کد خبر : 1994 تاریخ انتشار : یکشنبه 17 مرداد 1389 - 9:30

ادعیه (به تفکیک نام دعا)

ادعیه (به تفکیک نام دعا) دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه) ردیف توضیحات اجرا حجم (KB) زمان 1 نزار القطری 5,734 0:24:26 2 کافی 6,988 0:29:48 3 حاج مهدی منصوری 10,680 1:00:14 4 عباس صالحی 7,762 0:43:52 5 انصاریان – قسمت اول 4,065 0:22:49 6 انصاریان – قسمت دوم 6,951 …

ادعیه (به تفکیک نام دعا)

ادعیه (به تفکیک نام دعا)

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 نزار القطری ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,734 0:24:26
2 کافی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6,988 0:29:48
3 حاج مهدی منصوری ادعیه (به تفکیک نام دعا)
10,680 1:00:14
4 عباس صالحی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
7,762 0:43:52
5 انصاریان – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
4,065 0:22:49
6 انصاریان – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6,951 0:39:31
7 هاشمی نژاد – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
4,387 0:24:39
8 هاشمی نژاد – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,310 0:30:11
9 عبدالرضا هلالی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
2,832 0:15:49
10 حاج رضا نبوی – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,354 0:30:09
11 حاج رضا نبوی – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,445 0:30:57
12 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت اول) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
2,674 0:18:19
13 حاج منصور ارضی (رمضان86 قسمت دوم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
2,618 0:17:56
14 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت اول) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
2,910 0:19:57
15 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت دوم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3,004 0:20:35
16 حاج محمود کریمی (رمضان86 قسمت سوم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
2,717 0:18:37
17 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت اول) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3,243 0:22:14
18 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت دوم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3,981 0:27:18
19 حاج محمد رضا طاهری (رمضان86 قسمت سوم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,223 0:06:57
20 دعای کمیل ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,812 0:29:22
21 حاج مهدی سماواتی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,386 0:34:36
22 شیخ باقر مقدسی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,237 0:20:01

دعای توسل
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 باسم کربلایی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3,998 0:22:43
2 رستگار ادعیه (به تفکیک نام دعا)
10,575 1:00:09
3 عبدالرضا هلالی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,420 0:30:32
4 حاج مهدی منصوری ادعیه (به تفکیک نام دعا)
4,968 0:27:58
5 سید مهدی میرداماد ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,038 0:28:22
6 حاج مهدی سلحشور ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6,808 0:38:26
7 سازگار ادعیه (به تفکیک نام دعا)
4,909 0:27:35
8 حاج حسین سازور ادعیه (به تفکیک نام دعا)
7,960 0:44:59
9 حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,568 0:18:50
10 حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,564 0:18:58
11 حاج صادق آهنگران ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,370 0:22:12
12 سید ولید المزیدی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,128 0:18:15
13 فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3,696 0:15:46

دعای ندبه
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 باسم کربلایی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,128 0:29:08
2 انصاریان ادعیه (به تفکیک نام دعا)
8,959 0:50:56
3 کافی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,620 0:31:38
4 حاج سعید حدادیان ادعیه (به تفکیک نام دعا)
7,064 0:39:54
5 حاج مهدی منصوری – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
4,257 0:23:55
6 حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,377 0:30:34
7 ملا باسم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
7,856 0:44:24
8 حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,372 0:18:09
9 حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,568 0:17:59
10 شیخ باقر مقدسی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,291 0:20:54
11 فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
4,005 0:26:25

دعای عهد
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 موسوی قهار ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3,554 0:10:06
2 فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
542 0:08:42
3 دعای عهد(جدید) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
542 0:08:42
4 سید ولید المزیدی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
588 0:09:27

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 حاج محمد رضا طاهری ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6.391 0:18:10
2 حاج سعید حدادیان ادعیه (به تفکیک نام دعا)
7.480 0:21:16

دعای مجیر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 باسم کربلایی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3.265 0:18:33
2 حاج سعید حدادیان ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6.542 0:37:11
3 حاج مهدی منصوری ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6.260 0:21:11
4 حاج منصور ارضی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
2,564 0:41:37

دعای جوشن کبیر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 مرشد – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
8.281 0:46:48
2 مرشد – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
8.576 0:48:46
3 دعای جوشن کبیر (قسمت اول) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,240 0:20:05
4 دعای جوشن کبیر (قسمت دوم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,242 0:20:07
5 شیخ باقر مقدسی (قسمت اول) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,876 0:30:25
6 شیخ باقر مقدسی (قسمت دوم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,626 0:26:21

دعای سمات
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 موسوی قهار (لینک تصحیح شد) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3,100 0:17:36
2 کافی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
2.270 0:05:22
3 فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3,561 0:15:11
ادعیه ماه رجب
دعای معروف ماه رجب (یا من ارجوه لکل خیر …)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 محمد اصفهانی (همخوانی – جدید) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
735 0:03:06
زیارت رجبیه
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 زیارت رجبیه (جدید) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
287 0:02:56
ادعیه ماه شعبان
صلوات ماه شعبان
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 سید ولید المزیدی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
351 0:05:35
مناجات شعبانیه
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 حاج مهدی منصوری ادعیه (به تفکیک نام دعا)
10,194 0:57:59
2 سید ولید المزیدی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,247 0:20:11
3 مناجات شعبانیه ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,467 0:23:46

دعای افتتاح
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 حاج سعید حدادیان ادعیه (به تفکیک نام دعا)
4,974 0:28:16
2 حاج منصور ارضی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
10,793 1:01:23
3 حاج محمد رضا طاهری ادعیه (به تفکیک نام دعا)
8,674 0:49:19
4 حاج مهدی سماواتی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
7,634 0:25:53
5 دعای افتتاح ادعیه (به تفکیک نام دعا)
2,034 0:32:58
6 شیخ باقر مقدسی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
920 0:14:52

دعای سحر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 عباس صالحی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,376 0:30:34
2 عباس صالحی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,440 0:30:55
3 دعای سحر ادعیه (به تفکیک نام دعا)
561 0:09:00
4 استاد فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
2,706 0:11:32

دعای ابو حمزه ثمالی
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 رفیعی – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6,465 0:36:45
2 رفیعی – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6,215 0:35:21
3 حاج مهدی منصوری – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,183 0:29:11
4 حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,633 0:32:01
5 حاج منصور ارضی – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
7,167 0:40:28
6 حاج منصور ارضی – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
7,769 0:44:10
7 حاج منصور ارضی – قسمت سوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
8,435 0:47:58
8 حاج منصور ارضی – قسمت چهارم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
8,769 0:49:52
9 حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
10,602 0:36:10
10 حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
9,398 0:32:03
11 حاج مهدی سماواتی – قسمت سوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
9,942 0:33:55
12 حاج مهدی سماواتی – قسمت چهارم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
10,515 0:35:42
13 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت اول) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,242 0:20:07
14 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت دوم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,244 0:20:09
15 دعای ابو حمزه ثمالی (قسمت سوم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,971 0:31:59

دعای عرفه
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 حاج منصور ارضی – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
13,027 1:14:06
2 حاج منصور ارضی – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
10,926 1:02:08
3 حاج منصور ارضی – قسمت سوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
7,911 0:44:59
4 حاج منصور ارضی – قسمت چهارم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
10,106 0:57:28
5 موسوی قهار – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6,209 0:35:01
6 موسوی قهار – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6,651 0:37:49
7 انصاریان – قسمت اول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6,463 0:36:27
8 انصاریان – قسمت دوم ادعیه (به تفکیک نام دعا)
7,109 0:40:25
9 منصوری (قسمت اول) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,240 0:20:05
10 منصوری (قسمت دوم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,237 0:20:02
11 منصوری (قسمت سوم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,192 0:19:18
12 منصوری (قسمت چهارم) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
988 0:15:59

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 حاج مهدی سماواتی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,280 0:20:44
2 حاج مهدی سماواتی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,081 0:17:29
3 فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3,121 0:13:18

حدیث شریف کساء
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 حاج سعید حدادیان ادعیه (به تفکیک نام دعا)
8,018 0:45:19
2 کافی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
2,164 0:12:01
3 حاج مهدی سماواتی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
6,953 0:23:33
4 حدیث شریف کساء – 1 ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,800 0:29:12
5 حدیث شریف کساء – 2 ادعیه (به تفکیک نام دعا)
937 0:15:09

دعای صباح امام علی (علیه السلام)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
872 0:14:05
دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 دعای مشلول ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,263 0:20:27
2 فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3,534 0:20:05

دعای جوشن صغیر
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 شیخ باقر مقدسی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,242 0:20:06
2 فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
9,525 0:40:36

دعای فرج
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 باسم کربلایی ادعیه (به تفکیک نام دعا)
920 0:03:54
2 دعای فرج ادعیه (به تفکیک نام دعا)
228 0:03:36
3 فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
427 0:01:45

ادعیه دیگر:
ردیف توضیحات اجرا حجم
(KB)
زمان
1 اللهم هذا شهر رمضان ادعیه (به تفکیک نام دعا)
3,946 0:29:52
2 اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ادعیه (به تفکیک نام دعا)
293 0:02:11
3 یا علی و یا عظیم … ادعیه (به تفکیک نام دعا)
750 0:02:32
4 اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ادعیه (به تفکیک نام دعا)
794 0:02:41
5 مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – 1 ادعیه (به تفکیک نام دعا)
4,547 0:15:21
6 مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – 2 ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,171 0:17:38
7 دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
4,747 0:20:14
8 دعای نور- فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
377 0:01:36
9 دعای عید غدیر- فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,216 0:22:14
10 دعای روز مباهله- فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
4,479 0:19:06
11 دعای سریع الاجابه- فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
672 0:02:51
12 آیت الکرسی- فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
522 0:02:13
13 اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
247 0:01:02
14 اَللّهُمَّ عن صنمی قریش ادعیه (به تفکیک نام دعا)
5,969 0:10:11
15 اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
433 0:01:50
16 مناجات با خدا- فرهمند ادعیه (به تفکیک نام دعا)
771 0:03:17
17 دعای عظم البلاء – فرهمند(جدید) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
1,263 0:03:34
18 استغاثه به امام زمان – فرهمند (جدید) ادعیه (به تفکیک نام دعا)
2,095 0:05:56
19 ربَّنا لاتُزغ قُلوبَنا بَعدَ اِذ هَدَیتَنا – شجریان ادعیه (به تفکیک نام دعا)
251 0:03:58

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون ادعیه (به تفکیک نام دعا)
کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

دسته بندی : مدیا بازدید 221 بار
دیدگاهتان را بنویسید
css.php