فونت جو
کد خبر : 244392 تاریخ انتشار : چهارشنبه 30 فروردین 1396 - 12:55

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 24: درگیری مار با دشمن

اجازه بده مار با دشمن درگیر شود تا یکی از دو حالت نیک برایت حاصل شود(اِحْدَی الْحُسْنیْن) (1). اگر دشمن پیروز شد، مار را کشته ای و اگر مار پیروز شد، دشمن را از صحنه بیرون کرده و نجات یافته ای. به روزِ معرکه ایمن مشو ز خصمِ ضعیف که …

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 24: درگیری مار با دشمن

اجازه بده مار با دشمن درگیر شود تا یکی از دو حالت نیک برایت حاصل شود(اِحْدَی الْحُسْنیْن) (1). اگر دشمن پیروز شد، مار را کشته ای و اگر مار پیروز شد، دشمن را از صحنه بیرون کرده و نجات یافته ای.

به روزِ معرکه ایمن مشو ز خصمِ ضعیف

که مغزِ شیر برآرد چو دل ز جان برداشت (2)

1- اِحْدَی الْحُسْنیْن: یکی از دو امر نیک.

اشاره دارد به آیه ۵۲ سوره توبه: بگو: «آیا درباره ما، جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید؟

2- در روز جنگ دشمن ضعیف را دست کم نگیر، چرا که اگر از شکست خود مطمئن شود دست به هر کاری می زند.

مغز شیر برآرد: کنایه از انجام کارهای غیر قابل باور و دور از انتظار.

این حکایت سعدی اشاره به نوعی سیاست دو جانبه دارد به گونه ای که در مقابله با “دشمنان” به جای در گیر شدن با هر کدام باید هوشمندانه ترین راه را انتخاب کرد تا دشمنان خود به جان یکدیگر بیافتند که در نهایت پس از پیروزی هر کدام در منفعت آن شریک هستی.

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

دسته بندی : ادبیات و مذهب »داستان کوتاه و بلند بازدید 43 بار
دیدگاهتان را بنویسید