کد خبر : 1997 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۹:۳۶

زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام)

زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1. پیامبر اکرم (ص) 2. امام علی (ع) 3. حضرت زهرا (س) 4. امام حسن مجتبی (ع) 5. امام حسین (ع) 6. امام سجاد (ع) 7. امام محمد باقر (ع) 8. امام جعفر صادق (ع) 9. امام موسی کاظم (ع) 10. امام …

 زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام)

زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام)
1. پیامبر اکرم (ص) 2. امام علی (ع) 3. حضرت زهرا (س) 4. امام حسن مجتبی (ع)
5. امام حسین (ع) 6. امام سجاد (ع) 7. امام محمد باقر (ع) 8. امام جعفر صادق (ع)
9. امام موسی کاظم (ع) 10. امام رضا (ع) 11. امام جواد (ع) 12. امام هادی (ع)
13. امام حسن عسگری (ع) 14. حضرت بقیه الله الاعظم (عج) 15. خاندان معصومین (علیهم السلام) 16. متفرقه
1. پیامبر اکرم (ص)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت حضرت رسول اکرم (ص) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 415 0:06:38
2. امام علی (ع)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت مطلقه امیرالمؤمنین —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 4,153 0:44:19
2 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 577 0:06:05
3 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) سماواتی زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 698 0:07:23
4 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) طاهری زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,469 0:15:37
5 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) علی یوسف زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 329 0:05:14
6 زیارت امین الله (امیرالمؤمنین) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,845 0:07:51
7 زیارت روز یکشنبه به نام امام علی (ع) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 529 0:02:15
3. حضرت زهرا (س)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت حضرت زهرا (س) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 722 0:11:38
2 زیارت حضرت زهرا (س) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 460 0:07:22
4. امام حسن مجتبی (ع)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع) 1 — زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 156 0:02:25
2 زیارت روز دوشنبه به نام امام حسن مجتبی (ع) 2 — زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 837 0:03:32
3 صلوات امام حسن و امام حسین —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,620 0:06:53
5. امام حسین (ع)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت عاشورا باسم کربلایی زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 2,613 0:11:07
2 زیارت عاشورا آهنگران زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 5,882 0:33:10
3 زیارت عاشورا ارضی زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 6,100 0:34:24
4 زیارت عاشورا حبیبی زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 6,100 0:34:24
5 زیارت عاشورا حدادیان زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 7,302 0:41:14
6 زیارت عاشورا کریمی زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 8,158 0:46:07
7 زیارت عاشورا خلج زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 8,662 0:48:59
8 زیارت عاشورا منصوری زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 4,008 0:22:30
9 زیارت عاشورا سازور زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 5,730 0:32:18
10 زیارت عاشورا طاهری زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 6,624 0:37:23
11 زیارت عاشورا سماواتی زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 5,977 0:20:13
12 زیارت عاشورا فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 2,537 0:16:42
13 زیارت عاشورا —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 956 0:15:26
14 زیارت عاشورا شیخ باقر مقدسی زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 649 0:10:27
15 زیارت ناحیه مقدسه میرداماد زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 6,820 0:38:30
16 زیارت وارث (زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 369 0:05:53
17 زیارت امام حسین (ع) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 485 0:07:46
6. امام سجاد (ع)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 198 0:03:06
7. امام محمد باقر (ع)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت امام محمد باقر (ع) (جدید) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,012 0:08:12
2 صلوات امام محمد باقر (ع) (جدید) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 408 0:01:43
3 توسل به امام محمد باقر (ع) (جدید) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 252 0:01:03
4 زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 198 0:03:06
8. امام جعفر صادق (ع)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت روز سه شنبه به نام امام سجاد و امام محمد باقر
و امام جعفر صادق علیهم السلام
—- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 198 0:03:06
2 زیارت امام جعفر صادق (ع) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 524 0:08:24
3 صلوات امام جعفر صادق فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 296 0:01:15
9. امام موسی کاظم (ع)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت امام موسی کاظم (ع) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 705 0:11:22
2 زیارت امام موسی کاظم (ع) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 2,951 0:12:34
3 صلوات امام موسی کاظم فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,179 0:05:01
10. امام رضا (ع)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت امام رضا (ع) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 5,553 0:23:41
2 صلوات امام رضا (ع) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 426 0:01:47
3 قسمتی از دعای توسل —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 267 0:01:07
4 وداع با امام رضا —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 140 0:01:09
5 در هنگام وارد شدن به حرم —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 17,744 0:18:55
11. امام جواد (ع)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت امام جواد (ع) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,042 0:03:32
2 زیارت امام جواد (ع) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 2,022 0:06:52
3 زیارت امام جواد (ع) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 762 0:02:37
4 زیارت امام جواد(ع) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,205 0:05:08
5 صلوات امام جواد (ع) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 400 0:01:41
6 توسل به امام جواد —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 267 0:01:07
12. امام هادی (ع)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت امام هادی (ع) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,205 0:05:08
2 صلوات امام هادی —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 880 0:02:29
3 توسل به امام هادی محسن حسن زاده زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 407 0:01:08
13. امام حسن عسگری (ع)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت امام حسن عسگری (ع) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,914 0:08:09
2 زیارت امام حسن عسگری (ع) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,215 0:19:39
14. حضرت بقیه الله الاعظم (عج)
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 265 0:04:12
2 زیارت روز جمعه به نام امام زمان (عج) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 923 0:03:56
3 زیارت آل یس (امام زمان عج) سازور زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 7,982 0:45:07
4 زیارت آل یس (امام زمان عج) سماواتی زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 4,159 0:14:01
5 زیارت آل یس (امام زمان عج) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,903 0:16:49
6 زیارت آل یس (امام زمان عج) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 931 0:15:01
7 استغاثه به امام زمان (جدید) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 2,095 0:05:56
8 صلوات امام زمان فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,001 0:04:15
9 زیارت مادر امام زمان فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,873 0:07:59
15. خاندان معصومین علیهم السلام
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت حضرت عباس (ع) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 899 0:14:31
2 زیارت حضرت رقیه (س) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 236 0:03:44
3 زیارت حضرت معصومه (س) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 593 0:09:33
4 زیارت حضرت معصومه (س) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 458 0:07:20
5 زیارت حضرت معصومه (س) عباس
حیدر زاده
 زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,257 0:10:13
6 زیارت حضرت معصومه (س) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 508 0:05:21
7 ترجمه زیارت حضرت معصومه (س) —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 946 0:07:40
16. متفرقه
ردیف عنوان مداح اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام)، علی یوسف —- زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 258 0:04:04
2 زیارت ائمه بقیع (علیهم السلام) علی یوسف زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 2,340 0:09:58
3 زیارت ائمه سُر َّ مَن رَائ (سامرا) (علیهم السلام) فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 1,566 0:06:40
4 زیارت جامعه کبیره فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 9,979 0:42:34
5 زیارت جامعه کبیره سماواتی زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 9,385 0:31:51
6 اذن دخول حرم های شریفه فرهمند زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) 617 0:05:13
برای دانلود زیارات فوق، روی آیکون زیارات ائمه اطهار و خاندان معصومین (علیهم السلام) کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.
3/5 - (1 امتیاز)
دسته بندی : مدیا بازدید 3,224 بار
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،
دیدگاهتان را بنویسید

css.php