نتايج جستجو مطالب برچسب : هر وقت کسی شدی بگو خراب کنند

معنی ضرب المثل هر وقت کسی شدی بگو خراب کنند

معنی ضرب المثل هر وقت کسی شدی بگو خراب کنند

یکی بود، یکی نبود. دانشجویی بود که هزار جور گرفتاری داشت. درس هایش زیاد بود. پول نداشت در شهری دور از زادگاهش درس می خواند روزی سرش را انداخته بود پایین و توی فکر بود راه می رفت که ناگهان سرش به تیرک سایبان یکی از مغازه ها خورد و به زمین افتاد. ضربه شدید بود. دنیا جلو چشمهایش تاریک شد. کمی که به خودش آمد صاحب مغازه را دید و

ادامه مطلب / دانلود
css.php