دیدگاهتان را بنویسید
فائزه در تاریخ 26 آذر 1392 گفته : پاسخ دهید

ووووووووووووووووووووووووووووووووویی فک کردم از ماااااااااااااانیتورم میخوادبپره بیرون سگه خخخخخخخخخخخخخخخخ ترسیدم بسم الله جل الخاااااااااااااالق.

فائزه در تاریخ 26 آذر 1392 گفته : پاسخ دهید

وووووووووووووووووووووویی فکر کردم میخواد از مااانیتور بپره بیرون ترسیدم خخخخخخخخخخخخخخخ

نغمه دولت شاهي در تاریخ 12 آذر 1392 گفته : پاسخ دهید

یچیز بچه اول که دیدیم خیلی ترسیدم رفتم پشت صندلی

نغمه دولت شاهي در تاریخ 12 آذر 1392 گفته : پاسخ دهید

ایول بابا ایول 10متون گرم چقد جاااااااااااااااااالب ودیدنی بود مرسی

css.php