظر می کرد صحیفه سجادیه 669 0:4:32
36 آنگاه که به ابر و برق نگاه می کرد صحیفه سجادیه 1.070 0:7:16
37 آنگاه که به کوتاهی از انجام شکرگزاری اعتراف می نمود صحیفه سجادیه 2.003 0:13:38
38 در پوزش خواستن از دادخواهی های بندگان و از کوتاهی کردن در حقوقشان و در رهایی اش از آتش صحیفه سجادیه 605 0:4:05
39 در طلب بخشایش و رحمت صحیفه سجادیه 1.777 0:12:06
40 آنگاه که خبر فوت کسی را می شنید صحیفه سجادیه 828 0:5:37
41 در طلب پرده پوشی و نگهداری از گناه و کیفر صحیفه سجادیه 528 0:3:34
42 هنگام ختم قرآن صحیفه سجادیه 3.602 0:24:33
43 آنگاه که به ماه نو نگاه می کرد صحیفه سجادیه 1.090 0:7:24
44 انگاه که ماه رمضان می رسید صحیفه سجادیه 2.976 0:20:17
45 در روز فطر و در روز جمعه آنگاه که از نمازش فارغ می شد صحیفه سجادیه 5.549 0:13:49
46 در خداحافظی با ماه رمضان صحیفه سجادیه 2.029 0:37:50
47 در روز عرفه صحیفه سجادیه 9.608 1:05:33
48 روز عید قربان و روز جمعه صحیفه سجادیه 3.540 0:24:08
49 در دفع مکر دشمنان و رد سختی آنان صحیفه سجادیه 2.414 0:16:27
50 در ترس از خداوند صحیفه سجادیه 1.215 0:8:15
51 در زاری نمودن و فروتنی کردن صحیفه سجادیه 2.039 0:13:53
52 در اصرار به خداوند بلند مرتبه صحیفه سجادیه 1.621 0:11:02
53 در فروتنی برای خداوند ارجمند و بزرگوار صحیفه سجادیه 901 0:6:07
54 در برطرف نمودن اندوه ها صحیفه سجادیه 1.104 0:7:30

برای دانلود کردن زیارات فوق، روی آیکون صحیفه سجادیه کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

دسته بندی : مدیا بازدید 199 بار
دیدگاهتان را بنویسید
css.php