نتايج جستجو مطالب برچسب : عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

معنی ضرب المثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

معنی ضرب المثل عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

آورده اند که: مردی پارسا به بازار شهر رفت و گاوی خرید و به سوی خانه اش بازگشت. گاو، درشت و چالاک بود. برای همین در میان راه، دزدی هوس کرد که آن را تصاحب کند. لذا سایه به سایه مرد پارسا به راه افتاد. هنوز مدتی نگذشته بود که دزد یک نفر را دید که شانه به شانه او می آید.

از این که ناگهان او را دید، تعجب کرد و پرسید:” تو کی هستی؟ کنار من چه می کنی؟” آن فرد گفت: «من دیو هستم، خودم را به صورت آدم درآورده ام تا هرجا که

ادامه مطلب / دانلود
css.php