نتايج جستجو مطالب برچسب : عالم ناپرهیزکار

حکایت های گلستان سعدی: باب هشتم، آداب 6: جایگاه خردمندان و پرهیزکاران

خردمندان باعث زیبایی و موفقیت کشور و حکومت می شوند و پرهیزگاران، سبب پیشرفت و تکامل دین. سیاستمداران به مشورت خردمندان محتاج ترند، تا خردمندان به نزدیکی با حکومت.

پندی اگر بشنوی ای پادشاه

در همه عالم به از این پند نیست

جز به خردمند، مفرما عمل

گر چه عمل، کار خردمند نیست (1)

1- یعنی: ای پادشاه ! اگر این پند مرا گوش کنی، در عالم پندی بهتر از این برای تو نخواهد بود. گر چه مسئولیت های حکومتی وظیفه دانشمندان و خردمندان نیست، اما برای پیشرفت مملکت، فقط به خردمندان مسئولیت های مملکتی را بسپار.

پینوشت: کتاب آقای «محمد محمدی اشتهاردی»

ادامه مطلب / دانلود
css.php