فونت جو
قرآن

به روایتی از امام صادق (ع) :

بهتر است كه قبل از استخاره سه بار سوره ی اخلاص (قل هو الله احد) را بخواند.

سپس سه مرتبه صلوات بر محمد و ال محمد بفرستد و سپس نیت كرده و به آنچه كه مایل است استخاره كند، نیز پسندیده تر آنست كه رو به قبله ، با لباس و بدن پاك و وضو باشد

استخاره قرآن

آیت الله خامنه ای : در مورد استخاره آنلاین موارد مختلف است و اگر طبق روش های معمولی است مانعی ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی : استخاره آنلاین هرگاه طوری تنظیم شده باشد که آیات آغاز یکی از صفحات قرآن را بدون اطلاع قبلی منعکس کند مانعی ندارد.

آیت الله سیستانی : روش استخاره کردن در مفاتیح موجود است مراجعه شود.

آیت الله نوری همدانی : اگر استخاره کننده وارد در آن رشته باشد و بتواند از قرآن مجید برداشت مناسب و نزدیک به واقع داشته باشد اشکال ندارد.

آیت الله علوی گرگانی : اگر به گونه صحیح انجام شود مانعی ندارد گرچه اعتنا کردن به این گونه استخاره ها از نظر ما محل تردید است.

بازدید پست : 13,570 بار