نتايج جستجو مطالب برچسب : مجادله با نادان

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 85

در ظاهر بزرگترین و مهمترین خلقت هستی انسان است و سگ به مراتب کمتر از اوست. اما به نظر بیشتر خردمندان سگی که با وفا و قدردان باشد بسیار بهتر است از انسان ناسپاس.

سگی را لقمه‌ای هرگز فراموش

نگردد، ور زنی صد نوبتش سنگ

و گر عمری نوازی سفله‌ای را

به‌کمتر تندی آید با تو در جنگ

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

ادامه مطلب / دانلود

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 80: همنشینی با افراد بد نام

هر کس با انسان های بد نام معاشرت داشته باشد حتی اگر در منش و رفتارش هیچ تغییری ایجاد نشود، باز در نگاه مردم به بدی یاد می شود به گونه ای که اگر درون میخانه ای وارد شود و نماز بر پا کند، مردم او را متهم به شراب خوردن می کنند.

رقم بر خود به نادانی کشیدی

که نادان را به صحبت برگزیدی

طلب کردم ز دانایی یکی پند

مرا فرمود با نادان مَپِیوند

که گر دانایِ دَهری، خر بباشی

وگر نادانی، ابله‌تر بباشی

دانای دهر: عالم روزگار، دانشمند زمانه

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

ادامه مطلب / دانلود

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 79

آن چیزی که می دانی در نهایت حقیقتش برای تو روشن می گردد در دانستن آن شتاب نکن، زیرا ممکن است برایت مناسب نباشد.

چو لقمان دید کاندر دستِ داوود

همی آهن به معجز موم گردد

نپرسیدش چه می‌سازی که دانست

که بی‌پرسیدنش معلوم گردد

ادامه مطلب / دانلود

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 75: انسان بی رحم و طمع کار

انسان بی رحم و مروت نامرد است و انسان طمع کار، دزدِ مال و اموال مردم

ای به ناموس کرده جامه سپید

بهرِ پندار خلق و نامه سیاه

دستْ کوتاه باید از دنیا

آستین چه دراز و چه کوتاه (1)

1- ای کسی که به خاطر طمع کاری و ریا نظر دیگران را به خود جلب می کنی تا خود را آنگونه که نیستی معرفی کنی، از بهر چه اینگونه رفتار می کنی. عاقبت مرگ در کمین است و چیزی را با خود چه کم و چه زیاد نخواهی برد.

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

ادامه مطلب / دانلود

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 72

دانش آموز بی اخلاص و بی ارادت مانند عاشقی دست خالی است (بدون هیچ دارایی) و مسافر بی آگاهی مانند پرنده ی بدون بال و دانشمند بی عمل مانند درخت بدون میوه و پرهیزکار بی علم مانند خانه بدون در است.

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

ادامه مطلب / دانلود
صفحه 2 از 3 قبلی 123 بعدی
css.php