کد خبر : 1864 تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۳

آموزش پارتیشن بندی fdisk برای fat32

آموزش پارتیشن بندی FDISK برای 32 FAT توجه :با Fdisk ھمه اطلاعات شما پاک می شود ! نکته : ابتدا شما می بایست روش بوت کردن سیستم از طریق Floppy و یا CD-Rom را یاد بگیرید . در ھنگام روشن شدن سیستم دکمه DELETE (در بعضی کامپیوتر ھا دکمه دیگر) …

آموزش پارتیشن بندی fdisk برای fat32

آموزش پارتیشن بندی FDISK برای 32 FAT توجه :با Fdisk ھمه اطلاعات شما پاک می شود !
نکته : ابتدا شما می بایست روش بوت کردن سیستم از طریق Floppy و یا CD-Rom را یاد بگیرید .
در ھنگام روشن شدن سیستم دکمه DELETE (در بعضی کامپیوتر ھا دکمه دیگر) را پائین نگه دارید تا وارد Setup شوید. دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که اولین وسیله بوت شدن CD-Rom باشد.یعنی وارد قسمت Bios features setup شده و اولین وسیله بوت شدن را CD قرار دھید.سپس روی گزینه Save & Exit setup کلیک کرده و از Setup خارج شوید. در اینجا سوالی مبنی بر Save to cmos and exit (Y/N) از شما پرسیده می شود. کلید Y را فشار دھید دھید تا سیستم دوباره Restart شود. بعد از Restart سیستم سه پیغام زیر ظاھر میشود :

Boot from hard disk 1
. Boot from CD-ROM 2.
سپس گزینه 2 را اتنخاب کرده تا سیستم از روی CD بوت شود. بعد از آن پیغام ھای زیر صادر می گردد :


Microsoft Widows98 Start up menu

Setup from CD-Rom 98 Start Windows 1.

Start Computer with CD-Rom support 2.

Start computer without CD-rom Support 3.

View the Help file 4.

شما گزینه 2 را انتخاب کنید . پس از چند لحظه جلوی پرامپت درایو (مثلا F:> ) فرمان Fdisk را تایپ و کلید Enter رو بزنید. فورا پیغامی مبنی بر اینکه ظرفیت Hard شمااز 512 بیشتر است ظاھر می شود. کلید Y وسپس Enter رو فشار دھید . سپس صفحه اصلی Fdisk ظاھر می شود .
Fdisk option
current fixed disk drive:1

choose 1 of the following:

1.create dos portions or logical dos drive

2.set active portions

3.delet portions or logical dos drive

4.display portions information

Enter choice:…

این صفحه شامل گزینه ھایی جھت انجام اعمال مختلف بر روی دیسک سخت می باشد .

توجه: در پارتیشن بندی و کار با Fdisk با سه اصطلاح بر خورد می کنید که عبارتند از Primary

Extended , logical برخورد می کنید که سیستم عامل از دوتای اولی استفاده می کند .

درایو C کامپیوتر ھمان Primary است و بقیه Extended ھستند .

در Fdisk ابتدا Primary و بعد Extended ایجاد می کنیم. وبرای حذف پارتیشن ھا برعکس ایجاد آنھا عمل می کنیم .

توجه : ابتدا در صورت وجود پارتیشن آنھا را پاک می کنیم .
خوب از این پنجره اصلی گزینه 3 رو انتخاب کنید .سپس پنجره ای ظاھر می شود که از آن گزینه :

3.Delet logical dos drive in the extended dos portions

را برمی گزینیم .

بعد از این کار صفحھای شامل پیغام ھای زیر ظاھر می شود :

Data in deleted logical dos drive will be lost !

What drive do you want to delete?

سپس شما نام آخرین درایو Hard خودتان را وارد کنید و enter را بزنید.سپس Enter Volume ظاھر می شود که شما یاید برچسب درایوتان را وارد
کنید یا اگر بر چسبی ندارد Enter را بزنید. (اگه درایو شما برچسب داشته باشه مثلا به جای حرف D برچسب اون مثلا My Drive ظاھر میشه) سپس
پیغام زیر ظاھر میشه Are you sure?(Y/N) برای تایید حرف Y را بزنید و بعد Enter و به ھمین ترتیب ھمه درایوھای منطقی (Logical) را
پاک کنید.بعد از پاک شدن ھمه درایوھای منطقی پیغام زیر ظاھر می شود All logical drive deleted in the extended dos portions سپس
چند بار دکمه . Esc را بزنید تا وارد صفحه اصلی بشوید (Fdisk option) ….) بعد دکمه 3 . (Delete portions از صفحه بعدی ظاھر شده (
Delet extended dos portions) ………) را انتخاب کنید.بعد یک پیغام (Warning ظاھر می شود که باید

شما کلید Y . را بزنید بعد Enter سپس پیغام زیر ظاھر می شود Extended dos partitions Deleted : دکمه Esc . را بزنید تا وارد صفحه
اصلی بشوید (Fdisk Option) بعد باز گزینه 3 بعد از صفحه باز شده . . گزینه 1 را وارد کنید. تا پارتیشن اولیه حذف شود (Delete
primary dos portions) سپس پیغام . .(Warning data in the deleted primary dos portions will be lost. زیرپیغام [1]
What primary portions do you want to delete? : شما کلید Enter [] رو بزنین.پیغام زیر ظاھر میشه ? … Enter volume label :
در صورت وجود بر چسب آن را تایپ و Enter را بزنید در غیر این صورت Enter را بزنید . پیغام Are you sure) که گزینه (: Y سپس کلید
Enter را بزنید. پیغام زیر ظاھر می شود Primary dos

: partitions deleted دکمه Esc را بزنید تا وارد صفحه اصلی بشوید .حالا پارتیشن ھای شما حذف شده است .

….. برای ایجاد پارتیشن از صفحه اصلی گزینه 1 یعنی 1 Created dos portion or logical را بزنید .

بعد از طی این مراحل صفحه ای با مشخصات زیر حاصل می شود :

Created dos portion or logical dos drive

Current fixed disk drive:1

Choose 1 of the following:

1.Create primary dos portion

2.Create extended dos portion

3.Create logical dos drive in extended dos portion

Enter choice:

سپس کلید 1 راتایپ و enter را بزنید . مدتی صبر کنید تا 100 Complete و% Verifying drive integrity تا 100 %کامل شود. بعد از آن پیغام
زیر ظاھر می شود :

Create primary dos portion

Current fixed disk drive:1

Do you wish to use the maximum available………………

Press Esc to return to fdisk options

کادر بالا از شما می پرسد که آیا می خواھید تمام دیسک سخت پارتیشن اولیه (Primary) گردد؟شما دکمه N را تایپ کرده وسپس Enter را بزنید .
سپس مدتی صبر کنید تا 100 % کامل شود … بعد صفحه زیر ظاھر می شود :

Create primary dos portion

Current fixed………..

Total disk space is ……..M bytes(1mb=……….)

Maximum space available for portion is…….

Enter portion size in Mbytes or ……….

Press esc …………

صفحه بالا ظرفیت ھارد شما را که برای این عمل در دسترس می باشد را اعلام می کند شما باید در این مرحله برای درایو Start up تان مقداری را در مقیاس
مگا بایت وارد کنید البته درصد ھم می شود .

توصیه :

1 آنھای که ھارد 20 دارند 3000 را بزنند

2 ھارد 30 – 4000 یا 4500 ،

3 ھارد 40 به بالا تا 6000،80 یا 5500

4 ھاردھای 20 به پایین به نسبت 2500،2000،1500،1000

بعد از وارد کردن مقدار Enter را زده تا پیغام زیر ظاھر شود Primary dos portion Created :

سپس Esc را زده تا وارد صفحه اصلی Fdisk بشوید .

از صفحه اصلی گزینه ا (Create dos or logical ) و از صفحه بعدی گزینه 2 Create extended dos portion) را زده مدتی صبر کنید تا 100 %
کامل شود. سپس صفحه زیر ظاھر می شود Create :

extended dos portion

Current fixed……….
Portion status type volume label Mbytes…….

C:1 pri…

Total disk space is……….

Enter portion size in Mbytes or per…………………….

No portion define

Press esc……………

سپس کلید Enter ……..) را بزنید. تا پیغام ( Extended ظاھر شود .

حالا کلید Esc را بزنید تا سیستم به طور اتوماتیک وارد بخش ایجاد درایوھای منطقی شود. مدتی صبر کنید تا 100 % تمام شود سپس از صفحه بعدی ظاھر
شده عدد دلخواه خودتان به مگابایت را برای درایو : D وارد کنید.مدتی صبر کنید تا 100 % کامل شود . بعد از این مرحله یا احیانا Restart system ماجرا
را برای درایو ھای منطقی دیگر از قبیل E تا Z ادامه بدھید تا جاییکه ھارد شما تمام شود .

توصیه :

سعی کنید که حتی الامکان درایو ھایتان کم باشد معمولا 4 درایو کافیست بعد از اینکه تمام ھارد پارتیشن بندی شد پیغام :

All available disk space in the extended dos ……………………

ظاھر می شود .

حالا دکمه Esc را بزنید تا وارد صفحه اصلی بشوید. از صفحه اصلی گزینه 2 (Set active portion ) را انتخاب کنید. در صفحه بعدی ظاھر شده کلید 1

را زده و Enter کنید. با عمل فوق درایو C شما به عنوان درایو Start up بوده فعال می شود. سپس پیغام made active 1 Portion ظاھر می

شود. بدین تر تیب پارتیشن بندی به اتمام میرسد .

نکته ھای قابل توجه :

1 ممکن است در بعضی از سیستم ھا در حین عملیات ھای بالا Restart – ھای متعددی انجام شود

.
2 پس از عمل Fdisk – حتما توسط دستور a:format drive را برای ھمه درایوھا انجام دھید تا به Fat32 تبدیل شوند .

3 از Fdisk – زیاد پرھیز کنید زیرا باعث خراب شدن ھارد شما می شود
.
4 زیاد عجله نکنید

به این پست امتیاز دهید
دسته بندی : مجله خبری بازدید 421 بار
دیدگاهتان را بنویسید

css.php