فونت جو
کد خبر : 243706 تاریخ انتشار : دوشنبه 21 فروردین 1396 - 11:15

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 17: ترک نصیحت دشمن

مشورت کردن و پند گرفتن از دشمنان کار اشتباهی است فقط در صورتی این کار درست است که حرف ها او را بشنوی و بر خلاف آن عمل کنی، که برای تو بهتر است. حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن که بر زانو زنی دستِ تغابن (1) گرت راهی …

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 17: ترک نصیحت دشمن

مشورت کردن و پند گرفتن از دشمنان کار اشتباهی است فقط در صورتی این کار درست است که حرف ها او را بشنوی و بر خلاف آن عمل کنی، که برای تو بهتر است.

حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن

که بر زانو زنی دستِ تغابن (1)

گرت راهی نماید راست چون تیر

ازو برگرد و راهِ دستِ چپ گیر (2)

1- تغابن: افسوس خوردن

2- حتی اگر در نظرت راه درستی به تو نشان داده بهتر است که از آن پیروی نکنی

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

دسته بندی : ادبیات و مذهب »داستان کوتاه و بلند بازدید 105 بار
دیدگاهتان را بنویسید