نتايج جستجو مطالب برچسب : فضیلت سوره فیل

آشنایی با سوره‌ فیل

آشنایی با سوره‌ فیل

این سوره مکی است و به داستان فیل و سرانجام آنان اشاره دارد. این سوره به داستان فیل و سرانجام آنان اشاره دارد. در این سوره می خوانیم:

آیا ندیدی پروردگارت با پیل داران چه کرد؟ آیا نقشه و تدبیرشان را (برای ویرانی کعبه) نقش بر آب نکرد؟ و فوج فوج پرندگانی بر فرازشان فرستاد. (که) بر آنان سنگهایی از گل (سخت) افکندند. و (سرانجام، خدا) آنان را مانند کاهبرگهای خورده شده گردانید.

امپراطوری روم، یکی از دو ابر قدرت آن دوران بود. پادشاه حبشه از دست نشاندگان امپراطوری روم بود و

ادامه مطلب / دانلود
css.php