دیدگاهتان را بنویسید

نغمه دولت شاهي در تاریخ 10 آذر 1392 گفته : پاسخ دهید

مرسی من عاشق شعرای سهراب سپهری هستم؛عکس سهراب سپهری در دوران جوانی جالب بود..

شعر زیبای سهراب سپهری..

((وچـــــــــــــه تنـــــها..!

سهراب سپهری
وچه تنها…
ای درخوراوج!آوازتودرکوه سحر،وگیاهی به نماز..
من هستم،وسفالینه ی تاریکی،وتراویدن رازازلی..
سربرسرسنگ،وهوایی که خنک وچناری که بفکر
وروانی که پرازریزش دوست… .
وچه تنها!!!
خوابم چه سبک،ابرنیایش چه بلندوچه زیبابوته ی زیست،
تنهامن،وسرانگشتم درچشمه ی یادکبوترلب آب…
هم خنده ی موج،هم تن زنبوری برسبزه ی مرگ وشکوهی درپنجه باد.
من ازتوپرم،ای روزنه ی باغ هم آهنگی کاج ومن وترس!
هنگام من است،ای دربه فراز،ای جاده نیلوفر
خاااااموش پیام!!!…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زندگینامه سهراب سپهری:
سهراب سپهری فرزند اسد الله سپهری در سال ۱۳۰۷ در روز ۱۵ مهر ماه به دنیا آمد. کودکی خود را در کاشان در باغی بزرگ به سر آورد. این باغ که یکی از باغ‌های زیبای کاشان بود به اجداد وی تعلق داشت‌. در خاندان سپهری بزرگ مردانی ظهور کرده بودند که نامشان در تاریخ ادب و هنر ایران ثبت شده است‌. در میان اجداد پدری سپهری نام مورخ الدوله نویسنده ناسخ التواریخ بیش از همه معروف است…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

css.php