فونت جو
کد خبر : 229990 تاریخ انتشار : سه شنبه 9 آذر 1395 - 15:42

حکایت های گلستان سعدی: باب سوم، حکایت 4 – نیرو گیرنده از غذا باش نه حمال آن

اردشیر بابکان (مؤ سس سلسله پادشاهان ساسانى، که از سال 224 تا 241 میلادى پادشاه نمود) از طبیبان عرب پرسید: روزى باید چه اندازه غذا خورد؟ طبیب عرب: به اندازه صد درهم (معادل وزن 48 جو)کافى است. اردشیر: این اندازه، چه نیرویى به انسان مى دهد؟ طبیب عرب: این مقدار …

حکایت های گلستان سعدی: باب سوم، حکایت 4 – نیرو گیرنده از غذا باش نه حمال آن

اردشیر بابکان (مؤ سس سلسله پادشاهان ساسانى، که از سال 224 تا 241 میلادى پادشاه نمود) از طبیبان عرب پرسید: روزى باید چه اندازه غذا خورد؟

طبیب عرب: به اندازه صد درهم (معادل وزن 48 جو)کافى است.

اردشیر: این اندازه، چه نیرویى به انسان مى دهد؟

طبیب عرب: این مقدار غذا، براى استوارى و حرکت و حمل تو کافى است، ولى اگر بیش از این بخورى تو باید حمال آن باشى!

خوردن براى زیستن و ذکر کردن است

تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است(1)

1- تو معتقد: تو اعتقاد دارى

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

دسته بندی : ادبیات و مذهب ، داستان کوتاه و بلند بازدید 108 بار
دیدگاهتان را بنویسید