نتايج جستجو مطالب برچسب : نمک های غیر بهداشتی

اسامی نمک های غیر بهداشتی

اسامی نمک های غیر بهداشتی

سازمان غذا و دارو با اعلام اسامی تعدادی نشان های تجاری غیرمجاز نمک به دلیل جعل یا نداشتن مدارک بهداشتی- از مردم خواست این محصولات را نخرند.

به گزارش میهن فال به نقل از ایلنا، ﻧﻤﮏ داﻧﻪ درﺷﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﺮداد ﻃﻌﺎم ﭘﺎرﺳﯿﺎن با نام تجاری ﮔﻞ داﻧﻪ، ﻧﻤﮏ آﺳﻮ، ﻧﻤﮏ با نام تجاری ﮔﻮﻫﺮ زرﯾﻦ، نمک ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻪ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﺠﺪد رﯾﺰدانه، ﻧﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی و

ادامه مطلب / دانلود
css.php