نتايج جستجو مطالب برچسب : قیمت طلا

قیمت طلا و سکه امروز شنبه 4 دی

قیمت طلا و سکه امروز شنبه 4 دی

قیمت طلا و نقره (ریال)

طلا قیمت
هر انس طلا دلار 1,133.56
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,889,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,128,430
هر گرم طلای 24 عیار 1,503,940
هر انس نقره دلار 15.78

قیمت سکه (ریال)

سکه قیمت ارزش طلا
طرح قدیم 11,250,000 10,681,263
طرح جدید 11,465,000 10,681,263
نیم سکه 6,030,000 5,340,609
ربع سکه 3,200,000 2,670,304
یک گرمی 1,970,000 1,335,152
ادامه مطلب / دانلود
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 30 آذر

قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 30 آذر

قیمت طلا و نقره (ریال)

طلا قیمت
هر انس طلا دلار 1,135.7
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,873,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,124,430
هر گرم طلای 24 عیار 1,498,950
هر انس نقره دلار 16.04

قیمت سکه (ریال)

سکه قیمت ارزش طلا
طرح قدیم 11,200,000 10,522,179
طرح جدید 11,395,000 10,522,179
نیم سکه 5,980,000 5,261,067
ربع سکه 3,180,000 2,630,533
یک گرمی 1,970,000 1,315,266
ادامه مطلب / دانلود
 قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 28 آذر

قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه 28 آذر

قیمت طلا و نقره (ریال)

طلا قیمت
هر انس طلا دلار 1,134.51
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,880,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,126,430
هر گرم طلای 24 عیار 1,500,940
هر انس نقره دلار 16.16

قیمت سکه (ریال)

سکه قیمت ارزش طلا
طرح قدیم 11,200,000 10,543,224
طرح جدید 11,400,000 10,543,224
نیم سکه 5,990,000 5,271,590
ربع سکه 3,200,000 2,635,795
یک گرمی 1,980,000 1,317,897
ادامه مطلب / دانلود
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 24 آذر

قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه 24 آذر

قیمت طلا و نقره (ریال)

طلا قیمت
هر انس طلا دلار 1,160.48
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,904,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,131,430
هر گرم طلای 24 عیار 1,508,940
هر انس نقره دلار 17.02

قیمت سکه (ریال)

سکه قیمت ارزش طلا
طرح قدیم 11,220,000 10,688,888
طرح جدید 11,440,000 10,688,888
نیم سکه 5,960,000 5,344,421
ربع سکه 3,150,000 2,672,210
یک گرمی 1,940,000 1,336,105
ادامه مطلب / دانلود
قیمت طلا و سکه امروز شنبه 20 آذر

قیمت طلا و سکه امروز شنبه 20 آذر

قیمت طلا و نقره (ریال)

طلا قیمت
هر انس طلا دلار 1,159.84
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,878,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,125,430
هر گرم طلای 24 عیار 1,500,940
هر انس نقره دلار 16.94

قیمت سکه (ریال)

سکه قیمت ارزش طلا
طرح قدیم 11,250,000 10,696,654
طرح جدید 11,390,000 10,696,654
نیم سکه 5,930,000 5,348,304
ربع سکه 3,070,000 2,674,152
یک گرمی 1,940,000 1,337,076
ادامه مطلب / دانلود
قیمت طلا و سکه امروز پنج شنبه 18 آذر

قیمت طلا و سکه امروز پنج شنبه 18 آذر

قیمت طلا و نقره (ریال)

طلا قیمت
هر انس طلا دلار 1,176.87
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,878,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,125,430
هر گرم طلای 24 عیار 1,500,940
هر انس نقره دلار 17.24

قیمت سکه (ریال)

سکه قیمت ارزش طلا
طرح قدیم 11,220,000 10,770,544
طرح جدید 11,390,000 10,770,544
نیم سکه 5,930,000 5,385,249
ربع سکه 3,070,000 2,692,624
یک گرمی 1,940,000 1,346,312
ادامه مطلب / دانلود

قیمت طلا و نقره (ریال)

طلا قیمت
هر انس طلا دلار 1,169.44
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,883,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,126,430
هر گرم طلای 24 عیار 1,501,940
هر انس نقره دلار 16.77

قیمت سکه (ریال)

سکه قیمت ارزش طلا
طرح قدیم 11,220,000 10,702,546
طرح جدید 11,380,000 10,702,546
نیم سکه 5,940,000 5,351,250
ربع سکه 3,080,000 2,675,625
یک گرمی 1,920,000 1,337,812
ادامه مطلب / دانلود

قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 16 آذر

قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 16 آذر

قیمت طلا و نقره (ریال)

طلا قیمت
هر انس طلا دلار 1,173.12
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,884,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,127,430
هر گرم طلای 24 عیار 1,502,940
هر انس نقره دلار 16.9

قیمت سکه (ریال)

سکه قیمت ارزش طلا
طرح قدیم 11,200,000 10,791,495
طرح جدید 11,360,000 10,791,495
نیم سکه 5,950,000 5,395,724
ربع سکه 3,080,000 2,697,862
یک گرمی 1,920,000 1,348,931
ادامه مطلب / دانلود

قیمت طلا و نقره (ریال)

طلا قیمت
هر انس طلا دلار 1,184.3
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,783,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,103,440
هر گرم طلای 24 عیار 1,470,960
هر انس نقره دلار 16.52

قیمت سکه (ریال)

سکه قیمت ارزش طلا
طرح قدیم 10,950,000 10,503,761
طرح جدید 11,020,000 10,503,761
نیم سکه 5,640,000 5,251,858
ربع سکه 2,960,000 2,625,929
یک گرمی 1,860,000 1,312,964
ادامه مطلب / دانلود
صفحه 10 از 20«... قبلی 91011 بعدی ...»
css.php