کد خبر : 173683 تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 مهر 1394 - 16:37

آیا مرد میتواند در خواستگاری زن را بدون روسری ببیند؟

 میهن فال:یکی از مسائلی که خانواده ها و زوجین به آن بیشتر باید توجه کنند احکام زناشوئی است. حال آیادر خواستگاری مرد می تواند دختر را بدون رو سری ببیند؟ پاسخ: براى کسیکه مى خواهد با زنى (یا دخترى ) ازدواج کند جایز است به او نظر بیفکند البته با …

 میهن فال:یکی از مسائلی که خانواده ها و زوجین به آن بیشتر باید توجه کنند احکام زناشوئی است. حال آیادر خواستگاری مرد می تواند دختر را بدون رو سری ببیند؟

آیا مرد میتواند در خواستگاری زن را بدون روسری ببیند؟

پاسخ:

براى کسیکه مى خواهد با زنى (یا دخترى ) ازدواج کند جایز است به او نظر بیفکند البته با شرایطی از جمله :
۱٫ منظورش ‍ لذت بردن نباشد هر چند بداند که بمحض دیدن او خواه ناخواه تلذذ برایش حاصل مى شود،
۲٫به شرطی این نظر کردن جایز مى شود که احتمال بدهد اگر او را ببیند بصیرتش نسبت به او بیشتر مى شود(در واقع توصیف کردن مادر و خواهر،یا دیدن عکس دختر برایش کفایت نمی کند)

۳٫ شرط سوم اینکه در حال حاضر ازدواج با او جائز و ممکن باشد، پس نگاه کردن به زن شوهردار بقصد ازدواج با او بعد از طلاق شوهرش و بیرون شدنش از عده جائز نیست

۴٫ شرط چهارم اینکه احتمال بدهد که زن با درخواست وى موافقت کند، پس زنى که دوست دارد با او ازدواج کند ولى مى داند که او هرگز قبول نمى کند نمى تواند نظر بیندازد

۵٫ احوط اگر نگوئیم اقوى اینست که تنها به زنى نظر بیندازد که قصد ازدواج با خصوص او را دارد، پس حکم جواز نظر شامل صورت انتخاب یکى از بین چند نفر زن نمى شود (تا اینکه همه را با هم مقایسه نموده یکى که بنظرش بهتر است، انتخاب کند)

حد نگاه کردن: احتیاط آنستکه بدیدن صورت و کف دست و موى سر او و سایر زیبائیهایش اکتفا کند. ۱
-دیدن بدون روسری جایز است .
-اگر تا این اندازه مهم است که احتمال بروز مشکلات وجود دارد ،شما مختاربوده ومی توانید با ایشان ازدواج نکنیدوکسی مقصر نیست.
-اما این دیدن باید با شرایطی باشدمانند:
۱-به قصد لذت وریبه نباشد(هرچند بداند با نگاه لذت قهری پیدا می شود)
۲-برای آگاهی از وضع جسمانی دختر باشد(پس اگر آگاه است ،نگاه جایز نیست)
۳-مانعی از ازدواج در میان نباشد.
۴٫احتمال بدهد دختر اورا رد نمی کند. ۲
ان شاءالله با رعایت این شرایط ،آلوده به گناه نخواهند شد.

۱٫ تحریر الوسیله،امام خمینی،کتاب نکاح،م۲۸
۲٫ امام خمینی (ره)،تحریرالوسله ،ج۲،کتاب النکاح،م۲۸

دسته بندی : آموزنده ، ازدواج بازدید 197 بار
دیدگاهتان را بنویسید
css.php