کد خبر : 480 تاریخ انتشار : یکشنبه 27 تیر 1389 - 5:32

اس ام اس عاشقانه تک بیتی های ناب | اس ام اس عاشقانه

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه تک بیتی های ناب اس ام اس تک بیتی های عاشقانه ناب فاصله ی مرگ تا زندگی تنها بوسه ی توست * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * …

ادامه مطلب اس ام اس عاشقانه تک بیتی های ناب

اس ام اس تک بیتی های عاشقانه ناب

اس ام اس عاشقانه تک بیتی های ناب | اس ام اس عاشقانه

فاصله ی مرگ تا زندگی تنها بوسه ی توست

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

ای اشک دوباره در دلم درد شدی تا دیده ی من رسیدی و سرد شدی
از کودکی ام هر آنزمان خواستمت گفتند دگر گریه نکن مرد شدی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

سیاهی چشمانت رادوست دارم
چون رنگ روزگار من است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
با خیال تو به سر بردن اگر هست گناه
با خبر باش که من غرق گناهم همه عمر.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
اگر غم هم مرا تنها گذارد
دگر تنهای تنها میشوم من.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
دل پیش تو و دیده به سوی دگرانم
تا خلق ندانند به سویت نگرانم .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
من نه آنم که دو صد مصرع رنگین گویم
من چو فرهاد یکی گویم و شیرین گویم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
از دشمنان شکایت برند به دوستان
چون دوست دشمنست شکایت کجا بریم ؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
زهرجا بگذرد تابوت من قوقا بباخیزد
چه سنگین میرود این مرده از بس ارزوهاداشت.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
دیوانه را توان به محبت نمود رام
مارا محبت است که دیوانه میکند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
چو بید بر سر ایمان خویش می لرزم
که دل بدست کمان ابرویست کافر کیش.

سیه شد روزگارم ، تا نگاه آشنا دیدم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

این نفس بد اندیش به فرمان شدنی نیست
این کافر بد کیش مسلمان شدنی نیست…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
مبادا ای طبیب بهر علاج درد من کوشی
که من درسایه ی این ناخوشی حال خوشی دارم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
ناله را هرچند می خواهم که پنهانی کشم
سینه می گوید که من تنگ آمدم، فریاد کن.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
گرید و سوزد و افروزد و نابود شود
هر که چون شمع بخندد به شب تار کسی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

بی گمان دست در اغوش نگارش ببرند
هر که یک بوسه ستاند ز لب یار کسی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
اشک را قاصد کویش کنم ،ای ناله بمان
زانکه صد بار تو رفتی ، اثری نیست ترا.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
سنگدل ! با من مدارا کن ، فراموشم مکن
بر مزارم این غبار از سنگ هم سنگین تر است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
آن که دائم هوس سوختن ما میکرد
کاش می آمد و از دور تماشا میکرد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
دیوانه باش تا غمت عاقلان خورند
عاقل مباش که غم دیوانگان خوری.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد
ای خوشا شمعی که روشن میکند ویرانه ای را.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
دیاری که در آن نیست کسی یار کسی
یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
من به مرگم راضیم اما نمی آید اجل ،
بخت بد بین از اجل هم ناز می باید کشید . . .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد
آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
مردی نبود ، فتاده را پای زدن
گردست فتاده ای گرفتی ، مردی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
من از روییدن خار سر دیوار دانستم
که ناکس کس نمی گردد بدین بالا نشینی ها.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
ما زنده برآنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
نترسم که با دیگران خو کنی
تو با من چه کردی که با او کنی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
مرغ دلگیرم و کنج قفسی میخواهم
که غریبانه سر خویش کنم در پر خیش.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
در دام مانده باشد صیاد رفته باشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
تو آن ابری که بر ما سایه داری و نمی باری
نمی دانم چرا دست از سر ما بر نمی داری.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
جدایی را نمی خواستم خدا کرد
کدام ناکــ ــس به حق ما دعا کرد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
دل به دلدار سپردن کار هر دلدار نیست
من به تو جان میسپارم دل که قابلدار نیست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
گر مذهب مردمان عاقل داری
یک دوست بسنده کن که یک دل داری.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
یادها رفتند و ما هم میرویم از یادها
کی بماند برگ کاهی در میان بادها.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
خوشبختی را دیروز به حراج گذاشتند
حیف من زاده ی امروزم
خدایا جهنمت فرداست
پس چرا امروز می سوزم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
تویی بهانه آن ابرها که می گریند
بیا که صاف شود این هوای بارانی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
هر کس بد ما به خلق گوید ما دیده به بد نمی خراشیم
ما نیکی او به خلق گوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

آتشی در دل من شعله بر افروخته بود
دیده گر آب نمی ریخت دلم سوخته بود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه
مُـردم از بس شـهر را گـشتم یکی عـاقل نبود

راستی تو این همه دیوانه می‌خواهی چه کار؟

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

گر چه میدانم نمی آیی ولی هر دم ز شوق

سوی در می آیم و هـر سـو نگاهی میکنم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

ای کاشکی به عالم تا چشم کار میکرد

دل بود و آدم آن را قربان یار میکرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

هــر آنـچـه در زمــانه درد دل بود
یکی کردند و عشقش نام کردند

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

دل خون شد و کس محرم این راز نیافت

در روی زمـیـن هــم نـفـسـی بــاز نیافت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

شاهین آسمان وفایم ولی چه سود
دانم که بر بام تو بی جا نشسته ام

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

شیوه مردان نباشد عشق پنهان باختن
کمتر از پروانه نتوان بود در جان باختن

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اس ام اس عاشقانه شعر عاشقانه شعر اس ام اسی اس ام اس شعر عاشقانه تک بیتی عاشقانه بیت عاشقانهfarspatogh.com دو بیتی عاشقانه

من چرخش تصویرم سر گیجه نمی گیرم

بگــذار که تـقـدیـرم هـمـواره بــچـرخــاند

دسته بندی : اس ام اس بازدید 909 بار
دیدگاهتان را بنویسید
css.php