نتايج جستجو مطالب برچسب : پس از کشیدن دندان

مراقبت هایی بعد از کشیدن دندان

مراقبت هایی بعد از کشیدن دندان

مراقبت هایی که بعد از کشیدن دندان باید توسط بیمار رعایت شود:

تا یک ساعت گاز استریل قرار داده شده در محل زخم را، بین دندان هایش محکم فشار دهد.

تا چند ساعت دهانش را نشوید و تف نکند. تف کردن باعث خونریزی می شود. بهتر است آب دهان قورت داده شود هرچند کمی خونی باشد.

دهانش بسته باشد و زیاد صحبت نکند.

یک ساعت بعد از کشیدن دندان، بستنی بخورد.

تا چند ساعت غذاهای سفت یا

ادامه مطلب / دانلود
css.php