پی ام اپلود
کد خبر : 17274 تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۷ چاپ صفحه

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران… کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون …

برخـی افراد ممکن است با خواندن این مقاله پیشنهادات من را غیر اخلاقی

و غیر منـصـفانـه تلقی کنـنـد. بـه بـازی گرفتن احساسات دیگران…

چگونه کسی را که دوستش داریم عاشق خود کنیم

کار نـا پـسـندی است بـخـصوص کسانی که بسیار دوستتان دارند. خیلی خوب میشد هر کسـی را کـه خـواهان او بـودیـد سـهـل و آسـان بـه دست میاوردید بدون آنکه نیاز به نقش بازی کردن داشته باشید.

اما متاسفانه دنیای واقعی همیشه اینگونه عمل نـمـی کند. بعضی وقتها شما به امید بدست آوردن فرد خاصی ماهها خود را به آب و آتش میزنید به عشق او زنـدگی می کنـید و حسرت داشتنش را می کشید و عاقبت بدون ثمر و نتـیجـه ناکام می مانید. و آنـجاسـت کـه راهـکـارهـای ذیل ناگهان همچون موهبتی آسمـانـی جـلـوه گـر خـواهند شد.

البته توصیه های من سحر و جادو نبوده و آنگونه نیز نمی بـاشـد که شخصی را برغم خواست و میل باطنی و با بکارگیری این تکنیکها وادار بـه آن کند که دلباخته و عاشق شما گردد. کاری که این تکنـیـکها انجام می دهند شـانـس و اقـبـال را به مقدار زیادی به سود شما افزایش می دهند. آیا این کار شرورانه و نادرست است؟ من اینطور فکر نمی کنم بنابراین به مطالعه خود ادامه دهید.

_ زیاد معاشرت کنید… سپس غیر قابل دسترس گردید

هـر چه بیشتر با شخصی ارتباط داشته باشید آن شخص بیشتر شما را دوست خواهد داشت. این را دیوید لیدمن متخصص رفتار انسانها بیان می کند. در واقع حق با اوسـت. چندین مطالعه دیگر نشان داده کـه در مـعـرض قـرار گـرفـتن مکرر با هر محرک خاص ما را نسبت به آن محرک علاقه مند تر می گرداند. (تنها زمانی این نظریه صدق نمی کنـد کـه واکنش اولیه ما به آن محرک منفی باشد).

بنابراین در ابتدای آشنایی از آنکه کناره گیـر، گریزان و غیر قابل دسترس باشید، پرهیز کنید. در عوض به دنبـال بهانه های فراوان برای آنکه وقت خود را با وی بگذرانید باشید.

اکنون حواستان را کاملا جمع کنید چون این مرحله زیرکانه بوده و احتیاج به مهارت دارد. درست زمانی که مطمئن شدید که او را مجذوب خود کرده و محبوب گشته اید به تدریج معاشرت خود را کاهش داده و کمتر در دسترس قرار گیرید و این کـار را تـا زمانی کـه وی دیگر شما را دیگر ملاقات نکرده و نبینـد ادامه دهید. شـما هم اکنون “قانون کمـیابی” را بطور مؤثر بکار گماردید. همه ما واقف هستیم که: مردم خـواهـان چیزهایی هستـند که نمیتوانند داشته باشند.

همیشه در دسترس بودن شـما سبب کاهـش ارزش و شـان شما می گردد. برای مثال هـرگـاه پـایتان را از در خانه بیرون بگذارید و با توده عظیمی از الماس بروی زمین روبرو گردید، کم کم برایتان عادی شده و دیگر آنها را بچشم سنگهای گرانبها و ارزشمند نخواهید نگریست. این قانون کمیابی است که سبب میشـود بـیشتر طالب آنها گردید.

با آنان باشید و سپس کمیاب گردید و مشاهده خواهید کرد محبوب تر می شوید. ما مرتبا در مورد مسایلی چون شور و اشتیاق، جـاذبـه جـنـسـی و عـشـق صحبت به میان میاوریم اما به “شباهت ها” اشاره ای نمی کنیم . بـایـد آگـاه باشیم افراد با خصوصیات متضاد در بلـنـد مـدت جـذب یـکدیـگر نـمی شوند.

ما همواره در جستجوی شباهتها میان خود و شریک زندگیمان می بـاشیم. اغـلب ما بـا گـشـتـن و مـعـاشرت با دوستانی که مورد علاقه مان نمی باشند ترس داریـم پس چـرا با مـعشـوق خود چنین کنیم؟ علاقمند بودن و دوست داشتن کسی بسیار مهم تر از آن است که ما عاشق آن فرد باشیم. تنـها شباهت های اخلاقی و شخصیتی ما نیست که حائز اهمیت می باشد. هرگاه شما با فردی کـه از لـحاظ ظاهـر شبـیـه شـما باشد آشنا گردید، احتمال آنکه وی شیفته و دلباخته شما گردد ۴ برابر بیشتر می باشد.

_ کار دلپسندی برایش انجام ندهید…. بـگذاریـد او برایتان کارهای دلپسندی انجام دهد

هرگاه شما کار پـسـنـدیـده ای بـرای شـخـصی انجام دهید، از دو جهت احساس خوبی خواهید داشت : احـساس خـوشـنودی از خـودتان و صمیمیت با فردی که شما اندکی با عملتان لوسش کرده اید.
ما معمولا بمنظور توجیه زحمات و یا هزینه هایی که صرف فرد مورد نظر کرده ایم در شایستگی و استحقاق وی مبالغه وخیالپردازی میکنیم. سـرانجام آنکه:ما آن فرد را بیشتر دوست خواهیم داشت.هرگاه شخصی برای ما کار پسندیده ای انجام میدهد، خوشنود میگردیم.

اما در کنار آن احساسات ناخوشایند دیگری نیز تظاهر خواهند کرد. گاه غرق در هیجانات می شویم.

در تـنگنا قرار می گیریم که مانند همان فرد بامعرفت که آن لطف را در حق شما کرده عمل نماییم یعنی آنکه لطفش را جبران کنیم. و حتی زمانیکه آن عمـل نـیک از سوی شخصی صورت می گـیـرد کـه شـما علاقه وافری به وی داشته اما نسبت به احساسش نسبت به خودتان مردد هستید، مسئله بسیار بغرنج تر میگردد. متوجه منظورم می شـوید؟ هنگامی که ما شیفته و شیدای شخصی می شویم، ناگزیریم برای او کارهای لطف آمیزی انجام دهیم.اما بهتر آنست اجازه دهید او شما را لوس کند.

_ به او نگاه کنید…

زیـک روبیـن روانـشـنـاس دانشگاه هاروارد مطالعه ای را صورت داد تا دریابد آیا قادر است عشق را بطور علمی توسط ضبط مدت زمانی که دو عاشق بیکدیگر چشم دوختـه انـد، مورد اندازه گیری قرار دهد. وی دریافت که دو فردی که عمیقا عاشق یکدیگر می بـاشند ۷۵ درصد از زمانی را که گفتگو می کنند، به همدیگر نگاه می کنند. و هـنـگـامی که فرد ناخوانده ای به میان صحبتشان وارد میگردد آهسته تر روی از یکدیگر برمی گـردانـنـد. در گـفـتـگوهـای معمولی افراد ۳۰ تا ۶۰ درصد از وقت را به نگاه کردن به یـکدیـگر اخـتـصـاص می دهند.

اهمیت مقیاس روبین واضح می باشد : احتمال آنکه بگوییم دو فرد تا چه میزان عاشـق و دلبـاخته یـکدیـگر هستند را می تـوان بـا انـدازه گیـری مـدت زمـانـی کـه آن دو عاشقانه به یکدیگر زل می زنند تخمین زد.

برخـی روانـکاوان از آن در حین مشاوره برای آنکه دریابند تا چه اندازه زوجین به یکدیگر علاقه و عشق دارند سود می برند. هـمچنین این موضوع اطلاعات سودمند زیادی را بـرای آنـکه بـخواهید شخصی دلباخته شما گردد در اختیارتان قرار میدهد. اینگونه که: هرگاه به شخصی که دوسـتـش می دارید در حین گفتگو ۷۵ درصد از زمان به وی نگاه کنید. با این کار مغز آن فرد را فریب میـدهید. مـغز آن شخص آخرین باری که فردی تا این اندازه به او نـگـاه کـرده را بـخاطر آورده و تـحلـیـلش از این نگاه طولانی، وجود عشق و علاقه خواهد بود.

در نتیجه این طـور مـی انـدیـشد که عاشق شما است و مغزش شروع به ترشح فنیل اتیلامین (PEA) می کند. ایـن مـاده از خانواده آمفی تامین ها میباشند که توسط سیستم عصبی ترشح میگردد.هنگامی که ما عاشق میشویم PEA همان عاملی است که سبب تعریق کف دستان، احساس دل آشوبی، و افزایش ضربان قلب میشود.هر چه شخصی که شما خواهانش میباشد PEA بیشتری بدرون جریان خونش جاری گردد احتمال آنکه او دلـبـاخـتـه شـمـا گـردد افـزایـش میـیابد. زمانی که شما نمی توانید صادقانه فردی فرد بی رغبـتـی را وابسته خود کنید، بکارگیری این تکنیک تولید PEA را کاملا میسر خواهد نمود. امتحان کنید.مطمئن هستم از نتیجه کار خود شگفت زده خواهید شد. زمـانـی کـه بـا شخصی هستید به وی حس عاشق بودن را القا کنید و اینکه او سـرانـجـام بـاورش شـود که عاشق شما است، زیاد بطول نخواهد انجامید.

_ روی برنگردانید…

دیـگر یـافته های تعیین کننده در تحقیقات روبین : اگر فردی بـه زن و شوهری که در حـال گفتگو هستند، ملحق گردد، مدت زمان زیادی طول می کـشـد تـا نگاه آن زوج از یکدیگر منحرف شده و به نفر سوم برگردانده شود. باز هرگاه این عمل را با شـخصـی کـه هنوز دلباخته شما نگشته بکار بندید، به او طوری القا میکنید کـه گویی دلبـاخته شماست و باعث سرازیر گشتن مقدار بـیـشـتـری PEA داخـل جریان خونش می شـوید.

لئیل لونـز، مـتخصص روابط انسانها، این تکنیک را “چشمان آب نباتی” نـام نـهـاده. چشمانتان را به چشمان فردی که دوستش می دارید قفل نموده و ثابت در همان حالت نگه دارید. حتی زمانی که او صحبتـش پـایـان یـافـت و یا آنکه شخص دیـگـری به شما مـلـحـق شد، روی برنگردانید. وقتی سرانجام خـواسـتـیـد چشمانتان را از چشمانش برگردانید (پس از ۴-۳ ثانیه) آن کار را با بی میلی و آهستگی انجام دهید دقیقا مانند آنکه توسط یک آب نبات به یکدیگر چسبیده اید. شاید این تکنیک زیاد سودمند به نظر نرسد ولی باور کنید هرگاه بطور صحیح صورت گیرد از تعجب نفس شما را بند خواهد آورد.

اگرآنقدر کمرو و خجالتی می باشید که قادر نیستید مستقیما به چشمها خیره شـویـد از تکنیک آب نـبـات صـرف نظر کرده و از این روش استفاده نمایید.بفردی که وارد گفتگوی شما شده روی برگردانده اما به محض آنکه سخنان آن فرد پایان یافت، بـه سرعت چشمانتان را به سمت شخص مورد علاقه خود بازگردانید. این یک حرکت بررسی کنـنده است. شما میـخواهید واکنش وی را از آنچه گوینده بیان داشته مورد بررسی قرار داده و بـه وی تفهیم کنید که بیش از آن فرد به او علاقه مند هستید.

_ از علم مردمک سنجی کمک بگیرید…

ما هـمگی با حالت چشمها پیش از خواب آشنا هستیم وقتی بـه آنها مینگریم نگاهـی خمارآلود است. شما تنها به یک چیز برای ایجاد حالت چشمان پیش از خواب نیاز دارید: مردمک های بزرگ و متسع. بر طبق علم مردمک سنجی این عاملی اسـت کـه هـمه ما به آن پاسخ می دهیـم. شـما قادر نیستید مردمک چشم خود را آگاهانه کنترل کنید (به همین خاطر است که می گویند چشمها هیچگاه دروغ نمیگویند).

اما شما می توانـیـد با ایجاد شرایط مناسب حالت مردمک منبسط را پدید آورده و به نتیجه دلخواه بـرسید. ابتدا نور را کاهش دهید. هـرگاه میـزان روشـنـایـی و نـور مـحیـط کاهـش یابد مردمک چشمها متسع میگردند. به همین خاطر است که استفاده از نور شمع و یا کلیدهای کاهنده نور چراغها در رستورانهای رمانتیک ضروری میباشد. تنها با ملایم کردن و کاهش نور نیست که چهره ما جذاب تر بنظر میرسند، مردمکهای منبسط نیز سودمند هستند.

دانشمندان ۲ تصویر از یک زن را به مردان نشان دادند. هر دو تصویر یکسان و مشابه بود یکی از دو تصویر طوری دستکاری شده بود که مـردمک چشـمـها بـزرگـتـر بـنـظر بـرسنـد. زمانی که تصویر دستکاری شده را نشان مردان دادند، آنهـا زن را در تـصـویـر دسـتـکاری شده، ۲ برابر جذابتر از تصویر واقـعـیـش تـشـخیـص دادنـد. بـروی چهره مردان نیز آزمایش مـشـابـهـی صـورت گـرفـت و بـه زنـان نـشـان داده شـد و نـتایج مشابهی حاصل گشت. همچنین هنگامی که ما به چیزی علاقه داریم و دوستش می داریم می نگریم، مـردمک چشمانمان باز بزرگتر و متسع می شوند.

این را نیز می تـوان تـوسـط تـصـاویـر به اثبات رساند. این بار پژوهشگران تصویر یک زن زیبا را میـان تـعداد زیـادی از تـصـاویر معمولی و پیش پا افتاده قرار دادند سپس تغییر اندازه مـردمـک چـشمهای مردان حین مشاهده آن تصاویر را مورد بررسی قرار دادند. بدون اسـتـثـنـا مـردمـک چـشـمهـای مردان بروی تصویر مورد نظر منبسط می گشت. این یعنی که هرگـاه شـمـا شـدیدا مجذوب شخصی شده باشید باید تا حالا مردمک چشمانتان مانند حفره های سیاه متسع و بزرگ شده باشد!!

عشق چیزی نیست که راحت بدست بیاد و بشه با مال دنیا تهیه اش کرد…

عاشق باشید و همدیگر رو دوست داشته باشید

خداوند و پشت انسان های عاشق بوده و هست

دسته بندی : روابط عاشقانه
دیدگاهتان را بنویسید
ali در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام دوستان
جهت راحتی کاربرای گرامی سایت برای گفتگو با یکدیگر و بحث و تبادل نظر اتاق گفتگویی ایجاد کرده ایم که شما عزیزان می توانید برای ورود به اتاق به آدرس ذیل مراجعه کنید:

http://www.mihanfal.com/chat

عاطفه در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام به همه ی دوستای گلم
از این به بعد قرار ما به جای پیج چگونه ………تو قسمت سبک زندگی پیج رازهای دوست داشتنی شدن……………………..!
به همه ی دوستان چه قدیمی ها و چه اونایی که تازه به جمعمون پیوستن خوش امد میگممم
امیدوارم که لحظات خوبی رو با هم داشته باشیم و بازم مثل گذشته بتونیم به هم کمک کنیم
نکته:اگر نتونستید این قسمتو پیدا کنید تو قسمت جست و جو بالای صفحه کلمه ی راز رو سرچ کنید
با سپاس
عاطفه
گروه میهن فال

نیلو در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

داداش رو اوردیم به کامنت بیخیال……………….!
الان که دارم فک میکنم معتاد شده بودیم قبول داری؟

عاطفه در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

ای یادش بخیر…………………!
چه روزگاری داشتیم اینجا…………………..
پژمان……….شیوا………رها …………..نیلو………علیرضا………..داداش مهدیم……….ایناز……………نسیم و سعید که تازه اومده بودن……………یادش بخیر……………..دلم برای همشون ………..اون روزا………….برای همه ی خاطراتمون تنگیده

عاطفه در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

اره بابا نیلو…………….ما که عادت داریم فقط وقتمون الکی میرفت اونجااااااااا…………………………!
خخخخ از دوباره کامنت حذف کردن شروع شد

مرجان در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

ببخشید بچه ها این اقا صابر کیه دیگه؟؟؟

عاطفه در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

اقا صابر یکی از مدیر های سابق سایت میهن فال بوده…………………!

مرجان در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

اوهوم..من نمیدونستم شرمنده

پژمان در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

بببببببببببببببببببببببببببببببببه به به به به
چرا نگفتین دوباره کامنت اینجا رو باز کردین؟
سلااااااااااااااااااااااااااااام به همه چه خبر؟؟؟؟
وای یاد بدبختیام افتادم

عاطفه در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام من که گفتم باز شده
اره یاد اون روزا افتادم……..دلم گرفت.
یادخیلی از دوستامون که مشکلشون حل نشد و یاد اونایی که مجبور به فراموشی شدن……………….
یاد اون روزی افتادم که دلم خیلی گرفته بود و اولین بار تو این پیج کامنت گذاشتم.
ای روزگار………………..بازم دلم گرفت.
خوبه که درد همو میفهمیم و میدونیم مشکل هم چیه………اینجوری همو درک میکنیم

پژمان در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

مشکلات ک خوشبختانه کمرنگتر شدن و میشن تا محو بشن توکل به خدا
خودش درستشون میکنه
چه خبرا چرا نیستین کجایین؟

عاطفه در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

ما که هستیم شما نیستید
پژمان داداش رمانمو برات ایمیل کردم………………..!

زهره در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

زندگی دفتری از خاطره هاست…
یک نفر در دل شب، یک نفر در دل خاک،
یک نفر همدم خوشبختی هاست،
یک نفر همسفر سختی هاست،
چشم تا بازکنیم عمرمان می گذرد….
ما همه همسفرو رهگذریم…
آنچه باقیست فقط خوبیهاست. فقط خوبی ها ………………

آیناز در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

من دو سه روز نبودم نمیدونستم چت روم بسته شده ولی خوشحالم که باز برگشتیم پیج خودمون …..من که زیاد از چت روم خوشم نیومد همش وقت تلف کردن بود. این پیج خیلی عالیییییییییییییییییییییییییییییه . هر چه قدر هم که تعداد نظرات این پیج زیاد شوند نمیگم که پاکشون کنیدخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

عاطفه در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

اره اجی ……………زیادشم قبول داریم ……….دیر لود شدنشم قبول داریم ……….همه و همرو فبول داریم خخخخخخخخ

علیرضا در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام آبجی بیداری ………؟؟؟؟خوابت نمیبره نه……؟؟؟؟؟چخبر..؟؟چکار میکردی..؟؟؟

عاطفه در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام داداش……………نه من خوشبختانه جز معتادان چت نبودم…………….هیچی فعلا که زیاد درس نداریم…….شما چه خبر……؟
کارای مغازه خوب پیش میره……؟درضمن خسته هم نباشی

sama در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلااااااااااااااااااااااااااااام بر همه ميبينم كسي از بنده ياد نمي كنه ولي عيب نداره …هههههههههه مي بينم دوباره هممون رو اورديم يه كامنت گذاشتن خخخخخخخخخخخ
دوستان همگييييييييييييييييي خوبييييييييددددد چه خبراااااااااااااا؟؟؟؟؟/

sama در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

وباز هم من اومدم ودوباره بازهم كامنت گذاشتن بهتر چي بود اون چت روم يه سري آدم …… دور هم جمع بودن (البته به جز بچه هاي خودمون) يكي مي گفت من رن مي خوام يكي مي گفت من شوهر مي خوام اين مسخره بازيا چيه آخه در ميارن فضاشم با يه سري حرفا خراب كرده بودن همين كامنت گذاشتن خودمون از همه بهتره ………….
مگه نهههههههههه !!؟

عاطفه در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

خوبی اجی؟؟؟؟؟؟
اره قبول دارم چت جز وقت تلف کردن چیز دیگه نداشت………………اما یه چیزیش خوب بودمگه نه ایناز جوووووووونم؟؟؟؟؟؟

آیناز در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

اره ابجی فقط یه خوبی داشت یادش بخیر ولی در کل با سما موافقم این کامنت گذاشتن خیلی بهتر از اون چت رومه . بیشتر حرفایی که اونجا زده میشد به درد نمیخورد .

علیرضا در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

واقعا….خوب خوبه منم همینطورم به این چیزا خودمو وابسته نمیکنم……..آره بد نیست یعنی ی روز خوبه ی روز افتضاح مغاذه …..با این اوضاع اقتصادی مملکت ……چیزی نمیشه گفت فقط باید بگیم خدارو شکر….ممنون آبجی شماهم خسته نباشی…..!!!!!

نغمه دولت شاهي در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام به همه …

منم میتونم بیام تو گروهتون من تو این پیج کامنت نذاشتم ولی هرروز میومدم نظراتون میخوندم…

نغمه دولت شاهي در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

…۞۞۞۞۞………………….۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞۞۞۞…………۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞….۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞.۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
….۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
……..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
…………..۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
………………..۞۞۞۞۞۞۞۞۞
……………………۞۞۞۞۞۞
………………………۞۞۞۞
……………………….۞۞۞
………………………..۞۞
…………………………۞
……………………….۞
…………………….۞
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
عشق تنها دلیل زندگی است ، ولنتاین مبارک
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ

پژمان در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

نخیر انگار دیگه کسی نیست همه به چت عادت کردن

عاطفه در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

پژمان جان من هستم ……..اما شما ها نیستید………………….!
داداش علیرضا بسیار مچکرم………ایشالله که اوضاع همیشه بر وفق مراد باشه

sama در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلامي دوباره ولنتايين مبارك و روز عشق ايرانيا كه 29 اسفتده پيشاپيش مبارك و اميدووارم به چيزايي كه مي خواين برسين
نغمه جون تو بيا اينجا كامنت بزار پاتوقمون اينجاست

عاطفه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام نغمه جونم تو دیگه چرا این حرفو میزنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟تو که از بچه های قدیمی هستی بابا ………….شما سالاری……………
به هر حال بازم خوش اومدی………..!

نسیم در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام ابجیا و داداشا خوبین ایشاا… چه خبرا چشممون روشن شد حالا خوب شد خدارو شکر بازم اون صمیمیتی که بین دوستان داشتیم سرجاش هست این خوبه اونجا کجابید انتقال داده بودین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عاطفه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام نسیم جون خوبی اجی؟
سلام همه دوستان گل ……………..!
نیلو جون دلم برات تنگیده
داداش علیرضا اینجا پاتوقه
پژمانی تو بیا ما هستیم
شیوا جونم کاش تو هم بیای دلم برات خیلی تنگیده
مهدی داداش ای کاش نمیرفتی اگه اومدی و اینجارو دیدی به کامنتم ج بده

sama در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

الووووووووووووووووووووووو كسي صدامو داره

عاطفه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام اره اجی من هستم……..خوبی؟
بچه ها کم پیدا شدن

sama در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام تو چه طوري آره بچه ها كم پيدائن راستي روز عشق ايرانيا 29 بهمنه عذر خواهي مي كنم از همه

نغمه دولت شاهي در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

مرسی عاطی جووووووونم
,,,,,بچه ها من این سایت رو خیلی دوستدارم خیلی مفیده درکل به همتون عادت کردم اگه یه روز نیام واقعا قلبم میگیره…

جواد در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام .بچه ها نظرای همتونو خوندم . میتونم بیام تو گروهتون .هااااااااااااااااااااااااااااااا.

عاطفه در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

داداش گروهی نیست ……..ما همه اجی و داداشیم که خیلی وقته همو میشناسیم………به هر حال خوشحال میشیم شما هم بیاید

عاطفه در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

نیلووووووو
اجی دلممممممم برات یه ریزه شده؟؟؟؟
کجایی عزیزمممم؟؟؟؟
اجی نیلووووووووووووووووووووووووووو
خوشگل اجی بیااااااااااااااااااااااااااااااااااا

پژمان در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
چطورین همه؟؟؟اجی عاطی چطوری؟
نیلو تو چطوری؟؟؟واسه ی بابابزرگتم متاسفم ایشاله خوب بشه.دعا میکنیم ما

نیلو در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلااااااااااااااااام………………….!
وای دلم براتون یه ذره شده بود………….
.عاطی خیلی خیلی ممنون که تسلیت گفتی مرسی………….
مامانبزرگمم فوت شد……….سرم خیلی شلوغ بود اصلا نمیتونستم کامنت بزارم ببخشید…………
حالا شماها خوبید؟چه خبرا؟

ali در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام
تسلیت میگم آبجی، انشاالله مورد مغفرت خداوند قرار بگیرن، روحشون شاد باشه و خداوند بهتون صبر عطا کنه.

نیلو در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

مرسی علی جون…………..ممنون……………..!
پژی با اینگه شوتی ولی دسته توام مرسی…………..داداشه من مامانبزرگم تو کما بود که22بهمن فوت شد………..!
دختر عمه بابامم 21بهمن تو مکه فوت شده بود…………
بابابزرگ مامانبزرگ دیگه ای هم ندارم…………..!خخخخخخخخخخخ

نیلو در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

علی این قسمت اخرین نظرات خوب بود که چرا پاک کردی؟دوباره راش بنداز…………….!

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلووووووووووووووووووم

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

نیلو جون تسلیت میگم شرمنده دیراومدم نمیدونستم باز برگشته به روال قبل این وب

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلووووووم خانمی منم همینطور امروز اتفاقی سرزدم شاید امیدی باهش که دیدم بعلههههههههههههه باز کامنتی شده

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

عاطی جون مشکلت چی شد؟؟

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

خوش اومدی خانمی

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

من اووووووووووووووووووووووووووووووووووومد»ــــــــــــــ ایول به همه دوستای بامرام خودم

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

کسی نیست؟؟؟

عاطفه در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

هیچی ابجی فراموشش کردم……….الان خیلی نخ میده حتی گاهی میخ نگاه میکنه اما من دیگه بی تفاوتم یعنی نمیخوام اهمیت بدم چون فهمیدم این ره که من میرم به ترکستانست اجی ………البته این فهم الانمو مدیون یکی از بهترین دوستام تو این پیج هستم……..!

عاطفه در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

ابجی جون مرام از خودته……….واقعا دلم برات تنگیده بود خوشحالمممممممم که اومدی
بوووووووووووووووس عزیزمممممممممممممممم

عاطفه در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

خدار حمتش کنه اجی …….منم فقط یه مامانبزرگ دارم ………خدا صبر بده………خوبیم اجی فقط دلتنگت بودیم

عاطفه در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

فدات اجی منم عین خودت ……..دوتا مامانی بابایما که اصلا یادم نمیاد ……..بابابزرگمم که مهر پارسال از دست دادم………خخخخ شوتو خوب اومدی اجی خخخ

پژمان در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام
نیلو خدا رحمتشون کنه ایشالله که غم آخر باشه
حالا ما یه اشتباهی کردیم ولی دلمون خیلی برات تنگ شده بود بیا همیشه

پژمان در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلااااااااااااااااااااااااااااااااام شیوا خانوم خوش اومدی خوبی شما؟؟؟؟خیلی وقت بود نبودی

آیناز در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام بچه ها ………………………………. کسی هست؟

نیلو در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

از همه کمال تشکر وقدر دانی دارم………..چقد کتابی شد…….اقا نوکر همتونم دسته همتون مرسی…………..!
بووووووووووووووووووووووووس
اخیش دلم برا همتون یه ذره شده بود…………!
سلام شیوا جونم…………!

= = = = = = = = = = = = = = = ♥♥نغمه دولت شاهی♥♥ = = = = = = = = = = = = = = = در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ


تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما
از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم
امیدوارم غم آخرتان باشد

ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
ஜ══════════ஜ۩♥۩ஜ═════════ஜ
سلام نیلو جووون تسیلت عرض میکنم خدابهتون صبر بده…
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = خدایا یک مرگ بدهکارم و هزاران آرزو طلبکار…
خسته ام…یا طلبم را بده یا طلبت را بگیر…
= = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = =

پژمان در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

نغمه خانوم این حرف سنگین بود چیزی شده؟؟؟؟

علیرضا در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام نیلو خانوم…………واقعا متاسف شدم و ناراحت شدم خدا رحمتشون کنه ……………….ایشالا جاشون اون دنیا خوب و سبز باشه………….
آبجی ببخشید که دیر عرض تسلیت کردم من خودمم بعد چند روز دارم کامنت میذارم…………..خیلی گرفتارم این روزا…………….خدا صبر بهت بده عزیزم…..

sama در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلام ممممممممممممممممممممممممم به همه خوبيد ايشاالاه ………………… نيلو جوون بهت تسليت ميگم اميد وارم غم آخرتون باشه ببخشيد دير گفتم خيلي وقت بود تو اين صفحه نيومده بودم ديگه بازم ببخشيد ديگه
اووووهههههههههههههههههههههههههههههههههههه چه امروز هوا باحاله دلم مي خواد با يكي برم بيرون قدم بزنم …..حييييييييييييييييييييييييييييفففف

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

ای کاش منم ادم میشدم خخخخخخخخ

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

فدات خانمی

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

اره داداشی نمی دونستم این پیج بازراه افتاده

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلووووووم خانمی

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

اجی من هستم برای پیاده روی ها

نیلو در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

مرسی مرسی……………دستتون درد نکنه……………….!
اره سما هوا بد دوفنره بود……………….!
خدا اونو برسون……………….!الهی امین…………!
همه بگید امین……….!

نغمه دلت شاهي در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

,,,,, ن داداش پژی چیزی نشده دیروز اومدم تواین صفحه دیدم نیلو کامنت گذاشته برای مادر بزرگش حالم گرفته شد…

.-(بچه ها من همتون رو اندازه یک کامیون زنبور عسل دوست دارم ،اگر جرات دارین برین بشمرین,,,,

= = = = = = = = = = = = = = =
♥♥فــــدای همه نـــغـــمه,,♥♥
= = = = = = = = = = = = = = =

نغمه دلت شاهي در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

,,,,,نیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلووووووووو آمـــــــــــــــین خداجووووووووووووووووووون

sama در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

اونو برسون منظورت با خودت بود شيطون …. يكيم واسه من دعا كنه به چيزي كه مي خوام برسم همگي بگيد آمييييييييييييييييييييييييييين

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

چقدردیر میاین پیج مگه نه؟؟

پژمان در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

سلااااااااااااااام نیستین

نیلو در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

من سرم بدجور شلوغه سوم . هفتم و……………اووووووووووه…………یه عالمه کار داریم…………………..!
دلم براتون تنگ خیلی تنگ میشه……………..!
دوروزه دلم بدجور گرفته………………..!
فک کنم باز باید برم شاه عبدل العظیم…………..!:-)

sama در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

آخه………… منم دلم خواست برم مشهد شده يه روزه برم واي خداجوووووووووووووووووون چه قدر دلم واست تنگ شده

sama در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ گفته :

اه بچه ها كجايييييييييييييييين بياييييييييييييين ديگه به خدا دلم تنگيده خسته شدم اين قدر دير به دير مياين جواب ميدين الووووووووووووووووو كسي صدامو داره الو الو نچ هي هيشكي صدامو نداره پس بهتره برم

نغمه دولت شاهي در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

جاااااااااااااان سما من اینجام میخوای بیا مشهد

پژمان در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلااااااام
عاااااااطی کجایی تو آجی؟؟خیلی وقته نیستی خبری نیست ازت
بابا دلمون تنگ شد بیا دیگه.

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام دوستای عزیز خودم خوبین؟؟؟ دلم خیلی گرفته پس چی شداون همه صمیمیتی که قبل از افتتاح چت روم بوووووود بخدا هروقت میام میبینم کسی پی ام نذاشته دلم میگیره نیلو….سما…پژمان…عاطفه …نغمه ….ایناز کجایین پس؟؟؟؟چیکارا میکنین درچه حالین؟؟؟؟

پژمان در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

کجایین شماها؟

sama در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

من كه سرم شلوغه خونه تكونيو از اين حرفا مامانم افتاده به جونم ميگه بايد كمك كني منم سرم شلوغه ديگه ولي نامردي نمكردم ميام و پيامم مي زارم ………..بچه ها خوبيد كجايييييين شما ها?????؟؟؟؟؟؟

نغمه دولت شاهي در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

,,,,سلام :شیواجان خوبی سماجووون منم پی ام مو میذارم آقا پژمان هممون اینجاییم نیلوجاااان دانشگاست عاطی جووونم مشهدهست

نیلو در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلااااااااااااااااام……………..تازه دارم میرم دانشگاه……………عاطفه ام که گفتم رفته مشهد……….داره خوش میگذرونه…………….سما ایشالا…………….!

پژمان در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام شیوا غمه سما چطورین
والا ما که در تدارکات ترو جدیدیم شما چه میکنین؟

sama در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

چه عجب اومدين …… نغمه جوون آماره همرو داريااااااااهههههههه
ماهم كهخودتون كه ميدونيد پيام بالا گذاشتم درگير خونه تكوني اينم شده واسه ما درد سراااااااا ايش

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام داداش پژمان خوبی؟؟؟حالادیگه شیوا غمه شدم؟؟؟خخخخخ بابا شماغمگینم میکنین خب

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

ماهم اخرای ترم جدیدیم خخخخخ

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

شماکجایین داداشی

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

عاطی جون التماس دعا…..دعاکن که ماهم عیدبریم خیلی دلم تنگیده براش (امام رضا)

عاطفه در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام به همه ی دوستای گلم …………نغمه جونم و نیلو و……
بچه ها همتونو دعاا کردم البته اگر قابل باشم
مررررررررررسی که به یادم بودید
ادم وقتی میبینی دوستاش یادش میکنن و نبودنشو حس میکنن خیلیی خوشحااال میشه………ممنونم……..همتونو دوست دارم

عاطفه در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام داداشی مچکرم………بچه ها گفتن که مشهد بودم پابوس امام رضا

ali در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام
خیلی خوش اومدی آبجی

عاطفه در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

اجی دعا کردم ………از مامانم تا دوستای دانشگاه و دبیرستان و سایت………..تا برا همه دعا نکردم دلم اروم نشد …….تقریبا میشه بگی اولین بارم میشد چون اون سری خیلی بچه بودم یادم نمیاد

عاطفه در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

مرسی علی اقا…………..!
دلممممممممم برا همتون یه ریزه شده بود ………….نغمه جوونمممممممم ممنون که سراغمو گرفتی

نیلو در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

ماهم تورو……………………!

عاطفه2 در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام بچه ها خوبید؟ من تازه اومدم اینجا بچه ها من ازتون راهنمایی میخوام الان چند ساله که ازجدایی از دوست پسر اولم که بهم خیانت کرد با اینکه خواستگاری هم اومده بود میگذره ۷ ماه با ۱ پسر اشنا شدم اولش خیلی دوسم داشت و عاشقم بود نشست واسه کنکور ارشد درس خوند خیلی فاصله افتاد بینمون چیکار کنم که مثه اوایل دوستیمون دوباره گرم و مهربون شه؟

عاطفه در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام
خوش حالم که باز میتونم در خدمت دوستای گلم باشن و امیدوارم عاطفه 2 هرچی زودتر مشکلت حل شه
1اول باید ببینی دلایلش چی بوده…..یامستقیم بپرس یا غیر مستقیم از زیر زبونش بکش ولی به هر حال تا نفهمی مشکلش چیه تو رابطتت هیچ تغییری بوجود نمیاد گلمم

پژمان در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

به به رسیدن بخیر چه بی خبر
پس رفته بودی زیارت, خوش اومدی آجی.

پژمان در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

عاطفه 2 سلام خوش اومدی.
خوب الان چطورین با هم که میگی فاصله افتاده بینتون؟توضیح بده تا بهتر بتونیم کمکت کنیم

پژمان در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

نه شیوا سوتفهام شده
میخواستم بنویسم نغمه نوشتم غمه
خخخخخخ به بزرگواریت ببخش

عاطفه در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

به به
سلام دادا پژی…………وقت نشد کامنت بذارم …….شما ببخش

نغمه دولت شاهي در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

,,,,,سلام عاطفه2خوبی بنظرمن اگه ازت دورشده دلیل براین نیست که دیگه دوست نداشته باشه من خیلی وقته تو این سایت میام خیلی چیزایی که نمیدونستم رو الان میدونم درثانی تو7ماه که نمیتونی طرف مقابل تو کاملا بشناسی باید یه تست کامل انجام میدادی ببینی طرف واقعا مــــرده

{{وقتـی مردی شما را بخواهد…}}
-.(وقتی مردی شما را بخواهد، هیچ چیز نمی تواند جلوی او را بگیرد.
….,,,,,,,اگر شما را نخواهد، هیچ چیز نمی تواند نگهش دارد.
عاطفه جووون به هرکسی اعتماد نکن سعی کن اون بیادسمتت ,,نه خودتوصلا کوچیک نکن…
عاطفه من این حرفایی که زدم ازتجربه ای که دارم بهت گفتم ناراحت نشی عزیزم شمایم مثل خواهرم هستی….

نغمه دولت شاهي در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

پژماااااااااااان چقد جااالب دقت نکردم اسمم توش غمه واقعانغمه…

برای عاطفه گذاشتم کپی کن واسه خودت آبجیا

:: معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه، دوستت دارد

_______________%%
_______________%%
______________%%%
_____________%%%%%
____________%%%%%%
_____________%%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%
_____________%%%__%%
_____________%%%__%__%
_____________%%%___%__%
_____________%%%___%___%
_____________%%%___%___%
_______%%____%%%__%____%
______%__%__%%%%%%____%%
______%___%%_____%____%%
_______%____%%%%%____%%
________%___________%%
_________%_________%%
_________%%________%%
________%%_________%%%
_______%%___________%%%
______%%______________%%
_____%%________________%%
_____%%_________________%%
_____%%%________________%%
______%%_______________%%%
_______%%%____________%%%
_________%%%%________%%%
___________%%%%%%%%%

آیناز در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام بچه ها . شیوا جووووووووووووووونم مرسی که ازمن یاد کردی من یکم جو درس خوندن گرفته بودم خواستم یکم به درسام برسم ولی از شما که دل نمیکنم هی میام بهتون سر میزنم

نیلو در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

عاطفه 2خودت بهتر از همه میتونی به خودت کمک کنی…………..!
ما نمیدونیم اون چه فرقی کرده……………!نه ازش نپرس چرا سرد شدی……………!
اول از خودت شروع کن ببین چه کردی که سرد شده اگه از نظر خودت اشتباهی نکردی وقتشه از نگاه اون به کارات نگاه کنی……………….!
نغمه درست میگه غرورتو بچسب…………….دختر بدون غرور مثله اشغالی بیش نیست……….ببخشید اینو میگم چون خودم الان این حسو دارم در برابر یه نفر……………!

sama در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلاممممممممممممممم به همه خوبين شما هااااااااااااااا …………..درمورد عاطفه 2 چيزي نمي دونم كه بگم ولي تو7 ماه يه آدمو نمي توني كامل بشناسي برا اين كه بتوني يه آدمو خوب بشناسي بهت پيشنهاد مي كنم كه ار تكنيك زبان بدن استفاده كني يه چندتا مثال مي زنم كه خوب بفهمي چي ميگم 1 : اگه ميخواي بدوني كه دروغ ميگه يا نه خوب به چشاش نگاه كن آدمايي كه دروغ ميگن مردمك چشاشون كوچيك ميشه 2 اگه ديدي حرفاي ضدو نقيض ميزنه قابل اعتماد نيست 3 پلك زدن زياد اگه اين كارو كرد بازم داره دورغ ميگه4 بالا انداختن شانه 5 بازي با دست و وسايل 6 حالت تدافعي بدن7 خاراندن گردن و پشت گردن8 دزديدن نگاه 9 صداي زير يا بم 10 اگه نخواد بشنوه هم يكي ديگه از كاراي آدماي دروغ گو البته كسايي كه زياد دروغ ميگن اين حالتا كم تر براشون اتفاق مي افته ………اميدوارم بهره كافي رو برداشته باشي

پژمان در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سما من دلم به حال اون بیچاره ای که عاشق تو میشه میسوزه یه دروغ بگه کارش تمومه ههههههههه

پژمان در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

نگااااار
نگااااااار
نگاااااااااار
نگااااااااااااااار
نگااااااااااااااااااااار
کجایی آبجی یه سر بزن به سایت نگار

ناشناس در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

نگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ابجیییییییییییییییییییییییییییییییییییی کجایی تو دخترررررررررررر اگه این کامنتو میبینی حتما یه جواب بدهههههههههههههههههههههههههههههههههههههه نگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارررررررررررر

ناشناس در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

نگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ابجیییییییییییییییییییییییییییییییییییی نگااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااررررررررر

نیلو در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

اوووووووووووووه……………….بابا یه مهلت بده به طرف………………..!بی شوور می مونیا………………….!

آیناز در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

اییییییییییییییییییییییییییییول سما چه واردی تو.من که بهره بردم از پیشنهادت

sama در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

ههههههههههههههههه خخخخخخخخخخخخخخ ممنون بچه ها بابت پيامايه باحالتون آقا پژمان بابت اون چيزي كه گفتيد بايد بگم اوني كه عاشق من بشه عمرا بتونه بهم دروغ بگه چون از نظر من البته اين نظر شخصيه منه ناراحت نشن دوستان از نظر من يه عاشق واقعي نه مي تونه به عشقش دروغ بگه البته اگه هم گفت مطمئا ميره خودش همه چيرو بهش ميگه و نه مي تونه از عشقش دل زده بشه چرا اينو ميگم چون اگه واقعا دوسش داشته باشه نمي تونه اين كارارو از ته قلبش بكنه منظورم از ته قلبش اينه كه نمي تونه با تمام وجود ازش نفرت باشه چون دوسش داره عاشقشه خاطرش واسش عزيزه متوجه شدين ؟ اگه نشدين بايه زبونه ديگه بگم هههههه ناراحت نشيا ااااا برادر

✖شـــ√یوا✖ در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

منم شاخ دارم داداشی؟؟؟؟؟خخخخخخخخخ باشه شوخیدم قبول میکنم عذرخواهیتو

یلدا در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام این مطلب خیلی خوب بود.شخصی رو دو ساله دوست دارم همیشه نمیشه ببینمش ولی یکبار دقیقا 5 دقیقه بی کلام به هم نگاه کردیم.یکدفعه شخصی عشقم رو صداکرد اما متوجه نشد بنابراین دوباره صداش کرد و عشقم حول شد .این یعنی دوستم داره؟؟؟؟؟ یکبارهم گفت دوست داشتن رو نه میگن نه مینویسن بلکه ثابت میکنن بعدشم جوابمو نمیده چیکارکنم ؟؟ لطفا راهنماییم کنین.

نیلو در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

یلدا جان من متوجه نشدم……………!چی شد؟

داوود در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام به همگي،همتونو دوس دارم منم تازه اومدم اينجا عاشق بودم گذاشت رفت.منم ليسانسو گرفتمو رفتم سربازي الانم از آشنايي با شما خوشحالم.اينم يه توضیح مختصر و اوليه از خودم

پژمان در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام خوش اومدیی داوود
یلدا دقیقتر بگو بینیم چی میگی؟

پژمان در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

داوود یلدا بیاین پیج راز های دوست داشتنی شدن بچه ها اونجان کمکتون میکنن تو قسمت سرچ سرچ کنین راز های دوست داشتنی شدن بیاین

یلدا در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

نیلو جان شخصی که ازش گفتم بخاطره موقعیت کاریش نمیتونه با کسی باشه و دوستی رو برخلاف کارهای درست میدونه این حالت که قبلا گفتم برامون اتفاق افتاد .با توجه به این مطلب درباره نگاه فکرمیکنید دوستم داره؟

یلدا در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

به کامنتی که برای نیلو گذاشتم توجه کن آقا پژمان.

فریادهای سوخته در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

چوب ها که می سوزند،

گرمت می کنند .

دلت که می سوزد ،

یخ میکنی …!

فریادهای سوخته در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

نشناخته را محَرم اسرار نکن

قفل دل خود بر همه کَس باز نکن

در قلک دل برای آینده ی خویش

جز عشق خدا هیچ پس انداز نکن

یلدا در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام من تازه به شما ملحق شدم چندتا عکس جالب دارم که کاره خودمه میخوام براتون ایمیل کنم بذارین همه ببینن .یلدامرسی از سایت خوبتون

عاطفه در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام
دوستان عزیز میتوانید در صورت تمایل مطالب زیبای خود را از طریق یکی از این ادرس ها برای ما بفرستید:

ادرس:
mihanfaliha@gmail.com
http://www.mihanfal.com/send

عاطفه در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام
دوستان عزیز میتوانید در صورت تمایل مطالب زیبای خود را از طریق یکی از این ادرس ها برای ما بفرستید:

ادرس:
mihanfaliha@gmail.com
http://www.mihanfal.com/send

EN30YH در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام مرسی بابت حرفاتون واقعا قابل تحسین بود این گفته ها

Amirabbas در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

خانومای لوس سلام داداشای گلم هزارتا سلام
خانوما این طرز سلام کردنتون خیلی زاخاره سلام میخواین بکنین قشنگ بگین سلام
سیلوووووم سیلااااام سولیییییم ….
بابا نوبرشه

FATEMEH در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام علیکم یعنی از 15 اسفند هیچکی نیومده اینجا
دلم گرفت جواب بدین

هستی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام به همگی منم تازه وارد این سایت شدم مطالبتون رو خوندم امیدوارم همتون حالتون خوب خوب باشه هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی علی الخصوص توی این روزها که حال و هوای عید داره .بچه ها مطالبتونو که می خوندم دیدم که اکثریتتون عاشقید ولی از نظر من فقط باید آدما رو دوست داشت اصلا” نباید عاشقشون شد البته این ایده من .عشق و عاشقی دروغ بزرگیههههههههههههههههههههههههههه .

fatemeh در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام هستی جان خوش اومدی نه اینطوری فکرنکن بعضی از بچه ها فقط درگیر این قضیه اند
منم به عشق تو این دوره وزمونه اعتقاد ندارم

زهرا در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام به همه زهراهستم
تازه وارداین سایت شدم
بچه هابه شدت به راهنماییتون نیاز دارم
من وقتی کسی بهم ابراز علاقه میکنه چه تودانشگاه چه اقوام به قول مامانم انگارجن میبینم فرارمیکنم وروزهای بعد که میبینمشون نگاهشون معذبم میکنه وجواب سلامشون روهم نمیدم(البته سختگیرم وهیچکدوم اونی که میخوام نیستن)
نمیدونم چیکارکنم که این اخلاقوازخودم دور کنم واقعااینجوری خییییلی بده (خجالتی هم هستم )
بااین کارم دل پسرعمه پسرعمو پسر داییم روشکوندم بدون اینکه منظوری داشته باشم ازاین بابت خودمم ناراحتم،مامانم میگه زشته حداقل جواب سلامشون روبده ولی من روم نمیشه
بنظرشمامن چیکارکنم؟

زهرا در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام به همه نازنین زهراهستم
آهاااااااااااااااای کسی نیست جوابموبدههههههههههههه وای گلوم درد گرفت خب جواب بدید دیگه
کمممممممممممممممممممک
بچه هابه شدت به راهنماییتون نیاز دارم
من وقتی کسی بهم ابراز علاقه میکنه چه تودانشگاه چه اقوام به قول مامانم انگارجن میبینم فرارمیکنم وروزهای بعد که میبینمشون نگاهشون معذبم میکنه وجواب سلامشون روهم نمیدم(البته سختگیرم وهیچکدوم اونی که میخوام نیستن)
نمیدونم چیکارکنم که این اخلاقوازخودم دور کنم واقعااینجوری خییییلی بده (خجالتی هم هستم )
بااین کارم دل پسرعمه پسرعمو پسر داییم روشکوندم بدون اینکه منظوری داشته باشم ازاین بابت خودمم ناراحتم،مامانم میگه زشته حداقل جواب سلامشون روبده ولی من روم نمیشه
بنظرشمامن چیکارکنم؟

fatemeh در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام زهرا جان خوش اومدی
خجالتی نباش ولی به سخت گیریت ادامه بده. بشین پیش خودت فکرکن ببین چجور پسری رو دوست داری بالاخره یکی رو بپسند
و اگه کسی به دلت نمیشینه بگو من فعلا فقط به درسم فکرمیکنم فرارنکن مواجه شو.
ولی خودمونیم چقدر خاطر خواه داری خخخخخخخ

fatemeh در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

بچه ها سال خوبی داشته باشید دعام کنید
خداحافظتون

زهرا در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام
فاطمه جون مرسی
بی اندازه سختگیرم تا الان هرکسی اومده ردکردم هیچکدوم به دلم ننشسته، مامانم وخاله م خیلی باهام صحبت میکنن ولی فایده نداره
تا الان به هیچکس اجازه ندادم بهم نزدیک بشه واسه خاطرهمین فکر میکنن من مغرورم ولی اینجوری نیست ،نمیتونم به عنوان شریک زندگی بهشون فکرکنم
(به ظاهرخیییلی اهمیت میدم)
———————————-
چه راهکاری واسه خجالتی بودنم پیشنهادمیکنید ؟؟؟

آیناز در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

من فکر میکردم فقط من اینجوریم ولی تو که از منم بدتری بابا

نورا در تاریخ ۳ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام به همه دوستان .سال نوبرهمگی مبارک باشه.
منم تازه به شما پیوستم …

نورا در تاریخ ۳ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام به همه دوستان .سال نوبرهمگی مبارک باشه.
منم تازه به شما پیوستم …

نیلو در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام نورا خوش اومدی………….!

نیلو در تاریخ ۴ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

زهرا جان من تاحالا این مشکلو نداشتم…………کم حرف بودم ولی خجالتی نه…………….اعتماد به نفس نداشتم………یه بار تصمیم گرفتم حرف بزنم چون هیچ جمعی بهم خوش نمیگذشت ولی الان خودم یه جمعو میترکونم وهدایت میکنم……………!

حیدر در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام بر دوستان

sama در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

نيلو جااااااااااااااان بالا خره پاتوق ما كجاست اينجا يا نه اونا معلوم كن ديگه…………..سلام دوستان من سما هستم پاتوق جديد و تو اين صفحه هست راز هاي دوست داشتني شدن ..اگه تو قسمت جستو جو (بالاي صفحه سمت چپ) اينو سرچ كنيد صفحش مياد بيش تر بچه ها از جمله خودم اونجا هستيم مشكلي هم اگه دارين دوست دارين بياين اونجا چون بيش تر ما اونجا هستيم نه اينجا اگه هم نه در خدمتتون هستم بفرماييد مي شنوم

عاطفه در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

ایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول داری سما
راست میگه دوستان کلمه ی راز رو تو جست و جو سرچ کنین
با ســـــــــــــــــــــــــپاس

sama در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

ههههههههه شكسته نفسي مي كني عاطي جوون

الهام در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام به همگییییییییییییی
سال نو مبارکککککک
امیدوارم سال خوبی داشته باشید…
بچه ها ازتون کمک میخواستم خوشحال میشم اگه راهنماییم کنین
من دوماهی میشه با ی پسری اشنا شدم ولی هر کدوم تو ی شهری هستیم قراره بیاد پیش من و از نزدیک همو ببینیم .
راستش من با حرفام خیلی اذیتش میکنم با اینکه خیلی دوسش دارم .
خیلی باهاش تند برخورد میکنم ولی اون هیچی نمیگه.lمن تو همه کارها عجولم ولی اون خیلی صبوره
به نظرتون چیکارکنم ؟؟؟؟؟؟؟ چجوری باهاش برخورد کنم که ازم متنفر نشه؟؟؟؟؟؟؟

نیلو در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

الهام جان میشه از خودت بیشتر بگی؟چندسالته؟چقده فاصله شهرا؟چجوری اشنا شدی؟
من همه جا هستم……………!

sama در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام الهام جوون عزيزم اول بهتره كه اين موضوع رو با يكي در ميون بزاري

شیوا در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلووووووووووووووووووووم همگی دلم براتون اندازه سوراخ موچه شده بود

عاطفه در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

واااااااااااااااااای سلام عخش من ……………..شیواجونممممممممممممممم دلم یه ذره شده بود برات….عیدت مبارک گلممممممممم
کجا بودی تا الان؟
بیا این ادرس بچه ها اونجا میان اغلب

http://www.mihanfal.com/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86.htm

زهرا در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام نیلو جون عیدت مبارک ،مرسی این مشکلوفقط خودم میتونم حل کنم،البته نیلو من فقط درمقابل پسرایی که بهم ابراز علاقه میکنن ومیگم نه بعدش دیگه روم نمیشه جواب سلامشونم بدم دیگه نمیتونم مثل گذشته باشم.مثلاپسرعمه وپسرداییم دیگه حتی نمیتونم نگاشونم کنم.
وگرنه تودانشگاه یاجاهای دیگه اینقدخجالتی نیستم

الهام در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

من 23 سالمه . طریقه ی اشناییمون هم نت بوده دیگه از نظر اخلاق و روحیات خیلی بهم نزدیک هستیم فردا میاد شهرمون که هم دیگرو ببینیم راستش برای دیدنش خیلی عجله داشتم ولی حالا خجالت میکشم ازش.
من یکم تو اخلاقم تندم اکثرا باهاش دعوا میکنم با اینکه دوسش دارم دوست ندارم اینجورری باهاش رفتار کنم ولی پیش میاد دیگه
اگه از هم خوشمون بیاد قرار ازدواج رو میذاریم ولی من موندم به خانوادم چی بگم اگه راستشم بگم سخت مخالفت میکنن .
به نظرتون چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نمیتونم راحت بزارمش کنار .ی مشکلی هم که اون داره خانوادش نمیتونن بیاین شهر ما هیچکسی رو هم نداره اینجا……

نورا در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

نیلوعزیزم ممنونم.
الهام جان به نظرمن رفتارت صحیحه چون پسراازدخترهایی که خیلی راحت قابل دسترس ومطیع اندخوششان نمیاددرضمن دوست داشتن بدون شناخت کامل یه حماقته که دخترابه خاطراحساساتشون دچارش میشن .عزیزم ابتداسعی کن یه شناخت نسبی نسبت بهشون پیداکنی اگه معقول وموردرضایتتون بودرفتارتون روملایم ترکنیدوتاحدودی براشون ابراز احساس کنید.

نورا در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

نیلوعزیزم ممنونم.
الهام جان به نظرمن رفتارت صحیحه چون پسراازدخترهایی که خیلی راحت قابل دسترس ومطیع اندخوششان نمیاددرضمن دوست داشتن بدون شناخت کامل یه حماقته که دخترابه خاطراحساساتشون دچارش میشن .عزیزم ابتداسعی کن یه شناخت نسبی نسبت بهشون پیداکنی اگه معقول وموردرضایتتون بودرفتارتون روملایم ترکنیدوتاحدودی براشون ابراز احساس کنید.
نکته :سعی کنید خودواقعیتونوبهش نشون بدیدحتی اگرخوشایندنباشه.

نورا در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

الهام عزیزم چشماتوبه روی واقعیتها بازکن ،این طریق آشتایی نمیشه روش اطمینان داشت که طرفتون تماماٌصداقت داشته ،ریسک کاری که میخایدانجام بدیدخیلی بالااست ،بایدوقت زیادی برای شناخت خودش وخونوادش بذارید بااین فرض خوشبینانه که همچیوراست میگه ومیتونیدبه حرفاش اعتمادکنید.
بایدخیلی جاها امتحانش کنیدکه ببینیددوست داشتنش درچه حده هرچندمیدونم نبایدعشقش عمیق باشه چون هنوز شماروندیده وابراز علاقه ای هم اگردرکارباشه همش دروغ بوده .
برای دیدن شماهم درسته که خونوادش نمیاداماشماازش بخاین که یکی ازاعضای خونوادشودرجریان بذاره وباهاتون تماس بگیره که درجریان کارایشون هست اینطورخیالتون راحت ترمیشه که شماروبرای زندگی میخاد،این یکی ازامتحان هایی بودکه صرفاٌجهت راهنمایی براتون زدم .

sama در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

الهام جان چون شما تو نت با هم آشنا شديد و به عبارت خودتون گفتين از نظر احساسات به هم نزديك هستين دليل نمي شه كه اون آقا شما را به عنوان همسرشون به خواد يا دوستش ببين عزيزم ابراز احساسات جوريه كه تو مي توني يه جور احساساتتو ابراز كني ولي خودت از اين نوع احساسات بدت مي ياد اگه مي خواي راحت حرفمو بهت بزنم اينه كه آدم مي تونه احساساتشو به صورت دروغي ابراز كنه هر چند در واقعيت از اون خوشش نياد همين طور كه نورا گفت بهتره از اون بخواي يكي از اعضاي خانوادش در جريان اين موضوع باشه همين طور خودت چون به نفعت هست بعد يه چيزه ديگه فك كنم اين حسي كه نسبت به اون آقا داري عشق نيست يه جور عادت مي تونه باشه كه شما در فضاي مجازي به اون دچار شدي عزيزم بهتره به اون پسره عادت نكني زندگي عاديتو بكن به نظرمم بهتره به اساش هميشه جواب ندي منظورم اينه كه زياد با هاش گرم نگير به قول نورا امتحانش كن بزارش تو آمپاس (فشار) ببين رفتارش چه شكلي مي شه يا چه برخوردي مي كنه در ضمن بهتره با يكي از اعضاي خانوادت يا يه دوستي كه خيلي بهت نزديكه و بهش اعتماد داري درميون بزار منتظر جوابت مي مونم

الهام در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سما جون من خیلی امتحانش کردم از همه لحاظ خوبه . بخاطر من فقط خواست بیاد که امروز به ی دلیلی گرفتنش تو راه و نمیتونه بیاد (فکرتون جای بد نره خلافکار نیس) به دلیلی که نمیتونم بگم دیگه نمیتونه بیاد. حالا من اینجا گریه میکنم و اون اونجاااا .
بچه ها باور کنید رابطه من و اون اصلا برای هوس نبوده هدفمون بالاتر از اینا بود که قسمت نبود. برای هردومون سخته ……
ازتون میخوام برای هر دومون دعا کنین ……..

الهام در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

بچه ها دلم خیلی گرفته خیلیییییییییییییییییییی……….

sama در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

ببين عزيزم اميد وارم اوضاع بر وفق مراد شما ها باشه ولي عزيزم اگه هدفتون بالاتر هست بايد به يكي بگيد ديگه اگه واقعا همديگرو دوست داريد بهش بگو بياد خواستگاريت اگه گفت نه بهتره فراموشش كني اگه واقعا بخواد تورو پس مي ياد اگه هم نه دليلشو ازش بپرس اگه گفت بزار بيشتر با هم آ؛شنا شيم بگو تو اول بيا خواستگاري اگه خانواده ها جوابشون مثبت بود قرار مراراي آشنا شدن بيش تر خانواده ها و خودمونو مي زاريم همين زيادم خودتو به اون وابسته نكن نازشم نكش

رومینا در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

چند ساله عاشق پسری شدم تا اینکه بهش گفتم .ولی اون کم محلی میکنه و میگه نمیخوام بینمون وابستگی ایجاد بشه میگه اصلا من و تو نمیشه خواهشا کمکم کنید

الهام در تاریخ ۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

رومینا جون بعضی ها ارزش عشق یکی دیگه رو ندارن. کاش دنیا همیشه بر وفق مراد بود. منم واقعا عاشقش بودم ولی هیچوقت نمیتونه بیاد هیچ وقت …….
حالا من موندم و ی دنیا غم هیچکسی رو تا حالا مثل اون دوست نداشتم ………….

نیلو در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

الهام جان من به اشنایی تو دنیای مجازی اصلا خوشبین نیستم……..طرفو میبینی باهاش چند سال هستی بعد خیانت و دروغ ………میبینی چه برسه به کسی که نمیشناسیش………!
بازم خودت میدونی ولی بهتره بهش وابسته نشی……..اون میره و تو می مونی با یه عالمه غم…………………….

الهام در تاریخ ۸ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

می فهمم نیلو جون ولی همه که مثل هم نمیشن . این بستگی به بخت و اقبال خود ادم داره .

محیا در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام بچه ها من خیلی تنهام . بامن دوست میشید؟

الهام در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام محیا جون. حتمااااااااااا خودتو معرفی گن عزیزم.

عاطفه در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام محیا جون خوبی گلم؟
حتما ….ما اینجا همه با هم دوستیم و هرکاری هم از دستمون بر بیاد برای هم انجام میدیم ولی پاتوق بچهها یجا دیگس بیا انجا گلم با بقیه اشنا شو
بیا این ادرس
http://www.mihanfal.com/%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86.html

عاطفه در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

و اگر نتونستی پیدا کنی کلمه ی رازو بالای صفحه تو قسمت جست وجو سرچ کن
قسمت رازهای دوست داشتنی شدن رو انتخاب کن بیا داخل گلم

sama در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام محيا خوش اومدي عزيزم ☻

نیلو در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

محیا خوش اومدی…………..!
من نیلو 20 ساله تهران دانشجوام………………!تو؟؟؟

مسعود در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

خوش به حال شما، چقد وقت اضافه دارید + دل خوش

الهام در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

دل خوش سیری چند اقا مسعود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بابک در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام دوستان

بابک در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

کمک گرفتی؟

میلاد در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام به همه انگار اینجا بازار خیلی داغه ما رو هم آدم حساب میارین یا نه؟!!!

عاطفه در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام داداش خیلی خوش اومدی وصفا اوردی
بفرما داداش درخدمتیم

امید در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام دوستان. من امروز اتفاقی اومدم اینجا.
داشتم نظرات شما رو میخوندم, که به مطالب بهار خانوم رسیدم.
ببین بهارجان, قصدم نصیحت نیس. فک کن پیشنهاده.
شما داری حرف از ازدواج میزنی. پس موضوع خیلی برات جدی هستش!
شنیدی که میگن, بنای عشق و رابطه ای که توی خیابون گذاشته بشه, توی همون خیابون هم خراب میشه؟!
حالا شماکه تو یه فضای مجازی عاشق شدی, که تازه صد رحمت به خیابون!
هنوز همدیگه رو ندیدین, چرا قراره ازدواج گذاشتین اخه؟؟؟ واقعا این منطقیه؟!؟!
بقوله دوستمون نیلو, بعضی وقتا طرفو میبینی کاملا میشناسیش, اما اخرش خیانت ودروغ… دیگه چه رسد به اینجور اشناییها…
من 30 سالمه, دخترم امسال 6 ساله شده, ولی 4 ساله که از همسرم که دختر عموم هم بود جدا شدیم.
فک میکنی چرا ما ازهم جدا شدیم؟؟
چون با اینکه دختر عمو پسر عمو بودیم, و به عقیده ی همه, عقدمون تو اسمونها بسته شده, ولی همدیگه رو نمشناختیم…
تا به خودم اومدم دیدم بهترین سالهای زندگیم رفت… سرخوش بودم, شاد بودم, واسه بچه م بابای خوبی بودم, واسه زنم هم شوهره خوبی.
ولی اخرش چی شد؟! اخرش جدایی شد, من موندمو یه دنیا تنهایی, با یه طفل معصوم 6 ساله, که هیچ گناهی هم این وسط نداشت… خداشاهده همش بخاطره این بود که منو همسرم از همدیگه شناخت کافی نداشتیم. به هم نزدیک اما دور بودیم…
ببخشید دوستان زیاد حرف زدم. باور کنید الان خودم اشکم سرازیره. نمیخواستم داستان بگم بچه ها. ولی درد داشتم که اینا رو گفتم…
بهارجان, خواهره خوبم, اینارو گفتم که بیشتر چشمو گوشت رو بازکنی. و ادما رو بهتر بشناسی, که خدایی نکرده زبونم لال به سرنوشت من دچار نشی…
امیدوارم همه ی جوونا خوشبخت بشن… و شماهم به هرچی که خدا واست صلاح میدونه برسی…الهی امین

sama در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام آقا ميلاد خوش اومدي بفرما دم در بده بيا تو راحت باش سايت خودتونه خخخخخخخخخخ

sama در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

بهار ما اينجا بهار داريم ؟الهي آمين و….آقا اميد لطفا بازم از اين تجربه هاتون برام يا برامون بگين خيلي به دردمون مي خوره ممنون از شما

عاطفه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام امید اقا خیلی خوش اومدین ……واقعا بهره بردیم از حرفاتون امیدوارم بازم به سایت ما سر بزنید
ممنون

محمد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام خوفی چه خبر

محمد در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

با سما دوستان خوب هستید

امید در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام sama خانوم.
سلام عاطفه خانوم.
ممنونم از این سایت و همه ی شما دوستان خوبم, که اجازه میدین منم حرف و نظرم رو بگم.
من تو زندگیم زیاد سختی دیدم. انصافا بیشتر از سنم هم تجربه کسب کردم.
شاید اون چیزایی که توکامنت قبلیم گفتم, به مزاج خیلی ها خوش نیاد… ولی هدف از گفتنشون فقط این بود که,
این خواهرمون بهارخانوم, واقعا از تجربه ی منو امثال من استفاده کنه, که خدایی نکرده دچار شکست نشه.
همه ی خواهرا و برادرای خوبم که تو این سایت کامنت گذاشتن, لابد همه شون خوب میدونن که, انسان نباید حتما یه چیزی رو خودش تجربه کنه تا معنی شکست رو بفهمه!
بعضی وقتا باید از تجربه های دیگران استفاده کنیم, که بتونیم بهترین راه حل رو اتخاذ کنیم. تا ایشالله شکست و ناکامی رو خدایی نکرده خودتون مثه من تجربه نکنید…
صادقانه واسه همه ی شما دوستان خوب و بامحبتم دعامیکنم, که همتون خوشبخت بشید انشالله…
شماهم اگه سرتون گرفت, واسه منه حقیر دعاکنید… ممنون

عاطفه در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

ممنون امید اقا که بازم اومدید و نظر گذاشتید
باسپاس فراوان

امید در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

وااااااای.
خیلی معذرت میخوام. حواسم نبوده الان متوجه شدم.
من اون مطالب رو در مورد مشکله الهام خانوم نوشته بودم. ولی اشتباهی اسمشونو گفتم بهار!!!
sama خانوم شماکه متوجه اشتباهم شده بودی, یه ندایی میدادی میگرفتم مطلبو!!!
واقعا معذرت میخوام.
الهام جان ببخشید عزیزم.

امید در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

خواهش میکنم عاطفه خانوم.
باعث افتخار هستش.
شماهم متوجه اشتباه من نشده بودین؟!

الهام در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام من الان سر زدم .
ممنون امید اقا راستش منم از اول تا اخر کامنت ها رو هر چی نگاه کردم بهار ندیدم تا اینکه تا اخر کامنتها رو خوندم .خخخخخخخ
نمیدونم چی بگم امید اقا ولی هنوز با طرفم کم و بیش رابطه دارم و نتونستم یادشو از خاطرم پاک کنم شاید بعضی ها بگن این وابستگیه نه عشق ولی باور کنین نیس .

sama در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سللللللللللللللللللللام به همه ……….ممنون آقا اميد كه اومدين و بازم برامون كامنت گذاشتين اميد وارم هر چيزي رو كه دوست دارين بهش برسين …آمين ☻

امید در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام دوستان.
ممنون sama خانوم. شما لطف دارین.
و شما الهام خانوم, قبل از هر چیز, واقعا ازتون معذرت میخوام بابت اشتباهم!
ببین الهام جان, واسه ازدواج فقط دوست داشتنه طرفین که ملاک نیست.
دوست داشتن فقط یکی از چند فاکتوری هستش که واسه یه ازدواج سالم نیازه.
من نمیگم اون اقا ادم قابل اعتمادی نیست. نه اصلا منظورم این نیست!
فقط میخوام بگم این دوستیهای فضاهای مجازی, همینطور که از اسمش پیداست, واقعا مجازی و توخالیه…
شاید من ادمه نرمالی نباشم, ولی اینجا اینقد خوب و موجه جلوه کنم, که اعتماده همه رو جلب کنم.
یه آقایی رو میشناسم که اگه امروز با سه تا خانوم اشنا بشه, به هر سه تاشون قول ازدواج میده.
بدونه اینکه اون خانوما از همدیگه خبر داشته باشن!
پس الهام جان, یه ذره واقع بین باش, و احساسی عمل نکن.
همیشه دست بالای دست بسیاره. اگه انسان صبر داشته باشه و امیدش به خدا باشه, شک نکن که خیلی موقعیتهای بهتری هم هست که خداوند
واسه بنده هاش رقم میزنه… و با از دست دادنه یک موقعیتی که هنوز در مرحله ی ابهام هم هستش, دنیا به اخر نمیرسه…
تازه یه وقتایی ممکنه خدا رو هم شکر کنیم که فلان ارزومون رو محقق نکرده. و انچه که به صلاحمون بوده رو برامون رقم زده…
پس خواهره خوبم, الهام خانوم!
سعی کن واقعبینتر باشی, و به لطف و مرحمت خداوند هم ایمان داشته باش…و بدون که خدا هم حتما کمکت میکنه که یه تصمیم درست و عاقلانه بگیری, که توزندگیت ضامن سعادت و خوشبختیت باشه…انشاالله

جواد در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

مردی اندر حسرت عشق بیتاب مرده است.
و او همچنان میگرید بی آن که بداند عشق چیست.
عشق پرتگاهی برای هبوت است اندر دره جان.
به کدامین بهانه خوشیم عشق عشق عشق.
عشق را گذیدند عشقی که خواهر مرگ است وهم چنان عشاق به سر دابه ی اوفول وجود میروند.
عشق را فقط آنانی میداند که در بحر آن غرق شدند بی آنکه کسی آنان یاری دهد.

الهام در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام
خواهش میکنم امید اقا .
نمیدونم چی بگم . من همیشه و همه جا تو کارام به خدا توکل کردم و موفق بودم این بار هم همین کارو میکنم امیدوارم خود خدا کمکم کنه .
طرفمم اگه واقعا برای زندگی منو بخواد که میاد در غیر این صورت نمیاد خب .
امید اقا براتون متاسفم شما تجربه ی بدی داشتین خب . به منم از کوچیکی میگفتن عروس عمویی ولی الان اگه واقعا بخواد بیاد جلو اصلا هیچ حسی ندارم بهش و تمام فکرم مشغول اون طرفه .
نمیدونم خدا بزرگه هر چی اون بخواد.
سپاس

زهرا در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام آقاامید ،زهراهستم شماخیلی خوب مشاوره میدید میتونید واسه مشکل منم راه حلی بفرمایید؟؟ بالاکامنت گذاشتم لطف کنیدبخونید

sama در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلامممممممم به همه .خواهش مي كنم آقا اميد

الهام در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام سما جون . خوبی چه خبرااااااااا؟؟؟؟؟؟؟ خوش میگذره؟؟؟؟

sama در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام الهام جوون ممنون ……بد نيست تو چه طوريييييي؟؟؟؟؟؟؟؟

الهام در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

مرسی عزیزم. خداروشکر خوبم .

میثم در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

زندگی سوختن وساختن است بی جهت تجربه اموختن است زندگی کهنه قمهری بیش نیست این چه قماری است که همه اش باختن است . بی خیال

عاطفه در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلااام همه ی دوستای گلمم ممکنه بعضی اوقات نتونم بیام یا در دسترس نباشم پس ادرس وبم رو میدم که بعدا شما هم بهم ادرس بدین اونجا راحتتر میتونیم بحرفیمم
ادرس:http://atefe73z.blogfa.com/

الهام در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام به همگی خوبین بچه ها؟؟؟؟
بچه ها برام دعا کنید تو موقعیت سختی قرار گرفتم مرسی………

sama در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته :

سلام الهام جوون باشه حتما واست دعا مي كنم عزيزم بيا تو پيچ راز هاي دوست داشتني شدن اينجا كسي زياد نمياد ♥

masuod ataei در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ گفته :

من خوشحال هستم ک ب ای سایت رجوع کردم

شقایق در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ گفته :

سلام دوستان منم اتفاقی اینجا اومدم ببخشید وارد جمع دوستانتون شدم .منم پسر داییمو از 10 سالگی دوست داشتم اونم تا جایی که میدونستم و متوجه نگاهش بودم عاشقم بودولی بعد12سال عاشقی به خاطر اختلافات خانوادگی امسال با یکی دیگه ازدواج کرد و جوابمو اینطوری داد . فقط با نگاه همدیگه رو دوست داشتیم و دور از هم زندگی میکردیم و فقط عید نوروز همدیگه رو میدیدیم با همه این چیزها من فکر میکنم نمیشه به کسی اعتماد کرد و باید عشقو بعد ازدواج پیدا کرد اگه عاشقم بود به خاطر من صبر میکرد بنابراین اقا امید واقا حرفاش درسته ایشون بعد ازدواج متوجه شدن ولی خدا خیلی دوستم داشت و زودتر متوجه خیلی از مسائل شدم یه مدت ناراحت بودم ولی الان فقط به فارغ التحصیلی فکر میکنم امیدوارم شما هم راه درستو انتخاب کنید. .

پژمان در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ گفته :

سلام به همگی خوبین؟

معین در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ گفته :

سلام داداش این ها در صورتی هست که ما شخص رو بتونیم در بیشتر مواقع ببینیم اما اگر نتونیم همیشه ببینیمش برای مثال 7 بار در سال حالا باید چی کار کنیم.البته لازم به ذکره که در بیشتر مواقع میتوانم در محل زندگیش حاضر بشم.اما نمیبینمش

زینت در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ گفته :

امشب ساعت ۳:۰۵ دقیقه به وقت ایران ماه کعبه را طواف میکند در هر سال یکبار تکرار می شود در این ساعت وقت قبولی دعاست
از همتون اگه این ساعت دعا کردین التماااااااااااااااااااااااس دعای فراوان دارم .
ممنون از تمامی دوستای گلم !!!

پژمان در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ گفته :

آخی 🙁 یادش بخیر اینجا 🙁

علی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ گفته :

سلاااااااااااااااااااااااااااام بچه ها خوبی هر کی منو بشناسه جایزه داره خیلی قدیمیم اینجا قبلا چت بود همه چی به هم خورد اگه گفتین کیم شاید عاطفه اجی جونم بتونه بگه

pouya در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ گفته :

helloooooooo

آزاده در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ گفته :

سلام
شما همون علی آقائی هستید که عاشق یه دختر مذهبی بودید و یه تعداد زیادی هم صلوات نذر کرده بودید تا خدا بقول خودتون توی رو در واسی قرار بدید اما باباش دختره رو منصرف کرد .
حالا جایزه من چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ShN در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ گفته :

موافقم :(((
اگه خواستین بیاین وبم داستان منو عشقمو بخونین

علی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ گفته :

سلاااااااااااااام ابجی نه من اون نیستم

لیلا در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۳ گفته :

مشکل تو چی منمشکل خیلی سختی دارم

نازنین در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۳ گفته :

سلام عزیزان؛جایی که برای پایان نامه مشغول به کار هستم یه پسری که دانشجو دکتراست کار می کنه خیلی به من نگاه می کنه اول اهمیتی نمی دادم ولی گاهی آنقدر خیره میشه که من خجالت می کشم نگاهش کنم گاهی مخفیانه نگاه میکنه نمی دونم منظورش از این نگاه کردن چیه چند وقت پیش به یه بهانه با اون حرف زدم ولی انگار دست وپاشو گم کرد کمکم کنید ممنون میشم

زینب در تاریخ ۶ تیر ۱۳۹۳ گفته :

وایخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

sama در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۳ گفته :

سلام نازنين خوبي؟ به عبارتي مي شه گفت كه شما توو گلوي پسره گير كرديد يا كتابيش مي شه كه پسره از شما خوشش مياد

sama در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۹۳ گفته :

دوستان مي تونيد بيايد تو صفحه ي راز هاي دوست داشتني شدن ..اونجا پاتوقمونه

فرناز در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۳ گفته :

سلام بچه هامن تازه پیج تونودیدیم خییییییییییییییییییییلی خوشم اومد من ایمیل نداشتم باایمیل داداشم اومدم خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ البته اگه بدونه………………………………

عاطفه در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۳ گفته :

عقیل؟؟همونی که با اسم عقیل اومده بود؟دقیقا برای چند وقت پیش؟
تو چت روم هم بودید؟

Haniyeh در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۹۳ گفته :

سلااااااااااااااااااااااام خوبین بچه های گل؟

سارا در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۳ گفته :

سلام به همه ی دوستان گلللللل…من سارا هستم…22 سالمه..به صورت اتفاقی این سایتو دیدم..و بیشتر از مطلب بالا ,مجذوب کامنتا شدم..از جمعتون انرژی خوبی گرفتم…به راهنمایی های همتون احتیاج دارم..میتونم بهتون ملحق شم ؟

محمد03 در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۳ گفته :

سلام بچه ها من محمدم 19سالمه ازتهران خیلی خوش م اومد از اینجا میشه منم باهاتون بحرفم/؟ن خوشگلم ن سواد بالا تازه ام اومد تو دنیای مجازی منو قبول میکنید/؟

حسن در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۳ گفته :

حسن
سلام به همه ی عزیزان
من هم به صورت اتفاقی با این سایت اشنا شدم
ازمطالب استفاده کردم و میخواستم به همه ی دوستان عزیز یه مطلبی رو راجع به ازدواج گوش زد کنم و اونم اینه که در هر شرایطی که هستین یک لحظه متمرکز بشین به اون چیزهای که شما از فرد مورد نظرتون میخواین و بعد اونا رو روی کاغذ به ترتیب اولویت یادداشت کنید و بعد این موارد رو
با فرد مورد نظر مقایسه کنید ببینید که چند درصد خواسته هایی شما رو اون شخص داره(حتال امکان مواردی که براتون ارزش به حساب میاد
) وبعد تصمیم اخرو بگیرید و زود تصمیم نگیرید به امید خوشبختی . خدانگهدار

mohammad در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۳ گفته :

سلام به همه …
الهام خانم من هم مث شما از طریق دنیای مجازی عاشق یه دختری شدم
ما همو می بینم عالیه .. اون تهرانه و من شمال گرگان….
.. و واقعا عاشقشم ..
رسیدن رو شما ها چی معنی می کنین دوستان و الهام ؟؟؟
رسیدن مساوی با خواستنه .. خدا زمانی کمک می کنه دو طرف بخوان …واقعا
پا در میونی همتون میدونید …پس برای این که بهم برسید تلاش کنن خعلی
دو تا انسان وقتی بخوان کنار هم باشن پس برای این که بهم برسن
به کمک هم سخت نیاز دارن /// نکته مهم اینه که درک کنن همو
درک رو اگه میشه برای خودتون تعریف کنید؟؟اینجام بگید دوستانتون ازش استفاده کنن
گاهی وقتا مشکل مالی هست داد می زنه اینجا مرد مکلفه تامین کنه که زن یا عشقش باید پشتیبانش همراهیش کنه
من اگه می خوام برسم دوستان اختلافات سنگینی وجود داره خعلی قلبم رو به درد میاره ..یه چیزی هست که میگن بجنگ برای چیزی که می خوای

کوثر در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۳ گفته :

سلام به تمامی دوستان آدم یکبار عاشق میشه و یکبار هم به خاطر عشقش میمیرد کی بلده تفسیرش کنه؟

کوثر در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۳ گفته :

منظور از عشق زمینی و عشق الهی است………………

زینت در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۳ گفته :

سلام اقا محمد . منم تقریبا مثل شما با یکی تو نت اشنا شدم . خیلی دوسش دارم و همش تو فکرشم ولی اون بهم اعتماد نداره و میگه باید صبر کنی از اوایل ماه رمضون هیچ ارتباطی باهاش نداشتم البته خیلی دیر نمیشه با هم اشنا شدیم الان خیلی دلتنگشم ولی اون خیلی بی تفاوته خیلیییییییی …… امیدوارم هیچ عشق و دوست داشتنی یک طرفه نباشه . خیلی سخته خیلیییییی …..

آرش در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ گفته :

لطفأ باهام تماس بگیرید۰۹۳۷۸۶۹۶۳۲۶

PARISA در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ گفته :

منم مثل توعاشق بودم ولی رفتش .

PARISA در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ گفته :

سلام بچه ها من تازه اومدم پریسام 20سالمه؟؟؟

وحید در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ گفته :

سلام خوبین

رکسانا در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۳ گفته :

سلام به همگی دوستان من دوست پسر لازم دارم

علی در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۳ گفته :

نه عاطفه خانوم همون داداش علیم که وقتی چت بود من میومدم اونجا یادتون امد

علی در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۳ گفته :

سلام منم تنهام

علی در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۳ گفته :

سلام رکسانا منم تنهام .دوس دارم از تنهایی در بیام

بيتا در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۳ گفته :

سلام من تازه امروز امدم همه كامنت ها رو خوندم
با همتون آشنا شدم
منم بيتا18سالمه
اينم وبلاگمه
http://bita112.blogfa.com

بهراد ارومیه در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۳ گفته :

سلامی از قلب شکسته
از قلبی دور افتاده همچون کبوتری سبکبال
که دراسمان عشق به پروازدرامده است
سلامی به بلندای اسمان و به زلال و خلوص
چشمه ساران سلامی به لطافت گرمای بهاری
سلامی همچو بوی خوش اشنایی
سلامی بر خواسته از دل و نشسته بر دل
سلام دوستان من جمعتون خوش اومدمممممممممممممممممممممممممم

shayan در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۳ گفته :

من یکی از دخترای قومامونو خیلی خیلی دوست دارم. لطفا بهبم بگین چیجوری بهش بفهمونم؟من 13 سالمه و اون 2سال ازم کوچیک تره.

ندا در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۳ گفته :

ای خدااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا زود نیست برات این حرفا………..به خاطر خودت میگم چون تو این سن زود ضربه روحی میخوری.سعی کن از نوجوانیت لذت کافی ببری وبا این مسایل خرابش نکنی داداش .بعدا حسرت این روزا رو میخوری.فرصت برا عاشقی زیاده.ولی فرصت کودکی و نوجوانی کم

مصطفی در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۳ گفته :

سلام حالتون خوبه من تازه واردم میشه کمکم کنید؟

رهگذر 2 در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

رفته ای بعضیا بهش میگن قسمت… اما من میگم ب درک

رهگذر 2 در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۳ گفته :

سلام ن بابا کی گفته اینو شما سخت میگیرید

یه دوست عاشق در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۳ گفته :

(((عشق مثل عبادت کردن میمونه ، بعد از اینکه نیت کردی دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی.)))

hasina در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۳ گفته :

سلام من حسینا هستم به راهنمایی تان ضرورت دارم.
میتوانم به جمع شما ملحق شوم؟؟؟

محمد در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۳ گفته :

سلام به همه دوستان
نظرات رو خوندم.
دردها مشترکه.
من ۲۵ سالمه و همین امشب ۹۹% رابطم تموم شد.
حماقت داشتم ولی چون حس طرفم کم بود بهم نذاشت برگردم و برگردونمش.
۱ پیشنهاد : خیلی تو ذهنتون تحلیل نکنید.
یه مدت کم از مجردیتون لذت ببرید.
بعدش فکر یه رابطه جدید باشید.

همیشه نیازی به برگردوندن نیست. بعضی وقتا شروع جدید خودش فداکاریه.
من ۴ ساعت بود که نابود بودم.چون احساسی و محترمم.
الان ولی ردیفم. زندگی همیشه در جریانه و اگر لذت نبریم بازنده ایم…
من میدونم با دختری آشنا میشم که از احساس و منطق شبیه خودم میشه و کارمون به ازدواج میکشه ایشالا.

فقط بگم: هر دوستی که اینجا با تن سالم داره حرس می خوره، بعدا خودش به این روزاش میخنده…
به مراد دلتون برسید ایشالا

سلام در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۴ گفته :

با سلام، این رو که گفتی درست، ولی ما میتونم از فکرش بیرون بیاییم ،ولی کی میتونه جلوی این دل رو بگیره………..

ساناز برازجون در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ گفته :

سلام بسیار عالی بود ممنون از زحمات شما دوست عزیز

__.s.h.r.__ در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ گفته :

ســــslmـــلام

فاطمه در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۹۴ گفته :

سلام من عاشق یه پسری شدم که فامیلمونم هست اما نمیدونم بهش بگم یا نه البته برای تعریف ازخودم نمیگم موقعیتمم ازاون بالاتره عکسشم که به دوستام نشون دادم گفتن من ازاون سرترم لطفاراهنماییم کنیدچیکارکنم

نازی در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

سلام خسته نباشید . من تمام این کارهایی که شما گفتید را انجام دادم اما به هیچ نتیجه مطلوبی نرسیدم . الان ۲۰ روزی میشه که عشقم من را ترک کرده و رفته و بتازگی یکهفته است شنیدم کسی وارد زندگیش شده حالا نمیدونم با این اوصاف باید چیکار کنم کسیکه اسمش را عشقم میزارم کسی بود که بدون من نمیتونست زندگی کنه و من تمام دنیاش بودم . بودن من براش معدن ارامش بود و نبودنم براش معزل بزرگی تو زندگیش بود اما حالا رفته و من موندم و خاطرات زندگی که همرام هست نمیدونم دوباره برمیگرده یا نه … نمیدونم اگه برگرگرده باید دوباره بپذیرمش یا نه … میدونم که مجددا برمیگرده اما باید چیکار کنم را نمیدونم و ازتون خواهش میکنم راهنماییم کنید لطفا

نازی در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

راستی یادم رفت بگم من برعکس تمام دوستای مهربون که اکثرن کم سن و سال هستن نیستم . من ۳۵ سالمه و طرفم ۳۴ سالشه . بس لطفا مبنی بر سن و سالمون کمک کنید سپاسگزارم اگه جواب ایمیلم را بطور شخصی برام بفرستید . روز خوش

ali در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ گفته :

سلام، سوالتونو اینجا مطرح کنید: http://www.mihanfal.com/chat

نیلوفر در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

سلام.من کمک میخواستم.باید به دوس پسرم ثابت کنم دوسش دارم اون میگه باید خودکشی کنی!!!!!

sevilay در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

سلام شما که میگی روی برنگرداندن آدم خجالت نمیکشه…

selin در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ گفته :

سلام
من توی کوچه ی مادربزرگم به یه نفر عاشق شدم فقط نمیدونم چه جوری ابراز بکنم اگه هست یه راه منطقی به من بگین گه پیش خودش و دوستاش خراب نشم

ممنون

setareh در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۴ گفته :

سلام
اگه کسی واقعا عاشقه باید تمام تلاششو برای ابراز محبت و علاقه به فرد مورد نظرش بکنه چون اگه خدانکرده روزی اونو از دست داد حسرت اینو نخوره که تاحالا یه بارم نگفته دوستت دارم
برای هم خاطره های خوشی به جا بذارید

{مهدی} در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۴ گفته :

سلام
احوالتون؟
شما خیییییییلی خوبین
اجازه هست ما هم بیایم جمعتون؟

ساحل در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۴ گفته :

من یک دختر ۱۲ ساله هستم که به یه پسر که درست کنار خونمونه عاشق شدم که تقریبا ۲۸ سالشه و اسمش رضا و پسرخالش رو هم دوست دارم که اسم اونم مهدی به نظرتون چیکار کنم که باهاشون در ارتباط باشم خواهشا کمکم کنید؟راه های برقراری ارتباط رو برام بگین.نمیدونم اون منو دوس داره یانه سه تا دوست دختر به سن های ۱۷ و ۱۴ و۱۲ داره فک کنم اون ۱۲ ساله منم و مهدی…

tersa در تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۴ گفته :

سلام من دختریم ۱۶ ساله چندسال بیش ماخونمونو عوض کردیم واینجا بسره همسایمون قبلا توکلاس زبان باهم هم کلاسی بودیم یک سال ازم بزرگتره خیلی دوسش دارم البته اینو الکی نمیگم وقتی میبینمش عین این خنگامیشم دستو بامو گم میکنم خوشال میشم ب دوستام نشونش میدم قربون صدقش میرم میگم خنگ میشما خخخ ن من زیاد خوشگلم ن اون ینی جوری هستیم ک شبیه همیم از نظر هیکل قیافه ک دوستام میگن انگار برادر خواهرید بسره خوبیه قبلا با ی نفر بوده اما الان ک با هیچ کسی نیست و بسره خوبیه منم دختره خوبیم یکیو دوست داشتم از بچه گی باهم بزرگ شدیم ۱۲سال باهم دوستای صمیمی بودیم بعدم سر ی دختره دیگ دعوامن شد فشای بد دادیم و تموم شد ولی این بسره همسایمون ک میگم دوسش دارم نمیدونم اونم منو دوست داره یان کاش راهی بود برای فهمیدن سوتی زیاد دادم ی سری حواسم نبود بی ام درباره همون بسره بود میخاسم بدم دوسم اشتباهی دادم مامان بسره وخیلی بدشد حس میکنم البیته حس میکنم شاااااااااااید فهمیده باشه ک دوسش دارم اما من نمیدونم بعضی اوقات تواسانسور ک باهمیم البته باباش نماینده بلوکه و تو اسانسور دوربینه و اون اصلا ب من نگاه نمیکنه بیرون ک هسم ی نگاهی میکنه متوجه میشم ولی تا نگاش میکنم برمیگرده هروقتم باهم حرف میزنیم فقط دعوامیکنیم تو کلاس زبانم دشمنه هم بودیم اما الان نمیدونم چرا دوسش دارم کمکم کنید بفهمم دوسم دارههههههههه یا نه چون شمارشو دارم وقتی میبینم انلاینه قلبم بد تیر میکشه قلبم ظعیفه برای همون وقتی ناراحتو عصبی میشم این میشه حتی بعضی اوقات گریم میگیره ک انلاینه ولی نمیتونم باهاش بحرفم دارم دق میکنم اخه خداااااااا چرا واقعا چراااا فکر نمیکنی برای سنجیدن بسه ب جون خودم دیگ چشمی برام نمونده خودت میبینی انلاین میشه دسام میلرزه

محمد در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ گفته :

سلام من پسری ۱۸ ساله هستم عاشق یه دختر که دو سال من بزرگ تره شدم .نمیدونم چجوری بهش بگم که دوستش دارم و عاشقشم میترسم با گفتن این حرف از دستش بدم لطفا کمکم کنید

bahar در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

نمیخوام نا امیدت کنم اما اگه قصدت ازدواج دراینده هستش سعی کن اونو فراموش کنی چون ممکنه بعدا ضربه روحی بخوری

احد در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ گفته :

من دختر عمه خودم دوست دارم ولی اون میترسه جلو بیاد فقط در حد چت تا با هم اشنا شویم نمیدونم چکار کنم لطفا کمکم کنید

علی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفته :

من یه پسر ۱۶ساله ام میخواستم بگم اگه کسی نماز واقعی بخون هیچ وقت دنبال این عاشق شدن نمی ره من موندم شما اون دنیا جواب خدا رو چی میدید.به خدا فقط عاشق خدا باشید دنیاتون ساخته است.منم عاشق شدم و بهش گفتم و اونم قبول کرد اما فقط دارم تو آینده بهش فکر میکنم که بهم محرم شه .الانم فقط بهم گفتیم که همدیگرو دوست داریم و با هم ازدواج کنیم همین ….خدا رو هم فراموش نکردیم

aaarakmkln12314234edaszvx در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

پس میگن اگه به دختر زیاد نگاه کنی بدش میاد و فکر بد در موردت میکنه؟!

Arash در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ گفته :

من میخوام با دختر فامیل مون دوس بشم ولی میترسم که به کسی بگه برادرم نداره

محمد بابا در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ گفته :

من یک ساله که یک دخترو دوستش دارم ویک ماهه که یک دختر دیگه ای رو دیدم وعاشقش شدم البته اون دختری که دوستش الان دارم از انیکی بهتره یعنی انی یک ماهه دوستش دارم یکی کمکم کنه

آدرینا در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۵ گفته :

منو کمک کنید
من یازده سالمه
عاشق یکی شدم که هرروز جلوی مدرسه میبینمش

امیر در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۵ گفته :

داداش گلم بعضی چیزا مثل عشق دست ادم نیست اگه دست خود ادم بود..که اینجا نبودیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

امیر در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۵ گفته :

سلام دوستان من 15 سالمه یه ساله عاشق دختری شدم تو نه ماه اول چیزی نتونستم بهش بگم ولی بعدها به کمک دوستام تونستم بهش بگم دوست دارم و اونم گفت خسته نباشی و از خوشحالی خندید از چشاش فهمیدم ولی بعد چند هفته رو کرد و گقت من ار مامان و بابام میترسم خانواده هامون جور نمیشن ….الان وقتی که منو میبینه من تو چشاش زل میزنم اونم بعضی وقتا به من نگاه میکنه(بااحساس)ولی چیزی نمیگه کم کم هم دارم باهاش صحبت میکنم ولی نمیدونم چطوری راضیش کنم و هی عشقم سر مطلبو باز میکنه نه من لطفا کمکم کین خیلی دوس دارم نمیدونم چیکار کنم سیگار شدم دست چپم شده پر یادگاری های که سر اون رو دستم انداختم خواهش میکنم کمکم کنین خواهش خواهش خواهش

آدرینا در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۵ گفته :

آقا امیر به خانوادش بگو

اسماعيل آ در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ گفته :

سلام .من يه پسر ١٧ساله م از ١٠ سالگى عاشق دختر خاله عمو زاده هام شدم از مدتش هم معلومه هوس نيست نميدونم چجورى پا پيش بذارم لطفا كمكم كنيد

اسماعيل آ در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ گفته :

سلام من يه پسر ١٧ ساله م از ١٠ سالگى آشق دختر خاله عمو زاده هام شدم ٣ سال از من كوچيكتره نميدونم چجورى پا پيش بذارم لطفا كمكم كنين

Mehrdad در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۵ گفته :

عالي حتما اين كارو انجام بديد

الی در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۵ گفته :

سلام خوب بود

سمانه در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۵ گفته :

سلام.خسته نباشید.من متولد 64 هستم.در ضمن مجردم.جایی دنبال کار رفتم فروشگاه بود.اونجا با پسری آشنا شدم که خیلی ازش خوشم اومد.صحبت که کردیم ازمتانت و وقارش خوشم اومد.4سال ازم کوچیکتره.بعدها شمارشو به دلیل پیدا کردن کار مناسب گرفتم.الان بعضی وقتها از طریق پیامک درارتباطیم.از نظر فکری تقریبا در یه سطحیم.من دوست دارم با او ازدواج کنم .نمیخوام لفظی و یا واسطه درمیان باشه.از چه طریقی میتونم بهش بفهمونم.تروخدا کمکم کنید؟ممنونم

ayda در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ گفته :

اهم اهم

سلام

خوبین؟

ayda در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ گفته :

سلام من الان دیدم چی نوشتی یهو چشمم خورد

اگر دوست پسرت گفته خود کشی کنی این دوست پسر نمیشه نمیخوام ناراحتت کنم ولی وقتی تو خود کشی کنی اون میره دنبال کسای دیگه مطمعن باش

نظر من این که بیخیال شو چون واسه خودت دردسر درست میکنی خانوادت ضربه بدی میخورن

من دوست پسر ندارم ولی یک بارم که داشتم همینو گفت از همه پرسیدم حتی به پدرم گفتم بهم گفت ولش کن اون واست دوست نمیشه فقط میخواد از دستت راحت شه بره پیش کسی دیگه

حالا باید فکر کنی

کیمیا در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۶ گفته :

من6ساله که عاشق شده ام اما شمارشو ندارم به نظرتون چه طوری بهش بفهمونم که عاشقشم عشقم میشه خواهر زاده ی زنداییم

مهسا در تاریخ ۹ فروردین ۱۳۹۶ گفته :

سلام من یه دوستی دارم خیلی اون را دوست دارم اونم من ورا دوست داره ولی یه مشکلی دارم نمیتونم اون را بغل کنم یه راهی به من نشون بدین لطفا بگین چه جوری اون را بغل کنم

Saba در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ گفته :

سلام بچه ها یه سوال دارم این خارجیا چطوری زنشونو از زمین بلند میکنن و بغل میکنن مگه چقد زور دارن ؟!!!یا اینکه خانوماشون خیییییلی سبک ان؟!!!!!!!!!!!!بگید به من.

Che Guevara در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ گفته :

سلام
من نمیخوام داستان بگم ولی خلاصه میگم امیدوارم بنده رو راهنمایی کنید دوستان من به صورت 2 سال خورده شایدم دو سال نباشه با یه خانم آشنا شدم و علاقه خودم رو به ایشان در مورد ازدواج بیان نمودم و همینطور ایشون همدیگر رو خیلی دوست داریم من هنوزم دوستش دارم منتهی از سوی خانواده من رنجیده شده و یه سوء تفاهم کوچیک بوجود آمده هست که من بی تقصیر بودم یعنی گوشی من گم شده بود و ایشون حدود 20 روزی میشد از من بی خبر بودن و بنده اولش که گوشیم گم شده بود در جریان گذاشته بودم که در اولین فرصت گوشی میخرم منتها به خاطر یه مشکل جدی نتونسته بودم گوشی تهیه کنم و از سوی خانواده من دچار مشکل شده و حال ایشون کینه ای شده و بگو مگو هایی بین ما رخ داده و مجبور شده من رو بیخیال بشه و چند هفته هست که جواب تلفن و اس ام اس بنده رو نمیدهد و اجازه صحبت کردن و توضیح حضوری رو نمیدهد من نمیخواهم از دستش بدهم و بین ما خیانت هم رخ نداده که اینگونه رفتار میکند حال دوستان راهی هست که این وضعیت رو بشه درست کرد یا نه؟ یا به طور کلی به قول معروف پرنده از قفس پرید همون جریان نباشه

سارا در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ گفته :

دوست من کسی که تو رو دوست داشته باشه واقعا بخوادت تو رو به خاطر صفاتی که در تو دیده میخوادت و اگه واقعا بشناسه تو رو هر گز به این فیلما ادامه نمیده آخه کسی رو ادم دوست داشته باشه که کینه و دلخوری معنا نداره …پس همیشه به خاطر علاقه صادقانه ات و قلبت ارزش قائل باش نگو رفت …بذار اونقدری که دنبالشی اون دنبال تو باشه اگه تو بری دنبالش به نظر میاد منظور داشتی از این اتفاق ولی تو که به خودت اطمینان داری ….پس ولش کن بخوادت خودش بهت اس میده ….اینو بدون عشق و دوست داشتن اتفاقی مقدسهپس هوای قلب و احساس خودت رو داشته باش….امیدوارم درست تصمیم بگیری همین رفتارهاست که در زندگی سکان رو بدست میگیری یا از دست میدی…بحث برتری نیست اما بدون چیکار میکنی …مرد و غرورش….هوای مردونگیتو داشته باش که همون تو رو بالا میبره….

فاطمه در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ گفته :

سلام عاطفه جون من تازه وارد اين سايت شدم اين روزا خيلي حالم بده هيچ كس نيست كه دردمو بفهمه خيلي تنها شدم ميخوام تو يه فضائي باشم كه حالم خوب بشه كه دردام فراموش بشه
لطفا كمكم كنيد

رz@ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ گفته :

من تازه میخام این کارو انجام بدم ببینم جواب میده یا نه؟؟

رz@ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ گفته :

سلام دوستان میشه کمک کنید؟؟مرسی

رz@ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ گفته :

سلام دوستان میشه کمک کنید؟؟مرسی من به همتون نیاز دارم چون مهمه واسم

رz@ در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷ گفته :

کمکم کنید واسم مهمه باورتون میشه؟؟

ناهید در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ گفته :

سلام کارشما اشتباه بوده دوست عزیز نباید بیست روز بی خبرمیذاشتیش.اگ برات خیلی مهم بوز امکان نداشت بیست روزبی خبرش بزاری کارت کاملن غلط بوده

دلربا در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ گفته :

سلام جونم چ کمکی

عاشق دل شکسته در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ گفته :

سلاااااااااااااام دوستان ……………..

عاشق دل شکسته در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۷ گفته :

بچه ها من عاشق شدم چیکار کنممممممممممممممممممم داررررم میمیرممممممممممممممممممممممم

سهیلا در تاریخ ۶ آبان ۱۳۹۷ گفته :

سلام به اقایون و خانومای عزیز و مهربون ………میشه یه سوالی بپرسم و جواب مو بدید؟
چطوری بهفمم کسی که باهاشم واقعا بهم علاقه داره……………..؟?

سهیلا در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۷ گفته :

سلام ابجیاا وداداشای گل تورو خدا یکی جواب بده چطوری بفهمم کسی که باهاش ارتباط دارم واقعا بهم علاقه داره………………..???

سهیلا در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۷ گفته :

سلام خوبید……یه سوال تورو خدا جواب بدید چطوری بفهمم بهم علاقه داره واقعااااااااا

سهیلا در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۷ گفته :

سلام من واقعا گیر کردم نمیدونم چجوری بفهمم منو دوس یا نه

Nazi در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۷ گفته :

سلام خوبید بچها من تازه دیدم کامنتارو خیلی خوبه.ی سوال داشم من عاشق ی پسری هسم ولی نمیدونم چجوری بهش بگم فقط میرم تو اینیستا عکساشو نگا میکنم توروخدا ی نظری بدین .تو محلمون اجاره نشین بودن ولی تازگیا از اینجا رفتن ولی نمیدونم کجا منم عاشقشم نمیدونم الان چیکا کنم😭😭😥😥😂

سالم در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۹۷ گفته :

سلام عشقی ها

مهتاب در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۷ گفته :

سلام به همگی !!!!

عاطفه در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ گفته :

من یه اقایی رو دوست دارم ایشونم بی تمایل نبودن ولی یکباره حرفشونو عوض کردن و گفتن چون دنبال اینده خودشونن زود میبینن که بخوان ازدواج کنن و به منم گفتن کسای دیگه ای هستن که بخوان با شما ازدواج کنن.من بهشون گفتم ازشون خوشم امده ولی دیگه اصلا محل ندادن حتی گفتم اگر کسی تو زندگیتونه من فراموشتون میکنم ولی اصلا هیچ توضیحی به من ندادن .من چجوری خودمو بهشون ثابت کنم ایشون بد قضاوت کردن

عاشق خسته در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۸ گفته :

هعی. دیگه خسته شدم

باران در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ گفته :

سلام
من ۱۷ سالمه
یه پسری هس که خیلی ازش خوشم میاد
۲۳ سالشه
مشاور درسیمه
رابطمون خوبه هر شب صحبت میکنیم میگیم میخندیم باهم ولی خب چیزی نمیتونم بهش چون واقن احترام و اینا برام مهمه
بنظرتون چیکار کنم؟
یه ساله این حسو دارم بهش
وقتی میرم پیشش قلبم تند میزنه
میاد میشینه پیشم
کلا اون راحته باهام
گاهی وقتا هم دردودل میکنیم باهم

مریم در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ گفته :

سلام روز همگی بخیر

مجتبی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ گفته :

بابا نمیشه به مولا نمیشه

پرنسس در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۸ گفته :

ببخشیدمن همه ی اینارو خوندم اما من یه مشکل دارم با کیا می تونم مشورت کنم؟؟؟