کد خبر : 219601 تاریخ انتشار : یکشنبه 31 مرداد 1395 - 17:15

حکایت های گلستان سعدی: باب اول، حکایت 12 – برتر بودن خواب ظالم از بیداریش

شاه بى انصافى از پارسایى پرسید: کدام عبادت، بهترین عبادتها است؟ پارسا گفت: خوابیدن هنگام ظهر براى تو بهترین عبادتهاست تا در آن هنگام به کسى آزار نرسانى. ظالمى را خفته دیدم نیم روز گفتم این فتنه است خوابش برده به و آنکه خوابش بهتر از بیدارى است آن چنان …

حکایت های گلستان سعدی: باب اول، حکایت 12 – برتر بودن خواب ظالم از بیداریش

شاه بى انصافى از پارسایى پرسید: کدام عبادت، بهترین عبادتها است؟ پارسا گفت: خوابیدن هنگام ظهر براى تو بهترین عبادتهاست تا در آن هنگام به کسى آزار نرسانى.

ظالمى را خفته دیدم نیم روز

گفتم این فتنه است خوابش برده به

و آنکه خوابش بهتر از بیدارى است

آن چنان بد زندگانى، مرده، به

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

دسته بندی : ادبیات و مذهب ، داستان کوتاه و بلند بازدید 271 بار
دیدگاهتان را بنویسید
css.php