نتايج جستجو مطالب برچسب : نصیحت خودرای

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 46: مقابله قوی و ضعیف

ضعیفی که با قوی دلاوری کند، یارِ دشمن است در هلاکِ خویش.(1)

سایه پرورده را چه طاقتِ آن

که رود با مبارزان به قِتال (2)

سست بازو به‌جهل می‌فکند

پنجه با مردِ آهنین ‌چنگال (3)

1- کسی که خود را در چنگال قوی تر از خود قرار می دهد او را در هلاک خویش یاری می دهد.

2- کسی که بیشترین وقت خود را در حال استراحت است طاقت رویارویی با جنگجویان را ندارد.

3- انسان های ضعیف در تصوراتشان، هنگام مبارزه با انسان های قوی، خود را پیروز می بینند.

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

ادامه مطلب / دانلود

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 40

از انسانی که دلش به لرزه نیفتد هیچ نوع عبادت و فرمانبرداری بر نمی آید، همانگونه که از پوست بی مغز هیچ بهره ای حاصل نمی شود.

پوست بی مغز: منظور خوراک هایی مانند گردو، فندق و … می باشد که هنگام شکستن و مصرف، میبینیم بعضی از آنها پوک و خالی از مغز است.

ادامه مطلب / دانلود
صفحه 4 از 4«... قبلی 234
css.php