نتايج جستجو مطالب برچسب : هوو

میهن فال‎:با وجود تمام محدودیت‌های حقوقی و دینی و شرایط بازدارنده، به نظر می رسد جامعه مراکش همچنان با پدیده چند همسری سازگاری دارد، این درحالی است که فعالان حقوقی، چند همسری را خدشه‌دار کننده حقوق و شخصیت زن می دانند.

در این کشور مردان موافق چند همسری هستند

براساس نتایج نظرسنجی روزنامه مراکشی “هسپرس” که بیش از 48 هزارو 401 نفر در آن شرکت کردند، 71.37 درصد از پرسش شوندگان مراکشی موافق چند همسری بودند و 28.36 درصد مخالفت خود را با این پدیده اعلام کردند.

“عایشه لخماس” از اتحادیه کار زنان مراکشی در این خصوص گفت: چند همسری حقوق و کرامت، شخصیت و انسانیت زنان را خدشه دار می‌کند.

وی با بیان این که برخی احکام قضایی صادره در خصوص جواز چند همسری، واهی و بی اساس است، بیان داشت: یکی از این احکام، اجازه ازدواج مجدد به مرد در صورتی است که همسر اول او فرزند پسر به دنیا نیاورد، درحالی که زن در این زمینه مسئولیتی در قبال تعیین جنسیت جنین ندارد.

این فعال حقوق بشری تاکید کرد که در اغلب اوقات زن اول با ازدواج مجدد همسرش مخالف است و برای راضی شدن به این امر تحت فشار قرار می گیرد.

“لحسن السکنفل” رئیس شواری علمی کارگری شهر صخیرات مراکش نیز با اشاره به این که چند همسری گاهی واجب و گاهی حرام است، از مردان خواهان چند همسری خواست با پیردخترها ازدواج کنند.

وی افزود: یکی از شرایط چند همسری، استطاعت مالی و جسمی است، زیرا ازدواج مجدد باعث تشکیل خانواده جدید می شود و فردی که دست به چنین اقدامی می زند باید بتواند تمام شرایط مادی و معنوی را برای این خانواده ها فراهم کند.

ادامه مطلب / دانلود
css.php