نتايج جستجو مطالب برچسب : فیلم اموزش قیطان دوزی

لوازم مورد نیاز:

قیطان در انواع مختلف
سوزن
نخ همرنگ قیطان مصرفی
پارچه ی مخمل
ماهوت ( بر روی پارچه مختلف که دارای ضخامت متوسط باشد می توان کار کرد که معمولاً به رنگ های سبز، زرشکی، مشکی، ارغوانی و سفید مورد استفاده قرار می گیرد)
سوزن درشت یا (قلاب)

روش کار:

1و 2- پارچه را از هر طرف به اندازه ی 6 تا 8 سانت از شکل بزرگ تر ببرید. (برای کوسن) الگو را طبق شکل روی پارچه قرار دهید و شکل را روی پارچه کپی کنید. تمام فواصل مابین دو خط را که روی شکل می باشد را زیگزاک بدوزید. به این شکل ها برای یادگیری بهتر نحوه ی کار توجه کنید.
3- مابین خطوط بعدی هم دوخته می شود.
4- نمونه ی کامل تر را مشاهده کنید.
5- قسمت های 3 گوش کار را هم زیگزاگ می زنیم.
6- در نهایت چنین طرح و دوختی خواهید داشت.
7- تار و پود پارچه را کنار زده منفذی به وجود آورید.
8- سر قیطان را از منفذ عبور دهید.
9- در پشت پارچه، قیطان را محکم بدوزید.
10- پیشرفت دوخت در این شکل مشخص است.
11- در این مرحله قیطان را به صورت ایستاده و در کنار هم می دوزیم.
12- با نخ و سوزن کوک های کوچکی بزنید.
13- انتهای کار هر جا که قیطان تمام شد قیطان را به پشت پارچه هدایت کنید.
14- آن را محکم کنید. (بدوزید)
15- طریقه ی دوخت قیطان نازک: قیطان را طبق طرح روی پارچه قرار دهید.

آموزش قیطان دوزی بر روی کوسن

آموزش قیطان دوزی بر روی کوسن
16- تمام خطوط را زیگزاگ بدوزید.
17- به این شکل توجه کنید.
18- قسمتهای هلالی را هم مانند شکل در جاهای مناسب با خم کردن قیطان بدوزید.
19- در این شکل نحوه ی خم کردن قیطان کاملاً مشخص است.
20- هر جا که می خواهید کار را شروع کنید، تار و پود پارچه را کنار زده منفذی به وجود آورید.
21- قسمتی را که قرار است قیطان روی دایره دوخته شود را هم می دوزیم.
22- در این مرحله به سراغ دوختن دایره ی ردیف بعدی می رویم.
23- چگونگی دوخت را ملاحظه بفرمایید.
24- به سراغ دوخت قسمت های سه گوش می رویم. سر قیطان را از منفذ عبور داده و پشت پارچه محکم بدوزید.
25- با نخ همرنگ قیطان بست هایی بزنید. مطابق شکل قسمت های تیزی 3 گوش را در بیاورید.
26- مثلث ها مانند شکل دوخته می شوند.
27- برای دوخت دایره، قیطان را از مرکز کار بیرون بیاورید.
28- قیطان را به صورت ایستاده بدوزید.
29- به نحوه ی دوخت دقت نمایید.
30- دوخت دوایر را مطابق شکل خاتمه دهید. انتهای کار هر جا که قیطان تمام شد قیطان را به پشت پارچه هدایت نموده و آن را محکم نمایید.

آموزش قیطان دوزی بر روی کوسن

آموزش قیطان دوزی بر روی کوسن

آموزش قیطان دوزی بر روی کوسن

ادامه مطلب / دانلود

css.php