نتايج جستجو مطالب برچسب : عباد الرحمن

دو رکعت نمازی که آدمی را عباد الرحمن می کند

دو رکعت نمازی که آدمی را عباد الرحمن می کند

می توان از سرنوشت و سیر آفرینش انسان این گونه فهمید که انسان تنها آفریده شده و تنها از دنیا می رود و با دانستن این واقعیت، او باید کاری کند که حداقل برای آن لحظات تنهایی اش مونس و رفیقی حقیقی پیدا کرده تا با او همراه باشد: یا انیس من لا انیس له و یا رفیق من لا رفیق له…

درمان تنهایی انسان تنها خداوند است … ای رفیق کسی که هیچ رفیقی جز تو ندارد … کسی که خصلت انسانی خود را درک کند و

ادامه مطلب / دانلود
css.php