مطالب دسته بندی : کادو

آموزش ساخت جعبه کادویی قورباغه

آموزش ساخت جعبه کادویی قورباغه

این الگوی خام

آموزش ساخت جعبه کادویی قورباغه

این هم الگوی رنگی و آماده

آموزش ساخت جعبه کادویی قورباغه

حالا پرینت کنید

با کمک  تصویر پایین که مراحل آماده سازی این جعبه را نشان میده کار را تا کنید وبچسبانید وقابل استفاده کنید….ببینید

 

آموزش ساخت جعبه کادویی قورباغه
ادامه مطلب / دانلود
css.php