کد خبر : 1652 تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۸۹ - ۷:۰۷

شرایط لازم دریافت وام اشتغال صندوق مهر امام رضا

تسهیلات ارائه شده مشمول افراد بیکاری است که دارای مهارت بوده و توانایی انجام فعالیت و شروع کسب و کار را در رشته های خدماتی ،فنی ،کشاورزی وبازرگانی داشته باشند. شایان ذکر است متقاضیانیکه فاقد مدارک دانشگاهی یا گواهینامه فنی و حرفه ای مرتبط باشند، واجد شرایط دریافت تسهیلات از …

تسهیلات ارائه شده مشمول افراد بیکاری است که دارای مهارت بوده و توانایی انجام فعالیت و شروع کسب و کار را در رشته های خدماتی ،فنی ،کشاورزی وبازرگانی داشته باشند.

شرایط لازم دریافت وام اشتغال صندوق مهر امام رضا

شایان ذکر است متقاضیانیکه فاقد مدارک دانشگاهی یا گواهینامه فنی و حرفه ای مرتبط باشند، واجد شرایط دریافت تسهیلات از صندوق نبوده و ثبت نام افراد فوق الذکر جز اتلاف زمان و هزینه و کندی کار سایر متقاضیان ثمری در پی نخواهد داشت.
لذا پیشنهادمیگردد نخست دستورالعمل ذیل را با دقت مطالعه نموده تادرصورت تطبیق وضعیت جنابعالی باشرایط صندوق عمل ثبت تان راآغاز نمائید.
از آنجائیکه در ثبت نام موقت اصل براعتماد به متقاضیان میباشد لذاانتظارمیرودمتقاضیان گرامی بادقت وصداقت کامل نسبت به تکمیل پرونده اقدام نمایند.
بدیهی است در مراحل بعدی مستندات لازم جهت اثبات مندرجات اعلامی از جنابعالی اخذ می گردد.

ماده ی 1- در این بخش واژگاه و عبارات برابر تعاریف زیر به کار می روند:

الف: کسب و کار: عبارت است از هر گونه فعالیت اقتصادی که منجر به کسب درآمد برای صاحب یا صاحبان آن شود.
ب: خوداشتغالی و خویش فرمایی: نوعی از اشتغال که در آن فرد مالکیت و مدیریت کسب و کار خود را عهده دار باشد و می تواند علاوه بر خود برای افراد دیگری نیز ایجاد اشتغال کند.
پ: کارفرمایی و کارآفرینی: نوعی اشتغال که در آن فرد مالکیت و مدیریت کسب و کار خود را عهده دار باشد و می تواند علاوه بر خود برای افراد دیگری نیز ایجاد اشتغال کند
ت: تسهیلات/وام:منظور از تسهیلات در این دستورالعمل، وام قرض الحسنه صندوق می باشد.
ث: درخواست تسهیلات: اعلام کتبی نیاز به تسهیلات اشتغال صندوق در چارچوب ضوابط که از سو اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد.
ج: طرح : عبارت است از فعالیت اقتصادی که در جهت رسیدن به اهداف خاصی انجام می پزیرد.
چ: راه اندازی: عبارت است از تهیه ی مقدمات و انجام اقدامات لازم برای اجرایی کردن طرح و شروع فعالیت کسب و کار.
ح: برنامه ی کسب و کار: برنامه کسب و کار روش اجرای یک فعالیت تجاری، اقتصادی و خدماتی در یک دوره زمانی مشخص را بیان می کند که شامل بخشهای گوناگون از جمله بازاریابی، توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح می باشد.
خ: سبد مشاغل: مجموعه ای از انواع کسب و کار در یک منطقه ی جغرافیایی.
د: بررسی در خواست: عبارت است از تطبیق شرایط در خواست کنندگان با شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده از سوی صندوق.
ذ: وام گیرنده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در قالب ضوابط از صندوق وام دریافت نماید و به صندوق بدهکار شود.
ر: پرونده ی تسهیلاتی: کلیه ی اوراق، مستندات، مکاتبات و مصوبات پرداخت تسهیلات به وام گیرندگان که به صورت متعارف یا مکانیزه و الکترونیکی د رصندوق نگهداری می شود.
ز: آورده: عبارت است از بخشی از سرمایه و یا امکانات راه اندازی کسب و کار که توسط وام گیرنده بصورت نقدی و یا غیر نقدی تامین و به مصرف اجرای طرح می رسد.

ماده ی2- اعطای آن دسته از تسهیلات اشتغال که صندوق بر اساس تفاهم نامه ها یا قراردادهای عاملیت توزیع آنها را عهده دار می گردد با رعایت این دستور العمل مطابق بخشنامه های مربوطه انجام می شود.

ماده ی3- گ<روه هدف ععبارتند از متقاضیان بیکاری که توانایی انجام فعالیت اقتصادی را دارند ولی توانایی تهیه مکان اجرای طرح، ابزار و سرمایه لازم را ندارند.

تبصره- براساس تعریف فوق افراد بیکار، فارغ التحصیلان دانشگاهی، دارندگان مدارک فنی و حرفهای، خانواده شهدا و ایثارگران، مبتکران و نوآوران، زنان سرپرست خانوار یا بد سرپرست با تایید مراجع ذیصلاح در اولویت می باشند.

ماده ی 4- اعطای تسهیلات صندوق در بخش خرد با اولویت طرح های ایجادی در زمینه خانگی، خویش فرمایی و کارآفرینی تا 10 نفر کارکن می باشد.

تبصره- سهمیه اعتبار توزیع شده کسب و کار های این ماده در ابتدای هر سال تعیین و ابلاغ می گردد.

ماده ی5 – معرفی متقاضی از سوی هر سازمان، نهاد و یا مقامی نافی شرایط و ظوابط صندوق نبوده و معرفی شدگان حتما باید واجد شرایط ظوابط و دستورالعمل صندوق باشند.

شرایط لازم برای دریافت تسهیلات اشتغال شامل دو بخش عمومی و اختصاصی می باشد :

الف- عمومی:

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 2. دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم(برای آقایان)
 3. عدم استفاده قبلی از تسهیلات اشتغال صندوق مهر امام رضا(ع)
 4. بیکار بودن یا اشتغال به صورت شاگردی/ کارگری در یک کسب و کار خوداشتغالی و در هر صورت نداشتن بیمه ی اشتغال تبصره- در صورت داشتن بیمه کارفرمایی و اجباری باید بیمه حذف و یا تبدیل به بیمه خویش فرمایی گردد.
 5. داشتن مجوزهای مورد نیاز طرح از مراجع ذیصلاح.
 6. عدم اشتغال در دستگاههای دولتی و عدم دریافت حقوق باز نشستگی و نیز عدم اشتغال در شرکتها و موسسات غیر دولتی در زمان دریافت تسهیلات.
 7. دارا بودن حداقل سن 18 و حداگثر 50 سال.

ب- اختصاصی:

 1. عدم تناقض کسب و کار متقاضی با سبد کسب و کارهای اعلام شده برای منطقه( استان، شهرستان، بخش، شهر یا روستا)
 2. سکونت در محل اجرای طرح.
 3. عدم اشتغال به تحصیل تمام وقت.
 4. لزوم داشتن مدارک تحصیلی و مهارتی مرتبط با کسب و کار پیشنهادی از دانشگاهها و مراکز آموزش دولتی و یا خصوصی مورد تایید دولت( وزارت علوم و سازمان آموزش فنی و حرفه ای) و یا گواهی سابقه تجربی معتبر به تایید کارفرما
 5. رعایت اولویت برای زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست و بانوان مجرد تحت پوشش خانواده که ازدرآمد کافی برخوردار نمی باشند. تبصره1- پرداخت تسهیلات به زنانی که همسرشان شاغل می باشند ممنوع است(باستثنای کارآفرینان دارای ایده های نو)
 6. داشتن ایده برای شروع فعالیت.
 7. داشتن توانایی مدیریت برای اداره کسب و کار
انواع کسب و کار

کسب و کار خانگی : آن دسته از فعالیتهایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می¬گیرد و منجر به تولید خدمت یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می¬گردد.
سقف این تسهیلات صندوق در این حوزه 50 میلیون ریال می¬باشد.

خویش فرمایی و خود اشتغالی: نوعی از اشتغال که در آن فرد مالکیت و مدیریت کسب و کار خود را عهده¬دار باشد و می تواند علاوه برخود برای افراد دیگری نیز ایجاد اشتغال کند. در صورتیکه این کسب و کار برای خود مالک/ مدیر و یک شاگرد ایجاد شغل نماید، از نوع خود اشتغالی خویش فرمایی می¬باشد.
سقف تسهیلات صندوق در این حوزه 150 میلیون ریال می¬باشد.

کارفرمایی: نوعی از اشتغال که در آن فرد مالکیت و مدیریت کسب و کار خود را عهده¬دار باشد و علاوه بر خود برای افراد دیگری نیز ایجاد اشتغال می¬نماید. چنانچه برای افرادی دیگر بعنوان کارگر نیز ایجاد اشتغال بنماید، از نوع کارفرمایی خواهد بود. در این نوع اشتغال، دو یا چند نفر می¬توانند در قالب اشخاص حقوقی بصورت شراکتی یا تعاونی نسبت به راه اندازی یک کسب وکار مبادرت نمایند

کارآفرینی : به فعالیتهایی کارآفرینی گفته می¬شود که منجر به ارائه کالاهای جدید یا ارائه روش جدید در فرآیند تولید یا گشایش بازاری تازه، یافتن منابع جدید یا ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در زمینه صنعت، خدمات و کشاورزی می¬شود. کارآفرین می¬باید صاحبان سرمایه را درخصوص مطلوبیت نوآوری خویش متقاعد سازد

تعاونى: یک اجتماع مستقل از افرادى است که به طور داوطلبانه براى رفع نیازها و آرمان هاى مشترک اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود به وسیله یک بنگاه اقتصادى با مالکیت مشترک و نظارت مردمى گرد هم مى¬آیند.
توجه: صندوق در مشاغل کارفرمایی، کارآفرینی و تعاونی از کارگاههای تا 10 نفر کارکن و با تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال حمایت می-نماید.

نحوه بررسی درخواستهای تسهیلات

انواع درخواستهای متقاضیان به دوبخش درخواستهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی میشود. در خواستهای مستقیم مربوط به افرادی است که راسا به صندوق مراجعه نموده و نسبت به تحویل در خواست و مدارک مورد نیاز به صندوق اقدام و یا در سایت ثبت نام می نمایند و درخواستهای غیر مستقیم، متقاضیان معرفی شده از طریق نهادهای مختلف می باشند که با عقد تفاهم نامه با صندوق همکاری می کنند و نیز افراد معرفی شده از طرف مقامات( سفرهای استانی هیات دولت و سایر مقامات کشوری و استانی).

سقف تسهیلات و نرخ کارمزد
 • حداکثر تسهیلات پرداختی به مشاغل خانگی تا مبلغ 50 میلیون ریال می باشد.
 • حداکثر تسهیلات پرداختی به مشاغل خویش فرمایی و خود اشتغالی تا مبلغ 150 میلیون ریال می باشد.
 • حداکثر تسهیلات طرحهای کارفرمایی و کارآفرینی قابل پرداخت به هر شخص حقیقی و یا حقوقی تا مبلغ یک میلیارد ریال با اولویت سرانه ایجاد اشتغال کمتر می باشد.
 • مدت باز پرداخت تسهیلات اعطایی با احتساب دوره سازندگی و تنفس برای کلیه طرحها اعماز: تولیدی، خدماتی و خانگی حداکثر 5 سال تعیین می گردد.
 • تسهیلات صندوق بسته به نوع کسب و کار به صورت ماهانه، فصلی(سه ماهه) و سالانه با اقساط برابر قابل تقسیط می باشد.
 • دوره تنفس و سازندگی برای مشاغل خانگی حداکثر 3 ماه، خویش فرمایی 4 ماه و کارفرمایی حداکثر 6 ماه می باشد.تبصره: دوره تنفس برای تقسیط فصلی حداکثر سه ماه و تسهیلات با دوره های تقسیط سالانه فاقد دوره ی تنفس است.
 • تسهیلات صندوق بصورت قرض الحسنه بوده و نرخ کارمزد آن 4 درصد است.تبصره: کارمزد دوره ی تنفس و فواصل پرداخت های مرحله ای در زمان پرداخت وام اخذ می شود و اصل وام و کارمزد دوره ی باز پرداخت به تعداد اقساط تقسیم و بورت اقساطی وصول می گردد
تضمینات

تضمینات مورد قبول برای پرداخت تسهیلات صندوق به شرح زیر می باشد:
الف: تضمینات مورد نیاز برای تسهیلات به ازای هر 50 میلیون ریال یک نفر ضامن کارمند رسمی دارای گواهی کسر حقوق و یا معادل آن مطابق دستور العمل صندوق

 • اخذ چک و سفته معادل 150 درصد تسهیلات اعطایی.

تبصره: ظهر چک و سفته می بایست توسط ضامنین امضاء گردد.
ب: تضمینات مورد نیاز برای تسهیلات بالای 150 میلیون ریال و تاسقف یک میلیارد ریال:
ب-1- تسهیلات اعطایی بیش از 150 میلیون ریال و تا سقف 500 میلیون ریال با ترهین سند ملک یا ترکیبی از کارمند رسمی و وثیقه ملکی بنا به تشخیص مدیر استان می باشد.
ب-2- تسهیلات اعطایی بیش از 500 میلیون ریال صرفا باترهین سند ملکی امکانپذیر می باشد.

نظارت پس از پرداخت

نظارت عبارت است از پایش عملکرد دریافت کننده تسهیلات از نظر اجرای تعهدات مندرج در مدارک مرحله ی بررسی در خواست و قرارداد فی ما بین(صندوق و فرد) در طول دوره ی قرارداد که در اشکال زیرانجام می گیرد:

 1. نظارت اولیه
 2. نظارت ادواری
 3. نظارت بصورت فصلی
4/5 - (2 امتیاز)
دسته بندی : مجله خبری بازدید 3,893 بار
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
دیدگاهتان را بنویسید

ناشناس در تاریخ 18 خرداد 1399 گفته : پاسخ دهید

بگید نمیدیم خودتونوراحت کنین این بازی ها چیه

حسن خداوردی در تاریخ 24 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

امیدوارم به فکر کار و تسهیلات باشید

ناشناس در تاریخ 24 اسفند 1398 گفته : پاسخ دهید

باسلام بنده زمین کشاورزی دارم که از پدرم است ولی متأسفانه آب زراعی را با بی عدالتی پدبزرگ مرحومم به نام عموم زده بود قسط رو از پدرم میگرفت و پدرم اعتماد میکرد فکر میکرد بنام ایشان واریز میکندبه هرحال، اینجانب فرزند یک بازنشسته آموزش و پرورش هستم برای کار آموزش و پرورش حتی سال90 مصاحبه هم قبول شدم که جای پدرم برم سر کار آموزش و پرورش در آخرین لحظه گفتن باید متهل باشید و نور چشمای خودشون رو گذاشتن سر کار که مدرک دارم، برای کشاورزی هم چندسال شراکتی کشت کردم که بخاطر اجاره آب آخرش ضرر کردم تخصص هم در کشاورزی هم دامپروری و مرغداری(سنتی و صنعتب) و تخصص تجربی در تعمیرات cng و تعویض روغنی و جلوبندی سازی دارم در مرکز آمار برنامه و بودجه هم چندسال در قسمت آمار نیروی کار و برسی مشاغل(نرخ بیکاری) کار شرکتی زیر نظر آقای بیدوختی سمنان انجام دادم با تمام زحمتهایی که در سوز و سرمای زمستان انجام دادم گفتن نیرو زیاده آشناهاشون رو سر کار بردن من ادعا میکنم این آمار رو یک نفره میتونم کل حومه شاهرود رو انجام بدم ولی ای… امیدوارم ریاست جمهور محترم و ریاست اداره کار رسیدگی کنند چون دارم با مسافرکشی هم خودم رو اداره میکنم و هم پدر و مادر پیرم که هزینه داروی آنها ماهی حداقل یک ملیون است که آخر برج همیشه کم میارم به هر کار حلال وار دست گذاشتم تا الآن زندگی سختی داشتم لطفأ به درد من رسیدگی کنید و کار یا تسهیلات مهیا کنید ممنونم از همه ی بزرگ مردان ما باتشکر

محمدعلی علی میرزایی در تاریخ 1 دی 1398 گفته : پاسخ دهید

با سلام و خسته نباشید لیسانس مدیریت صنعتی دارم از سال ۸۶،هر چه برای کار تلاش کردم متاسفانه موفق نشدم ،در آخر دروه آموزشی تعمیرات تلفن همراه را رفتم و به اتمام رساندم و مدرک آن را هم اخذ نمودم حال میخواهم برای معیشت خود مغازهای را باز کنم و شدیدا نیازمند وام هستم ،لطفا مرا راهنمایی کنید

ناهید خزایی در تاریخ 25 شهریور 1398 گفته : پاسخ دهید

هدف از ایجاد شغل این است که هم خودم مشغول به کار بشوم هم اینکه تعدادی از بانوان محل سکونتم هم مشغول به کار شوند

رادین در تاریخ 11 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

چرابه خانومای متاهل وام نمیدن؟خب اگه مجبورنبودیم که اقدام نمیکردیم.

مختار در تاریخ 4 مرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام من یک سال هست بیکار هستم خیلی دنبال کار بودم به خاطر معافیت پزشکی بهم هیچ کاری ندادن حالا میخواهم یه هایپر مارکت بزرگ بزنم خواستم کمکم کنید

احلام باجی در تاریخ 19 تیر 1398 گفته : پاسخ دهید

سلام درخواست وام اشتغال بکارم مدرک فنی و حرفه ای ارایش و پیرایش دارم

سعید در تاریخ 29 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

۱۵ تومن وام می خوان بدن ، سند خونه و ماشین، سند خونه هفت جد و آبادت رو می خوان.

ادم بیکار و متخصص در تاریخ 2 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

تا این وام و بگیریم از گشنگی مردیم باعث تاسفه یه ادم متخصص که هزار تا کار از دستش بر میاد و میتونه چند نفرم نون بده با هزار تا شرایط باید وام دریافت کنی

ممد در تاریخ 2 خرداد 1398 گفته : پاسخ دهید

تا وام و بگیریم از گشنگی مردیم

طاهریان در تاریخ 12 دی 1397 گفته : پاسخ دهید

خوشبحاله رستم که فقط 7 خانو رد کرد

علیرضا حمزه در تاریخ 10 آذر 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام میبخشید من ۶سال زندانی داشتم ۳سال تعلیق گرفتم ۳سالشم قابل خرید اقساتی بدم.خاستم ببینم ب منم وام میدن یه کسب وکاری راه بندازم

اصغر در تاریخ 5 اردیبهشت 1397 گفته : پاسخ دهید

سلام من از کجا ثبت نام کنم برای وام اشتغالزایی

باران در تاریخ 28 دی 1396 گفته : پاسخ دهید

چقدر خنده دار هر پنج ملیون یک ضامن. خب اون کارافرینی که بخواد صد ملیون وام بگیره این همه ضامن از کجا بیاره

سمیه در تاریخ 20 آذر 1396 گفته : پاسخ دهید

سلام من جهت ثبت نام از طریق اینترنت اقدام کردم ولی گزینه ثبت نام یا فرم مشخصات وجودندارد

حامد در تاریخ 19 آبان 1394 گفته : پاسخ دهید

من اززمان وموقه ثبت نام وام اشتغال خبرندام میشه راهنمایم کنیدباتشکر

سارا در تاریخ 2 مهر 1394 گفته : پاسخ دهید

با سلام. من از زمان و نحوه ثبت نام برای وام اشتغال زایی اطلاع دقیقی ندارم.لطفأ راهنماییم کنید

امیر حسین در تاریخ 19 خرداد 1394 گفته : پاسخ دهید

سلام.۲پروزه ثبت شده دارم که یکی از انها راه اندازی شده بازار یابی شده مکانی به مساحت ۴۰۰۰متر مربع تهیه کردم (سوله)نیاز به حداقل ۲۰۰میلیون تومان وام دارم پروزه هم انحصار خودم میباشد .لطفا راهنمایی کنید/تشکر

mohammad در تاریخ 19 خرداد 1394 گفته : پاسخ دهید

با سلام

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر به صندوق مهر امام رضا (ع) محل سکونت خود مراجعه فرمایید.

عاطفه در تاریخ 30 مهر 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام لطف میکنید آدرس دفاتر صندوق مهر رضا را بدید محل سکونت من تهرانپارس هست نزدیکترین دفتر کجست ممنون.

asghar در تاریخ 17 اردیبهشت 1393 گفته : پاسخ دهید

باسلام وخسته نباشی . لطفا جهت ثبت نام اینترنتی مشکلی نیست ایا میشود اقدام کرد

ali در تاریخ 17 اردیبهشت 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام، از دفاتر صندوق مهر امام رضا (ع) محل سکونت خود سوال فرمایید.

حامد در تاریخ 18 دی 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام
یه لطفی به بنده کنین.
من تمامی موارد بالا رو شامل میشم به طور کامل … ضامن هم دارم ..
مشکل اینجاس نه لینک ثبت نامی پیدا میکنم نه شماره تلفنی برای تماس و پیگیری .
توی سایت مهر امام رضا هم لینکی نیست.
ممنون میشم راهنمایی کنین .

ali در تاریخ 18 دی 1392 گفته : پاسخ دهید

سلام
دوست عزیز این مطلب مربوط به الان نمیشه.

الهام در تاریخ 16 اردیبهشت 1392 گفته : پاسخ دهید

با سلام با عرض شرمندگی اگه کسی ,کسایی رو داشت که براش ضامن میشدن که دیگه نیازی به وام نبود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

css.php