کد خبر : 1958 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۸:۱۵

اس ام اس جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

A heart that loves is always young . قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است Greek Proverb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The hardest thing to do is watch the …

اس ام اس جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی با معنی فارسی

A heart that loves is always young
.

قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است

Greek Proverb

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The hardest thing to do is watch the one you love, love someone else.

سخت ترین چیز این است که ببینی کسی را که دوست داری عاشق فرد دیگری است

Anonymous

We were given: Two hands to hold. To legs to walk. Two eyes to see. Two ears to listen. But why only one heart? Because the other was given to someone else. For us to find.

به ما دو دست داده شده است برای نگهداشتن. دو پا برای راه رفتن. دو گوش برای شنیدن. اما چرا تنها یک قلب؟ چون قلب دیگر به فرد دیگری داده شده است که ما باید پیدا کنیم

Unknown

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

If you love me, let me know. If not, please gently let me go.

اگر دوستم داری بهم بگو و گرنه بزار برم

Anonymous

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Give her two red roses, each with a note. The first note says For the woman I love and the second, For my best friend.

به او دو گل رز بده رو هر گل هم نوشته ای بزار. رو اولین نوشته بنویس به زنی که عاشقشم و روی دومی بنویس به بهترین دوستم

Anonymous

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pleasure of love lasts but a moment, Pain of love lasts a lifetime.

لذت عشق لحظه ای طول می کشد اما غم و رنج آن یک عمر

Bette Davis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I get the best feeling in the world when you say hi or even smile at me because I know, even if its just for a second, that I’ve crossed your mind.

بهترین احساس زمانی به من دست می دهد که به من سلام می کنی یا لبخندی میزنی حتی اگر برای ثانیه ایی، چرا که می فهمم یرای لحظه ای به ذهنت خطور کرده ام

UNKNOWN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

They say loving you gives pains and full of sacrifices But I’ll rather take pains and lots of sacrifices than not to be love by you.

مردم بهم می گن دوست داشتنت درد و رنج ِ فقط و کلی از خود گذشتگی

میخاد، من ترجیح میدم درد بکشم و از خود گذشتگی کنم اما نبینم تو دوستم نداری

Aaron

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Falling in love is awfully simple, but falling out of love is simply awful.

عاشق شدن تا حدودی آسان است اما ترک عشق وحشتناک است

Anonymous

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Absence makes the heart grow fonder

دوری باعث می شود قلب اشتیاق بیشتری پیدا کند

william shakespeare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Love is like a war:Easy to begin Hard to end!

عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود

ancient Proverbs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too.

من نمی دانم چرا می گویند قلب انسان می شکند. گویی تمام وجودم شکسته است

Chloe Woodward

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Love is blind — marriage is the eye-opener.

عشق چشم را می بندد اما ازدواج چشم را باز می کند

Pauline Thomason

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anyone can be passionate, but it takes real lovers to be silly.

همه می توانند پر احساس باشند اما فقط عاشقان واقعی حماقت می کندد

Rose Franken

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The spaces between your fingers were created so that another’s could fill them in.

فاصله بین انگشتان برای این ایجاد شده است که انگشتان فرد دیگری آن فاصله را پر کند

به این پست امتیاز دهید
دسته بندی : اس ام اس بازدید 912 بار
دیدگاهتان را بنویسید

css.php