دیدگاهتان را بنویسید

مجتبی نعمتی در تاریخ 23 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

ازنظرمن اینها هم مثل اعراب کارهای سخت رابه زنانشان واگذارمیکنندوخودشان اسانترین قسمت کاررابعهده میگیرندباصطلاح کلفتی نان ونازکی کارراترجیح میدهنددرصورتیکه ازدیدماایرانیها اصل بی غیرتی رامیرساندکه مرددستش توجیب باشه وزن باربردوش بکشه کلابنازم اینهمه مردانگی وغیرت راخداوکیلی اسوه مردان جهان مردایرانیه که این حرکات داخل عکس راننگ میداندمن بخودم بعنوان یک مردایرانی افتخار میکنم زنده بادسرزمین ومردمان باغیرت خودم ایران عزیز

مریم در تاریخ 22 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

چه عجب این دفعه آغایونو مسخره کردین چون همیشه خانم ها را مسخره می کردین مثل تصاویر سه زن لخت در کنار دریاو غیره. واقعا برگزیده هستد و قابل ستایش

سارا در تاریخ 22 مرداد 1393 گفته : پاسخ دهید

بدک نبود…

css.php