کد خبر : 84994 تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۸

اس ام اس فلسفی و آموزنده فروردین 93

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام • • • توانگر کسی است که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد. زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی …

اس ام اس فلسفی و آموزنده فروردین 93

مهم نیست کجا متولّد شدم

و چگونه و کجا زندگی کرده ام.

مهم این است که در آنجا که بوده ام

چگونه رفتاری داشته امتوانگر کسی است

که به آنچه خداوند توانا نصیبش کرده خرسند باشد.

زیرا شوریده بخت تر و پراکنده خاطرتر از آزمند کسی نیست.

بزرگمهرهرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم

که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم.

گالیلهپرحرف را که دشمن راستی

و خصم روان پاک است هرگز نپذیر.

بزرگمهربراستی؛ ای کاش جنون شان را

حقیقت نام بود یا وفاداری یا عدالت.

اما دریغ که فضیلت شان

در خدمت دراز زیستن است و آسودگی نکبت بار.

فردریش نیچهفرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند

با تلنگری فرو می ریزند.

اُرد بزرگانسانها در هیچ یک از ویژگی هایشان

به اندازه نیکی کردن به همنوعان خود خدای گونه نیستند.

سیسرو


اس ام اس فلسفی و آموزنده فروردین 93شما نمی توانید به یک نفر

چیزی را که خودش از قبل نمی داند یاد بدهید.

فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاه کنید.

گالیلهدر میان دو دشمنی میفکن

که ایشان چون صلح کنند

تو در میانه شرمسار باشی

سعدیاگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد

در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار

اُرد بزرگخوشبختی میان خانه ی شماست

بیهوده آن را در میان باغ دیگران می جویید

مارک اورلخویشتن و مردم را هنگامی می شناسی

که تنها شوی.

اُرد بزرگغذایی را بخور که می پسندی

لباسی را پبوش که مردم می پسندند.

ادیباناگر سخن چون نقره است

خاموشی چون زر پربهاست.

لقمانداروهای تلخ را با روپوش شیرین می پوشانیم

چرا حقیقت و اخلاق را

نیز با لباسهای زیبا نپوشانیم؟

شامفورت


آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست

بلکه دشواری رسیدن به سهولت است


اس ام اس فلسفی و آموزنده فروردین 93وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید

افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند

نه رفتار و عملکرد شمااراده آهنین زمین خوردن هفت باره

و برخواستن برای بار هشتم است

دهخداسخت کوشی هرگز کسی را نکشته است

نگرانی از آن است که انسان را از بین می بردلبخند حتی زمانی که

بر لب مرده مینشیند بازهم زیباستپیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن

ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفرکار بزرگ وجود ندارد

به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیمکارتان را آغاز کنید

توانایی انجامش بدنبال می آیدوقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد

بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته ایداس ام اس فلسفی و آموزنده فروردین 93کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد

شایسته است که هر دو پایش بشکندهرکه با بدان نشیند

اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد

به طریقت ایشان متهم گردداینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است

بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشیموقتی انسان آنقدر ثروتمند شد

که بتواند هر چه دلش می خواهد بخرد

می بیند معده اش بیمار است

و همه چیز را هضم نمی کند.برتری همیشه منفور بوده است

و هنگامیکه برتر از همه ای بیشتر منفوری

گراسیانتکبر زائیده قدرت مادی است

و تواضع زاییده ضعف معنوی.

فردریش نیچهجهت الهی شما، دریایی است پهناور و بی ساحل

ذات الهی شما از ازل پاکیزه بوده است

و تا ابد نیز خالص و پاک خواهد ماند.

جبران خلیل جبران

به این پست امتیاز دهید
دسته بندی : اس ام اس ، فلسفی بازدید 365 بار
دیدگاهتان را بنویسید
css.php