کد خبر : 1978 تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۸:۴۷

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان ردیف عنوان اجرا حجم (KB) زمان 1 دعای روز اول (2) 589 0:01:40 2 دعای روز اول 114 0:01:14 3 دعای روز دوم (2) 361 0:01:01 4 دعای روز دوم 116 0:00:57 5 دعای روز سوم (2) 439 0:01:14 6 …

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان

ادعیه روزانه ماه مبارک رمضانادعیه روزانه

ماه مبارک رمضان

ردیف عنوان اجرا حجم
(KB)
زمان
1 دعای روز اول (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 589 0:01:40
2 دعای روز اول ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 114 0:01:14
3 دعای روز دوم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 361 0:01:01
4 دعای روز دوم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 116 0:00:57
5 دعای روز سوم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 439 0:01:14
6 دعای روز سوم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 98 0:00:47
7 دعای روز چهارم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 453 0:01:17
8 دعای روز چهارم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 193 0:01:36
9 دعای روز پنجم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 419 0:01:11
10 دعای روز پنجم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 109 0:00:53
11 دعای روز ششم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 487 0:01:22
12 دعای روز ششم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 91 0:00:44
13 دعای روز هفتم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 381 0:01:04
14 دعای روز هفتم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 107 0:00:52
15 دعای روز هشتم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 327 0:00:55
16 دعای روز هشتم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 93 0:00:45
17 دعای روز نهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 562 0:01:35
18 دعای روز نهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 134 0:01:06
19 دعای روز دهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 351 0:00:59
20 دعای روز دهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 102 0:00:49
21 دعای روز یازدهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 403 0:01:08
22 دعای روز یازدهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 147 0:01:13
23 دعای روز دوازدهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 497 0:01:24
24 دعای روز دوازدهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 119 0:00:58
25 دعای روز سیزدهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 414 0:01:10
26 دعای روز سیزدهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 118 0:00:58
27 دعای روز چهاردهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 409 0:01:09
28 دعای روز چهاردهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 118 0:00:58
29 دعای روز پانزدهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 321 0:00:54
30 دعای روز پانزدهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 154 0:01:16
31 دعای روز شانزدهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 384 0:01:05
32 دعای روز شانزدهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 108 0:00:53
33 دعای روز هفدهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 461 0:01:18
34 دعای روز هفدهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 130 0:01:04
35 دعای روز هجدهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 409 0:01:09
36 دعای روز هجدهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 117 0:00:57
37 دعای روز نوزدهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 373 0:01:03
38 دعای روز نوزدهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 112 0:00:55
39 دعای روز بیستم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 399 0:01:08
40 دعای روز بیستم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 109 0:00:53
41 دعای روز بیست و یکم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 406 0:01:09
42 دعای روز بیست و یکم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 110 0:00:53
43 دعای روز بیست و دوم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 475 0:01:20
44 دعای روز بیست و دوم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 147 0:01:13
45 دعای روز بیست و سوم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 373 0:01:03
46 دعای روز بیست و سوم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 123 0:01:00
47 دعای روز بیست و چهارم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 409 0:01:09
48 دعای روز بیست و چهارم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 113 0:00:55
49 دعای روز بیست و پنجم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 371 0:01:03
50 دعای روز بیست و پنجم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 96 0:00:46
51 دعای روز بیست و ششم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 427 0:01:12
52 دعای روز بیست و ششم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 87 0:00:42
53 دعای روز بیست و هفتم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 391 0:01:06
54 دعای روز بیست و هفتم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 113 0:00:55
55 دعای روز بیست و هشتم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 409 0:01:09
56 دعای روز بیست و هشتم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 102 0:00:50
57 دعای روز بیست و نهم (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 354 0:01:00
58 دعای روز بیست و نهم ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 103 0:00:50
59 دعای روز سی ام (2) ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 479 0:01:21
60 دعای روز سی ام ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 99 0:00:48

برای دانلود کردن دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان، روی آیکون ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان کلیک راست نموده
و گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

به این پست امتیاز دهید
دسته بندی : مدیا بازدید 550 بار
دیدگاهتان را بنویسید

css.php