کد خبر : 228164 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸ - ۸:۱۵

آموزش تصویری تیمم

تیمم به معنی قصد کردن است، ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را می‌گویند که به جای وضو یا غسل و در نبودن آب می‌باشد. آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم آموزش تصویری تیمم در هفت مورد، به جاى وضو و غسل باید تیمم …

تیمم به معنی قصد کردن است، ولی در اصطلاح شرع، قصد کردن به خاک پاک را می‌گویند که به جای وضو یا غسل و در نبودن آب می‌باشد.

آموزش تصویری تیمم

آموزش تصویری تیمم

آموزش تصویری تیمم

آموزش تصویری تیمم

آموزش تصویری تیمم

آموزش تصویری تیمم

آموزش تصویری تیمم

آموزش تصویری تیمم

در هفت مورد، به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد:

۱- پیدا نکردن آب

۲- مشقت بیش از حد

۳- ترس از ضرر

۴- نیاز به آب براى حفظ جان

۵- نیاز به آب براى تطهیر

۶- نداشتن آب مباح

۷- نداشتن وقت براى وضو یا غسل

چیزهایى که تیمم بر آنها صحیح است

تیمم به خاک، ریگ، کلوخ و سنگ، اگر پاک باشند، صحیح است.

به آجر و کوزه قبل از پخته شدن نیز صحیح است.

تیمم بر سنگ گچ و سنگ و سنگ آهک قبل از پخته شدن، صحیح است.

دستور تیمم

در تیمم، چهار چیز واجب است:

اول :نیت

دوم: زدن تمام کف دو دست، با هم، بر چیزى که تیمم به آن صحیح است.

بنابر احتیاط واجب، همراه با ضربه باشد و گذاشتن دو دست بر زمین کافى نیست.

سوم: کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن، از جایى که موى سر مى روید تا ابروها و بالاى بینى و بنابر احتیاط واجب باید دست ها روى ابروها هم کشیده شود.

چهارم: کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ.

احکام تیمم

تیمم بدل از غسل و بدل از وضو، با هم فرقى ندارند، ولى احتیاط مستحب است.

در تیمم بدل از غسل، بلکه در هر تیممى، بعد از مسح پیشانى، یک بار دیگر کف دستها را به زمین بزند و پشت دستها را به همین صورتى که گفته شد، با کف دست دیگر مسح کند.

پیشانى و پشت دستها را باید از بالا به پایین مسح کند و کارهاى آن را باید پشت سر هم بجا آورد.

انسان باید براى تیمم، انگشتر را از دست بیرون آورد و اگر در پیشانى یا پشت دستها یا در کف دستها، مانعى باشد،مثلاً چیزى به آنها چسبیده باشد، باید بر طرف کند.

5/5 - (1 امتیاز)
دسته بندی : ادبیات و مذهب ، مذهبی بازدید 1,075 بار
دیدگاهتان را بنویسید

css.php