فونت جو
کد خبر : 222650 تاریخ انتشار : یکشنبه 24 دی 1396 - 8:25

اصول کافی چه نوع کتابی است؟

اصول کافی چه نوع کتابی است؟ اصول کافی مهم ترین منبع شناخت باورهای شیعیان است که بارها به صورت مجزا از اصل کتاب کافی منتشر و ترجمه ها و شرح های متعددی نیز بر آن نوشته و منتشر شده است. نویسنده کتاب ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی …

اصول کافی چه نوع کتابی است؟

اصول کافی چه نوع کتابی است؟

اصول کافی مهم ترین منبع شناخت باورهای شیعیان است که بارها به صورت مجزا از اصل کتاب کافی منتشر و ترجمه ها و شرح های متعددی نیز بر آن نوشته و منتشر شده است. نویسنده کتاب ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی (م ٣٢٨ق) معروف به ثقه الاسلام کلینی است. وی از علما و محدثان دوره غیبت صغری است. اصول کافی عنوان بخش اول از بخش های سه گانه کتاب حدیثی الکافی است. در این بخش، احادیث مربوط به اعتقادات شیعه و زندگی امامان شیعه و برخی از احادیثی که درباره رفتارهای فرد مسلمان سخن می گوید، گردآوری شده است (٣٧٨۵ حدیث). نویسنده در دو بخش دیگر کتاب به روایات فقهی و مواعظ اخلاقی پرداخته است.

اصول کافی مهم ترین منبع شناخت باورهای شیعیان است که بارها به صورت مجزا از اصل کتاب کافی منتشر و ترجمه ها و شرح های متعددی نیز بر آن نوشته و منتشر شده است.

از آنجا که در بین کتب اربعه فقط الکافی به روایات عقیدتی پرداخته است، این بخش از این کتاب همیشه مورد توجه شیعیان بوده است و به همین دلیل به صورت مجزا نیز منتشر شده است. علمای شیعه شرح های متعددی بر آن نگاشته اند، چنان که ترجمه آن نیز مد نظر بوده و چند ترجمه به زبان فارسی از آن منتشر شده است. شرح ها شرح دهندگان اصول کافی دو گروه هستند؛ گروهی که تمام کتاب الکافی را شرح کرده اند و ضمن آن اصول کافی را نیز شرح کرده اند و گروهی که فقط به شرح اصول کافی پرداخته اند.

شرح های اصول کافی

شرح های معروف که به شرح اصول کافی اختصاص دارند عبارتند از: درخشان پرتوی از اصول کافی اثر سید محمد حسینی همدانی که به زبان فارسی است و چاپخانه علمیه قم آن را در شش جلد منتشر کرده است. شرح اصول الکافی اثر صدرالدین محمد شیرازی (ملا صدرا) (م ١٠۵٠ق) که به زبان عربی است و موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی آن را در سه جلد توسط منتشر شده است. شرح الکافی اثر ملا صالح مازندرانی (م١١١٠ق) که به زبان عربی است و علاوه بر اصول، بخش روضه کافی را نیز شرح کرده است. المکتبه الاسلامیه این شرح را در ١٢ جلد منتشر کرده است. الذریعه الی حافظ الشریعه اثر محمد بن محمد مومن گیلانی که به زبان عربی است و انتشارات دارالحدیث آن را در ٢ جلد توسط منتشر کرده است. الحاشیه علی اصول الکافی اثر ملا محمد امین استرآبادی که دار الحدیث آن را منتشر کرده است. الحاشیه علی اصول الکافی اثر سید احمد بن زین العابدین العلوی العاملی. الحاشیه علی اصول الکافی اثر سید بدرالدین بن احمد الحسینی العاملی که دار الحدیث آن را منتشر کرده است. به جز این موارد، چندین شرح دیگر نیز بر اصول کافی نوشته شده که نیمه تمام مانده اند. مجموعه این کتاب ها در نرم افزار کلینی قابل دسترسی است.

ترجمه های فارسی

ترجمه محمد باقر کمره ای که المکتبه الاسلامیه آن را ۴ جلد در تهران منتشر کرده است؛ ترجمه محمد باقر کمره ای که انتشارات اسوه در ۶ جلد منتشر کرده است؛ ترجمه سید جواد مصطفوی که کتاب فروشی علمیه اسلامیه در ۴ جلد منتشر کرده است.

منبع: مدیرشانه چی، کاظم، تاریخ حدیث، ص ١١٨.

دسته بندی : ادبیات و مذهب ، مذهبی بازدید 81 بار
دیدگاهتان را بنویسید
css.php