فیلم زندانی ها
کد خبر : 248094 تاریخ انتشار : شنبه 3 تیر 1396 - 6:48

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 79

آن چیزی که می دانی در نهایت حقیقتش برای تو روشن می گردد در دانستن آن شتاب نکن، زیرا ممکن است برایت مناسب نباشد. چو لقمان دید کاندر دستِ داوود همی آهن به معجز موم گردد نپرسیدش چه می‌سازی که دانست که بی‌پرسیدنش معلوم گردد

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 79

آن چیزی که می دانی در نهایت حقیقتش برای تو روشن می گردد در دانستن آن شتاب نکن، زیرا ممکن است برایت مناسب نباشد.

چو لقمان دید کاندر دستِ داوود

همی آهن به معجز موم گردد

نپرسیدش چه می‌سازی که دانست

که بی‌پرسیدنش معلوم گردد

raveh
دیدگاهتان را بنویسید