نتايج جستجو مطالب برچسب : فکر فردا کنیم

معنی ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم

معنی ضرب المثل چو فردا شود فکر فردا کنیم

محمد مظفر سرسلسله مظفریان در قرن هشتم به شیراز لشکر کشید. فرمانروای آن زمان فارس، ابواسحاق بود؛ وی مردی عیاش و به حکومت بی توجه بود. نقل است که هر چه به او گفتند برای نابودی مهاجمان باید فکری کرد، ثمری نداشت و وی فقط به فکر عیاشی بود و به حرف اطرافیان توجهی نمی کرد. تا این که

ادامه مطلب / دانلود
css.php