نتايج جستجو مطالب برچسب : کم کردن غصه

هرگاه دلتان پر از غم و غصه شد، این راه را امتحان کنید

هرگاه دلتان پر از غم و غصه شد، این راه را امتحان کنید

مرحوم شیخ رجبعلی خیاط میفرمود:

بطری وقتی پر است و می‌خواهی خالی اش ڪنی، خمش می‌ڪنی.

هر چه خم شود خالی تر می‌شود. اگر ڪاملا رو به زمین گرفته شود سریع تر خالی می‌شود.

دل آدم هم همین طور است، گاهی وقت‌ها پر می‌شود از غم، از غصه،از حرف‌ها و طعنه‌های دیگران.

قرآن می‌گوید: “هر گاه دلت پر شد از غم و غصه ها، خم شو و به خاڪ بیفت.” این نسخه‌ای است ڪه خداوند

برای پیامبرش پیچیده است: “ما قطعا می‌دانیم و اطلاع داریم، دلت می‌گیرد، به خاطر حرف‌هایی ڪه می‌زنند.”

“سر به سجده بگذار و خدا را تسبیح ڪن” (سوره حجر آیه ۹۸)

ادامه مطلب / دانلود
css.php