نتايج جستجو مطالب برچسب : مش غضنفر و خرید عید

مش غضنفر و خرید عید

دِگه دیروز ایناها ایقذَر کِشالُم دادَن تا تِنِستَن مو رِ از خِنه بِکیشَن بیرون که بُرم بِرَشا لباس مِباسِ عید بِخِرُم. اولِش به یَک خیابونی رَفتِم که تا قیمتارِ دیدُم گفتُم اینجه گیرونِ. واز پیِده رفتِم به اوسَرِ شهر، اونجه رَم تا دیدُم گفتُم اینجه یَم گیرونِ. واز با اُتوربوس رفتِم سَرِ دِگه مِشَد. اونجه یَم گفتُم گیرونِ، وَخِزِن بِرِم یَکجا دِگه که آرزون فوروشتَر بِشَن. خُلِصه بِرِیِ خِریدِ یِکدَست لباس ایقذَر شهر رِ گَشتِم که رُکُردِ ماراتُن رَم شیکیستِمُ هَمَّما هلاک رَفتِمُ صبحِما شب رَفت. آخِرشَم که یَکجا گیر آوردِم که از هَمّه جا آرزونتر بودُ لباسایِ گیریفتِم، واز ایقذَر یَکدوساعت با فوروشندِیِ سر تخفیف گیریفتن چونه زَدُم که آخِرش به چینگ چینگ افتادِمُ نِزدیک بود کِلّه وَنگ بِرِم.

حالا مویِ مَش غضنفر موندُم ما مردمِ کِنِس نِمِدِنِم که اگِر هَمی وَختی که مگذارِمُ تو خیابونا تُو مُخورِمُ شهر رِ قِلِفتی مِگِردِم تا یَک جنسی رِ یَک خُردو آرزونتر گیر بیِرِمُ ای وَختی که مُگذارِمُ با مُغازه دارا چونه مِزِنِم که یَکَّم آرزونتر باهِما حساب کُنَن رِ صَرفِ یَک کارِ دِگه عینِ مسافرکیشی یا اِضاف کار تو اداره یا حتی گِدایی بُکُنِم، مِتِنِم تو هَمو وَخت، پولِ ده دست لباسِ گیرون رِ دَربیِرِم؟!

ادامه مطلب / دانلود
css.php