نتايج جستجو مطالب برچسب : فلسفه ازمودن انسان ها

فلسفه امتحان و آزمودن انسان ها

فلسفه امتحان و آزمودن انسان ها

خداوند متعال انسان ها را آفریده و آنها را به سوی کمال وجودیشان هدایت کرده است. انسان ضمن برخورداری از این هدایت عمومی از هدایت خاص دیگری نیز بهره می برد. هدایت خاص انسان با جعل قوانین تحقق می یابد تا او با اختیار و اراده خود راه کمال را پیموده و از این رهگذر، امتحان خود را پس داده، قوای بالقوه خود را به فعلیت و کمال های مکنون خود را به منصه ظهور برساند و به جایگاه نهایی لایق خود سعادت ابدی یا شقاوت دائمی ، شکر یا ناسپاسی، پیروزی یا شکست برسد.

قرآن کریم در برخی آیاتی که از نمونه ها و مصادیق امتحان سخن به میان آورده، به جزییات فلسفه امتحان نیز اشاره کرده، که

ادامه مطلب / دانلود
css.php