فونت جو
کد خبر : 264311 تاریخ انتشار : پنجشنبه 8 اسفند 1398 - 23:11

جزئیات تدریس تلویزیونی از شبکه آموزش اعلام شد

جزئیات تدریس تلویزیونی از شبکه آموزش اعلام شد شنبه 10 ام اسفند ماه ٨:٠٠ ریاضی هفتم متوسطه اول ٨:٣٠. ریاضی هشتم متوسطه اول ١٠:٣٠ فارسی اول ابتدایی ١٠:۵٠ علوم سوم ابتدایی ١١:١٠ فارسی پنجم ابتدایی ١١:٣٠ شیمی ٣ (پایه١٢متوسطه) ١۵:٠٠ عربی ٢(پایه ١١ علوم انسانی) ١۵:٣٠ عربی ٣ (پایه ١٢ …

جزئیات تدریس تلویزیونی از شبکه آموزش اعلام شد

جزئیات تدریس تلویزیونی از شبکه آموزش اعلام شد

شنبه 10 ام اسفند ماه

٨:٠٠ ریاضی هفتم متوسطه اول
٨:٣٠. ریاضی هشتم متوسطه اول
١٠:٣٠ فارسی اول ابتدایی
١٠:۵٠ علوم سوم ابتدایی
١١:١٠ فارسی پنجم ابتدایی
١١:٣٠ شیمی ٣ (پایه١٢متوسطه)
١۵:٠٠ عربی ٢(پایه ١١ علوم انسانی)
١۵:٣٠ عربی ٣ (پایه ١٢ علوم انسانی)
١۶:٠٠ درس اخلاق حرفه ای (هنرستانهای فنی حرفه ای وکار دانش)
١۶:٢۵ کار گاه نو آوری و کار آفرینی(پایه ١١ هنرستانهای فنی حرفه ای و کار دانش) #اجتماعی

دسته بندی : اخبار فرهنگی »مجله خبری بازدید 233 بار
دیدگاهتان را بنویسید