کد خبر : 1989 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۹:۲۱

سخنرانی های ماه مبارک رمضان

1. شهاب مرادی ردیف توضیحات اجرا حجم (KB) زمان 1 شب شهادت حضرت علی – قسمت اول 1.777 0:10:05 2 شب شهادت حضرت علی – قسمت دوم 1.768 0:10:02 3 شب شهادت حضرت علی – قسمت سوم 1.736 0:09:51 4 شب شهادت حضرت علی – قسمت چهارم 1.783 0:10:07 5 …

سخنرانی های ماه مبارک رمضان


1. شهاب مرادی
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 شب شهادت حضرت علی – قسمت اول سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1.777 0:10:05
2 شب شهادت حضرت علی – قسمت دوم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1.768 0:10:02
3 شب شهادت حضرت علی – قسمت سوم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1.736 0:09:51
4 شب شهادت حضرت علی – قسمت چهارم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1.783 0:10:07
5 شب شهادت حضرت علی – قسمت پنجم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1.676 0:09:31
2. مجتبی تهرانی
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 اخلاق – جلسه اول سخنرانی های ماه مبارک رمضان 4.238 0:34:26
2 اخلاق – جلسه دوم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 4.239 0:34:27
3 اخلاق – جلسه سوم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 4.363 0:35:28
4 اخلاق – جلسه چهارم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 3.555 0:28:53
5 اخلاق – جلسه پنجم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 4.485 0:36:28
6 اخلاق – جلسه ششم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 4.209 0:34:12
7 اخلاق – جلسه هفتم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 4.023 0:32:41
8 اخلاق – جلسه هشتم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 4032 0:32:46
9 اخلاق – جلسه نهم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 4.278 0:34:45
10 اخلاق – جلسه دهم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 4.333 0:35:13
11 اخلاق – جلسه یازدهم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 4.145 0:33:41
3. انجوی نژاد
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 پاکی – جلسه اول سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1.764 0:10:00
2 پاکی – جلسه دوم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1.892 0:08:03
3 پاکی – جلسه سوم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1587 0:06:45
4 پاکی – جلسه چهارم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1.911 0:08:08
5 پاکی – جلسه پنجم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1.693 0:07:12
6 پاکی – جلسه ششم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1.564 0:06:39
7 پاکی – جلسه هفتم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1.412 0:06:39
8 پاکی – جلسه هشتم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 2.354 0:10:01
9 پاکی – جلسه نهم سخنرانی های ماه مبارک رمضان 2.343 0:09:59
10 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت اول) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 2,379 0:13:31
11 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 2,722 0:15:28
12 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 2,803 0:15:55
13 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 2,303 0:13:04
14 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 2,757 0:18:48
15 آسمانی شدن (شب 21 ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 2,029 0:11:31
16 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت اول) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,527 0:08:40
17 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت دوم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 3,720 0:21:08
18 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت سوم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 2,880 0:16:21
19 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت چهارم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 2,453 0:13:56
20 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت پنجم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 2,267 0:12:52
21 آسمانی شدن (شب 23 ماه مبارک رمضان_قسمت ششم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 3,097 0:17:36
22 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت اول) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,698 0:09:37
23 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت دوم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,764 0:10:00
24 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت سوم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,766 0:10:01
25 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت چهارم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,771 0:10:03
26 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت پنجم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,763 0:10:00
27 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت ششم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,760 0:09:59
28 پشیمانی از گناه (جلسه اول _ قسمت هفتم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,709 0:09:41
29 پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت اول) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,765 0:10:00
30 پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت دوم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,766 0:10:01
31 پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت سوم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,757 0:09:58
32 پشیمانی از گناه (جلسه دوم _ قسمت چهارم) سخنرانی های ماه مبارک رمضان 1,908 0:08:07
به این پست امتیاز دهید
دسته بندی : مدیا بازدید 557 بار
دیدگاهتان را بنویسید

محمدحسن در تاریخ 30 خرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

سلام
خب یه لینک دانلود بدید حداقل بتونیم دانلود کنیم

ما که نمی تونیم حتما بیایم تو سایت و گوش بدیم که ….

محسن در تاریخ 22 مرداد 1389 گفته : پاسخ دهید

دست شما درد نکنه
قابلیت دانلود داشته باشند عالی می شود

css.php